Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 3

Giáo án địa 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân tây nguyên 3

Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 3
... Giáo án Địa THỜI GIAN phút phút phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS Khởi động: Bài cũ: Một số dân tộc Tây Nguyên - Hãy kể tên số dân tộc - HS trả lời sống lâu đời Tây - HS ... tắt lại đặc điểm tiêu biểu hoạt động sản xuất (trồng công nghiệp lâu năm chăn nuôi gia súc lớn Tây Nguyên ) Dặn dò: - Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên (tiết 2) - HS xem tranh ... khó khăn này? Hoạt động 3: Làm việc cá nhân - Hãy kể tên vật nuôi Tây Nguyên? - Con vật nuôi nhiều Tây Nguyên? - Tây Nguyên có thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu, bò? - Tây Nguyên voi nuôi...
 • 4
 • 575
 • 0

Giáo án địa 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân tây nguyên 2

Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 2
... việc trồng cà phê Tây Nguyên ? - Người dân Tây Nguyên làm để khắc phục tình trạng khó khăn này? - HS quan sát tranh – nhận xét - trồng nhiều càphê GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP Hoạt động : - HS nêu hiểu ... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Hãy kể tên số dân tộc sống lâu đời - –3 HS trả lời Tây Nguyên? - Nhà rông dùng để làm gì? - GV nhận xét ghi điểm III / Bài Giới ... việc cá nhân - ( HS , giỏi ) - Hãy kể tên vật nuôi Tây Nguyên? - Là tình trạng thiếu nước mùa khô - Con vật nuôi nhiều Tây Nguyên? - Tây Nguyên voi nuôi để làm gì? - GV sửa chữa giúp HS hoàn...
 • 4
 • 1,073
 • 17

Giáo án địa 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân tây nguyên

Giáo án địa lý 4 bài 8 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên
... nhiều Tây Nguyên? - HS đọc + KL: Tây Nguyên có đồng cỏ xanh tốt, thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu, bò Ngoài nuôi dưỡng voi để chuyên chở người, hàng hoá… - Trả lời, ghi nội dung vào Hoạt động ... giá trị xuất cao Hoạt động 3: Chăn nuôi đồng cỏ - Yêu cầu HS đọc mục bảng số liệu - HS tìm hiểu trình bày trước lớp SGK trả lời câu hỏi: HS khác nhận xét, bổ sung - Kể tên vật nuôi Tây Nguyên? ... 2 Hoạt động 2: Trồng công nghiệp đất ba dan Làm việc theo nhóm dựa vào kênh chữ kênh hình mục thảo luận: - Kể tên trồng Tây - HS tự đọc Sgk thảo luận trả Nguyên? lời câu hỏi...
 • 2
 • 584
 • 0

Giáo án địa 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân tây nguyên 4

Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 4
... - Nhận xét chung B) Bài : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Giới thiệu Hoạt động 2: Khai thác sức nước Làm việc theo nhóm dựa vào kênh chữ kênh ... thủy điện Hoạt động 3: Rừng việc khai thác rừng Tây Nguyên - Yêu cầu HS đọc mục 4, quan sát hình 6, - HS tìm hiểu trình bày trước lớp SGK trả lời câu hỏi: HS khác nhận xét, bổ sung - Tây Nguyên ... Vì Tây Nguyên lại có loại rừng khác nhau? + KL: Rừng Tây Nguyên có nhiều gỗ lâm sản quý khác cần bảo vệ, khai thác hợp trồng lại rừng nơi đất trống, đồi trọc - Trả lời, ghi nội dung vào Hoạt...
 • 2
 • 643
 • 3

Giáo án địa 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân tây nguyên 5

Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 5
... Bài giảng a Khai thác khoáng sản Hoạt động1 :Làm việc theo nhóm Quan sát hình + Kể tên số sông Tây Nguyên ? + Tại sông Tây Nguyên thác nhiều ghềnh ? + Người dân Tây Nguyên khai thác sức nước ... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP I/.Ổn định : - Hát II/ Kiểm tra cũ - Kể tên loại trồng vật nuôi Tây Nguyên ? - TN nuôi vật nhiều ? - GV nhận xét ghi điểm III / Bài Giới thiệu - GV ghi tựa / Bài giảng ... thác nhiều ghềnh - Chạy tua bin sản xuất điện - HS lên - Nằm sông Xê Xan - Đại diện nhóm trình bày kết trước lớp HS quan sát hình 6, mục SGK trả lời GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - Rừng TN có giá trị ? -...
 • 4
 • 572
 • 3

Giáo án địa 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân tây nguyên 6

Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 6
... Giáo án Địa phút phút trâu bò? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1 : nhóm Hoạt động - Kể tên số sông Tây Nguyên? - Những sông bắt nguồn từ đâu ... dài xuất loại rừng rụng mùakhô gọi rừng khộp Hoạt động 3: Làm việc lớp - Rừng Tây Nguyên có giá trị gì? - Gỗ dùng làm gì? - Kể công việc cần phải làm trình sản xuất sản phẩm đồ gỗ? - Nêu nguyên ... sát hình 8, 9, 10 SGK & vốn - Chúng ta cần phải làm để hiểu biết thân để trả lời câu hỏi bảo vệ rừng? Củng cố - GV yêu cầu HS trình bày tóm tắt hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên (trồng...
 • 4
 • 467
 • 0

Dia li 4 tuan 8: Hoat dong san xuat cua nguoi dan o Tay Nguyen

Dia li 4 tuan 8: Hoat dong san xuat cua nguoi dan o Tay Nguyen
... ( ha) 49 4 200 97 200 22 358 11 000 Cả lớp đọc thầm mục SGK Tại Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng công nghiệp ? Đáp án : Vì phần lớn cao nguyên Tây Nguyên phủ đất ba dan Đất ba dan có ... cứng lại thành đá ba dan Trải qua hàng triệu năm, tác dụng nắng mư a, lớp đá ba dan mặt vụn bở t o thành đất đỏ ba dan Hoạt động 2:Làm việc lớp Các em quan sát tranh sau : Loại trồng nhiều Buôn ... 2.Chăn nuôi đồng cỏ Hoạt động : Làm việc cá nhân Học sinh quan sát lược đồ bảng số li u sau : Quan sát bảng số li u sau : Vật nuôi Bò Trâu Số lượng (con) 47 6 000 65 000 Bảng số li u vật nuôi Tây...
 • 40
 • 1,225
 • 4

Bài giảng điện tử Địa 4 Bài 8 Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên

Bài giảng điện tử Địa Lý 4 Bài 8 Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên
... Ở Tây Nguyên voi nuôi để làm gì? + Trả lời: Chuyên chở người, hàng hoá, phục vụ khách du lịch Voi Bò Trâu Địa lí: Bài 8: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Hoạt động sản xuất người dân Tây ... Địa lí: Kiểm tra Câu Lễ hội Tây dân tộc Câu1: 2:Kể tên số Nguyên thường tổ chức Nguyên sống lâu đời Tây ?? Địa lí: nhóm Bài 7: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng công ... Tây Nguyên Trồng công nghiệp lâu năm cà phê, cao su, hồ tiêu, chè đất ba dan Chăn nuôi gia súc lớn trâu, bò đồng cỏ Địa lí: Bài 8: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trên cao nguyên Tây Nguyên...
 • 21
 • 2,075
 • 0

Bai 7 Hoat dong san xuat cua nguoi dan o Tay Nguyen

Bai 7 Hoat dong san xuat cua nguoi dan o Tay Nguyen
... ting vi loi cõy trng ny Tờn mt loi cõy cụng nghip trng Tõy Nguyờn Ni nuụi nhiu voi tnh k Lk Tờn mt loi nhc c c o Tõy Nguyờn Loi t thớch hp trng cõy cụng nghip Tõy Nguyờn X s ca cỏc cao nguyờn ... 2011 Địa lí Hot ng sn xut ca ngi dõn Tõy Nguyờn Trồng công nghiệp đất ba dan Chố C phờ H tiờu Cao su Cà phê Tây Nguyên Hồ tiêu Tây Nguyên Chố Tõy Nguyờn Cao su Tây Nguyên Cao su Th o luận nhóm ... su Chè Hồ tiêu Diện tích ( ha) 494 200 97 200 22 358 11 000 t ba dan 2.Chăn nuôi đồng cỏ Quan sát bảng số liệu sau : Vật nuôi Số lượng (con) Bò Trâu 476 000 65 000 Bảng số liệu vật nuôi Tây...
 • 34
 • 641
 • 2

Dia li lop 4 bai Hoat dong san xuat cua nguoi dan o tay nguyen

Dia li lop 4 bai Hoat dong san xuat cua nguoi dan o tay nguyen
... lí HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUN Chăn ni đồng cỏ ? Ở Tây Ngun voi ni để làm gì? Voi dùng để chun chở người hàng hóa, k o gỗ, phục vụ khách du lịch Voi k o gỗ Ni dưỡng voi Voi phục ... lớp đá ba dan mặt vụn bở t o thành đất đỏ ba dan Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2013 Địa lí HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUN 1.Trồng cơng nghiệp đất ba dan Quan sát bảng số li u: Cây ... cao ngun Tây Ngun phủ đất ba -dan Đất thường có màu đỏ tơi xốp, phì nhiêu thuận lợi cho việc trồng cơng nghiệp lâu năm (cà phê, cao su, hồ tiêu, chè ) Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2013 Địa lí HOẠT...
 • 27
 • 787
 • 1

Tài liệu ĐỊA - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN TÂY NGUYÊN (2) doc

Tài liệu ĐỊA LÝ - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (2) doc
... III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1/ Kiểm tra cũ: Người dân Tây Nguyên thường tổ chức lễ hội vào lúc nào? Hãy kể tên lễ hội đó? HS trả lời Kể tên dân tộc sống Tây Nguyên ... Trong tiết học trước biết trang phục lễ hội người dân Tây Nguyên. Giờ học em tìm hiểu v hoạt động sản xuất họ GV ghi đề lên bảng Để biết người dân Tây Nguyên trồng loại tìm hiểu trồng công nghiệp ... loại công nghiệp, người dân Tây Nguyên chăn nuôi loại gia súc tìm hiểu HS nhắc lại ý phần GV treo lược đồ HS quan sát lược đồ số trồng vật nuôi Tây Nguyên, bảng số liệuvật nuôi Tây Nguyên +Chỉ lược...
 • 5
 • 669
 • 0

Đia li 4 - Hoat đông san xuât cua người dân ơ Tây Nguyên

Đia li 4 - Hoat đông san xuât cua người dân ơ Tây Nguyên
... Nguyên Hồ tiêu Tây Nguyên Cao su Tây Nguyên Chè Tây Nguyên Địa lí Hoạt động sản xuất ngời dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan: Cây công nghiệp Diện tích (ha) Cà phê 49 4 200 Cao su 97 ... 000 Bảng số li u diện tích trồng công nghiệp Tây Nguyên (năm 2001) Dựa vào bảng số li u, em cho biết công nghiệp đợc trồng nhiều Tây Nguyên ? Địa lí Hoạt động sản xuất ngời dân Tây Nguyên Trồng ... nớc hút nớc ngầm lên để t - Hiện nay, khó khăn ớc Vì ng phải dùng máy bơm ới cho - Ngời dân Tây Nguyên làm để khắc phục khó khăn ? Địa lí Hoạt động sản xuất ngời dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp...
 • 36
 • 525
 • 0

slide thuyết trình lớp 4 - Bài 14 Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Bắc Bộ (tiép theo

slide thuyết trình lớp 4 - Bài 14 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiép theo
... Chợ phiên đồng Bắc Bộ nơi diễn hoạt động mua bán tấp nập Hàng hoá bán chợ phần lớn sản phẩm sản xuất địa phương Địa lí: Bài 14: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ (tiếp theo) Nơi có hàng ... ĐỒNG KỊ (BẮC NINH) ĐỒNG SÂM (THÁI BÌNH) KIM SƠN (NINH BÌNH) gốm sứ lụa đồ gỗ chạm bạc chiếu cói Em có nhận xét “nghề thủ công” đồng Bắc Bộ? Địa lí: Bài 14: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc ... lí: Bài 14: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ (tiếp theo) NỘI DUNG BÀI HỌC Nơi có hàng trăm nghề thủ công truyền thống - Có nhiều sản phẩm thủ công tiếng như: lụa, gốm sứ, chiếu cói… - Nơi...
 • 33
 • 1,067
 • 0

Địa lý: Hoạt động sản xuất của người dân tây nguyên

Địa lý: Hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên
... kiện thuận lợi để chăn nuôi Tây Nguyên phát triển Đ n g C ỏ Ô chữ thứ hai: Gồm chữ Tên loài công nghiệp trồng Tây Nguyên Đ n g C ỏ C H è Ô chữ thứ ba: Gồm chữ Tây Nguyên tiếng với loại trồng ... chữ Loại đất thích hợp để trồng công nghiệp Tây Nguyên Đ n g C ỏ C H è C p h ê Đ n t r n g B u ô n đ ô n B a d a n Ô chữ thứ bảy: Gồm chữ Xứ sở cao nguyên xếp tầng Đ n g C ỏ C H è C p h ê Đ n ... địa lý tự Nhiên Việt Nam MT S SN PHM CA C PHấ t ba-dan ti xp rt thớch hp Tõy Nguyờn trng cỏc loi cõy cụng nghip lõu nm,mang li nhiu giỏ tr kinh t cao Tưới nước cho cà phê vào mùa khô Tây Nguyên...
 • 39
 • 412
 • 0

ĐỊA LÍ LỚP 5: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN TÂY NGUYÊN

ĐỊA LÍ LỚP 5: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN
... Tây Nguyên là: cao su, cà phê, hồ tiêu, chè, Cà phê Tây Nguyên Hồ tiêu Tây Nguyên Cao su Tây Nguyên Chè Tây Nguyên Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2010 Địa Hoạt động sản xuất người dân tây nguyên ... nhiều Tây Nguyên? - Cây công nghiệp trồng nhiều Tây Nguyên cà phê với diện tích 494 200ha Cà phê Tây Nguyên Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2010 Địa Hoạt động sản xuất người dân tây nguyên ... đồ số trồng vật nuôi Tây Nguyên Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2010 Địa Hoạt động sản xuất người dân tây nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan Hãy kể tên trồng chủ yếu Tây Nguyên? Chúng thuộc...
 • 63
 • 660
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an dia li lop 4 bai hoat dong san xuat cua nguoi dan o tay nguyenthứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2010 địa lí hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyênthứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2010 địa lí hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên i trồng cây công nghiệp trên đất ba dan cao su cà phê chè hồ tiêumeo giaineu cac hoat dong san xuat cua nguoi dan o tay nguyenhoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyênhoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên gồm cóbài 20 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộ tiếp theogiáo án địa lý 7 bài 20 hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc potxgiao an dia li lop 4 bai nguoi dan va hoat dong san xuat cua nguoi dan o duyen hai mien trunggiao an dia li lop 4 bai nguoi dan va hoat dong san xuat cua nguoi dan o duyen hai mien trung hoc ki 2giao an lop 4 hoat dong san xuat cua nguoi dan o dong bang nam bođịa lí lớp 4 bài hoạt động sản xuất của người dân ở hoàng liên sơnbài 13 hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng bắc bộđịa l4 hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộbài hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng nam bộBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM