1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kỹ thuật >

Báo cáo thí nghiệm học phần kỹ thuật đo lường EE3059

Báo cáo thí nghiệm học phần kỹ thuật đo lường EE3059

Báo cáo thí nghiệm học phần kỹ thuật đo lường EE3059

... THIẾT BỊ ẢO TRONG ĐO LƯỜNG I Mục đích thí nghiệm - Nắm cấu tạo, nguyên lý chức thiết bị đo ảo - Biết sử dụng thiết bị đo ảo để thực phép đo II Tiến hành thí nghiệm Bài 1-2: VI đo nhiệt độ - Mục ... đnahs giá chất lượng công tơ II Nội dung trình tự thí nghiệm Trước thí nghiệm cần phải tìm hiểu kỹ lý thuyết giảng Tìm hiểu thiết bị đo sử dụng thí nghiệm - Cấu tạo công tơ Cuộn dây dòng, cuộn dây ... - OSCILLOOSCOPE TRONG ĐO LƯỜNG I Mục đích thí nghiệm - Nắm cấu tạo, nguyên lý chức doa động ký - Biết sử dụng chức dao động ký số để thực phép đo cụ thể - Đánh giá kết đo dao động ký số nhận...
 • 10
 • 1,154
 • 0
 Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần học phần: Kỹ thuật đo lường 1b

Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần học phần: Kỹ thuật đo lường 1b

... ĐỀ THI Mỗi đề thi câu hỏi Mỗi đề thi tổ hợp từ câu hỏi lý thuyết (Phần: 4.1; 4.2) câu hỏi tập (Phần: 4.3; 4.4) NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1 CÂU HỎI LOẠI (2 ĐIỂM) Trình bày sơ đồ cấu trúc thi t bị đo ... CÂU HỎI THI KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 1b Sử dụng cho hệ đại học theo chuyên ngành: Điều khiển Tự động 1.NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Sinh viên nắm nguyên lý thi t bị đo lường, cách đánh giá ... ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Bộ môn: Đo lường & ĐKTĐ Thái nguyên ngày 03 tháng 08 năm 2007 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KỸ THUẬT...
 • 7
 • 1,460
 • 18
Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 1a (3 TÍN CHỈ) pdf

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 1a (3 TÍN CHỈ) pdf

... ĐỀ THI Mỗi đề thi câu hỏi Mỗi đề thi tổ hợp từ câu hỏi lý thuyết (Phần: 4.1; 4.2) câu hỏi tập (Phần: 4.3; 4.4) NGÂN HÀNG CÂU HỎI 4.1 CÂU HỎI LOẠI (2 ĐIỂM) Trình bày sơ đồ cấu trúc thi t bị đo ... HỎI THI KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG 1a Sử dụng cho hệ đại học theo chuyên ngành: Kỹ thuật điện, SPKT điện 1.NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Sinh viên nắm nguyên lý thi t bị đo lường, cách đánh ... ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ Bộ môn: Đo lường & ĐKTĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Thái nguyên ngày 03 tháng 08 năm 2008 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KỸ THUẬT...
 • 8
 • 745
 • 7
báo cáo thực hành bộ môn kỹ thuật đo lường và tự động hóa

báo cáo thực hành bộ môn kỹ thuật đo lường và tự động hóa

... [1].Hướng dẫn thực hành kỹ thuật đo lường & tự động hóa, Khoa Máy-Thiết bị,Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM BÀI 2: ĐIỀU KHIỂN VAN MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: Các van điều khiển thường sử dụng rộng rãi thành phần ... máy sau :  PB = 0,136 Bar  Ti =  Td=0 7.2.Tài liệu tham khảo: [1].Hướng dẫn thực hành kỹ thuật đo lường & tự động hóa, Khoa Máy-Thiết bị,Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM 23 BÀI 7: ĐIỀU KHIỂN MỰC CHẤT ... Khảo sát ảnh hưởng nhiễu tác động lên hệ thống điều khiển tự động CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Đo áp suất theo nguyên lý Piezo Cảm biến màng silicon chế tạo tinh vi hoạt động dựa hiệu ứng Piezo Cảm biến...
 • 27
 • 826
 • 4
Báo cáo thí nghiệm hóa phân tích

Báo cáo thí nghiệm hóa phân tích

... Độ cứng thí nghiệm có độ cứng cao 345 mgCaCo3/l với thể tích EDTA 6,9ml • Độ cứng thí nghiệm có độ cứng canxi thấp nồng độ pH cao đến 12 – 13 với thể tích EDTA 3,13ml Độ cứng magie 179,5 Hóa kỹ ... đổi màu, thể tích đo : VNaOH = ml → Độ acid = ( VNaOH NNaOH ĐCaCO3 1000 ) : Vmlmẫu = ( mgCaCO3 ) VI Nhận xét : • Thí nghiệm : Độ kiềm mẫu đạt cao với thể tích vừa phải • Thí nghiệm :  Ở erlen ... thị metyl da cam ( pH = 3,7 ) Một thể tích mẫu thích hợp IV Cách tiến hành thí nghiệm Nếu mẫu có pH > 8,3 : Mẫu có độ kiềm phenolphtalein • Lấy thể tích thích hợp cho vào erlen • Cho thị phenolphtalein...
 • 14
 • 5,074
 • 2
BÀI BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỐ 1 XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA THỦY PHÂN CỦA ĐẤT (PHƯƠNG PHÁP KAPEN)

BÀI BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỐ 1 XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA THỦY PHÂN CỦA ĐẤT (PHƯƠNG PHÁP KAPEN)

... 15 .12 45 .16 12 .55 12 .52 32.8 49 .11 16 . 31 51. 60 18 .80 48.20 15 .40 16 .84 47.23 61. 16 13 .93 62. 51 15.28 62 .17 14 .94 14 .72 1. 2 47.77 70.67 22.90 72. 31 24.54 73.26 25.49 24.3 0.5 53.32 73.53 20. 21 ... tế BÀI BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỐ XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA TRAO ĐỔI CỦA ĐẤT 2 .1 Ý nghĩa - Độ chua trao đổi sinh ta tác động vào đất dung dịch muối trung tính Gây nên độ chua trao đổi ion H+ Al3+ Khi pH đất ... vừa cho đất vào đem sấy nhiệt độ 10 5 – 11 0 0C 2h, cân xác định khối lượng m2: m2= 12 4.50 (g) - Xác định hệ số K:  m1  m2 12 4.92  12 4.50 K = m  m  10 0 = 12 4.50  11 4 78  10 0 = 4.32 1. 5 Tính...
 • 16
 • 4,397
 • 11
mẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tích

mẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tích

... đoan kết báo cáo hoàn toàn trung thực Nếu có không xin chịu trách nhiệm chấp nhận hình thức kỷ luật giáo viên hướng dẫn BÁO CÁO THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH Bài 4: Phương pháp oxi hóa – khử ... Tôi xin cam đoan kết báo cáo hoàn toàn trung thực Nếu có không xin chịu trách nhiệm chấp nhận hình thức kỷ luật giáo viên hướng dẫn BÁO CÁO THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH Bài 3: Phương pháp ... BÁO CÁO THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH b Kết thí nghiệm b1 Mô tả tượng ...
 • 20
 • 1,582
 • 0
Chương trình chi tiết học phần Kĩ thuật đo lường điện- điện tử

Chương trình chi tiết học phầnthuật đo lường điện- điện tử

... đo lường §1.5 Dụng cụ đo điện, sai số, cấp xác Phần KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Chương ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP § 2.1 Khái niệm chung § 2.2 Đo dòng điện điện áp chi u § 2.3 Đo dòng điện điện ... Nôi dung chi tiết học phần Mở Đầu Phần TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Chương Những khái niệm §1.1 Phép đo đại lượng vật lý §1.2 Đơn vị, hệ đơn vị đo lường §1.3 Phương pháp thiết bị đo §1.4 Chỉ ... áp xoay chi u § 2.4 Đồng hồ đo điện vạn § 2.5 Vôn mét điện tử § 2.6 Vôn mét số Chương ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG § 3.1 Khái niệm chung § 3.2 Đo công suất điện chi u § 3.3 Đo công suất điện pha,...
 • 3
 • 1,019
 • 11
Cơ cấu chỉ thị tự ghi trong kỹ thuật đo lường điện tử

Cơ cấu chỉ thị tự ghi trong kỹ thuật đo lường điện tử

... cấu thị tự ghi _ sở chung cấu thị tự ghi _ Chỉ thị tự ghi có tốc độc thấp _ Chỉ thị tự ghi có tốc độ trung bình _ Chỉ thị tự ghi có tốc độc cao sở chung thị tự ghi Mục đích ... có tần số thấp: 10Hz cấu thị tự ghi có tốc độ trung bình a) cấu thị tự ghi có tốc độ trung bình sử dụng cấu điện từ Cấu tạo - Phần 1: đo giá trị tức thời đại lượng đo - Phần 2: thể biến ... tín hiệu cần đo _ Ứng dụng: Dùng đo tín hiệu có tần số lên tới 800Hz c) cấu thị điện tử Cấu tạo : Là ống phóng tia điện tử, phần thị dao động kí điện tử Bộ phận súng phóng điện tử đặt ống phóng...
 • 18
 • 3,662
 • 8
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN HỌC: Kỹ thuật đo lường và điều khiển các quá trình thiết bị trong CNSH-CNTP

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM MÔN HỌC: Kỹ thuật đo lường và điều khiển các quá trình thiết bị trong CNSH-CNTP

... (Kgf/cm2) III Kết luận: Thông qua đợt thí nghiệm môn Kỹ thuật đo lường điều khiển trình thiết bị CNSH-CNTP , chúng em hiểu dụng cụ đo cách thức hoạt động chúng thiết bị cụ thể Do nhiều thiếu sót nên ... van xả áp tăng áp suất bên thiết bị cho cân với áp suất bên ngoài, mở van đáy thiết bị, sản phẩm tự động chảy xuống - Các thiết bị đo lường điều khiển tự động -Thiết bị đo hiển thị nhiệt độ chỗ: ... việc quán tính nhiệt thiết bị đun nóng nước Thiết bị đo áp suất: Bộ đo áp suất có truyền xa: Đây thiết bị dùng để đo áp suất có thiết bị cảm biến truyền xa Nhãn hiệu: Px 61-3030 Giới hạn đo: -30’’Hg...
 • 20
 • 1,225
 • 0
Đề tài

Đề tài " Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường "

... Môi trường acid + -7 H 10 Môi trường trung hòa H+ 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10 11 12 13 14 Môi trường kiềm Ý nghĩa môi trường: -9- GVHD: ... mẫu, việc so màu tiến hành điều kiện phòng thí nghiệm 3.2 Thiết Bị Hóa Chất Thiết bị - ống nghiệm 25ml: 20 - piprt 25ml: - Pipet 10ml: - Máy đo pH Hóa chất - Chỉ thị màu tổng hợp - Chỉ thị màu ... Nghĩa Môi Trường Nước mang tính acid ý tính chất an mòn chúng Đặc biệt trình xử lý sinh học, pH phải trỳ khoảng – Do vậy, dựa vào độ acid nước để tính xác lượng hóa chất sử dụng Phương pháp thí nghiệm( Phương...
 • 37
 • 4,765
 • 34
Tài liệu BÁO CÁO THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN docx

Tài liệu BÁO CÁO THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN docx

... II THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM : STT Tên thiết bị Dải đo Cấp xác Bàn thí nghiệm máy biến áp pha BA1 0-150V Vôn kế điện từ V -V 0-3A Ampe kế điện từ A -A Oát kế 0-750W III NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ KẾT ... phía thứ cấp hở mạch,phía sơ cấp đặt vào điện áp.Khi tổng trở thường lớn dòng điện không tải thường nhỏ 2_Nội dung : Thí nghiệm ngắn mạch MBA Các số liệu thí nghiệm ngắn mạch MBA Đại lượng đo Un(V) ... KẾT QUẢ : Các số liệu định mức MBA : Đại lượng Sđm(VA) U1đm(V) U2đm(V) I1đm(A) I2đm(A) Giá trị 180 220 40 0.8 4.5 1_Nội dung : Thí nghiệm không tải máy biến áp Các số liệu thí nghiệm không tải...
 • 7
 • 5,092
 • 114
Tài liệu Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - GVHD: Trần Thị Phi Oanh pdf

Tài liệu Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - GVHD: Trần Thị Phi Oanh pdf

... thích hợp Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - 37 - GVHD: Trần Thị Phi Oanh Nhóm _ Giản đồ đường chuẩn Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - ... mẫu 5.5 Thiết Bị hóa Chất 1- thiết bị: - Pipet 25ml:1 - Ống đong 100ml: - Erlen 125ml: - Buret 25 50ml : Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường - 17 - GVHD: Trần Thị Phi Oanh Nhóm ... màu 1.2 Thiết Bị: - Pipet 10ml : - máy ly tâm - Erlen 125ml: - máy spectrophotometer (máy so màu) - pH kế Báo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường -3 - GVHD: Trần Thị Phi Oanh Nhóm ...
 • 38
 • 3,130
 • 8
Báo cáo thí nghiệm - Điện mô phỏng động cơ một chiều - Kỹ thuật điện

Báo cáo thí nghiệm - Điện mô phỏng động cơ một chiều - Kỹ thuật điện

... + Đáp ứng dòng điện: + Moment động cơ: Nhận xét:  Ðiện áp dịnh mức, từ thông 50% dịnh mức + Đáp ứng tốc độ: + Đáp ứng dòng điện: + Moment động cơ: Nhận xét  Ðiện áp 50% dịnh ... Nhận xét  Ðiện áp -5 0% dịnh mức, từ thông dịnh mức Ðiện áp từ thông dịnh mức, moment theo chiều nguợc  Ðiện áp -5 0% dịnh mức, từ thông dịnh mức, moment theo chiều nguợc Vẽ, giải thích nhận xét ... tính co làm việc với từ thông không dổi, nguồn diện áp thay dổi (100%, 75%, 50%, 25%, 0%, -2 5%, -5 0%, -7 5%, -1 00%) Chú bạn thành công ...
 • 4
 • 959
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thi nghiem hoa ly ky thuatngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần học phần kỹ thuật đo lường 1bbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchmẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm nhiệt phản ứngbáo cáo thí nghiệm hóa phân tích 2mẫu báo cáo thí nghiệm vật lý đại cương do dien tro bang cau wheastonbáo cáo thí nghiệm kỹ thuật điệnbáo cáo thí nghiệm kỹ thuật sốbao cao thi nghiem ky thuat dien tubáo cáo thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngbáo cáo thí nghiệm kỹ thuật điện tửbài báo cáo thí nghiệm kỹ thuật điệnbáo cáo thí nghiệm kỹ thuật mạch điện tửBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ