1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Báo chí >

CHỨC NĂNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY

Đề tài triết học

Đề tài triết học " TRÁCH NHIỆM HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY " pdf

... TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY NGUYỄN LINH KHIẾU (*) Trong giới có lệ thuộc lẫn nay, trách nhiệm hội vấn đề đặt với cá nhân, tổ chức Báo chí cách mạng Việt Nam phận ... làm báo phải hoàn thành tốt trách nhiệm hội nghĩa vụ công dân Chỉ nhà báo nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm hội quan trọng báo chí cách mạng Việt Nam thực tốt trách nhiệm hội báo chí ... chức năng, nhiệm vụ xác định phương thức để báo chí thực trách nhiệm hội Trên sở làm rõ số chức năng, nhiệm vụ báo chí Việt Nam, tác giả phân tích luận giải trách nhiệm hội báo chí số lĩnh...
 • 11
 • 635
 • 0
Chức năng xã hội của nhà nước Việt Nam hiện nay

Chức năng hội của nhà nước Việt Nam hiện nay

... CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1.1 Khái niệm đặc điểm chức hội Nhà nước Việt Nam 1.2 Quá trình phát triển chức hội Nhà nước Việt Nam 12 1.3 Vai trò mối liên hệ chức hội với chức ... Nhà nước làm cho công việc thực chức hội Nhà nước tiến bước quan trọng 1.3 VAI TRÒ VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHỨC NĂNG XÃ HỘI VỚI CÁC CHỨC NĂNG KHÁC CỦA NHÀ NƢỚC Chức hội chức nhà nước, nhà nước ... chung chức hội Nhà nước Việt Nam Chương 2: Nội dung chức hội Nhà nước Việt Nam Chương 3: Phương hướng cách thức thực chức hội hiệu giai đoạn Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA...
 • 100
 • 564
 • 1
tiểu luận Những hạn chế của quá trình giám sát xã hội của Báo chí Việt nam trong thời gian qua.

tiểu luận Những hạn chế của quá trình giám sát hội của Báo chí Việt nam trong thời gian qua.

... sử dụng giám sát thông tin nên báo chí thể chức giám sát phản biện hội Chức thể quyền lực báo chí đời sống hội Giám sát hội báo chí thực chất giám sát luận hội Qua giám sát, theo ... tài: Những hạn chế trình giám sát hội Báo chí Việt nam thời gian qua Có thể nói thời gian vừa qua, Báo chí Việt nam đóng góp tiếng nói quan trọng với nhà nước vấn đề hội Báo chí thực ... giám sát hội Báo chí nước ta gặp phải số hạn chế cần phải nhanh chóng khắc phục để báo chí phát huy tốt vai trò, xứng đáng công cụ lý luận sắc bén Đảng nhà nước thực tốt chức giám sát hội...
 • 12
 • 755
 • 2
Phản biện xã hội trên báo chí thành phố hồ chí minh thập kỷ đầu thế kỷ

Phản biện hội trên báo chí thành phố hồ chí minh thập kỷ đầu thế kỷ

... Phản biện hội báo chí thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ đầu kỷ XXI 1.2.1 Phản biện hội báo chí Thực chất, phản biện hội báo chí phản biện hội thể báo chí Báo chí thực hoạt động phản biện ... CHUNG VỀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THẬP KỶ ĐẦU THẾ KỶ XXI 1.1 Khái niệm phản biện hội – chất phản biện hội 1.1.1 Một số khái niệm phản biện Cho ... chung phản biện hội phản biện hội báo chí thành phố thập kỷ đầu kỷ XXI Chúng tập hợp số khái niệm phản biện, phản biện hội, phản biện hội báo chí, nêu lên số ý kiến cá nhân khái niệm phản...
 • 17
 • 1,838
 • 6
Phản biện xã hội trên báo chí Thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ đầu thế kỷ XXI

Phản biện hội trên báo chí Thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ đầu thế kỷ XXI

... PHẢN BIỆN XÃ HỘI VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRÊN BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THẬP KỶ ĐẦU THẾ KỶ XXI 11 1.1 Khái niệm phản biện hội – chất phản biện hội 11 1.1.1 Một số khái niệm phản biện ... CHUNG VỀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRÊN BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THẬP KỶ ĐẦU THẾ KỶ XXI 1.1 Khái niệm phản biện hội – chất phản biện hội 1.1.1 Một số khái niệm phản biện Cho ... biện hội báo chí thành phố Hồ Chí Minh thập kỷ đầu kỷ XXI Chƣơng 2: Thực trạng phản biện hội báo chí TP Hồ Chí Minh Chƣơng 3: Xu hướng phản biện hội báo chí thành phố Hồ Chí Minh - Giải...
 • 145
 • 531
 • 1
VẬN DỤNG cặp PHẠM TRÙ cái CHUNG và cái RIÊNG của PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật vào PHÂN TÍCH mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẬN DỤNG cặp PHẠM TRÙ cái CHUNG và cái RIÊNG của PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật vào PHÂN TÍCH mô HÌNH KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM HIỆN NAY

... Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa 1.3.1 Khái niệm kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam rõ: Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ... Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa 1.3.1 Khái niệm kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa .4 1.3.2 Chuyển sang kinh tế thị trường tất yếu khách quan Vận dụng cặp ... phạm trù chung, riệng phép biện chứng vật vào việc phận tích KTTT định hướng XHCN nước ta 2.1 Cái chung vận dụng vào kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta 2.2 Cái riêng vận...
 • 15
 • 5,379
 • 15
Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.doc

Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trường với định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.doc

... kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa, kinh tế thị trờng chung, định hớng hội chủ nghĩa đặc thù, chủ đạo để xây dựng chủ nghĩa hội Phát triển kinh tế thị trờng định hớng hội chủ ... tiện để kinh tế nớc ta tiến lên chủ nghĩa hội Nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa có tính chất chung kinh tế: kinh tế vận động theo quy luật vốn có kinh tế thị trờng nh qui luật ... tích mâu thuẫn biện chứng kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam Mấy vấn đề lý luận kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam 1.1 Những nét khái quát kinh tế thị trờng...
 • 29
 • 4,517
 • 15
Một số biện pháp hoàn thiện chế độ Bảo hiểm xã hội thai sản ở Việt Nam hiện nay

Một số biện pháp hoàn thiện chế độ Bảo hiểm hội thai sản ở Việt Nam hiện nay

... môn học Một số biện pháp hoàn thiện chế độ Bảo hiểm hội thai sản Việt Nam nay nhằm phân tích tình hình thực chế độ thai sản Việt Nam điều kiện thực Việt Nam có khó khăn, từ có giải pháp thích ... toán đảm bảo lợi ích kinh tế -xã hội II CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG HỆ THỐNG CÁC CHẾ ĐỘ BHXH Vai trò chế độ thai sản hệ thống chế độ BHXH Trong hệ thống chế độ BHXH nói chế độ thai sản chế độ quan trọng ... Lớp: BHXH K48 Đề án môn học CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ THAI SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Giải pháp thực chế độ thai sản Việt Nam thời gian Đứng trước hàng loạt vướng...
 • 38
 • 927
 • 3
Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trờng với định hớng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng quy luật mâu thuẫn để phân tích mâu thuẫn biện chứng giữa nền kinh tế thị trờng với định hớng hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

... sản Việt Nam biết vận dụng kinh tế thị trờng, vận dụng thống kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa, kinh tế thị trờng chung, định hớng hội chủ nghĩa đặc thù, chủ đạo để xây dựng chủ nghĩa ... thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam Mấy vấn đề lý luận kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam 1.1 Những nét khái quát kinh tế thị trờng 1.1.1 Kinh tế thị trờng Kinh tế thị ... tiện để kinh tế nớc ta tiến lên chủ nghĩa hội Nền kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa có tính chất chung kinh tế: kinh tế vận động theo quy luật vốn có kinh tế thị trờng nh qui luật...
 • 29
 • 1,373
 • 1
Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Tính biện chứng trong chính sách kinh tế mới của v i lênin và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

... lập h i 33 Chương Ý NGHĨA CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ M I Đ I V I VIỆC XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG CHỦ NGHĨA XÃ H I VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Tính tất yếu kinh tế thị trường định hướng ... 2.1.2 Tính tất yếu kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa h i Sự đ i kinh tế thị trường định hướng h i chủ nghĩa Việt Nam gắn liền v i công đ i Đảng kh i xướng lãnh đạo Kinh tế thị trường định ... nghĩa Việt Nam Nhiệm v đề t i: - Kh i quát hoàn cảnh đ i Chính sách kinh tế tính biện chứng n i dung Chính sách kinh tế - Ý nghĩa việc v n dụng Chính sách kinh tế trình xây dựng kinh tế thị trường...
 • 67
 • 1,111
 • 3
Báo cáo

Báo cáo " Vai trò của Chính phủ trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay " ppt

... ngun lut hin Vit Nam khụng ch cú bn quy phm phỏp lut Cỏc thnh t ca h thng phỏp lut quc gia khụng ch cú ngnh lut, ch nh phỏp lut v quy phm phỏp lut (õy ch l nhng thnh t c bn) Ngy nay, xem xột phỏp ... Lờ Minh Tõm, H thng phỏp lut Vit Nam trc yờu cu xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN, Ti liu tham lun ti hi tho H thng phỏp lut - cỏc quan im tip cn v thc tin ti Vit Nam, H Ni, ngy 6/5/2011 (2).Xem: ... thc tin ti Vit Nam, H Ni, ngy 6/5/2011 (3).Xem: GS.TS Lờ Hng Hnh, H thng phỏp lut - Nhng v nhn thc, Ti liu tham lun ti hi tho H thng phỏp lut - cỏc quan im tip cn v thc tin ti Vit Nam, H Ni, ngy...
 • 6
 • 750
 • 2
Đề tài:

Đề tài: " VẤN ĐỀ PHẢN BIỆN HỘI VỚI YÊU CẦU THỰC TẾ HIỆN NAY " pdf

... VẤN ĐỀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI VỚI YÊU CẦU THỰC TẾ HIỆN NAY HOÀNG VĂN TUỆ (*) Hiện nay, phản biện hội vấn đề nhà nghiên cứu quan tâm Trong viết này, tác giả đưa cách hiểu khái niệm phản biện hội; ... nghe ý kiến phản biện, cần khơi dậy bầu không khí "cởi mở, thẳng thắn dân ch " để nắm bắt vấn đề, “nhu cầu thực nảy sinh hội phản ánh qua dư luận hội Đây "kênh" chủ yếu thật vấn đề cần nghiên ... chức cán b " Gần đây, vấn đề phản biện hội nhiều nhà nghiên cứu, trị gia nhiều nhà hoạch định sách quan tâm Vậy, có phải yêu cầu thực tế, xu khách quan? Cần quan niệm phản biện hội nào? Nội...
 • 11
 • 426
 • 3
Biện chứng của quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Biện chứng của quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

... chuyển biến từ kinh tế trình độ thấp sang kinh tế trình độ cao hướng tới tiến hội mới- hội hội chủ nghĩa Chủ trương xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa thể ... thị trường chủ nghĩa Để thực kinh tế thị trường hội chủ nghĩa cần có giai đoạn trung gian, giai đoạn thực kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Và để phát triển kinh tế thị trường ... thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam nay làm tiểu luận Đề tài rõ mối liên hệ phổ biến kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa với yếu tố khác kinh tế trình vận động phát triển...
 • 22
 • 282
 • 0
Một số giai pháp nhằm nâng cao vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

Một số giai pháp nhằm nâng cao vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay

... THỰC HIỆN VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 29 2.1 Một số thành tựu việc thực vai trò kinh tế Nhà nước kinh tế thị trường ... CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1.1 Một số lý luận kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa 1.1.1 Kinh tế thị trường Lịch sử ... Trần Thị Hoa Lý Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 Một số định hướng chủ...
 • 61
 • 443
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phản biện xã hội của báo chívai trò phản biện xã hội của báo chítính phản biện xã hội của báo chíchức năng giám sát xã hội của báo chíchức năng xã hội của nhà nước việt nam hiện naysự phát triển của báo chí việt nam hiện nayBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ