1. Trang chủ >
 2. Kinh Tế - Quản Lý >
 3. Quản lý dự án >

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 8 quản trị rủi ro hợp đồng dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh)  chương 8 quản trị rủi ro hợp đồng dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 8 quản trị rủi ro hợp đồng dự án

... củarủi rủiro ro ìnhthức thứcthể thể HHình hiệncủa củarủi rủiro ro Rủi ro đơn lẻ Rủi ro xâu chuỗi Rủi ro đồng thời Rủirorotiềm tiềm Rủi tàng tàng Rủiroroxuất xuấthiện Rủi Rủirorogây gâytác tác Rủi ... lượng rủi ro Kế hoạch đối phó rủi ro Kiểm soát, điều chỉnh rủi ro HỢP ĐỒNG VÀ QUẢN TRỊ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN … Xiết chặt vòng vây… Ký kết thực hợp đồng Ký kết hợp đồng dự án Gửi thư mời Đề nghị ký hợp đồng ... thành công dự án nào? Có thể có rủi ro xảy dự án? Có thể làm để quản trị rủi ro đó?  Quản trị hợp đồng đóng vai trò quản trị dự án? Làm để quản trị hợp đồng dự án? ...
 • 18
 • 785
 • 0
Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh)  chương 4 lập kế hoạch dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 4 lập kế hoạch dự án

... Phía trước đường… Lập kế hoạch dự án Cơ cấu phân chia công việc Ngân sách dự án Kế hoạch, kế hoạch, kế hoạch LẬP KẾ HOẠCH Thiết lập mục tiêu Điều tra nguồn lực Xây dựng kế hoạch ĐIỀU PHỐI THỰC ... soát dự án Trình tự lập kế hoạch dự án Xác lập mục tiêu Phát triển kế hoạch (WBS) Lập tiến độ Dự toán Chi phí, Cân nguồn lực Báo cáo kết thúc Nội dung kế hoạch dự án Tổng quan chung dự án Hợp ... đồng dự án Nhân dự án Các mục tiêu dự án Yêu cầu kỹ thuật & quản trị Tiến độ thực dự án Nguồn lực dự án Phương pháp kiểm tra, đánh giá Xác định kế hoạch đối phó rủi ro Thực kế hoạch dự án Đánh...
 • 23
 • 374
 • 0
Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh)  chương 5 lập tiến độ dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 5 lập tiến độ dự án

... - t47; L5 - t 45] = L5 - t 45 = L3 = L5 - t 35 = 16 - = 10 L2 = L5 - t 25 = 16 - = 13 Bước 3: Sự kiện găng: 1, 4, 5, 6, ⇒ đường găng C, F, G, I D,3 G,4 A,2 B,4 C,4 E,6 F,12 K,3 I,4 Bước 4, 5, 6: Công ... t14 = E5 = max [E2+ t 25; E3+ t 35; E4+ t 45] = E4+ t 45 = 16 E6 = E5+ t56 = 16 + = 20 E = max [ E + t ; E + t ] = E + t Bước 2: Ln = En ⇒ L7 = E7 = 24 L6 = L7 - t67 = 24 - = 20 L5 = L6 - t56 = 20 ... khả hoàn thành dự án thời gian mong muốn Ví dụ: cho ví dụ Công việc a m b te σ σ2 A 2 .5 0.8 0.7 B 4.0 0.3 0.1 C 4 .5 0.8 0.7 D 3.2 0 .5 0.3 E 6.0 0.7 0.4 F 11 12 16 12 .5 0.8 0.7 G 4 .5 1.2 1.4 I 4.7...
 • 28
 • 455
 • 2
Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh)  chương 3 thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội ngũ dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 3 thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội ngũ dự án

... Thiết kế cấu tổ chức dự án Các mô hình tổ chức dự án Lựa chọn mô hình tổ chức dự án Giám đốc dự án Vị trí trách nhiệm giám đốc dự án Tố chất cần thiết giám đốc dự án Xây dựng đội ngũ dự án Đội ... hòa mối quan hệ Phát triển lãnh đạo đội ngũ dự án Phát triển đội ngũ dự án Lãnh đạo đội ngũ dự án Xây dựng văn hóa đội ngũ Quản trị xung đột Đào tạo, Bồi dưỡng Đánh giá, Khuyến khích Dân chủ Giám ... hình tổ chức cho dự án bạn? • Làm giám đốc dự án khó nào? Phải làm gì? • Đội ngũ dự án đóng vai trò thành công dự án? Đội ngũ quan trọng hay giám đốc dự án quan trọng hơn? Để phát triển đội ngũ...
 • 22
 • 473
 • 0
Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh)  chương 1 tổng quan về quản trị dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 1 tổng quan về quản trị dự án

... cán nhân viên 20 Quản trị dự án Tổng thể sách, chế, pháp luật, quy định… Nhà nước Dự án đầu tư Nhà quản trị dự án Giai đoạn dự án Lĩnh vực dự án 21 Nội dung quản trị Lập kế hoạch tổng quan Quản ... Quản trị phạm vi Quản trị thời gian Quản trị chi phí Quản trị chất lượng Quản trị nhân lực Quản trị rủi ro Quản trị hoạt động cung ứng Quản trị thông tin 22 Các vấn đề mấu chốt • Dự án gì? • Quản ... vấn đề mấu chốt • Dự án gì? • Quản trị dự án để làm gì? • Đặc điểm dự án ảnh hưởng đến quản trị dự án nào? • Thế dự án thành công? • Các nội dung quản trị dự án? 23 24 ...
 • 24
 • 393
 • 0
Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh)  chương 7 kiểm soát dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 7 kiểm soát dự án

... khả dự đoán… Các vấn đề kiểm soát dự án Quá trình kiểm soát dự án Nội dung kiểm soát dự án Các vấn đề kiểm soát dự án … Đảm bảo cho dự án hướng … Khái niệm kiểm soát Quá trình đo lường, đánh ... chuẩn Kiểm soát thiết kế nhận diện, kiểm soát đặc tính thiết kế hệ thống (sản phẩm dự án) Tích hợp kiểm soát dự án Kiểm soát tiến độ Kiểm soát cung ứng … Kiểm soát chất lượng Kiểm soát rủi ro Kiểm ... trình kiểm soát hỗ trợ Các báo cáo tiến trình Kiểm soát chung thay đổi Kiểm soát thay đổi nội dung Kiểm soát tiến độ Kiểm soát chi phí Kiểm soát chất lượng Kiểm soát rủi ro Quá trình kiểm soát dự...
 • 25
 • 532
 • 0
Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh)  chương 6 phân bổ nguồn lực dự án

Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 6 phân bổ nguồn lực dự án

... Vấn đề phân bổ nguồn lực Phân bổ nguồn lực điều kiện hạn chế Điều hòa nguồn lực Phương pháp đường găng rút ngắn tiến độ dự án Các vấn đề … Viên gạch … Phân loại nguồn lực Kế toán Tính chất ... yêu cầu vật liệu ($100) Các toán phân bổ nguồn lực Thời gian hạn chế  Nguồn lực hạn chế  Cân yếu tố nguồn lực Điều hòa nguồn lực  Đẩy nhanh tiến độ  Phân bổ nguồn lực điều kiện hạn chế  Tối ... phí  Điều hòa nguồn lực dự án … Để dự án phù hợp với bạn … A,4,8 D ,6, 5 E,3 ,6 B,2 ,6 C,4,5 G,4,8 I,4,10 F,12,7 K,3,4 !4! !7! !5! 1 !5! !6! !6! !8! !10! 5 !8! 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...
 • 33
 • 552
 • 0
Bài giảng quản lý rủi ro môi trường  ths lý thuận an

Bài giảng quảnrủi ro môi trường ths lý thuận an

... thiệt hại Sự phục hồi Khung quản RR có hợp tác bên liên quan Sự kết hợp đánh giá quản RR ĐÁNH GIÁ RỦI RO Phân tích Tác nhân Xác định vấn đề Thảo luận người quản RR người đánh giá RR (lập ... thập sử dụng thông tin - Kiến thức việc thực bảo quản thiết bị cho phép - Quản – huấn luyện - Các hoạt động nhà máy - Hệ thống quản môi trườngvề cố, khiếu nại, mâu thuẫn PHA - Sự diện chất ... luận người quản RR người đánh giá RR (kết quả) QUẢN LÝ RỦI RO Quyết định RR cho phép Quyết định ước tính RR Thực giảm thiểu RR với chi phí thấp Các công cụ QLRRMT • Công cụ pháp • Công cụ...
 • 33
 • 313
 • 0
Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 2 Hiệp hội ngân hàng ASEAN

Bài giảng Quảnrủi ro tín dụng: Chương 2 Hiệp hội ngân hàng ASEAN

... Hội đồng Quản trị độc lập giám đốc điều hành Quản trị Doanh nghiệp Vai trò ban kiểm toán Whistleblower Protection Ngân hàng Quyền cổ đông Quản rủi ro Tính hiệu Tính tự chịu trách nhiệm Tính công ... định Pháp quản Địa điểm vật Vị trí pháp Khuôn khổ quản Quyền cổ đông Yêu cầu tuân thủ Yêu cầu công bố thông tin 14 Khuôn khổ Quản trị Doanh nghiệp Quản Thay đổi 80% chương ... thức 17 Khuôn khổ Quản trị Doanh nghiệp Báo cáo ữdi oL uệl i oá bi oL c ọđi ờưg N oác Hội đồng Quản trị Uỷ ban rủi ro • Kết hoạt động • Sự tuân thủ • Rủi ro • Các rủi ro cố hữu rủi ro dư • Các biện...
 • 20
 • 1,151
 • 0
Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 1 Hiệp hội ngân hàng ASEAN

Bài giảng Quảnrủi ro tín dụng: Chương 1 Hiệp hội ngân hàng ASEAN

... CHỨC NĂNG TÍN DỤNG Phòng Các rủi ro xác định Phòng Trung gian Tín dụng Quản Tài sản Thế chấp (tiếp tục) Thiếu quy trình hiệu để quản tài sản chấp, khiến ngân hàng chịu rủi ro tín dụng không ... trung gian Quản khoản vay Giải ngân khoản vay Trả khoản vay Tính lãi Tính phí Xử thông tin tín dụng © Deloitte & Touche LLP All Rights Reserved CHỨC NĂNG TÍN DỤNG Phòng Các rủi ro xác định ... phòng 16 © Deloitte & Touche LLP All Rights Reserved CHỨC NĂNG TÍN DỤNG Phòng Các rủi ro xác định Phòng Trung gian Tín dụng Các giới hạn Tín dụng Những giới hạn tín dụng để giảm thiểu rủi ro tín...
 • 39
 • 454
 • 0
Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 3 Hiệp hội ngân hàng ASEAN

Bài giảng Quảnrủi ro tín dụng: Chương 3 Hiệp hội ngân hàng ASEAN

... Reserved 36 Phân loại tài sản tài Điều kiện để lựa chọn (tiếp):  Một nhóm tài sản có (nợ) tài chính, hai quản hoạt động nhóm xác định giá trị hợp theo nguyên tắc quản rủi ro nhận biết ... chuẩn hạch toán phòng ngừa rủi ro cách thức xử bút toán phòng ngừa rủi ro © Deloitte & Touche LLP All Rights Reserved Ví dụ Trước Theo IAS 39 Công cụ phái sinh tín dụng Ngoại bảng Hạch toán ... công cụ nợ Ví dụ Thư tín dụng, Bảo lãnh ngân hàng Ngân hàng phát hành © Deloitte & Touche LLP All Rights Reserved 22 Phạm vi: bảo lãnh tài (kể thư tín dụng) • Quy định IAS 39 : – Các hợp đồng bảo...
 • 129
 • 3,714
 • 0
Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 4 Hiệp hội ngân hàng ASEAN

Bài giảng Quảnrủi ro tín dụng: Chương 4 Hiệp hội ngân hàng ASEAN

... tài • Quản việc đăng ký nợ • Đối chiếu khớp hoạt động ngân hàng • Theo dõi chi lãi, khấu hao trạng thái rủi ro liên quan tới nợ 15 © Deloitte & Touche LLP All Rights Reserved An toàn quản ... Tự động hóa quy trình quản ngoại lệ • Loại bỏ quy trình quản quy trình nặng thủ công dùng nhiều sức lao động • Giảm chi phí tuân thủ, kể nội bên • Tăng cường an toàn quản trị thông tin 12 ... Deloitte & Touche LLP All Rights Reserved Kiểm soát tự động- Quản tiền mặt • Đối chiếu hoạt động ngân hàng • Vào sổ kế toán hàng ngày theo chuẩn • Trình tự phê duyệt cho yêu cầu toán chuyển...
 • 30
 • 400
 • 0
Bài giảng : Quản lý rủi ro ngoại hối trong ngân hàng doc

Bài giảng : Quảnrủi ro ngoại hối trong ngân hàng doc

... dng: cho vay ngoại tệ khác loại tiền nguồn thu nhập để trả nợ ng ời vay nh ngha ri ro ngoi hi Cỏc ri ro khỏc liờn quan n ri ro ngoi hi: Ri ro tin toỏn: đối tác không toán đ ợc hợp đồng ngoại hối ... cầu: đánh giá lại tài khoản theo tỷ giá đồng tiền X nh ngha ri ro ngoi hi Cỏc ri ro khỏc liờn quan n ri ro ngoi hi: Ri ro khon: khó khăn việc tìm trì nguồn ngoại tệ (xuất trạng tháI mở) Ri ro ... thông tin quản lý) => có đủ hệ thống thông tin quản hệ thônga thông tin tài Nhng yờu cu v t chc kinh doanh ngoi hi Kim toỏn ni b - Nếu rủi ro ngoại hối cao => phải đ ợc kiểm toán hàng nam -...
 • 20
 • 345
 • 0
Bài giảng quản lý rủi ro và bảo mật  trương việt phương

Bài giảng quảnrủi ro và bảo mật trương việt phương

... Ứng dụng của Cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin        Trong Trong Trong Trong Trong Trong … thương mại quản công giáo dục dịch vụ truyền thông học tập, nghiên cứu giải trí Thách ... mức độ nghiêm trọng tương đối của một rủi ro cho trước không phụ thuộc vào xác suất của nó Đánh giá và Quản lý Rủi ro    Đánh giá và giảm nhẹ rủi ro là mục tiêu ... Rủi ro Đánh giá và Quản lý Rủi ro Xác định và Định giá Tài sản Quy trình đánh giá và quản lý Rủi ro (1) Nhận diện các Lỗ hổng Nhận diện các Mối đe dọa Các rủi ro...
 • 158
 • 441
 • 0
Bài giảng pháp luật đại cương (TS lê minh toàn)  chương 8 luật lao động

Bài giảng pháp luật đại cương (TS lê minh toàn) chương 8 luật lao động

... CHƯƠNG VIII LUẬT LAO ĐỘNG I KHÁI NIỆM LUẬT LAO ĐỘNG Khái niệm Luật lao động tổng hợp quy phạm nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ lao động người lao động làm công ăn lương ... đồng lao động trường hợp định Người sử dụng lao động có nghĩa vụ sau: thực hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể thoả thuận khác với người lao động; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động ... điều kiện lao động khác; bảo đảm kỷ luật lao động; tôn trọng danh dự nhân phẩm, đối xử đắn với người lao động II CÁC CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT LAO ĐỘNG Hợp đồng lao động "Hợp đồng lao động thoả...
 • 42
 • 777
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản lý sức khỏe cộng đồngnghiệm quản trị rủi ro hoạt động của một số nhtm trên thế giới và bài học cho việt namhoàn thiện quy trình quản trị rủi ro hoạt độngbài tập quản lý rủi robai giai bai tap quan tri5 rui roslide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học chuong 8bài giảng những nguyên lý của chủ nghĩa mác lênin chương 8bài 4 quản lý rủi ro trong đầu tưquản trị rủi ro hoạt động tài trợ và đầu tưtình hình áp dụng hiệp định basel ii trong quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh của nhtm tại một số nước trên thế giớiđịnh hướng áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro phù hợp với thực tiễn quốc tế hiệp định basel ii vào quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh của nhtm việt nambài 13 quản lý rủi roquản trị rủi ro hoạt động trong hoạt động ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại việt namnhững hạn chế trong quản trị rủi ro hoạt độngvề quản trị rủi ro hoạt độngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)