1. Trang chủ >
 2. Kinh Doanh - Tiếp Thị >
 3. Quản trị kinh doanh >

Các chỉ tiêu phản ánh và các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn

Các chỉ tiêu phản ánh và các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn

Các chỉ tiêu phản ánh các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn

... nghiệp 3/8 Các tiêu phản ánh nhân tố tác động đến hiệu sử dụng vốn Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp Sức sản xuất vốn lưu động Chỉ tiêu cho biết cư đồng vốn lưu động dùng ... lưu động, phản ánh số vòng quay vốn lưu động năm Chỉ tiêu lớn tốt 4/8 Các tiêu phản ánh nhân tố tác động đến hiệu sử dụng vốn Thời gian vòng luân chuyển Chỉ tiêu phản ánh số ngày cần thiết để vốn ... có tác động tới hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp có tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 7/8 Các tiêu phản ánh nhân tố tác động đến hiệu sử dụng vốn Chúng có tác động...
 • 8
 • 244
 • 0
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH TPHCM.PDF

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÍN DỤNGNHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH TPHCM.PDF

... : PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T N HI U QU TÍN D NG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG TMCP QU C T VI T NAM - CHI NHÁNH TP.HCM 30 2.1 Th c tr ng ho ng tín d ng nhân t i Ngân hàng TMCP Qu c T Vi t Nam ... tránh tín d ng nh không th thu h i v 30 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T N HI U QU TÍN D NG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG TMCP QU C T VI T NAM - CHI NHÁNH TP.HCM 2.1 Nam - VIB Ngân hàng Qu c t t Vi t Nam T ... u qu tín d ng t i n hi u qu tín d ng nhân t i Ngân Hàng TMCP Qu c T Vi t Nam chi nhánh TP.HCM ng gi i pháp nâng cao hi u qu tín d ng nhân t i Ngân Hàng TMCP Qu c T Vi t Nam 6 1.1 Tín d...
 • 84
 • 303
 • 0
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

... đạt hiệu hoạt động tốt 2.2 Các nhân tố bên tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp: - Nhân tố lực lượng lao động: Nhân tố phải nhắc đến lực lượng lao động doanh nghiệp, lao động yếu tố đầu vào ... hoạt động tốt Sau đây, xem xét nhân tố tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp Có thể xem xét yếu tố bên bên doanh nghiệp tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp, cụ thể sau: 2.1 Các nhân tố ... nguyên nhân trên, chọn đề tài Hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu Doanh Nghiệp” với mong muốn đóng góp ý kiến việc đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động...
 • 30
 • 1,181
 • 10
Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty cơm kẹp VIETMAC

Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty cơm kẹp VIETMAC

... Ø Phân tích doanh s doanh thu bán hàng Ø Phân tích m c đ hài lòng c a khách hàng Ø Phân tích th ph n công ty đ t đư c Ø Phân tích chi phí bán hàng s d ng ü M t s tiêu chu n đánh giá hi u qu bán ... Khách hàng Ø L c lư ng bán hàng Ø Kênh phân ph i Ø Chi n lư c bán hàng Ø K ho ch bán hàng Ø Tri n khai k ho ch bán hàng Ø Công c k bán hàng Ø Ki m tra đánh giá hi u qu ho t đ ng bán hàng Các y ... ng bán hàng c a Công ty Cơm k p VietMac 39 Tóm t t Chương Chương mô hình hóa yêu 1t nh hư ng đ n hi u qu ho t đ ng bán hàng c a Công ty Cơm k p VietMac tác đ ng c a y u t đ i v i hi u qu bán hàng...
 • 105
 • 1,907
 • 13
Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng TMCP niêm yết ở việt nam

Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng TMCP niêm yết ở việt nam

... -2013, : Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Công T 32 2.2 : 2.2 ngân hàng nh : ngân hàng ng RO anh n ROA = x 100 33 = 2.2.3.2 doanh ngân hàng 2.2 tác ngân hàng 34 ... hàng g có, ng : T hà cao mô chín ý quan nhân doanh ngân hàng TMCP kinh Phân tích ngân hàng nâng cao ng KINH DOANH TMCP 1.1 : 1.1.1 : g nh doanh u 1.1.2 : : Là - 1.1.3 kinh doanh phép phân ... 51 , kích doa doanh ngân hàng ngân kinh doanh nh ) ng Phân tích mô -2013 Làm rõ NHTM mô h trung làm rõ mô , nâng cao mô g ngân hàng : Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn am...
 • 82
 • 253
 • 1
Đánh giá hiệu quả hoạt động và các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

Đánh giá hiệu quả hoạt động các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

... ngân hàng, xem xét tác động nợ xấu đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Dưới tác động tổng hợp nhân tố bên trong, bên ngoài, nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam? ... sau: Thứ nhất, hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam nào? Thứ hai, nhân tố bên ngân hàng nhân tố bên kinh tế, nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam? Đối tượng ... định lượng để đánh giá hiệu hoạt động nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, cụ thể sau: - Luận văn ước tính hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam mô hình phân...
 • 104
 • 759
 • 1
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM.PDF

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM.PDF

... HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Một số khái niệm có liên quan hiệu hoạt động ngân hàng 1.1.1 Hiệu hoạt động ngân hàng 1.1.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng 1.2 Các ... (1) Giúp cho nhà quản trị NHTMCP Việt Nam nhìn nhận đầy đủ hiệu hoạt động ngân hàng nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng phục vụ cho việc nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng; (2) Kết nghiên ... Medhat ngân Các yếu tố quản trị tài sản, hiệu Oman Tarawneh hàng với hoạt động quy mô ngân (2006) 260 hàng tác động lên hiệu suất tài chi nhánh ngân hàng D ngân hàng Các yếu tố qui mô ngân hàng, ...
 • 102
 • 2,175
 • 30
Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP phương nam đại học kinh tế 2015

Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP phương nam đại học kinh tế 2015

... th i, u h th ng ngân hàng, vi ng c a ngân hàng phân tích nhân t th c s có n hi u qu ho , ng c a Ngân hàng TMCP ng kinh doanh c a ngân hàng v tài Phân tích nhân t ng c n quan tâm n hi u qu ho ... v nhân t tác ng c a NHTM, tác gi th c hi n nghiên c ng t p trung phân tích nhân t n hi u qu ho t T nâng cao hi u qu ho c c nh tranh cho Ngân hàng TMCP c th : 2011-2014 hàng T , TMCP Phân tích ... ngân hàng TMCP hàng khác nhân t n hi u qu ho TMCP ti p theo T hàng TMCP ng c a NHTM c trình bày m t s g i ý góp ph n nâng cao hi u qu ho ng 31 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T N HI U QU HO T I NGÂN HÀNG...
 • 91
 • 284
 • 0
NGHIÊN cứu các NHÂN tố tác ĐỘNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG lại DỊCH vụ HÀNG KHÔNG GIÁ rẻ của KHÁCH HÀNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

NGHIÊN cứu các NHÂN tố tác ĐỘNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG lại DỊCH vụ HÀNG KHÔNG GIÁ rẻ của KHÁCH HÀNG tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

... tác gi th c hi n nghiên c u chung cho ngành hàng không, không phân bi t hàng không giá r hay hàng không truy n th ng, nh hành vi c a hành khách Ch ng d ch v tác 24 2.7.3 Nghiên c Các nhân t nghiên ... ngành hàng không giá r Vi t Nam hi n ngày b ch trích, tác gi rõ s c n thi t c tài nghiên c u nh s d ng l i d ch v hàng không giá r c a hành khách t i Tp H Nghiên c nh nhân t v hàng không giá r ... d ch v c a khách hàng, vi c tham n quy nh s d ng l i d ch v 22 Bài nghiên c u cung c p m giá r i v i hành vi khách hàng Hàng không xu t mô hình hành vi khách hàng hàng không giá r Nghiên c u...
 • 104
 • 346
 • 0
Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

... i phân tích nhân t tác đ ng đ n hi u qu tài c a CTCP ngành B S niêm y t th tr ng ch ng khoán Vi t Nam, ki m đ nh s phù h p c a mô hình đ a k t lu n v nhân t nh h ng t i hi u qu tài c a công ty ... sau: - Hi u qu tài gì? - Th - Các nhân t c b n tác đ ng đ n hi u qu tài c a CTCP ngành c đo hi u qu tài gì? B S? - Th c tr ng hi u qu tài nhân t tác đ ng đ n hi u qu tài c a CTCP ngành B S nh th ... đ tài hi u qu tài nhân t tác đ ng đ n hi u qu tài c a CTCP ngành B S niêm y t th tr ng ch ng khoán Vi t Nam 1.3.2 Ph Ỉ ối ỉghiêỉ Ế u Ph m vi nghiên c u CTCP ngành B S niêm y t th tr ng ch ng khoán...
 • 173
 • 480
 • 1
các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ atm của ngân hàng đầu tư & phát triển tại địa bàn thành phố nha trang

các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ atm của ngân hàng đầu tư & phát triển tại địa bàn thành phố nha trang

... Đầu & Phát triển địa bàn thành phố Nha Trang - Kiểm định mối quan hệ nhân tố tác động đến nhân tố bị tác động định sử dụng thẻ ATM ngân hàng Đầu & Phát triển địa bàn thành phố Nha Trang ... ĐỀ NGHIÊN CỨU Các nhân tố tác động đến định sử dụng thẻ ATM ngân hàng Đầu & Phát triển địa bàn thành phố Nha Trang Mối quan hệ: Các nhân tố tác động Quyết định CƠ SỞ LÝ THUYẾT Các mô hình hành ... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - LÊ THỊ TIỂU MAI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ...
 • 89
 • 671
 • 5
Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng ví điện tử tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định sử dụng ví điện tử tại Việt Nam

... nên Thuy t nhân th c xã h m i quan h qua l i l hi n : Các nhân t ng (Environment factors); Các y u t cá nhân (personal factors) Các nhân t hành vi (Behaviors) Hành vi Các y u t cá nhân (các s ki ... hàng cá nhân t i Vi t Nam? Câu h i nghiên c u 2: M d ng d ch v ng c a t ng nhân t n t c a khách hàng cá nhân t i Vi nh s nào? 1.3 ng ph m vi nghiên c u 1.3.1 ng nghiên c u: nh s d ng cá nhân nhân ... lý thuy t khám phá thêm 01 nhân t m i (C ng t k t qu ph ng v n ý ki i Vi t Nam m nghiên c cho phù h p v c xây d ng l i u ki n nghiên c u t i Vi t Nam, thông qua ph ng v n xin ý ki n c i Vi t Nam...
 • 162
 • 2,803
 • 25
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.PDF

... (1) Các ngân hàng , có ngân hàng lên , , dùng n , , , T (2) M Ngân hàng , mà ngân hàng y , ngân g, gây x ngân hàng (3) n , ngân hàng cho vay ng vào thông tin mà ngân hàng Các n khách hàng ... hàng kinh doanh ; ngân 11 (4) Nhân viên ngân hàng ngân hàng V Nhân viên n ngân hàng ruy n (5 c n làm cho n hàng tiên ngân hàng iêu kinh doanh (7) ngân hàng , , 1.2 NHTM hái quát ngân 12 1.2.1 tài ... tin, ngân hàng tin không T (4) V hách riêng V , 10 1.1.2 (1) o ngân hàng B , C , ngân hàng, làm ngân hàng (2) gân cho khách hàng vay, không cho ngân hàng (3) kinh doanh kinh doanh ngày ngân hàng...
 • 113
 • 320
 • 0
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh bình dương

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thanh tra thuế tại cục thuế tỉnh bình dương

... công tác tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương; Các công chức làm công tác thanh, kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương; - Các nhân tố tác động đến tuân thủ thuế làm ảnh hưởng hiệu hoạt động tra thuế, ... 5: CÁC KIẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG .86 5.1 Định hướng hoạt động tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương 86 5.2 Các kiến nghị hoạt động tra thuế Cục thuế ... giả thuyết nhân tố tác động đến hiệu hoạt động tra thuế - Lấy phiếu khảo sát xác định kết mô hình nghiên cứu định lượng nhân tố tác động đến hiệu hoạt động tra thuế Cục thuế tỉnh Bình Dương 5...
 • 144
 • 441
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng tình hình sản xuất chi phí sản xuất và những nhân tố tác động đến chi phí sản xuất tại công ty cổ phần sữa vinamilk giai đoạn 2000 2008các yếu tố tác động đến hiệu quả hải quan điện tử trong hoạt động nghiệp vụ hải quankiểm định các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến lạm phát và cán cânkiểm định các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến lạm phát và cán cân thương mại pdfphân tích các nhân tố tác động đến sự hài lòng của các cửa hàng bán lẻ đối với hoạt động phân phối nước và đá tinh khiết của công ty cổ phần thương mại và xây lắp an phúphân tích các nhân tố tác động đến cấu trúc tài chính của ngành xây dựngphân tích các nhân tố tác động đến thị trường chứng khoán việt namcác nhân tố tác động đến người tiêu dùng xe đạp điệnluận văn thạc sĩ về phân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại tp cần thơphương pháp hồi quy ứng dụng trong phân tích các nhân tố tác động đến tổng sản phẩm trong nước của việt nam thời kỳ 1995 2006các nhân tố tác động đến phát triển kinh tế trang trại và hợp tác xã nông nghiệp ở thành phố hà nộiphân tích các nhân tố tác động đến tình hình xuất khẩu gạo tại tp cần thơ pdfcác nhân tố tác động đến xu hướng tạo ra khe hổng dự toán ngân sáchkiểm định và giải pháp cho các doanh nghiệp tại việt namcác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp sản xuấtcác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp sản xuất 17Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ