1. Trang chủ >
 2. Kinh Tế - Quản Lý >
 3. Quản lý nhà nước >

Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương i ths nguyễn thị thanh thủy

Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương i  ths nguyễn thị thanh thủy

Bài giảng quản nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương i ths nguyễn thị thanh thủy

... NT Việt Nam QLNN kinh tế NT QLNN i m dân cư NT QLNN PT KCHT nông thôn Chương I KH I QUÁT CHUNG VỀ NN&PTNT I Vai trò NN, NT PT KT-XH II Đặc thù NN, NT III Quá trình PT NN, NT Việt Nam IV Hiện ... trạng NN, NT Việt Nam I. Vai trò NN, NT phát triển chung quốc gia Kh i niệm chung - Nông nghiệp - Nông thôn Vai trò NN, NT Kh i niệm chung NÔNG NGHIỆP Là ngành SX vật chất XH, có: + Đ i tượng: trồng, ... khóa VII (6/1993) tiếp tục đ i phát triển toàn diện KT-XH NT N i dung: xác định mục tiêu, quan i m đề gi i pháp để thực mục tiêu 40 Các gi i pháp Đ i cấu KT NN – NT Kiên trì, quán thực KT nhiều...
 • 46
 • 218
 • 0
Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương III Quản lý nhà nước về nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bài giảng Quản nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương III Quản nhà nước về nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp Nguyễn Thị Thanh Thủy

... xã viên • S h tr c a Nhà nư c chưa đ m nh 2.2 Kinh t h p tác Suy nghĩ v gi i pháp phát tri n HTX? 2.3 Kinh t nhà nư c • Khái ni m: Là nông, lâm trư ng QD, xí nghi p công – nông nghi p, cty, tr ... t, chăn nuôi TƯ ho c đ a phương qu n 2.3 Kinh t nhà nư c • Vai trò: • H tr cho thành ph n KT • Là trung tâm thúc đ y PTKT-XH t i vùng xa xôi 2.3 Kinh t nhà nư c • KTNN NN,NT hi n nay: • S lư ... phân bón, xu t kh u nông s n • Hi u qu ho t đ ng kém: 20% thua l , 2.3 Kinh t nhà nư c • Phương hư ng đ i m i ho t đ ng: • S p x p l i DNNN • Chuy n sang làm ho t đ ng đ u vào, đ u cho h tr c...
 • 49
 • 734
 • 4
Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn chương 1 quản lý nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Bài giảng quản nhà nước về nông nghiệp nông thôn chương 1 quản nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

... nhà nước Chú trọng xây dựng nông thôn 1. 2 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM 1. 2 .1 MỤC TIÊU CHUNG 1. 2.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ 1. 2 .1 MỤC TIÊU CHUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN ... trị, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM 1. 3 .1 Đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn: Công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, ... 1 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHẤT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2 010 1. 1 QUAN ĐIỂM 1. 2 MỤC TIÊU 1. 3 ĐỊNH HƯỚNG 1. 1 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT...
 • 23
 • 514
 • 3
Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn chương 3 quản lý nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Bài giảng quản nhà nước về nông nghiệp nông thôn chương 3 quản nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

... %®n2[Y¥ººĐtó”ơ�=r]#øŠ#pã9#$»¯»"cbrßìâÕóË7NO[Ý`#tëº^¿ÍsKƯOŒXY¶¦Õ#(¾ynĐú ¡kÚì6L�ß4·dã´äU †@•#š#võẹ˲#úg”Ưþʈ}-éûSưm 3 ...
 • 316
 • 300
 • 0
Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thôn chương 4 quản lý nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Bài giảng quản nhà nước về nông nghiệp nông thôn chương 4 quản nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

... hoạch xây dựng điều chỉnh điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành quản 2.3 QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.3.1 QUẢN LÝ VỀ ĐẤT ĐAI 2.3.2 QUẢN LÝ VỀ XÂY ... HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2 .4 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2.1 NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN UBND cấp xã lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng ... trại, nông lâm trường 2 QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.1 VAI TRÒ CỦA QLNN ĐỐI VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 2.2 QUẢN LÝ QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN...
 • 20
 • 1,701
 • 12
Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương IV  ths nguyễn thị thanh thủy

Bài giảng quản nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương IV ths nguyễn thị thanh thủy

... thôn, làng: QHXD điểm dân cư NT a QL quy hoạch xây dựng • Nội dung quản lý: Ban hành văn QHXD quản QHXD điểm DCNT Lập xét duyệt QHXD điểm DCNT Kiểm soát việc xây dựng công trình điểm DCNT Thanh ... xuyên hàng năm mùa nước ngập - Địa hình bị chia cắt hệ thống kênh rạch chằng chịt - Mật độ dân cư không cao, quy mô không lớn - Dân cư phân tán men theo kênh rạch - Giao thông đường thủy phát triển ... sông Hồng: - Tập trung dân cư nông nghiệp với mật độ cao nhất, quy mô điểm DC lớn Các điểm DCNT hình thành lâu đời với lịch sử đất nước Các điểm DC ổn định liên hệ với thông qua mạng lưới đường GT...
 • 18
 • 154
 • 0
Bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương v  ths nguyễn thị thanh thủy

Bài giảng quản nhà nước về nông nghiệp, nông thôn chương v ths nguyễn thị thanh thủy

... tổ chức thực quản trình XD KCHT Quản khai thác, sử dụng Thanh tra, kiểm tra, giám sát trình XD, khai thác IV.Một số sách PT KCHT NT Chính sách sử dụng đất Chính sách huy động v n Chính sách ... rộng khắp thành tựu phát triển II Mục tiêu biện pháp XD KCHT Thủy lợi Giao thông Phát triển hệ thống điện NT Cấp nước sinh hoạt Thoát nước Cơ sở hạ tầng XH III Trách nhiệm UBND xã QL KCHT NT Hoạch ... mô KCHT nhỏ, chất lượng thấp, Không có nguồn v n để tu, bảo dưỡng Ý nghĩa việc phát triển KCHT NT Là cách thức xóa bỏ cách biệt địa lý, XH, khơi thông khép kín NT truyền thống Là cách thức phân...
 • 10
 • 330
 • 5
Tài liệu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG docx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG docx

... Sân golf) 2.3.Những vấn đề môi trường xúc Việt Nam:1/ Môi trường công nghiêp,2/ Môi trường nông nghiệp nông thôn, 3/ Môi trường rừng, 4/ Môi trường biển ven bờ, 5/ Môi trường đô thị khu dân cư ... Ngày học (x tiết/ ngày) Nội dung thuyết Bài tập lớp (tiết 1-5) Giới thiệu môn hoc: mục tiêu, yêu cầu người học, tài liệu học tập Những vấn đề chung QLMT 1.Khái niệm chung Quản môi trường 2.Cơ ... cộng đồng vào sử dụng quản hiệu tài nguyên biển bảo vệ môi trường biển đới bờ 3/ Tăng cường thể chế sách quản hiệu bền vững theo cách tiếp cận liên ngành Lồng ghép môi trường vào kế hoạch...
 • 7
 • 1,839
 • 18
BÀI GIẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH _Th.S Trần Viết Dương ppt

BÀI GIẢNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH _Th.S Trần Viết Dương ppt

... qun dõn s giai on ny ó gúp phn quan trng vo vic thc hin thnh cụng chin lc dõn s - k hoch hoỏ gia ỡnh ca Vit Nam giai on 199 3-2 000 - - Giai on 200 1-2 010: Cụng tỏc qun dõn s chuyn sang giai ... tăng dân số A-Dùng biện pháp tránh thai B-Triệt sản C-Người dân bỏ quan niệm lạc hậu, thấy đư ợc cần thiết thực quy mô gia đình nhỏ D- Phê phán quan điểm lạc hậu Nói đến chất lượng dân số nói ... xột qun dõn s thụng qua bn giai on: - Giai on I (trc 1975) Giai on II (t 1975 n 1984) Giai on III (t 1984 n 2000) Giai on IV (t 2001 n 2010) - - - Giai on trc nm 1975: Nc ta tm thi b chia...
 • 30
 • 4,900
 • 36
Bài giảng Quản lý nhà nước về đô thị - TS. Phan Ánh Hè

Bài giảng Quản nhà nước về đô thị - TS. Phan Ánh Hè

... QUC GIA 1- Về quy mô dân số (người): 2- Mật độ dân số ĐT: - Uganda: 100 - Phần Lan: 500 người/km2 - Grênada: 200 - ấn Độ: 1.000 người/km2 - Ghana: 500 - Ănggôla, Kênya, Cuba: 2.000 3- Tỉ lệ lao ... cỏch phõn loi T: 1- Phõn loi theo tiờu riờng: - Theo quy mụ dõn s - Theo chc nng HC - CT - Theo cp HC - CT - Theo tớnh cht SX 2- Phõn loi tng hp: Theo Ngh nh 42/2009/N-CP ngy 07/05/2009 ... 3- Mt dừn s T: ti a im 25 Phn 1: KhỏI quỏt chung v ụ Th 4- T l lao ng phi No: ti a im 5- C s h tng T: ti a 55 im 6- Kin trỳc, cnh quan T: ti a 10 im ánh giá đô thị: + Mức 100 điểm - Đạt...
 • 99
 • 4,720
 • 8
BÀI GIẢNG QUẢN lý NHÀ nước về KINH tế

BÀI GIẢNG QUẢN NHÀ nước về KINH tế

... hợp quản nhà nước kinh tế với quản sản xuất, kinh doanh 3.1 Sự cần thiết việc phân biệt quản nhà nước kinh tế với quản sản xuất, kinh doanh Quản nhà nước kinh tế với quản sản ... TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Các nguyên tắc quản Nhà nước kinh tế quy tắc đạo, tiêu chuẩn hành vi mà quan quản Nhà nước phải tuân thủ trình quản kinh tế Các nguyên tắc quản Nhà nước ... phần kinh tế tất lĩnh vực, thuộc tất ngành, doanh nhân quản doanh nghiệp Quản nhà nước kinh tế quản vĩ mô quản sản xuất, kinh doanh quản vi mô - Về mục tiêu quản lý: quản nhà nước...
 • 78
 • 522
 • 5
side bài giảng :quản lý nhà nước về đất đai

side bài giảng :quản nhà nước về đất đai

... sử dụng đất (1) Đất trồng lúa → đất trồng lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; (2) Đất trồng hàng năm khác → đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi ... Không vi phạm quy định pháp luật đất đai trường hợp sử dụng đất Nhà nước giao đất, cho thuê đất A GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Giao/ cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ để thực ... niệm Nhà nước trao Quyết định giao đất GIAO ĐẤT quyền sử dụng đất cho chủ thể sử dụng Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất CHO THUÊ ĐẤT A GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT Các...
 • 52
 • 3,416
 • 13
Bài giảng quản lý nhà nước về BCVT và CNTT học viện bưu chính viễn thông

Bài giảng quản nhà nước về BCVT và CNTT học viện bưu chính viễn thông

... quy n qu n nhà n c v b u chính, vi n thông công ngh thông tin, Pháp l nh B u chính, Vi n thông quy nh: - Chính ph th ng nh t qu n nhà n n c v b u chính, vi n thông ph m vi c n - B Thông tin ... p nh t thông tin v B máy qu n nhà n công ngh thông tin website http://www.mic.gov.vn 1.1 T NG QUAN V B MÁY QU N LÝ NHÀ N THÔNG VÀ CÔNG NGH THÔNG TIN c v b u chính, vi n thông C V B U CHÍNH ... B u chính, Vi n thông vi c th c hi n qu n nhà n c v b u chính, vi n thông 1.2 CH C N NG, NHI M V TRUY N THÔNG VÀ C C UT CH C C A B THÔNG TIN VÀ 1.2.1 V trí ch c n ng B Thông tin Truy n thông...
 • 153
 • 274
 • 0
bài giảng quản lý nhà nước về bao bì đóng gói cho thực phẩm, thức uống, dược phẩm

bài giảng quản nhà nước về bao bì đóng gói cho thực phẩm, thức uống, dược phẩm

... NHỮNG CÂU CHUYỆN RỦI RO VỀ BAO BÌ THỰC PHẨM YÊU CẦU THỰC HIỆN CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ THỰC PHẨM MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC LOẠI BAO BÌ THỰC PHẨM TÀI LIỆU THAM KHẢO ... ẢNH VỀ CÁC LOẠI BAO BÌ THỰC PHẨM Hình 1: Hộp đựng thực phẩm nhựa có ron cao su chống tràn Hình 2: Lọ đựng thực phẩm thủy tinh có nắp kim loại Hình 3: Thực phẩm đóng hộp kim loại Hình 4: Bình ... tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất bao dược phẩm hướng dẫn việc triển khai, áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất bao dược phẩm lĩnh vực sản xuất bao tiếp xúc trực...
 • 17
 • 372
 • 0
Bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế chương 1  TS đỗ thị hải hà

Bài giảng quản nhà nước về kinh tế chương 1 TS đỗ thị hải hà

... lớn 10 I SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA QLNN VỀ KINH TẾ Vai trò nhà nước kinh tế thị trường: b) Nền kinh tế thị trường có quản nhà nước: kinh tế thị trường có thêm tác động điều chỉnh nhà nước ... QLNN VỀ KT - Chương V: THễNG TIN VÀ Quyết định quản nhà nước - Chươ Ch ương ng VI VI:: Bộ máy quản nhà nước kinh tế - Ch Chươ ương ng VII VII:: CÁN BỘ QUẢN Lí NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Chương ... II QUẢN LÝ NHÀ NƯ II NƯỚC VỀ KINH TẾ Quản nhà nước kinh tế: tác động có tổ chức pháp quyền nhà nước lên KTQD nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực hội để đạt đến mục tiêu định 25 II QUẢN LÝ NHÀ NƯ...
 • 39
 • 587
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản lý nhà nước về nông nghiệp nông thônbài giảng quản lý nhà nước về đô thịbài giảng quản lý nhà nước về môi trườngbài giảng quản lý nhà nước về giáo dụcbài giảng quản lý nhà nước về y tếbài giảng quản lý nhà nước về dân sốbài giảng quản lý nhà nước về đất đaibài giảng quản lý nhà nước về kinh tếbài giảng quản lý nhà nước về xã hộibài giảng quản lý nhà nước về văn hóaslide bài giảng quản lý nhà nước về kinh tếbài giảng quản lý nhà nước về tài chínhthực trạng quản lý nhà nước về nông thônquản lý nhà nước về nông thônđề cương ôn tập môn quản lý nhà nước về nông thônBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ