1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Luật >

Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp ở việt nam

Tài liệu Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh pdf

Tài liệu Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh pdf

... động kinh doanh Đặc trưng tranh chấp kinh doanh gắn liền với hoạt động kinh doanh chủ thể kinh doanh, phản ánh xung đột lợi ích kinh tế bên tham gia quan hệ kinh doanh 2 Đặc điểm Tranh chấp kinh ... phải đăng ký kinh doanh) + Thứ tư, tranh chấp kinh doanh, thương mại tranh chấp mang yếu tố vật chất thường có giá trị lớn -> Giải tranh chấp kinh doanh, thương mại việc bên tranh chấp thông qua ... chế pháp luật: trình xây dựng pháp luật có hạn chế định, không bao quát hết tất quan hệ kinh doanh vốn đa dạng phức tạp, dẫn đến tranh chấp nhà kinh doanh II Các hình thức giải tranh chấp kinh doanh: ...
 • 70
 • 1,091
 • 12
Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại ở việt nam

Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại việt nam

... động ngân hàng thương mại, mà giới hạn quy phạm pháp luật điều chỉnh hợp đồng bảo đảm tiền vay tài sản giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay tài sản ngân hàng thương mại Việt Nam ... đồng bảo đảm tiền vay tài sản tranh chấp phát sinh thực tế từ ngân hàng thương mại Đưa giải pháp hoàn thiện pháp luật hợp đồng bảo đảm tiền vay tài sản ngân hàng thương mại biện pháp nhằm nâng ... tài hợp đồng bảo đảm tiền vay tài sản, pháp luật điều chỉnh hợp đồng bảo đảm tiền vay tài sản ngân hàng thương mại Căn vào quy định pháp luật hành thực tiễn áp dụng phát bất cập hợp đồng bảo đảm...
 • 13
 • 575
 • 0
Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng trọng tài tại việt nam

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng trọng tài tại việt nam

... GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI BẰNG TRỌNG TÀI 2.1 Giải tranh chấp lĩnh vực FDI trọng tài theo điều ước quốc tế 2.1.1 Thẩm quyền giải tranh chấp lĩnh vực FDI theo ... QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC NÀY 3.1 Thực trạng thực thi pháp luật giải tranh chấp lĩnh vực đầu trực tiếp nước trọng tài 3.1.1 Thẩm quyền giải tranh chấp lĩnh vực FDI trọng tài Qua thực ... phân loại tranh chấp lĩnh vực FDI; phương thức giải tranh chấp, đồng thời xác định ưu điểm nhược điểm giải tranh chấp trọng tài Pháp luật Việt Nam giải tranh chấp lĩnh vực FDI trọng tài bước hoàn...
 • 20
 • 712
 • 0
Tài liệu PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP docx

Tài liệu PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP docx

... thức chung tranh chấp giải  Đó tranh chấp nào?  Tranh chấp hợp đồng  Tranh chấp thành viên với cơng ty thành viên với thành viên  Tranh chấp mua bán cổ phần, cổ phiếu  Tranh chấp khác: thương ... Trọng tài thương mại Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003 III Giải tranh chấp trọng tài: Khái niệm trọng tài: Trọng tài thương mại tổ chức phi phủ (đ.16PL) thành lập với mục đích giải tranh chấp ... II Giải tranh chấp tòa án 1.Khái niệm: Giải tranh chấp tòa án hình thức giải quan tài phán nhà nước thực Các bên chọn tòa án cách thức giải khác (thương lượng, hòa giải) khơng đem đến kết II Giải...
 • 57
 • 1,180
 • 0
Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng trọng tài tại Việt Nam

Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng trọng tài tại Việt Nam

... Pháp luật Việt Nam giải tranh chấp lĩnh vực đầu trực tiếp nước 32 Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI BẰNG TRỌNG TÀI 2.1 33 Giải ... điểm tranh chấp lĩnh vực đầu trực tiếp nước 1.1.2 Phân loại tranh chấp lĩnh vực đầu trực tiếp nước 12 1.2 19 Giải tranh chấp lĩnh vực đầu trực tiếp nước 1.2.1 Vai trò giải tranh chấp lĩnh ... trọng tài theo pháp luật số nước giới 45 2.2.1 Pháp luật giải tranh chấp lĩnh vực đầu trực tiếp nước trọng tài Nhật Bản 45 2.2.2 Pháp luật giải tranh chấp lĩnh vực đầu trực tiếp nước trọng tài...
 • 115
 • 840
 • 0
Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại Việt Nam

... pháp bảo đảm tiền vay tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chƣơng II: Thực trạng pháp luật giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay số kiến ... LUẬN VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TIỀN VAY TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG BẢO TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Khái niệm vai trò bảo đảm tiền vay 1.1 Khái niệm bảo đảm tiền vay Cho vay ... động ngân hàng thương mại, mà giới hạn quy phạm pháp luật điều chỉnh hợp đồng bảo đảm tiền vay tài sản giải tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo đảm tiền vay tài sản ngân hàng thương mại Việt Nam...
 • 89
 • 486
 • 1
đề tài: pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính

đề tài: pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính

... nghiệp Pháp luật giải tranh chấp đất đai theo thủ tục hành CHƯƠNG PHÁP LUẬT – THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2.1 Xác định thẩm quyền giải tranh chấp đất đai ... nghiệp Pháp luật giải tranh chấp đất đai theo thủ tục hành CHƯƠNG PHÁP LUẬT – THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2.1 Xác định thẩm quyền giải tranh chấp đất đai 2.1.1 ... tranh chấp đất đai theo thủ tục hành CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 1.1 Khái quát tranh chấp đất đai 1.1.1 Khái niệm tranh chấp đất đai Theo khoản...
 • 67
 • 1,006
 • 7
Pháp luật về giải quyết tranh chấp đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng trọng tài

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng trọng tài

... luận pháp luật giải tranh chấp đầu t- trực tiếp n-ớc trọng tài Ch-ơng Thực tiễn pháp luật số n-ớc giải tranh chấp đầu ttrực tiếp n-ớc trọng tài Ch-ơng Thực trạng pháp luật Việt Nam giải tranh chấp ... -u việt trọng tài việc giải tranh chấp đầu t- trực tiếp n-ớc - Phân tích thực trạng pháp luật số n-ớc Việt Nam giải tranh chấp đầu t- trực tiếp n-ớc trọng tài - Đ-a số ph-ơng h-ớng giải pháp hoàn ... n-ớc 48 Ch-ơng Thực tiễn pháp luật số n-ớc 56 giải tranh chấp đầu t- trực tiếp n-ớc trọng tài 2.1 Thực tiễn pháp luật giải tranh chấp đầu t- trực 56 tiếp n-ớc trọng tài số n-ớc giới 2.1.1 Hoa...
 • 128
 • 418
 • 0
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

... Chương I: Các quy định chung pháp luật giải tranh chấp đất đai Chương II: Thực trạng áp dụng pháp luật giải tranh chấp đất đai địa bàn tỉnh Quảng Nam giải pháp hoàn thiện B NỘI DUNG CHƯƠNG I : Các ... tranh chấp đất đai địa bàn tỉnh Quảng Nam, qua đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật đất đai chế áp dụng pháp luật để giải có hiệu tranh chấp đất đai - Bài làm có nhiệm vụ nghiên cứu quy định pháp ... trạng để tranh chấp đất đai kéo dài, làm ảnh hưởng tới tâm lý lợi ích người dân CHƯƠNG II: Thực trạng áp dụng pháp luật giải tranh chấp đất đai địa bàn tỉnh Quảng Nam giải pháp hoàn thiện I Thực...
 • 32
 • 1,619
 • 9
Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện thanh trì  hà nội

Pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện thanh trì hà nội

... LUN V TRANH CHP T AI V GII QUYT TRANH CHP T AI THễNG QUA C QUAN HNH CHNH 1.1 Nhng lý lun chung v tranh chp t thụng qua c quan hnh chớnh 1.1.1 Khỏi nim v tranh chp t Theo Lut t nm 2003: "Tranh ... quyt tranh chp t thụng qua c quan hnh chớnh trờn a bn huyn Thanh trỡ Chng 3: Hon thin phỏp lut v gii quyt tranh chp t thụng qua vic nghiờn cu thc trng ỏp dng ti huyn Thanh Trỡ Chng TNG QUAN NHNG ... chc ca c quan hnh chớnh nh nc cú mi quan h trc thuc theo mt th bc cht ch (quan h mnh lnh) to thnh mt h thng thng nht t trung ng xung cỏc cp a phng; - Chc nng quan trng v ch yu ca c quan hnh...
 • 16
 • 3,035
 • 12
Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ ở việt nam

Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ việt nam

... thiện pháp luật giải tranh chấp phát sinh hoạt động toán tín dụng chứng từ 2.2.1 Hoàn thiện pháp luật toán tín dụng chứng từ 2.2.1.1 Ban hành văn pháp luật điều chỉnh hoạt động toán tín dụng chứng ... giải hiệu tranh chấp từ phương thức toán tín dụng chứng từ phát sinh yêu cầu cấp thiết mà thực tế đặt Vì lý chọn: "Pháp luật giải tranh chấp phát sinh hoạt động toán tín dụng chứng từ Việt Nam" làm ... GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 1.1 Một số vấn đề lý luận toán tín dụng chứng từ 1.1.1 Khái niệm toán dịch vụ toán Theo nghĩa chung nhất, toán hoạt...
 • 17
 • 605
 • 0
PHÁP LUẬT về PHÁP LUẬT về GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ppt

PHÁP LUẬT về PHÁP LUẬT về GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ppt

... thức chung tranh chấp giải  Đó tranh chấp nào?  Tranh chấp hợp đồng  Tranh chấp thành viên với công ty thành viên với thành viên  Tranh chấp mua bán cổ phần, cổ phiếu  Tranh chấp khác: thương ... trường pháp lý lành mạnh để thúc đẩy kinh tế phát triển phải có phương thức giải tranh chấp phù hợp, hiệu để đảm bảo lợi ích tất bên tham gia quan hệ kinh doanh 2 Giải tranh chấp Giải tranh chấp: ... II Giải tranh chấp tòa án Khái niệm: Giải tranh chấp tòa án hình thức giải quan tài phán nhà nước thực Các bên chọn tòa án cách thức giải khác (thương lượng, hòa giải) không đem đến kết II Giải...
 • 57
 • 331
 • 0
pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

... pháp giải tranh chấp kinh doanh Câu hỏi gợi mở Theo anh (chị) công ty BTN lựa chọn phương pháp để giải tranh chấp? 116 v1.0 Bài 5: Pháp luật giải tranh chấp kinh doanh ơƠ 5.1 Khái niệm giải tranh ... chấp kinh doanh loại hình tranh chấp phổ biến số trường hợp khái niệm tranh chấp kinh doanh khái niệm tranh chấp kinh tế sử dụng với ý nghĩa tương đương Tranh chấp kinh doanh dạng tranh chấp kinh ... 5: Pháp luật giải tranh chấp kinh doanh ơƠ TÓM LƯỢC CUỐI BÀI Các bạn có kiến thức chung vấn đề tranh chấp kinh doanh giải tranh chấp góc độ pháp luật kinh tế Các bạn cần ghi nhớ bốn hình thức giải...
 • 24
 • 2,106
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanhpháp luật về giải quyết tranh chấp đất đaipháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mạipháp luật về giải quyết tranh chấp thương mạipháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanhbáo cáo pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mạipháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán việt nam hiện naypháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụngpháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện thanh trì thành phố hà nộipháp luật về giải quyết tranh chấp môi trườngquản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệptài sản trí tuệ trong doanh nghiệpphap luat ve giai quyet chanh chap kinh doanh thuong mai tai toa angiải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2000thẩm quyền giải quyết tranh chấp tài sản thừa kếBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP