Ôn thi đại học môn sinh các dạng bài tập cụ thể hay xuất hiện trong đề thi (phần 1)

Tài liệu sinh học ôn thi đại học môn sinh, các thành phần tham gia sao chép ADN

Tài liệu sinh học ôn thi đại học môn sinh, các thành phần tham gia sao chép ADN
...  Cắt intron nối exon để hình thành Arn trưởn thành diễn theo nhiều cách khác tạo nhiều loại mARN trưởng thành khác nhau, dịch mã tạo chuỗi polopeptit khác , từ gen...
 • 2
 • 392
 • 0

Ôn thi đại học môn toán CÁC DẠNG TÍCH PHÂN ( LÝ THUYẾT + BÀI TẬP)

Ôn thi đại học môn toán CÁC DẠNG TÍCH PHÂN ( LÝ THUYẾT + BÀI TẬP)
...  ln xdx 2   t dt  t  (2  1) x 3 Tích phân lượng giác :  Dạng : I   sin mx.cos nxdx  Cách làm: biến đổi tích sang tổng  Dạng : I   sin m x.cosn x.dx  Cách làm : Nếu m, n chẵn Đặt ... x x  a) Đẳng thức tích phân : Muốn chứng minh đẳng thức tích phân ta thường dùng cách đổi biến số nhận xét số đặc điểm sau * Cận tích phân , chẵn lẻ , tuần hoàn , cận + cận dưới, … Chúng ta ...  phân số  Am n  x  r Qn x Qn x i Pm x A B C D     ( x  a )( x  b )( x  c) x  a x  b x  c x  c2 ST&BS: Cao Văn Tú Page Blog: www.caotu28.blogspot.com Chuyên đề Tích phân...
 • 27
 • 493
 • 0

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh - CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI pptx

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh - CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI pptx
... ñúng -C Trong chăn nuôi ngư i ta s d ng phương pháp ch y u ñ t o ưu th lai Lai c i ti n gi ng Lai khác th Lai kinh t Lai xa C Trong tr ng tr t ngư i ta s d ng phương pháp ch y u ñ t o ưu th lai Lai ... dòng Lai xa Lai kinh t Lai khác th A Hi n tư ng ưu th lai bi u hi n lai khác th , lai khác loài, lai khác dòng bi u hi n rõ nh t trong… (T: lai khác th ; L: lai khác loài; D: lai khác Chuyên ð Ôn ... c Sinh d c - H p t A) Sinh d c - T bào thai B) Sinh dư ng - H p t C) Sinh dư ng khác loài - T bào lai D) ðáp án D ð tăng t l k t h p gi a t bào sinh dư ng khác loài ñ t o thành t Câu 49 bào lai...
 • 10
 • 245
 • 0

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh - Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người pdf

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh - Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người pdf
... Trong trình phát tri n loài ngư i, nhân t sinh h c ñã tác ñ ng giai ño n Vư n ngư i hoá th ch Ngư i t i c ngư i c Ng hi n ñ i Trong m i giai ño n c a trình phát sinh loài ngư i D Nguyên nhân làm loài ... a loài ngư i A Phát bi u dư i ñây v s phát sinh phát tri n c a loài ngư i không ñúng Nhân t xã h i b t ñ u t giai ño n ngư i t i c , v sau tác d ng m nh m ñóng vai trò ch ñ o s phát tri n loài ... th c truy n ñ t thông tin B ng ti ng nói ch vi t Thông tin qua ph n x Qua AND Qua nguyên phân, gi m phân th tinh A Trong trình phát sinh loaiì ngư i, nhân t xã h i ñã không phát huy tác d ng...
 • 7
 • 500
 • 0

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh - Các cơ chế cách li ppsx

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn sinh - Các cơ chế cách li ppsx
... n sinh thái khác Cách li sinh s n Cách li sinh thái Cách li di truy n Cách li ñ a lý B Nh ng loài di ñ ng ho c kh di ñ ng d ch u nh hư ng c a hình th c cách li nào? Cách li sinh s n Cách li sinh ... ðáp Án Câu A B C D ðáp Án qu n th khác không giao ph i v i ñư c Cách li sinh thái Cách li sinh s n Cách li di truy n Cách li ñ a lý B Hình th c cách li x y gi a nhóm cá th qu n th ho c gi a qu ... hư ng c a hình th c cách li nào? Cách li sinh s n Cách li sinh thái Cách li di truy n Cách li ñ a lý D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c n ...
 • 2
 • 273
 • 0

cách giải các dạng bài toán vật lý hay thường gặp trong các đề thi tuyển sinh đại học

cách giải các dạng bài toán vật lý hay thường gặp trong các đề thi tuyển sinh đại học
... sỏng tt + Thi gian ốn sỏng v tt Thi gian ốn tt lt i Thi gian U0 ốn sỏng ẵ T Ugh Ugh Thi gian ốn tt lt v + U0 u = U0cos(t + ) Thi gian ốn sỏng ẵ T + in lng chuyn qua tit din ca dõy dn khong thi gian ... ht sinh v s ht cũn li Bi 1: Bit t s s ht sinh v s ht cũn li thi im t1; tỡm t s ny thi im t2? t1 t2 t N0 Gii: Ta vit Nsinh N1 k1 = = = a (1) N N1 Nsinh N2 k2 = = = b (2) N N Gii h (1) v (2) ... lc l T0 (chu k chy ỳng), Chu k sau thay i l T (chu k chy sai) =T T T : bin thi n chu k + T > ng h chy chm li; + T < ng h chy nhanh lờn * Thi gian nhanh chm thi gian = 86400 T T0 b Cỏc trng hp...
 • 24
 • 1,129
 • 6

De cuong on thi tot nghiep mon Vat ly chuong I-Dao dong co hoc ( Ly thuyet - cac dang bai tap- cau hoi TN theo chu de)

De cuong on thi tot nghiep mon Vat ly chuong I-Dao dong co hoc ( Ly thuyet - cac dang bai tap- cau hoi TN theo chu de)
... π π A x = 8cos(10πt - ) (cm) B x = 4cos(5πt - ) (cm) 2 C x = 4cos(10πt - C x = 4cos(10πt 2.105 π ) (cm) D x = 4cos(10πt + Vật dao động điều hòa có phương trình: x = Acos(ωt + π ) (cm) π ) Chọn ... = cos ( t + π ) (cm) B x = 20 cos ( t ) (cm) 3 4π π 2π π C x = 10 cos ( t - ) (cm) D x = cos ( t + ) (cm) 3 π 2.110 Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox có phương trình dao động x = 10cos(2πt ... x = 8cos(10πt - π ) (cm) B x = 4cos(5πt - π ) (cm) π π ) (cm) D x = 4cos(10πt + ) (cm) 2 2.104 Một vật dao động điều hồ đoạn thẳng MN dài cm với tần số f = Hz, lúc t = vật qua vị trí cân theo...
 • 28
 • 541
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (1)

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (1)
... trình sinh trưởng, phát triển, sinh sản loài sinh vật C.Phân hóa khả sinh sản cá thể sinh vật đặt chúng điều kiện môi trường khác D.Phân hóa khả sống sót cá thể sinh vật điều kiện môi trường ... trường sống A.Nhóm sinh vật kí sinh B.Nhóm sinh vật thủy sinh C.Nhóm sinh vật hạn sinh D.Nhóm sinh vật khí sinh Câu 29:Oparin Handan người tiên phong nhận định hình thành sống từ hợp chất đơn giản ... môi trường khác mà loài sinh vật có nhiều hướng tiến hóa khác phụ thuộc môi trường sống chúng Nhóm sinh vật sau có hướng tiến hóa đơn giản hóa mức độ thể để phù hợp với môi trường sống A.Nhóm sinh...
 • 8
 • 413
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (2)

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (2)
... tần số hoán vị gen (f) tính theo công thức: Số cá thể khác bố mẹ f= với trường hợp nào? Câu 11:Trong kết phép lai: Tổng số cá thể sinh Page C.Dị hợp chéo A Dị hợp D.Không có trường hợp B.Mọi trường ... 38:Sự thích nghi cá thể theo học t huyết Đác uyn đo bằng: A .số lượng cháu cá thể sống sót để sinh sản B .số lượng bạn tình cá thể hấp dẫn Page C.sức khỏe cá thể D.mức độ sống lâu cá thể Câu 39:Giao ... (1) => (2) B mạch II làm khuôn, chiều mã từ (1) => (2) C mạch I làm khuôn, chiều mã từ (2) => (1) D mạch II làm khuôn, chiều mã từ (2) => (1) Câu 50:Ở tầm gen A- tạo trứng màu sẫm trội hoàn toàn...
 • 7
 • 313
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (3)

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (3)
... chảy gen nhỏ C.dự đoán tiến hóa tính trạng số lượng D.dự đoán thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen thi u áp lực tiến hóa Câu 36:Trong kì thi, học sinh yêu cầu phải xác định phân tử ADN hay ... tập hợp cá thể loài sinh sống khoảng không gian xác định, vào thời điểm định, có khả giao phối sinh hệ C Là tập hợp cá thể sống khoảng không gian xác định D Là tập hợp cá thể sống khoảng không ... nhiên? A.Gen truyền từ bố mẹ cho B.Biến dị tồn loài C .các cá thể loài đấu tranh với thức ăn nơi D.mỗi cá thể thường sinh số lớn số chúng sống Câu 51:Câu sau mối liên quan lượng sản lượng sơ cấp...
 • 7
 • 307
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (4)

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (4)
... làm gen cấu trúc Câu 32: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm : A Vi sinh vật, thực vật, động vật người B Thế giới hữu môi trường mối quan hệ sinh vật với C Vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động ... chuỗi thức ăn, biết sản lượng sơ cấp tinh sinh vật sản xuất 12.106 kcal, hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc 10%, sinh vật tiêu thụ bậc 15% Số lượng sinh vật tiêu thụ bậc tích tụ là: A 15.105 ... Ruồi có KG : bV Câu 11: Trong hệ sinh thái đất liền, bậc dinh dưỡng có tổng sinh khối cao nhất? A Sinh vật sản xuất B Động vật ăn thực vật C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật tiêu thụ bậc Câu 12:...
 • 8
 • 328
 • 1

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (5)

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (5)
... Câu 11: Môi trường A gồm tất yếu tố vô sinh, hữu sinh có tác động trực tiếp hay gián tiếp lên sống, phát triển sinh sản sinh vật B gồm tất bao quanh sinh vật C gồm tất yếu tố hữu sinh tác động ... xuống dưới)? A Tháp sinh khối hệ sinh thái nước vùng nhiệt đới B Tháp sinh khối hệ sinh thái rừng nhiệt đới C Tháp lượng hệ sinh thái nước vùng nhiệt đới D Tháp số lượng hệ sinh thái rừng nhiệt ... động trực tiếp hay gián tiếp đến đời sống sinh vật D gồm tất yếu tố vô sinh tác động trực tiếp hay gián tiếp đến đời sống sinh vật Câu 12: Một quần thể có tần số alen pA = 0,3 qa = 0,7 Khi kích...
 • 8
 • 231
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (6)

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (6)
... sát tháp sinh thái người ta thấy có đáy hẹp đỉnh rộng Loại tháp sinh thái sau có dạng trên? A Tháp số lượng, tháp sinh khối, tháp lượng B Tháp số lượng tháp sinh khối C Tháp lượng tháp số lượng ... triển sinh giới qua đại địa chất, động vật thực vật lên cạn hàng loạt vào khoảng thời gian nào? A Kỉ Than đá thuộc đại Cổ sinh B Kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh C Kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh Page ... nhiên A phân hóa khả sống sót sinh sản cá thể quần thể B phân hóa khả sống sót sinh sản cá thể có kiểu gen khác quần thể C phân hóa khả sống sót cá thể quần thể D phân hóa khả sinh sản cá thể có...
 • 7
 • 252
 • 1

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (7)

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (7)
... chỳng cựng t tiờn xa thỡ gi l bng chng phụi sinh hc Mi sinh vt cú mó di truyn v thnh phn prụtờin ging l chng minh ngun gc chung ca sinh gii thuc bng chng sinh hc phõn t A 1,2,3,4 B.1,2,4,5 D 1,3,4,5 ... li độc lập trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AabbCcdd sinh đời có kiểu hình A-bbC-D- chiếm tỷ lệ: A 27/128 B 9/64 C 9/32 D 3/32 Câu 8: ng-ời: Gen mắt nâu (N) trội hoàn toàn so vơi gen mắt xanh ... phân bình th-ờng Cõu 11: Nhn xột no sau õy ỳng? 1.Bng chng phụi sinh hc so sỏnh gia cỏc loi v cỏc giai an phỏt trin phụi thai Bng chng sinh hc phõn t l so sỏnh gia cỏc lũai v cu to pụlipeptit hoc...
 • 7
 • 223
 • 0

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (8)

đề thi thử đại học môn sinh các trường THPT trên toàn quốc đề số (8)
... : A Các loài kết trình tiến hóa từ nhiều nguồn gốc khác B Các loài sinh lúc không bị biến đổi C Các loài kết trình tiến hóa từ nguồn gốc chung D Các loài biến đổi theo hướng ngày hoàn thi n ... nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh nhóm sinh vật có tổ chức cao vì: A Nguồn thức ăn cho nhóm có tổ chức thấp phong phú; B Các nhóm có tổ chức thấp có khả kí sinh thể nhóm có tổ chức cao C Sinh ... thái B Tiêu chuẩn địa lý - sinh thái C Tiêu chuẩn di truyền D số tiêu chuẩn nói tùy theo trường hợp Câu 21 : Trong môi trường DDT dạng ruồi mang đột biến kháng DDT sinh trưởng chậm dạng ruồi...
 • 6
 • 255
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: lần lượt các dạng bài tập cụ thểcác dạng bài tập cụ thểphần ii phương pháp giải các dạng bài tập cụ thểbộ đề thi đại học môn sinh các nămtổng hợp đề thi đại học môn sinh các nămtuyển tập đề thi đại học môn sinh các nămđề thi thử đại học môn sinh các trường chuyên30 đề thi thử đại học môn sinh các trường chuyênon hi dai hoc mon sinhđề thi thử đại học môn sinh 2014 thpt nguyễn văn cừ quảng namhướng dẫn học sinh giải dạng bài tập tính thể tích các chất khí có trong hỗn hợpcác dạng bài tập chi phí sản xuất trong kinh doanhcác dạng bài tập vật lý haycác dạng bài tập kim loại haycác dạng bài tập về amin hayBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ