1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Giáo dục hướng nhiệp >

Hướng dẫn chấm phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non năm 2014 đề số 21 đến đề số 30

BỘ ĐỀ và đáp án PHỎNG vấn xét TUYỂN đặc CÁCH VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các cơ sở GIÁO dục mầm NON –năm 2014

BỘ ĐỀ và đáp án PHỎNG vấn xét TUYỂN đặc CÁCH VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các sở GIÁO dục mầm NON –năm 2014

... HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7 /2014 Đề thi số: 27 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu cách phòng ... CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7 /2014 Đề số 01 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu nhiệm vụ giáo viên ... PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7 /2014 ĐỀ SỐ 07 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu hành vi giáo viên không làm...
 • 90
 • 1,443
 • 2
Bộ đề thi phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức khối mầm non (có đáp án và thang điểm chấm)

Bộ đề thi phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức khối mầm non (có đáp án và thang điểm chấm)

... NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 02 Câu ... NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 03 Câu ... NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON- NĂM 2013 Buổi thi : Sáng - Ngày thi: 18/8/2013 Đề thi số: 07 Câu...
 • 42
 • 5,378
 • 24
ĐỀ THI và đáp án THỰC HÀNH SOẠN GIÁO án xét TUYỂN VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các cơ sở GIÁO dục mầm NON – năm 2013

ĐỀ THI và đáp án THỰC HÀNH SOẠN GIÁO án xét TUYỂN VIÊN CHỨC làm VIỆC tại các sở GIÁO dục mầm NONnăm 2013

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2013 Ngày thi: 24/8 /2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ 02: Câu 1: Soạn giáo ... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2013 Ngày thi: 24/8 /2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ ... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỰC HÀNH SOẠN GIÁO ÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2013 Ngày thi: 24/8 /2013 Thời gian thi: 90 phút ĐỀ SỐ...
 • 54
 • 3,261
 • 5
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP.HÀ NỘI NĂM 2013

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP.HÀ NỘI NĂM 2013

... KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP.HÀ NỘI NĂM 2013 THI UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ... thêm UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP.HÀ NỘI NĂM 2013 ĐỀ ... can thi p y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP.HÀ NỘI NĂM...
 • 13
 • 934
 • 1
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm 2009 - 2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm 2009 - 2010

... chuyển đổi sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; sở giáo dục mầm non bán công sang sở giáo dục mầm non dân lập; sở giáo dục mầm non, phổ thông ... kê để hướng dẫn từ đầu năm học III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn vào hướng dẫn trên, sở giáo dục đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể năm học giáo dục mầm non triển khai tới sở giáo dục mầm non địa ... mầm non để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, đảm bảo thực tốt chủ đề Năm học đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục Bộ tổ chức “Giao lưu CBQL mầm non giỏi toàn quốc” vào cuối năm học 2009 - 2010...
 • 11
 • 1,076
 • 0
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

... N THÍ ðI M CHƯƠNG TRÌNH GIÁO D C M M NON I TRÁCH NHI M C A B GIÁO D C VÀ ðÀO T O Xây d ng ban hành chương trình khung: “ chương trình giáo d c m m non Chương trình giáo d c m m non chương trình ... ñ th c hi n Chương trình giáo d c m m non; chương trình giáo d c nhà tr , Chương trình giáo d c m u giáo ði u : Chương trình giáo d c m m non khung b n, th c hi n, s giáo d c m m non c n v n ... c thi t b giáo d c m m non t i thi u ph c v thí ñi m chương trình m i t i t nh th c hi n thí ñi m Chương trình giáo d c m m non ði u 2:S lư ng h ng m c Danh m c thi t b giáo d c m m non t i thi...
 • 38
 • 1,607
 • 4
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2009-2010

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2009-2010

... chuyển đổi sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; sở giáo dục mầm non bán công sang sở giáo dục mầm non dân lập; sở giáo dục mầm non, phổ thông ... kê để hướng dẫn từ đầu năm học III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn vào hướng dẫn trên, sở giáo dục đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể năm học giáo dục mầm non triển khai tới sở giáo dục mầm non địa ... bồi dưỡng cho giáo viên mầm non, đảm bảo năm học tới 100% giáo viên mầm non bồi dưỡng nội dung giáo dục bảo vệ môi trường Các sở tăng cường kiểm tra thực việc lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ...
 • 13
 • 681
 • 0
Tài liệu HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2010 – 2011 doc

Tài liệu HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2010 – 2011 doc

... kết nối Internet cho trường mầm non Phấn đấu đến hết năm học 2010 - 2011 có 60% giáo viên mầm non có khả ứng dụng CNTT dạy học, góp phần đổi phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ; 100% trường trang ... nội dung giáo dục ATGT, giáo dục bảo vệ môi trường giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Trên sở thực chương trình GDMN, hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung giáo dục an toàn giao thông hướng ... phối hợp với Giáo dục Tiểu học thực việc chuyển giao trẻ khuyết tật mầm non vào tiểu học, đảm bảo trình giáo dục trẻ liên tục có tiếp nối hai cấp học Sử dụng hiệu quả, sáng tạo tài liệu cấp phát,...
 • 9
 • 448
 • 0
Hướng Dẫn Tổ Chức Thực Hiện Thí Điểm Chương Trình Giáo Dục Mầm Non pptx

Hướng Dẫn Tổ Chức Thực Hiện Thí Điểm Chương Trình Giáo Dục Mầm Non pptx

... triển trẻ theo lĩnh vực sở để giáo viên lập kế hoạch thực chương trình theo tháng, chủ đề II LẬP KẾ HOẠCH THÁNG Ở LỨA TUỔI NHÀ TRẺ - Lập kế hoạch thực chương trình giáo dục lưấ tuổi nhà trẻ tiến ... trọng nhiều - Những nội dung chương trình đưa vào tháng, cho nội dung chương trình thực đầy đủ Tháng năm Mục tiêu Căn kế hoạch thực chương trình theo năm học, giáo viên xác định mục tiêu: ... Giáo viên xác định mục tiêu giáo dục trẻ ( mong đợi đến cuối năm học trẻ biết làm lĩnh vực) - Liệt kê nội dung lĩnh vực theo độ tuổi quy định chương trình - Tiếp đó, giáo viên đối chiếu với thực...
 • 6
 • 658
 • 1
Hướng dẫn chuyên môn Giáo dục Mầm non năm học 2011-2012

Hướng dẫn chuyên môn Giáo dục Mầm non năm học 2011-2012

... quan 1y, giao vien mam non thco not dung tai lieu boi duong chuyen mon giao duc -aam non nam 2011 va nhu cau cua don vi Trcn day la mot so npi dung chi dao chuyen mon nam hoc 2011-2012 So GD&DTyeu ... 1, thuc hien c6 hieu qua cap giao duo man non cho tre em tuoi (Cach to chire theo dni danh gia trd dirge huong din cu the tai lieu boi dzrang chrnven ,non he 2011) V Thyrc hien cic qui dinh vc ... cham soc beta an, giao ngit, ve sinh cho tre dam bao thco muc ticu chuc ng trinh giao duc main non, phu hcrp vori cho sinh hoat timg tuoi Thuc hien nghiem viec then d6i the 1uc va danh &ia tinh...
 • 5
 • 543
 • 0
Định hướng giá trị về gia đình của người công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp hiện nay

Định hướng giá trị về gia đình của người công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp hiện nay

... Chính trị - Văn hóa xã hội Gia đình Cộng đồng Môi trường xã hội Nhận thức công nhân gia đình ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ VỀ GIA ĐÌNH CỦA CÔNG NHÂN Định hướng hôn nhân Định hướng vai trò quan hệ vợ chồng Định ... sống gia đình công nhân làm việc doanh nghiệp Quốc doanh mức sống gia đình công nhân làm việc doanh nghiệp Quốc doanh Tuy nhiên, quan điểm họ hôn nhân khác biệt  Mối quan hệ vợ chồng gia đình công ... đại công trình nghiên cứu này, tác giả sâu việc phân tích khía cạnh định hướng giá trị gia đình công nhân làm việc doanh nghiệp, từ tìm nguyên nhân nhân tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị gia đình...
 • 148
 • 521
 • 1
Giải pháp nhằm động viên viên chức làm việc tại ủy ban nhân dân huyện Châu Thành - Tiền Giang

Giải pháp nhằm động viên viên chức làm việc tại ủy ban nhân dân huyện Châu Thành - Tiền Giang

... Trung TN&MT TC-KH VP -TB Ban QLDA Trung KT&HT gia Ban QLCT CC P 26 UBND v c c ph ng, ban chuy n m - t - x t -t , v lao - th ng binh ; ;y , 27 - - - - - 2010 28 (PL-2) 2.1.4.1 - 29 - 30 2.2 C 2.2.1 ... a) ban -UBND, : 35 ; , b) M 2.2.2.2 a) 100% 36 2008 - PL-3 V b) , 22 - th theo Qu /2009 37 X 2.2.2.3 - g theo nh , 4,4) - ( - ) ; - - 38 2.2.2.4 BHTN gia K theo Quy 2.2.2.5 theo (PL-4) ... u n n tri n c ng -R(Ngu n: www.valuebasedmanagement.net) 12 -R-G, 1.1.2.4 So s nh ba m -R-G n Hezberg u; n; - B n ch c; i v i c; -S n, ti n b ; - Kh n u ki c; -S ng; n c; -S c; is c; s i quan...
 • 133
 • 382
 • 0
2008- hướng dẫn chấm thi -Văn CHUYÊN(150 ph) tuyển s lớp10- Hưng Yên

2008- hướng dẫn chấm thi -Văn CHUYÊN(150 ph) tuyển s lớp10- Hưng Yên

... S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN HƯNG YÊN NĂM HỌC 2008- 2009 Môn: Ngữ văn (Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Văn) ... lặng mà ý nghĩa cho s ng Anh vượt qua hoàn 0,5 đ cảnh khó khăn suy nghĩ đắn, s u s c ý nghĩa công việc cách tổ chức, xếp s ng cách khoa học - S cởi mở, quan tâm đến người lối s ng trẻ trung yêu ... cho s ng vùng núi cao nơi thêm hương thêm s c - Với vẻ đẹp bình dị, thầm lặng mà cao quí, nhân vật không góp phần 0,5 đ làm đẹp cho s ng mà giúp cho người có nhận thức, suy nghĩ s u s c lẽ s ng,...
 • 6
 • 364
 • 1
Huong dan cham mon Van tuyen sinh vao 10 THPT 2010

Huong dan cham mon Van tuyen sinh vao 10 THPT 2010

... HDC đề cho điểm HẾT-Ngày 30 tháng năm 2 010 Chuyên viên môn-Người đề NGUYỄN VĂN THẢO NGUYÊN Hướng dẫn chấm – đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ Văn năm 2 010 3/2 ... viết mạch lạc, có cảm xúc; có vài lỗi không đáng kể Hướng dẫn chấm – đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ Văn năm 2 010 2/2 Điểm 3,0-3,75: Đạt phần Yêu cầu chung- Yêu cầu 1; đạt 2/3 số ý Yêu cầu cụ...
 • 3
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi phỏng vấn xét tuyển công chức thuếhướng dẫn chấm thi văn nghệhướng dẫn chấm điểm văn nghệhướng dẫn kiểm định chất lượng giáo dục mầm nonhướng dẫn thanh tra giáo dục mầm nonhướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm nonhướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm nonhướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non 56 tuổihướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở lớp mẫu giáo ghéphướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong giáo dục mầm nontài liệu hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong giáo dục mầm nonsách hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong giáo dục mầm nonhướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mớidùng sơ đồ tư duy hướng dẫn hs tìm hiểu nội dung bài bài tập đọc làm việc thật là vui tiếng việt 2 tập 1 tr 16thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phổ biến trực tiếp về quá trình tuyển dụng trong đội ngũ công chức làm việc tại cục thuế hp cũng như trong nhân dânNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ