Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (2)

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (2)
... ax + by < c; * Quá trình giải BPT bậc hai ẩn trình tìm tập nghiệm BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN NỘI DUNG BPT bậc hai ẩn C6 : Làm để tìm tập nghiệm bất phương trình bậc hai ẩn ? Biểu diễn tập ... bậc hai ẩn ta sử dụng phương pháp hình học để biểu diễn tập nghiệm BPT bậc hai ẩn mặt phẳng tọa độ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN NỘI DUNG BPT bậc hai ẩn Biểu diễn tập nghiệm BPT bậc hai ẩn ... c, số a, b không đồng thời không) BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN NỘI DUNG BPT bậc hai ẩn Biểu diễn tập nghiệm Miền nghiệm Biểu diễn miền nghiệm C5: Em lấy bốn ví dụ bất phương trình bậc hai ẩn...
 • 21
 • 302
 • 0

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (3)

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (3)
... hệ phương trình cho Cũng bất phương trình bậc hai ẩn, ta biểu diễn hình học tập nghiệm hệ bất phương trình bậc hai ẩn BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN III HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN ... BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN II BIỂU DIỄN TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Ví dụ Biểu diễn hình học tập nghiệm bất phương trình bậc hai ẩn: -3x + 2y > BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ... BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1) Định nghĩa: Bất phương trình bậc hai ẩn x, y có dạng tổng quát axNêu + by c niệm (1) lạikhái phương trình bậc (ax...
 • 12
 • 303
 • 0

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (4)

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (4)
... TRÌNH BẬC NHẤT ẨN • KHÁI NIỆM (sgk) Bất phương trình bậc hai ẩn x, y bất phương trình dạng: ax + by < c (ax + by > c, ax + by ≤ c, ax + by ≥ c) I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ẨN Ví dụ: Xét bất phương ... TRA BÀI CŨ Nêu dạng phương trình bậc ẩn? HD: ax + by = c d: ax + by = c I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ẨN Một bất phương trình chứa ẩn số, nhiều Chẳng hạn: 2x + y3 - z; 3x + 2y < I BẤT PHƯƠNG TRÌNH ... BPT BẬC NHẤT ẨN HOẠT ĐỘNG Biểu diễn hình học tập nghiệm bất phương trình bậc hai ẩn -3x + 2y > x III HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ẨN VD2 (sgk) Biểu diễn hình học tập nghiệm hệ bất phương trình bậc...
 • 13
 • 288
 • 0

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (6)

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10 (6)
... 1 Bất phương trình (Bpt) bậc ẩn a Bất phương trình bậc hai ẩn miền nghiệm Định nghĩa (SGK-128) - Bất pt bậc hai ẩn Bpt có dạng sau: ax + by + c < 0, ax + ... bậc hai ẩn 2x  3y   (1) x   kx  3ky   0, k  (2) (3) (1  k ) y  2kx   0, k  (4) 2x  y   (5) Trả lời Các Bpt (1),(2),(4) Bpt bậc hai ẩn Các Bpt (3),(5) Bpt bậc hai ẩn 24 /10/ 2013 ... bờ 24 /10/ 2013 Ví dụ Xác định miền nghiệm Bpt sau: b 2x  y   a 2x  y   Lời giải Câu b Câu a y y B(0; 2) (d): 2x - y - = A(3; 0) A O O x x B I 24 /10/ 2013 I Hệ bất phương trình bậc hai ẩn Ví...
 • 14
 • 221
 • 0

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10

Bài giảng bài bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10
... phương trình bậc hai ẩn x, y +) 0x  3+ 0y không bất phương trình bậc hai ẩn x, y Đ4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1) ĐỊNH NGHĨA: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ... bất phương trình (*) Trả lời: Các điểm A, F, C nằm phía đường thẳng d d Đ4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1) ĐỊNH NGHĨA: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN X, ... nghiệm bất phương trình miền nghiệm bất CỦA ax + by  c phương trình bỏ đường thẳng ax + by  c Đ4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN I BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1) ĐỊNH NGHĨA: BẤT PHƯƠNG TRÌNH...
 • 16
 • 310
 • 0

Bài giảng bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10

Bài giảng bất phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 10
... 1 Bất phương trình (Bpt) bậc ẩn: a Bất phương trình bậc hai ẩn miền nghiệm Định nghĩa (SGK-128) - Bất pt bậc hai ẩn Bpt có dạng sau: ax + by + c < 0, ax ... Bpt bậc hai ẩn: 2x  3y   x   kx  3ky   0, k   (1  k ) y  2kx   0, k   2x  y   (1) (2) (3) (4) (5) Trả lời Các Bpt (1),(2),(4) Bpt bậc hai ẩn Các Bpt (3),(5) Bpt bậc hai ẩn 5/25/2015 ... thì: - Mỗi nghiệm Bpt bậc hai ẩn biểu diễn điểm - Do tập nghiệm biểu diễn tập hợp điểm Tập hợp điểm gọi miền nghiệm Bpt 5/25/2015 b Cách xác định miền nghiệm Bpt bậc hai ẩn Định lí Trong mp toạ...
 • 14
 • 367
 • 2

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (2)

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (2)
... l nghim ca hai phng trỡnh x y x y H hai phng trỡnh bc nht hai n Khỏi nim v h hai x y phng trỡnh bc nht hai n x 2y H hai phng trỡnh bc nht hai n l h gm phng trỡnh bc nht hai n: ax ... l h hai phng trỡnh bc nht hai n Theo em dng tng quỏt ca h hai phng trnh bc nht hai n nh th no ? Khỏi nim v h hai phng trỡnh bc nht hai n H phng trỡnh bc nht hai n l h gm phng trỡnh bc nht hai ... trỡnh bc nht hai n? x y A x 2y B x 2y2 C C 5x y 3x D x y 2x 5y 3y Khỏi nim v h hai *Hai Nuphng hai phng trnh (1)yv (2) cú trỡnh 2x + = v phng trỡnh bc nht hai n nghim chung...
 • 22
 • 181
 • 0

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (3)

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (3)
... trình bậc hai ẩn Cho hai phương trình bậc hai ẩn ax + by = c a’x + b’y = c’ Khi ta có hệ phương trình bậc hai ẩn: ax + by = c ( I ) a'x + b'y = c' Tiết 33 - Bài HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ... số sau, cặp số nghiệm hai phương trình 2x + y = x - 2y = A (1; 1) B (-1; -1) C (2; -1) Đáp án : (2; -1) D ( -2; -1) Tiết 33 - Bài HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ hai phương trình ... bậc hai ẩn Ví dụ Xét hệ phương trình y x -0,5 1,5 -1 2 x  y   2 x  y  1 Minh hoạ hình học tập nghiệm hệ phương trình bậc hai ẩn Ví dụ Xét hệ phương trình 3 x  y    3 x  y   Hệ...
 • 12
 • 205
 • 0

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (4)

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (4)
...  y  (2) §2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ phương trình bậc hai ẩn: Cho hai phương trình bậc hai ẩn ax + by = c a’x + b’y = c’ Khi ta có hệ hai phương trình bậc hai ẩn: ax  by ... biết số nghiệm hệ (Kiểm tra lại phương pháp đại số) b) Dựa vào đồ thị cho biết số nghiệm hệ (Kiểm tra lại phương pháp đại số) §2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Ví dụ 2: d Cho hệ phương trình: ... thẳng cho pt hệ cắt (hệ số góc khác nhau) §2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Khái niệm hệ phương trình bậc hai ẩn: ax  by  c (I )  a ' x  b ' y  c ' Minh họa tập nghiệm hệ phương trình: ...
 • 20
 • 242
 • 0

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (5)

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (5)
...   HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài giải:2/ Để hệ (I) có nhiều nghiệm  D  Dx  Dy 0  a23a2a2a25a60  a 2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài giải:2/ Để hệ (I) có nghiệm nhất ... HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN a 1)xsố ay Bài phương Bài1 : 2:Cho Tuỳ hệ theo gi trình( I) trị (tham m. a 1 x  Tìm giá trị nhỏ biểu thức : (a  2) y  a 1/ Giải biện luận hệ (I)  ... m3)2 P  ( mx  y ) 2/ Tìm a để hệ (I) có nhiều nghiệm 3/ Tìm a để hệ (I) có nghiệm (x;y) cho: a) x > y b) x =| y | c) x2  y2  HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Bài giải:1/ Có *D  a2 3a  2;...
 • 13
 • 300
 • 0

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (6)

Bài giảng bài hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9 (6)
... TIỆM CẬN I – ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG Đồ thị hàm số 2- x y= (C ) x- TIẾT 10 BÀI ĐƯỜNG TIỆM CẬN I – ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG Ví dụ 1: Cho hàm số y = f (x ) = + (C ) x Nêu nhận xét về: - ... ĐƯỜNG TIỆM CẬN NGANG ĐỊNH NGHĨA Cho hàm sốy = f (x ) xác định một khoảng vô hạn Đƣờng thẳng y = y đƣờng tiệm cận ngang của đồ thị hàm sốy = f (x ) nếu ít nhất một các điều ... ¥ x® - ¥ + Nêu phƣơng pháp tìm tiợ̀m cõ ̣n ngang của y các = fhằng (?x ) số k nguyên dƣơng) đồLƣu thị hàm ý: số (c, k c c c = c, lim c =giới c, hạn lim kvô=cực 0, lim k = + Nêu 1xlim ®sụ...
 • 11
 • 163
 • 0

Giáo án bài Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giáo án bài Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
... GV dẫn học sinh vào định Tập trung nghe I .Bất phương trình bậc hai ẩn: nghĩa bất phương trình bậc giảng 1.Định nghĩa: hai ẩn số Bất phương trình bậc hai ẩn số x,y có dạng tổng quát ax+by  c : ... CHÂU Củng cố: - Hiểu định nghĩa bất phương trình bậc hai ẩn số.Và miền nghiệm bất phương trình - Nắm vững bước biểu diễn miền nghiệm bất phương trình bậc hai ẩn số Hướng dẫn học nhà: - Học lý ... 44: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (t2) I MỤC TIÊU: Kiến thức:  Hiểu khái niệm BPT, hệ BPT bậc hai ẩn; tập nghiệm BPT, hệ BPT bậc hai ẩn Kĩ năng:  Biết xác định miền nghiệm BPT, hệ BPT bậc hai...
 • 6
 • 617
 • 4

Bài giảng bài phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn đại số 10 (2)

Bài giảng bài phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn đại số 10 (2)
... I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI TRÌNH PHƯƠNGBẬC TRÌNH PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG BẬC NHẤT HAIẨN ẨN NHẤT NHIỀU 1/ Phương trình bậc hai ẩn Phương trình bậc hai ẩn x , y có dạng tổng quát : ax ... VỀ PHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNH TRÌNH VÀVÀ HỆHỆ HAIHAI PHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNH TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN BẬC NHẤT HAI ẨN Chú ý: a) Khi a = b = ta có phương trình 0x + 0y = c Nếu c ≠ phương trình vô nghiệm, c = ... cặp số (x0; y0) đồng thời nghiệm hai phương trình hệ gọi nghiệm hệ - Giải hệ phương trình tìm tập nghiệm  Có cách giải hệ phương trình bậc ẩn: Phương pháp phương pháp cộng đại số H Giải hệ sau...
 • 17
 • 217
 • 0

Bài giảng bài phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn đại số 10 (3)

Bài giảng bài phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn đại số 10 (3)
... BÀI CŨ: Giải hệ phương trình sau: 2 x  y   x  y  x  y  16   x  y  BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN II Hệ ba phương trình bậc ba ẩn: Phương trình bậc ba ẩn ...  BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN • Mỗi ba số (x0; y0; z0) nghiệm phương trình gọi nghiệm hệ phương trình (4) Giải HPT (4) tìm tất số (x;y;z) đồng thời nghiệm phương trình ... giải hệ ba phương trình bậc ẩn ta thường biến đổi HPT cho dạng tam giác phương pháp khử dần ẩn số (phương pháp Gau-Xơ) BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN VD3: Giải HPT x+...
 • 12
 • 431
 • 0

Bài giảng bài phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn đại số 10 (4)

Bài giảng bài phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn đại số 10 (4)
... PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Phương trình bậc hai ẩn Phương trình bậc hai ẩn x, y có dạng tổng ... hai phương trình hệ (x0; y0) gọi nghiệm hệ phương trình (3) Giải hệ phương trình (3) tìm tập nghiệm PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ... nghiệm  (d1)  (d2) a2 b2 c2 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN I ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Hệ hai phương trình bậc hai ẩn  a1 x  b1 y  c1   a2...
 • 9
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bài bất phương trình bậc nhất hai ẩndang bai bat phuong trinh bac nhat 1 an dai 8chuyên đề hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đại số 9bài giang bất phương trình bậc nhất hai ẩnbài giảng bất phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 10bài tập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩntoán 8 bài bất phương trình bậc nhất một ẩnbài 4 bất phương trình bậc nhất hai ẩnbài tập bất phương trình bậc nhất hai ẩnluyện tập bài bất phương trình bậc nhất một ẩnbài giảng điện tử phương trình bậc nhất hai ẩngiải bài tập bất phương trình bậc nhất hai ẩnbai tap toan 8 hoc ki 2 bai bat phuong trinh bac nhat mot antoán 9 bài 1 phương trình bậc nhất hai ẩnbai 1 phương trình bậc nhất hai ẩnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam