1. Trang chủ >
 2. Lý luận chính trị >
 3. Triết học Mác - Lênin >

Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay

Ứng dụng của phủ định biện chứng trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam

Ứng dụng của phủ định biện chứng trong quá trình đổi mới kinh tế Việt Nam

... theo định hớng xã hội chũ nghĩa II 2: ứng dụng phủ định biện chứng trình đổi kinh tế Việt Nam Những tồn tạI bất cập kinh tế quan liêu bao cấp: Qua việc phân tích đặc đIểm phủ định biện chứng ta ... mầm,đó phát triền cao cáI cũ .Phủ định biện chứng có đặc trng sau: Phủ định biện chứng phủ định khách quan nguyên nhân trực tiếp trình phủ định biện chứng nằm thân vật.Đó trình mà mặt đối lập đấu ... đoạn khẳng định, Giai đoạn phủ định, Giai đoạn phủ định phủ định Qua hai lần phủ định vật hoàn thành đợc chu kỳ phát triển Sự phủ định lần thứ hai đợc gọi phủ định phủ định Phủ định phủ định xuất...
 • 15
 • 1,316
 • 4
Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay

Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình đổi mới kinh tế nước ta hiện nay

... Tel (: 0918.775.368 Phần Mâu thuẫn biện chứng trình đổi kinh tế nớc ta : I thực chất công đổi kinh tế việt nam : Quá trình đổi kinh tế việt nam : Sự nghiệp đổi mà Đảng ta lựa chọn từ Đại hội VI ... 0918.775.368 mâu thuẫn bớc đầu vận dụng lí luận để phân tích mâu thuẫn trình đổi Việt Nam Kết cấu phần nội dung có phần : Phần : Quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng mâu thuẫn Phần : Mâu thuẫn biện chứng trình ... Những mâu thuẫn nảy sinh mà phải giải trình đổi kinh tế Việt Nam : Trong công đổi kinh tế Việt Nam mâu thuẫn không ngừng nảy sinh phát triển Nhất tình hình nay, trở nên sâu sắc Do phải thừa nhận mâu...
 • 15
 • 635
 • 1
Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay

Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế thanh hóa hiện nay

... CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN 1.1 Khái niệm mối liên hệ 1.2 Một số tính chất mối liên hệ phổ biến 1.3 Ý nghĩa phương pháp luận nguyên mối liên hệ phổ biến CHƯƠNG ... dụng nguyên mối liên hệ phổ biến với tính cách phương pháp luận khoa học đổi kinh tế tỉnh Thanh Hóa chưa có mà tỉnh Thanh Hóa vận dụng nguyên mối liên hệ phổ biến vào đổi kinh tế Mục đích ... II QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ THANH HÓA – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 2.1Thực trạng trình đổi kinh tế Thanh Hóa góc nhìn nguyên mối liên hệ phổ biến 2.1.1 Giới thiệu tổng quan tỉnh Thanh Hóa Thanh...
 • 73
 • 7,653
 • 20
thực trạng tỷ giá trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam và một số giải pháp điều chỉnh cơ chế tỷ giá

thực trạng tỷ giá trong quá trình đổi mới kinh tế việt nam và một số giải pháp điều chỉnh cơ chế tỷ giá

... động để đẩy tỷ giá khoảng IS giới hạn i E Y Phần II Thực trạng tỷ giá trình đổi kinh tế Việt Nam số giải pháp điều chỉnh chế tỷ giá Nhìn nhận chế điều hành tỷ giá Việt Nam thời kỳ đổi : Phải thừa ... tỷ giá trình đổi kinh tế Việt Nam số giải pháp điều chỉnh chế tỷ giá 1.Nhìn lại phát triển hệ thống tỷ giá Việt Nam thời kỳ đổi 2 .Một số biện pháp điều chỉnh chế tỷ giá cho phù hợp với sách tiền ... trò tỷ giá hối đoái 1.3 chế tỷ giá hối đoái 1.4 Các nhân tố ảnh hởng đến tỷ giá 2.Chính sach tiền tệ 3.Mối quan hệ tỷ giá hối đoái với sách tiền tệ Phần II: Thực trạng tỷ giá trình đổi kinh tế...
 • 17
 • 495
 • 0
logic của việc đi từ khái niệm sở hữu tư nhân đến lao động tha hoá và phân công lao động - thực tiễn trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam

logic của việc đi từ khái niệm sở hữu tư nhân đến lao động tha hoá và phân công lao động - thực tiễn trong quá trình đổi mới kinh tế việt nam

... Logic việc từ khái niệm sở hữu t nhân đến lao động tha hoá phân công lao động - Thực tiễn trình đổi kinh tế Việt Nam Phần nội dung I Những vấn đề lý luận phạm trù Sở hữu, Sở hữu t nhân, lao động ... tài: Logic việc từ khái niệm sở hữu t nhân đến lao động tha hoá phân công lao động - Thực tiễn trình đổi kinh tế Việt Nam Quá trình vận dụng lý luận Mác - Lênin dới góc độ kinh tế vấn đề: sở hữu, ... động tha hoá phân công lao động - Thực tiễn trình đổi kinh tế Việt Nam II Quá trình phát triển t Mác - Logic việc từ khái niệm sở hữu t nhân đến lao động tha hoá phân công lao động : Đầu tiên,...
 • 20
 • 464
 • 0
Chính sách lãi suất trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam

Chính sách lãi suất trong quá trình đổi mới kinh tế việt nam

... động sách li suất trình đổi kinh tế Việt Nam 2.1 Chính sách li suất Việt Nam trớc đổi kinh tế 2.1.1 Đặc điểm sách lãi suất Việt Nam trớc đổi kinh tế Trớc đổi kinh tế Việt Nam, lãi suất không đợc ... phải đổi sách lãi suất theo hớng thị trờng cho phù hợp với trình đổi kinh tế Việt Nam 2/ Đổi sách lãi suất Việt Nam đợc thay đổi nhận thức, quan điểm lãi suất sách lãi suất Trên sở đó, sách lãi suất ... trò lãi suất Luận án khái quát vai trò lãi suất: 1/ Lãi suất phân bổ nguồn lực kinh tế; 2/ Lãi suất công cụ ổn định kinh tế vĩ mô; 3/ Lãi suất nhân tố tăng trởng kinh tế; 4/ Lãi suất có ảnh hởng...
 • 26
 • 381
 • 0
Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế ở việt nam hiện nay

Luận án tiến sĩ triết học khâu trung gian trong sự phát triển xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với quá trình đổỉ mới kinh tế việt nam hiện nay

... chất khâu trung gian phát triển hội, nói lên khác chất khâu trung gian tự nhiên khâu trung gian hội Thứ hai, mặt kết cấu, khâu trung gian hội hình thức đặc biệt phát triển hội, đặc ... khác biệt với giới Vì vậy, khâu trung gian phát triển hội phận đặc thù khâu trung gian phát triển giới nói chung Việc làm rõ hình thức đặc điểm khâu trung gian trình phát triển hội giúp ... tơng đối có hệ thống chất, vai trò khâu trung gian phát triển nói chung, phát triển hội nói riêng; rõ vai trò số khâu trung gian bớc độ từ hình thái kinh tế - hội lên hình thái kinh tế - xã...
 • 178
 • 903
 • 0
TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC:Vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục ở Việt Nam Hiện nay

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC:Vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam Hiện nay

... luận quan điểm toàn diện 2.2 Nội dung quan điểm toàn diện 2.3 Vai trò quan điểm toàn diện hoạt động người CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔi MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY Sự ... 1: Lý luận chung quan điểm toàn diện 1.1 Cơ sở lí luận quan điểm toàn diện nguyên lí mối liên hệ phổ biến 1.2 Quan điểm toàn diện Chương 2: Quan điểm toàn diện trình đổi giáo dục Việt Nam 2.1 ... 10 CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY Sự cần thiết phải đổi giáo dục Trong quan niệm giáo dục nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, giáo dục không coi phương...
 • 24
 • 19,084
 • 265
Một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Một số mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay

... phần làm rõ thực trạng số mâu thuẫn số mâu thuẫn nảy sinh trình phát triển kinh tế Việt Nam - Đề xuất số giải pháp góp phần giải mâu thuẫn nói trình phát triển kinh tế Việt Nam * Ý nghĩa lý luận ... hợp mặt đối lập trở nên vô nghĩa 28 Chƣơng THỰC TRẠNG MỘT SỐ MÂU THUẪN NẢY SINH TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Mâu thuẫn quan hệ tăng trƣởng kinh tế với ổn định trị ... tăng trưởng kinh tế tăng thêm lượng kinh tế Như vậy, tăng trưởng kinh tế biểu phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế hiểu phát triển kinh 34 tế góc độ hẹp (từ dùng khái niệm phát triển kinh tế góc...
 • 87
 • 948
 • 11
Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong giáo dục đạo đức cho sinh viên việt nam hiện nay

Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong giáo dục đạo đức cho sinh viên việt nam hiện nay

... luận quan điểm toàn diện Triết học quan điểm đạo đức giáo dục đạo đức - Phân tích thực trạng đạo đức công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam nguyên nhân - Từ vận dụng quan điểm toàn diện ... TRẠNG CỦA SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Những điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam 2.1.1 ... chung giáo dục đạo đức 16 1.3 Nội dung vận dụng quan điểm toàn diện vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam 29 Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG...
 • 77
 • 1,554
 • 4
Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay

Sự vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới kinh tế việt nam hiện nay

... lý luận quan điểm toàn diện vân dụng quan điểm Đảng ta trình đổi mới, đặc biệt đổi lĩnh vực kinh tế nước ta, chọn đề tài: Sự vận dụng quan điểm toàn diện trình đổi kinh tế Việt Nam nay cho ... tựu trình đổi đổi kinh tế Việt Nam 23 2.3 Những hạn chế trình đổi đổi kinh tế Việt Nam 39 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY DỰA 48 TRÊN CƠ SỞ ... thiết phải đổi Việt Nam nhìn từ quan điểm toàn diện 10 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY 21 2.1 Khái quát chung tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam từ đổi đến 21...
 • 75
 • 506
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục ở việt nam hiện naytiểu luận triết họcvận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục ở việt nam hiện naynguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật vận dụng quan điểm phát triển trong quá trình đổi mới ở việt nam về máy móc trong nông nghiệpsự vận dụng quan điểm toàn diện trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở việt nam hiện nayví dụ về sự vận dụng quan điểm toàn diện trong triết họcvan dungquan diem toan dien trong qua trinh doi moi giao duc cua vn hien nayvận dụng phát huy tính kế thừa của phủ định biện chứng trong công cuộc đổi mới kinh tế ở việt nambai luan van nghien cuu ve loi ich kinh te cua nguoi nong dan viet nam trong qua trinh tang truong kinh te o viet namcông nghiệp hoá và tính tất yếu của nó trong quá trình phát triển kinh tế ở việt namvận dụng quan điểm toàn diện trong cuộc sốngvận dụng quan điểm toàn diện trong triết họcsự vận dụng quan điểm toàn diệnvận dụng quan điểm toàn diện trong vấn đề đổi mới giáo dụcsự vận dụng quan điểm toàn diện vào xây dựng nền văn hoá việt nam hiện nay tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộcvận dụng quan điểm toàn diện đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nayBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP