1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Những căn cứ lý luận và thực tiễn xác định nội dung chương trình đào tạo cán bộ chủ chốt cơ sở miền núi đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn hiện nay

Quản lý hoạt động đào tạo ở trường cao đẳng cơ khí luyện kim đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

Quản hoạt động đào tạo ở trường cao đẳng khí luyện kim đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

... trạng hoạt động đào tạo quản hoạt động đào tạo Trƣờng Cao đẳng khí Luyện kim - Đề xuất biện pháp quản hoạt động đào tạo phù hợp Trƣờng Cao đẳng khí Luyện kim để đáp ứng yêu cầu đào ... Cao đẳng khí Luyện kim đáp ứng yêu cầu thị trường lao động nhằm tìm biện pháp quản có hiệu đào tạo để đáp ứng yêu cầu thị trƣờng lao động Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận ... http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Quản hoạt động dạy để đáp ứng yêu cầu thị trƣờng lao động, quản hoạt động dạy thầy quản hoạt động học trò có chất lƣợng, đáp ứng yêu cầu sở sản xuất, Doanh nghiệp...
 • 103
 • 376
 • 0
Nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn ở huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn ở huyện thạch hà, tỉnh hà tĩnh trong giai đoạn hiện nay

... trạng lực đội ngũ cán chủ chốt cấp xã, thị trấn huyện Thạch Hà, tỉnh Tĩnh Chương 3: Mục tiêu, quan điểm số giải pháp nâng cao lực cán chủ chốt cấp xã, thị trấn huyện Thạch Hà, tỉnh Tĩnh giai ... 2.2 Thực trạng lực đội ngũ cán chủ chốt cấp xã, thị trấn huyện Thạch Hà, tỉnh Tĩnh 2.2.1 Năng lực cán chủ chốt cấp xã, thị trấn huyện Thạch Hà, tỉnh Tĩnh xét cấu, trình độ, lực lãnh đạo, ... sở lý luận việc nâng cao lực cán chủ chốt cấp xã, thị trấn Chương Thực trạng lực cán chủ chốt cấp xã, thị trấn huyện Thạch Hà, tỉnh Tĩnh Chương Phương hướng số giải pháp nâng cao lực cán chủ...
 • 90
 • 1,078
 • 18
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay

... luận chương 70 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ... cấp thiết đặt phải nâng cao lực cán cấp sở Chương THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH 2.1 Khái quát ... đạo, quản lý cấp đáp ứng yêu cầu giai đoạn - giai đoạn 2015-2020 để nghiên cứu vấn đề: "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã, thị trấn huyện Hương Sơn, tỉnh Tĩnh giai đoạn nay làm...
 • 104
 • 1,107
 • 15
quản lý đào tạo tại trường trung cấp nghề số 18 nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

quản đào tạo tại trường trung cấp nghề số 18 nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động

... Qun o to ti Trng Trung cp ngh s 18/ B Quc phũng nhm ỏp ng yờu cu th trng lao ng lm lun Thc s Qun giỏo dc MC CH NGHIấN CU Nghiờn cu lun v thc tin qun o to ngh ti Trng Trung cp ngh s 18/ B ... th trng lao ng Chng 2: Thc trng qun o to ngh ỏp ng th trng lao ng ti trng Trung cp ngh s 18/ B quc phũng Chng 3: Bin phỏp qun o to ngh ỏp ng th trng lao ng ti trng Trung cp ngh s 18/ B quc ... cu: Bin phỏp qun o to ti trng Trung cp ngh s 18/ BQP nhm ỏp ng yờu cu th trng lao ng NHIM V NGHIấN CU 4.1 Nghiờn cu c s lun v qun o to ỏp ng th trng lao ng S húa bi Trung tõm Hc liu ...
 • 98
 • 512
 • 0
Căn cứ quyết định hình phạt những vấn đề lý luận và thực tiễn

Căn cứ quyết định hình phạt những vấn đề luận thực tiễn

... định hình phạt Chƣơng 3: Thực tiễn áp dụng định hình phạt giải pháp nâng cao hiệu định hình phạt Toà án CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CĂN CỨ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT 1.1 Khái niệm định hình phạt Định ... 1: Những vấn đề luận định hình phạt 1.1 Khái niệm định hình phạt 1.1.1 Đặc điểm định hình phạt 1.1.2 Khái niệm định hình phạt 17 1.1.3 ý nghĩa định hình phạt 19 1.2 Khái niệm định hình phạt ... cho định khung hình phạt bƣớc đầu định hình phạt, sở để định hình phạt nên định khung hình phạt thuộc định hình phạt Tuy nhiên, điều luật quy định khung hình phạt giai đoạn định tội định khung hình...
 • 131
 • 3,017
 • 13
NHỮNG CĂN CỨ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CHÍNH SÁCH CÔNG VỀ MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI

NHỮNG CĂN CỨ LUẬN THỰC TIỄN CỦA CHÍNH SÁCH CÔNG VỀ MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI

... sản Việt Nam nông dân, nông nghiệp nông thôn chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội đất nớc 1.2.1 Những quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh nông dân, nông nghiệp nông thôn Nụng dõn, ... 8/9/2006 Bộ trởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, nớc triển khai hình làng nông thôn 200 làng điểm địa phơng T nhng chớnh sỏch trờn a n thnh tu ca cụng cuc i mi ton diện nông thôn nớc ta cỏc ... khai Đề án thí điểm xây dựng hình nông thôn cấp xã theo hớng công nghiệp hoá, đại hoá, hợp tác hoá, dân chủ hoá, Ban Kinh tế Trung ơng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đạo Đề án đợc đánh giá...
 • 47
 • 361
 • 0
Lý luận và thực tiễn hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn hiện nay.doc

luận thực tiễn hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn hiện nay.doc

... II Hoạt động tín dụng NHTM Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1 Định nghĩa tín dụng 1.2 Tín dụng ngân hàng 1.3 Đặc điểm tín dụng ngân hàng Phân loại tín dụng ngân hàng Lãi suất tín dụng ngân hàng ... vài nét sở pháp hoạt động tín dụng Việt Nam 29 Những thuận lợi cho hoạt động tín dụng ngân hàng giai đoạn 30 Một số thách thức hoạt động tín dụng ngân hàng 31 II Thực trạng tín dụng NHTM Việt ... trạng hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng I/ Những thuận lợi số thách thức hoạt động tín dụng ngân hàng 1/ Một vài nét sở pháp hoạt động...
 • 39
 • 1,670
 • 21
Pháp luật về giấy phép và điều kiện kinh doanh trong giai đoạn gia nhập thị trường ở việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễn

Pháp luật về giấy phép điều kiện kinh doanh trong giai đoạn gia nhập thị trường ở việt nam những vấn đề luận thực tiễn

... LUậN Về GIấY PHéP ĐIềU KIệN KINH DOANH TRONG GIAI ĐOạN GIA NHậP THị TRƯờNG VIệT NAM 1.1 Giấy phép điều kiện kinh doanh giai đoạn gia nhập thị tr-ờng Việt Nam 1.1.1 Kinh doanh gia nhập thị tr-ờng ... kinh doanh điều kiện 1.2.2 Nội dung pháp luật Giấy phép điều kiện kinh doanh giai đoạn gia nhập thị tr-ờng Việt Nam Pháp luật Giấy phép điều kiện kinh doanh giai đoạn gia nhập thị tr-ờng Việt ... Giấy phép điều kiện kinh doanh giai đoạn gia nhập thị tr-ờng Việt Nam 1.2.1 Khái quát chung pháp luật Giấy phép điều kiện kinh doanh giai đoạn gia nhập thị tr-ờng Việt Nam Pháp luật Giấy phép...
 • 27
 • 530
 • 0
THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN

... đường lối Đảng vào sống Sự lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng Liên đoàn lao động thành phố thể tập trung số lĩnh vực sau: 1.2.2.1 Thành uỷ lãnh đạo, tạo điều kiện cho Liên đoàn lao động thực nhiệm vụ có ... chức Liên đoàn lao động địa bàn Thành phố Đà Nẵng, nhiệm vụ trước tiên Liên đoàn lao động, song để thực nhiệm vụ điều kiện thiết cần có lãnh đạo, tạo điều kiện Thành uỷ để Liên đoàn lao động thành ... tương lai 1.2.2.4 Công tác cán quản đội ngũ cán Liên đoàn lao động thành phố Thành uỷ Đà Nẵng quan tâm lãnh đạo Thành uỷ lãnh đạo công tác cán Liên đoàn lao động thực theo nguyên tắc tập trung...
 • 117
 • 329
 • 1
quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ bắc giang quản lý trong giai đoạn hiện nay - những vấn đề lý luận và thực tiễn

quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện ban thường vụ tỉnh uỷ bắc giang quản trong giai đoạn hiện nay - những vấn đề luận thực tiễn

... Tnh u Bc Giang qun giai on hin * Nhim v nghiờn cu: - Lm rừ c s lun v thc tin ca cụng tỏc quy hoch NCBCC thuc din BTV Tnh u Bc Giang qun giai on hin - ỏnh giỏ ỳng thc trng NCBCC v quy hoch ... lng quy hoch NCBCC thuc din BTV Tnh u Bc Giang qun giai on hin nay, gúp phn i mi cụng tỏc cỏn b ca tnh, ỏp ng yờu cu nhim v thi k cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc ý nghĩa luận thực tiễn luận ... nguyờn tc, phng chõm, quy trỡnh v quy hoch NCBCC thuc din BTV Tnh u Bc Giang qun giai on hin - ỏnh giỏ ỳng thc trng cụng tỏc quy hoch NCBCC thuc din BTV Tnh u Bc Giang qun thi gian 10 nm qua...
 • 126
 • 1,390
 • 10
LUẬN VĂN THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN docx

LUẬN VĂN THÀNH UỶ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LÃNH ĐẠO LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ - NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN THỰC TIỄN docx

... đường lối Đảng vào sống Sự lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng Liên đoàn lao động thành phố thể tập trung số lĩnh vực sau: 1.2.2.1 Thành uỷ lãnh đạo, tạo điều kiện cho Liên đoàn lao động thực nhiệm vụ có ... chức Liên đoàn lao động địa bàn Thành phố Đà Nẵng, nhiệm vụ trước tiên Liên đoàn lao động, song để thực nhiệm vụ điều kiện thiết cần có lãnh đạo, tạo điều kiện Thành uỷ để Liên đoàn lao động thành ... tương lai 1.2.2.4 Công tác cán quản đội ngũ cán Liên đoàn lao động thành phố Thành uỷ Đà Nẵng quan tâm lãnh đạo Thành uỷ lãnh đạo công tác cán Liên đoàn lao động thực theo nguyên tắc tập trung...
 • 117
 • 326
 • 0
cán bộ, công chức xin thôi việc ở nước ta những vấn đề lý luận và thực tiễn

cán bộ, công chức xin thôi việc ở nước ta những vấn đề luận thực tiễn

... giải vấn đề cán bộ, công chức xin việc cách toàn diện, chỉnh thể, vừa có tính luận thực tiễn Do vậy, việc tác giả lựa chọn vấn đề: Cán bộ, công chức xin việc nước ta: Những vấn đề luận thực ... việc nghiên cứu giải vấn đề liên quan mặt luận thực tiễn trước tượng cán công chức xin việc, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu vấn đề: "Cán bộ, công chức xin việc nước ta: Những vấn đề ... cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng xin việc cán bộ, công chức nước ta Chương Quan điểm giải pháp khắc phục tình trạng xin việc cán bộ, công chức nước ta Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VIỆC...
 • 118
 • 802
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lựcbiện pháp hoàn thiện và đổi mới mục tiêu nội dung chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệpnhung can cu ly luan va thuc tien nao de chung ta khang dinh doc lap dan toc gan lien voi chu nghia xa hoi la 1 su lua chon hop qui luậtbai thu hoach nhung can cu ly luan va thuc tien nao de khang dịnh doc lap dan toc ran voi chu nghia xa hoi la mot su lua chon hop quy luat hop long dan1 những căn cứ lý luận và thực tiễn nào để chúng ta khẳng định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một sự lựa chọn hợp quy luật hợp lòng dânnhững căn cứ lý luận và thực tiển để khẳng định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn hợp qui luật hợp lòng dânnhững căn cứ lý luận và thực tiễn nào để chúng ta khẳng định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một sự lựa chọn hợp quy luật lòng dânnhững căn cứ lý luận và thực tiễncăn cứ lý luận và thực tiễn của chính sách quốc gia về ngoại thươngtội cướp giật tài sản những vấn đề lý luận và thực tiễntổ chức quản lý và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên những vấn đề lý luận và thực tiễnpháp luật thừa kế của việt nam những vấn đề lý luận và thực tiễnnhững vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá tringf xây dựng cnxh hiện naynhững vấn đề lý luận và thực tiễnnhững vấn đề lý luận và thực tiễn về tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ