1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Quản lý >

Định hướng, chính sách và đề xuất thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian tới

TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY.doc

TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀIVIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY.doc

... VỐN FDI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY Những thu n lợi khó khăn Việt Nam việc thu hút vốn FDI ... VỐN FDI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG Khái niệm đầu trực tiếp nước Đầu trực tiếp nước (FDI) loại hình thức ... luật nước Tiểu luận Tài quốc tê: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN FDI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY nhận đầu Đây hình thức đầu nhà đầu nước sử dụng nhiều thời gian qua chiếm 65% tổng ba hình...
 • 41
 • 3,605
 • 28
các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới

các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tới

... cờng hoạt động xuất nhập nớc nói chung xuất doanh nghiệp vốn Đầu t trực tiếp nớc nói riêng Qua nhằm đa đề xuất phát triển doanh nghiệp vốn Đầu t trực tiếp nớc Việt Nam thời gian tới Phơng pháp ... trò đầu t trực tiếp nớc hoạt động xuất nhập hàng hoá Chơng II: Thực trạng hoạt động xuất nhập doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc Việt Nam thời gian vừa qua Chơng III: Các giải pháp nhằm thúc ... trạng hoạt động xuất nhập doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc Việt Nam Những thành công đạt đợc 1.1Tổng quan Các doanh nghiệp vốn đầu t trực tiếp nớc Nhà nớc triển khai hoạt động kinh doanh...
 • 92
 • 530
 • 2
Quan điểm và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong tiến trình tự do hóa thương mại trong ASEAN

Quan điểm giải pháp thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong tiến trình tự do hóa thương mại trong ASEAN

... mậu dich tự khác tham gia vào AFTA tạo điêù kiện để thu hút vốn đầu nước ngồi Việc đầu sản xuất nước AFTA tiêu thụ sản phẩm nước khác tạo động lực thu hút mạnh vốn đầu trực tiếp nước ngồi ... HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT FDI VÀO VIỆT NAM TRONG ĐIÊU KIỆN THỰC HIỆN AFTA Định hướng thu hút FDI vào Việt Nam Để xác định phương hướng cho hoạt động thu hút FDI vào Việt Nam thời ... Việc tham gia vào AFTA làm tăng lượng vốn đầu trực tiệp nước ngồi vào Việt Nam Đối với nhà đầu ngồi AFTA , Việt Nam có nhiều lợi thu hút đầu trực tiếp nước ngồi Đồng thời , ngun tắc xuất...
 • 40
 • 603
 • 2
Quan điểm và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong tiến trình tự do hóa thương mại trong ASEAN

Quan điểm giải pháp thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong tiến trình tự do hóa thương mại trong ASEAN

... dòng lu chuyển FDI vào Việt Nam Việc tham gia vào AFTA làm tăng lợng vốn đầu t trực tiệp nớc vào Việt Nam Đối với nhà đầu t AFTA , Việt Nam có nhiều lợi thu hút đầu t trực tiếp nớc Đồng thời ... Chơng Định hớng giảI pháp tăng cờng thu hút fdi vào việt nam đIêu kiện thực afta Định hớng thu hút FDI vào Việt Nam Để xác định phơng hớng cho hoạt động thu hút FDI vào Việt Nam thời gian tới, ... thu hút FDI vào Việt Nam điều kiện Việt Nam thực AFTA Trong định hớng thu hút FDI vào Việt Nam, cần xem xét đến nghị định tuyên bố gần phủ liên quan đến vấn đề thu hút FDI vào Việt Nam Ngày 28/8/2001...
 • 38
 • 600
 • 0
Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay

Thực trạng giải pháp thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay

... môi trường đầu nứơc 11 CHƯƠNG II TÌNH HÌNH THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TỪ NĂM 1998-2010 Thực trạng thu hút sử dụng vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam từ năm ... Trong đầu trực tiếp hình thức chủ yếu đầu gián tiếp “bước đệm”, tiền đề để tiến hành đầu trực tiếp Đầu trực tiếp hình thức đầu nước chủ đầu đầu toàn hay phần đủ lớn vốn đầu ... thu hút FDI thu n lợi .Ngoài ra,Trung Quốc cho thời hạn hợp đồng kéo dài hơn,có thể 50 năm CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Trên sở thực trạng triển vọng vốn đầu trực tiếp nước vào...
 • 42
 • 611
 • 1
Giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà nội trong thời gian tới

Giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Hà nội trong thời gian tới

... c tr ng u tr c ti p nư c ngồi u tr c ti p nư c ngồi vào N i th i gian qua Chương III: M t s gi i pháp nh m y m nh vi c thu hút v n u tr c ti p nư c ngồi vào N i th i gian t i tài ... thương i vào th trư ng Tây Nam Trung Qu c ang II M C TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯ NG THU HÚT r ng m U TƯ TR C TI P NƯ C NGỒI VÀO HÀ N I TRONG NH NG NĂM T I M c tiêu thu hút u tr c ti p nư c ngồi Trong ... nh giáp N i mà khơng u vào trung tâm V i v th c a n i ch thu n ti n cho phát tri n d ch v THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CHƯƠNG III: M T S HÚT V N GI I PHÁP NH M Y M NH VI C THU U TƯ TR...
 • 74
 • 391
 • 0
Đề án

Đề án "“Thưc trạng giải pháp nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

... sn xut v ch bin nụng lõm thu sn Nh nc cn xem xột v a mt s u ói cho cỏc d ỏn nh: thi gian, mc gim thu li tc, giỏ thu t mi, thu u t i vi nhng d ỏn thc s ang kinh doanh thua l H tr bỏn ngoi t cho ... 6/1999 trang Qỳa trỡnh thu hỳt u t v s dng u t trc tip nc ngoỏi vo Vit Nam c chia lm ba thi kỡ: a Thi kỡ 1988-1990 õy c coi l thi kỡ ng cho qỳa trỡnh thu hỳt u t nc ngoi vo Vit Nam Ngy 19/12/1987, ... Vit Nam buụn lu v ttrn thu, gõy thit hi khụng nh cho nc ta in hỡnh nh v buụn lu 1,2 tr gúi "caraven"ca cụng ty trỏch nhim hu hn hng hi Lizera nm1993 hoc v nh mỏy thuc lỏ Lotabav nh mỏy thuc...
 • 49
 • 327
 • 0
Tài liệu Đề tài “Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” doc

Tài liệu Đề tài “Thưc trạng giải pháp nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” doc

... sn xut v ch bin nụng lõm thu sn Nh nc cn xem xột v a mt s u ói cho cỏc d ỏn nh: thi gian, mc gim thu li tc, giỏ thu t mi, thu u t i vi nhng d ỏn thc s ang kinh doanh thua l H tr bỏn ngoi t cho ... 6/1999 trang Qỳa trỡnh thu hỳt u t v s dng u t trc tip nc ngoỏi vo Vit Nam c chia lm ba thi kỡ: a Thi kỡ 1988-1990 õy c coi l thi kỡ ng cho qỳa trỡnh thu hỳt u t nc ngoi vo Vit Nam Ngy 19/12/1987, ... Vit Nam buụn lu v ttrn thu, gõy thit hi khụng nh cho nc ta in hỡnh nh v buụn lu 1,2 tr gúi "caraven"ca cụng ty trỏch nhim hu hn hng hi Lizera nm1993 hoc v nh mỏy thuc lỏ Lotabav nh mỏy thuc...
 • 49
 • 473
 • 0
Đánh giá thành tựu đạt được và vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua

Đánh giá thành tựu đạt được vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua

... trường đầu Việt Nam IV Kết đạt tồn nước ta việc thu hút vốn FDI Gần 25 năm qua kể từ Luật Đầu nước Việt Nam đời vào tháng 12 năm 1987 Thành tựu nhiều, hạn chế thu hút vốn đầu trực tiếp nước ... Vai trò đầu trực tiếp FDI Với nước nhận đầu 1 Tích cực Đầu trực tiếp nước đáp ứng nhu cầu lợi ích nước chủ đầu mà giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế nước tiếp nhận đầu Nó ... nghiệp 100% vốn đầu nước Doanh nghiệp 100% vốn đầu nước doanh nghiệp nhà đầu nước đầu 100% vốn Việt Nam (luật đầu nước Việt Nam) Doanh nghiệp 100% vốn đầu nước thành lập theo hình...
 • 30
 • 772
 • 2
Luận văn

Luận văn " Đánh giá thành tựu đạt được vấn đề tồn tại trong việc thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Việt nam trong thời gian qua'''' docx

... tiến đầu người quan tâm đến đầu nước Việt Nam có ấn ng tốt đẹp môi trường đầu Việt Nam IV Kết đạt tồn nước ta việc thu hút vốn FDI Gần 25 năm qua kể từ Luật Đầu nước Việt Nam đời vào ... đầu nước thiếu thiện chí, chưa đánh giá vai trò đầu nước đất nước Để có môi trường hấp dẫn, thu hút trực tiếp đầu nước cần phải tiếp tục cải thiện yếu tố cấu thành môi trường đầu ... nghiệp 100% vốn đầu nước Doanh nghiệp 100% vốn đầu nước doanh nghiệp nhà đầu nước đầu 100% vốn Việt Nam (luật đầu nước Việt Nam) Doanh nghiệp 100% vốn đầu nước thành lập theo hình...
 • 30
 • 449
 • 0
Đề tài thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam trong giai đoạn 2015 2020”

Đề tài thưc trạng giải pháp nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào việt nam trong giai đoạn 2015 2020”

... trọng nguồn vốn đầu nước đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội nước ta năm qua, em chọn đề tài Thưc trạng giải pháp nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào Việt Nam giai đoạn nay” Với ... Trong đầu trực tiếp hình thức chủ yếu đầu gián tiếp “bước đệm”, tiền đề để tiến hành đầu trực tiếp Đầu trực tiếp hình thức đầu nước chủ đầu đầu toàn hay phần đủ lớn vốn đầu ... trình thu hút vốn đầu sử dụng vốn đầu trực tiếp nước ngoái vào Việt Nam chia làm ba thời kì: a Thời kì 1988 - 1990 Đây coi thời kì khơi động cho trình thu hút vốn đầu nước vào Việt Nam...
 • 46
 • 337
 • 0
Thưc trạng và giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Thưc trạng giải pháp nhằm thu hút vốn đầu trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

... nhằm tăng sức hấp dẫn môi trờng đầu t nứơc 11 Phần II Tình hình thu hút sử dụng vốn đầu t trực tiếp nớc việt nam từ 1988 đến đầu 2000 thực trạng thu hút sử dụng vốn đầu t trực tiếp nớc việt nam ... máy móc phơng pháp nớc cho nớc khác Các giải pháp thu hút vốn đầu t nớc Trên sở thực trạng triển vọng vốn đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam, để thu hút sử dụng ngày có hiệu nguôn vốn này, em xin ... hoạt động thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam Qua mời năm, kể từ có luật đầu t nớc vào Việt Nam (12/1987) đến hết năm 1999, nớc ta cấp giấy phép cho 280 dự án đầu t nớc với tổng vốn đăng...
 • 43
 • 795
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian vừa quathực trạng hoạtluận văn thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian vừa quađiểm chỉ đạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tớimục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tớicác giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian tớiđịnh hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam trong bối cảnh suy thoái toàn cầuđề án thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt namvốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu thời cơ và thách thứcmột số các giải pháp tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt namtình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt namkhái quát chung về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ ngoại kiều của một số nướcđiểm đinh hƣớng và hệ giải pháp nâng cao hiệu quả hu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc tại việt nam trong thời gian tớitiềm năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tp hồ chí minhthực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tp đà nẵngmột số giải pháp nhằm cải thiện tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tp đà nẵngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM