Tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai và ảnh hưởng của liều lượng đạm đến các tổ hợp triển vọng ở huyện giao thuỷ tỉnh nam định

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống lúa thuần ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất của dòng lúa CL02 tại Sơn Dương, Tuyên Quang

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống lúa thuần và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất của dòng lúa CL02 tại Sơn Dương, Tuyên Quang
... đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển số dòng, giống lúa ảnh hưởng số biện pháp kỹ thuật đến suất dòng lúa CL02 Sơn Dương, Tuyên Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái ... Tuyên Quang - Nghiên cứu ảnh hƣởng số biện pháp kỹ thuật (phân bón, mật độ) đến suất dòng lúa CL02 - Đánh giá suất hiệu kinh tế dòng lúa triển vọng điều kiện trình diễn khảo nghiệm sản xuất Số ... dân 18… Các giống lúa cho suất cao không giống lúa lai Nhiệm vụ trọng tâm Viện nghiên cứu phát triển lúa lai Trung Quốc kỷ 21 phát triển lúa lai dòng đẩy mạnh nghiên cứu lúa lai dòng lúa lai siêu...
 • 106
 • 818
 • 1

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali đến sinh trưởng, phát triển năng suất của hai giống lúa TH3 5, TH7 2 tại gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống lúa TH3 5, TH7 2 tại gia lâm  hà nội
... G1 K2 G2 K3 G2 K3 G1 K5 G1 K5 G2 K4 G2 K4 G1 K2 G2 K2 G1 K1 G1 K1 G2 K1 G1 K1 G2 K1 G2 K1 G1 K4 G1 K4 G2 K5 G1 K5 G2 K4 G2 K4 G1 K3 G1 K3 G2 K3 G2 K3 G1 K5 G2 K5 G1 K2 G2 K2 G1 I II III 3 .2. 3 Bi ... kh ch ng ñ hai gi ng lúa TH3- 5, TH7- 2 - ðánh giá nh hư ng c a t ng m c phân kali ñ n y u t c u thành su t su t lúa TH3- 5, TH7- 2 - Tính hi u su t phân kali cho hai gi ng TH3- 5 TH7- 2 m c bón khác ... p N i - Lu n văn th c sĩ nông nghi p……………… 36 Sơ ñ thí nghi m v mùa 20 09 D ib ov K2 G1 K2 G2 K3 G2 K3 G1 K5 G1 K5 G2 K4 G2 K4 G1 K2 G2 K2 G1 K1 G2 K1 G1 K1 G1 K1 G2 K1 G2 K1 G1 K4 G1 K4 G2...
 • 142
 • 864
 • 2

đánh giá tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượng cao tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa

đánh giá và tuyển chọn một số dòng, giống lúa thuần mới có năng suất, chất lượng cao tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
... nhân dân Trong t nh Thanh Hoỏ v phục vụ thị trờng xuất Để đạt đợc yêu cầu cần phải tuyển chọn đợc giống lúa suất cao, chất lợng tốt, đồng thời kháng đợc số sâu bệnh hại chính, thời gian sinh ... hiệu kinh tế cao sản xuất lúa gạo, cần phải định hớng sản xuất theo hớng h ng hoá, gạo chất lợng cao, cung cấp đủ lơng thực chất lợng cho nhu cầu gạo ngon ng y c ng cao nhân dân huyện Tri ... cầu thực tế sản xuất Một nhợc điểm lúa lai l giá giống cao gấp 2,5 - lần giá giống lúa thu n (trên đơn vị diện tích đầu t), phụ thuộc v o nguồn nhập nên không chủ động đợc giống ( Bỏo cỏo t ng...
 • 124
 • 792
 • 1

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lạc sen lai l14 trên đất cát pha, vụ xuân 2008 tại trại thực nghiệm nông nghiệp khoa nông lâm ngư đại học vinh

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lạc sen lai l14 trên đất cát pha, vụ xuân 2008 tại trại thực nghiệm nông nghiệp khoa nông lâm ngư đại học vinh
... Từ thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Ảnh hưởng liều lượng phân Đạm đến sinh trưởng, phát triển suất giống lạc Sen Lai L14 đất cát pha, vụ Xuân 2008, trại thực nghiệm Nông nghiệp khoa ... liều lượng Đạm khác Như với liều lượng Đạm khác tỷ lệ nhân thay đổi 3.2.7 Ảnh hưởng liều lượng bón Đạm khác đến suất giống lạc L14 Bảng 3.10 Ảnh hưởng liều lượng bón Đạm khác đến suất giống lạc ... lượng bón Đạm khác Đồ thị 3.8 Ảnh hưởng liều lượng Đạm đến khả tích lũy chất khô giống lạc L14 3.2 Ảnh hưởng liều lượng Đạm đến yếu tố cấu thành suất suất 46 3.2.1 Ảnh hưởng liều lượng Đạm đến yếu...
 • 54
 • 653
 • 0

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lạc sen lai l16 trên đất cát pha trại thực nghiệm nông học khoa nông lân ngư đại học vinh

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lạc sen lai l16 trên đất cát pha ở trại thực nghiệm nông học khoa nông lân ngư  đại học vinh
... L16 đất cát pha trại thực nghiệm Nông nghiệp khoa Nông Lâm Ngư - Đại học vinh 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Tìm hiểu ảnh hưởng mức đạm khác đến sinh trưởng phát triển suất lạc vùng đất cát ... trò ảnh hưởng Tuy nhiên với đề tài thực tập tốt nghiệp thời gian điều kiện có hạn tiến hành nghiên cứu phạm vi hep Ảnh hưởng liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển suất giống lạc sen lai L16 ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến số tiêu sinh lý, sinh trưởng thời kỳ sinh trưởng phát triển lạc 3.1.1 Chiều cao thân Thân lạc phận quan trọng, sinh trưởng phát triển thân...
 • 28
 • 829
 • 0

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống ngô nếp lai MX4 trong vụ đông xuân 2008 tại xã nghi phong nghi lộc nghệ an

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô nếp lai MX4 trong vụ đông xuân 2008 tại xã nghi phong  nghi lộc  nghệ an
... hưởng liều lượng đạm đến sinh trưởng phát triển suất giống ngô nếp la MX4 vụ xuân 2008 Nghi Phong- Nghi Lộc Nghệ An Mục đích nghi n cứu - Xác định ảnh hưởng liều lượng đạm đến sinh trưởng phát ... Ảnh hưởng liều lượng đạm đến đặc trưng hình thái cây………… 33 3.2.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến tiêu thân cây…………… 34 3.2.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến tiêu bắp ngô ………………38 3.3 Ảnh hưởng liều lượng ... QUẢ NGHI N CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến sinh trưởng phát triển giống thí nghi m 3.1.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm chiều cao 25 Tác động việc bón đạm với liều lượng khác lên giống...
 • 59
 • 645
 • 0

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến năng suất chất khô các giai đoạn sinh trưởng năng suất hạt của một số giống lúa lai lúa thuần pptx

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến năng suất chất khô ở các giai đoạn sinh trưởng và năng suất hạt của một số giống lúa lai và lúa thuần pptx
... liều đạm đến số diện tích (LAI) giống lúa LAI giống tăng dần trình sinh trởng đạt trị số tối đa vào giai đoạn trỗ 50% (bảng 1) giai đoạn trỗ, tăng lợng đạm từ đến 120kg N/ha LAI giống lúa tăng ... phân đạm bón, LAI , DM CGR lúa lai tăng vợt trội so với giống lúa thuần, đặc biệt giai đoạn sau cấy tuần Khi tăng lợng đạm bón, suất giống lúa tăng, nhiên suất lúa lai tăng nhiều suất lúa Năng suất ... đạm bón làm tăng suất hạt Giống Việt lai 20 giống lúa lai nhng thời gian sinh trởng ngắn nên mức đạm 180N suất hạt không tăng mức ý nghĩa so với suất mức 120 N Kết cho thấy lúa lai có u lai suất...
 • 7
 • 655
 • 2

ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống lúa lai tại gia lâm, hà nội nghĩa hưng, nam định

ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa lai tại gia lâm, hà nội và nghĩa hưng, nam định
... xu t lúa lai c a Vi t Nam 17 2.3a Lư ng dinh dư ng lúa c n ñ t o t n thóc 27 4.1a Th i gian qua giai ño n sinh trư ng c a gi ng lúa t i Gia Lâm – N i (ngày) 4.1b Th i gian qua giai ño n sinh ... tr ng i phát tri n lúa lai, nh ng tr ng i b ph n nhà nư c tư nhân s giúp cho lúa lai phát tri n ngày b n v ng Trung Qu c nư c phát tri n lúa lai nh t th gi i ð n năm 2010, di n tích lúa lai Trung ... 2011) ð ñ t thành t u trên, h xây d ng lúa lai d a giai ño n : - Giai ño n 1970-1995: giai ño n phát tri n lúa lai 3, s d ng gi ng b t d c ñ c t dòng lúa hoang Oryzae rufipogon Gi ng phát tri n...
 • 106
 • 603
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẠM CỦA CÁC GIỐNG LÚA MỚI NĂNG SUẤT CAO " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... đạm, hiệu nông học đạm hiệu suất phân đạm Kết theo dõi thể qua bảng Bảng Ảnh hưởng liều lượng đạm đến số tiêu liên quan đến hiệu sử dụng đạm lúa Hiệu Hiệu quả Hiệu Năng Hiệu Năng sinh đầu suất ... Hàm lượng đạm (LNC) tính theo công thức sau: LNC = Hàm lượng đạm Diện tích Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến hiệu sinh khối đạm, hiệu sử dụng đạm đầu vào, hiệu thu hồi đạm, ... 3.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến hiệu sinh khối đạm số thời kỳ sinh trưởng, phát triển lúa Hiệu sinh khối sử đạm tiêu quan trọng đánh giá hiệu sử dụng đạm Kết nghiên cứu thể bảng 113 Bảng Ảnh hưởng...
 • 9
 • 394
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali đến sinh trưởng, phát triển năng suất của hai giống lúa BQ10, khang dân 18 vụ xuân tại việt yên, bắc giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của hai giống lúa BQ10, khang dân 18 vụ xuân tại việt yên, bắc giang
... GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N TH NG C NGHIÊN C U NH HƯ NG C A LI U LƯ NG KALI ð N SINH TRƯ NG, PHÁT TRI N VÀ NĂNG SU T C A HAI GI NG LÚA BQ10, KHANG DÂN 18 V XUÂN T ... a t nh Xu t phát t lý trên, th c hi n ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a li u lư ng kali ñ n sinh trư ng, phát tri n su t c a hai gi ng lúa BQ10, Khang dân 18 v xuân t i Vi t Yên, B c Giang M c ... tri n c a gi ng lúa BQ10 so v i Khang dân 18; - ðánh giá nh hư ng c a lư ng kali bón ñ n ch tiêu sinh lý c a gi ng lúa BQ10 so v i Khang dân 18; - ðánh giá nh hư ng c a lư ng kali bón ñ n m c...
 • 109
 • 659
 • 0

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất của giống ngô nếp lai MX 10 trong vụ Đông xuân 2011 2012 tại xã Nghi Phong Nghi Lộc Nghệ An

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống ngô nếp lai MX 10 trong vụ Đông xuân 2011 2012 tại xã Nghi Phong Nghi Lộc Nghệ An
... dưỡng ngô qua giai đoạn………………… 16 Bảng 3.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến thời gian sinh trưởng giống ngô MX1 0… 29 Bảng 3.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến chiều cao qua giai đoạn 31 Bảng 3.3 Ảnh hưởng ... 3.2.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến tốc độ cây…………… … 35 3.3 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến đặc trưng hình thái cây……… 38 3.3.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến tiêu thân ………… 38 3.3.2 Ảnh hưởng liều lượng ... lượng đạm đến tiêu bắp ngô ………… 43 3.4 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến khả chống chịu cây………….46 3.4.1 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến khả chống chịu sâu bệnh hại ….46 3.4.2 Ảnh hưởng liều lượng đạm đến...
 • 84
 • 260
 • 1

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa đồng tiền ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất hoa đồng tiền tại gia lâm hà nội

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa đồng tiền và ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất hoa đồng tiền tại gia lâm hà nội
... hại giống đồng tiền 51 4.8 Năng suất hoa giống đồng tiền vụ Đông Xuân 2007 - 2008 Gia Lâm 52 4.9 Chất lợng hoa giống đồng tiền 54 4.10 Hiệu kinh tế giống hoa đồng tiền thí nghiệm 56 4.11 ảnh ... giống hoa đồng tiền 45 4.3 Động thái hoa số giống đồng tiền 49 4.4 Hiệu kinh tế số giống hoa đồng tiền 57 4.5 ảnh hởng phân bón tới động thái đồng tiền Vermelia 62 4.6 ảnh hởng phân bón tới động ... sâu bệnh đồng tiền Vermelia 69 4.17 ảnh hởng phân bón tới suất hoa đồng tiền Vermelia 71 4.18 ảnh hởng phân bón đến chất lợng hoa đồng tiền Vermelia 72 4.19 ảnh hởng phân bón tới tỷ lệ hoa thơng...
 • 129
 • 789
 • 4

nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng năng suất lúa xuân trên đất phù sa sông thái bình vĩnh bảo hải phòng

nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng và năng suất lúa xuân trên đất phù sa sông thái bình vĩnh bảo hải phòng
... số ñất phù sa sông Thái Bình Vĩnh Bảo - Hải Phòng 1.2.2 Yêu cầu Tìm hiểu ảnh hưởng liều lượng ñạm ñến tiêu sinh trưởng suất hai giống lúa thí nghiệm + Các tiêu sinh trưởng: thời gian sinh trưởng, ... phân Vĩnh Bảo - Hải Phòng 37 4.3 Ảnh hưởng liều lượng ñạm bón ñến thời gian sinh trưởng 38 4.4 Ảnh hưởng liều lượng ñạm bón ñến chiều cao 40 4.6 Ảnh hưởng liều lượng ñạm ñến tốc ñộ tăng trưởng ... cho lúa ñiểm nghiên cứu 38 4.3: Ảnh hưởng liều lượng ñạm bón ñến thời kỳ sinh trưởng (ngày) 39 4.4 Ảnh hưởng liều lượng ñạm ñến chiều cao (cm) 41 4.5 Ảnh hưởng liều lượng ñạm ñến tốc ñộ tăng trưởng...
 • 102
 • 438
 • 0

Tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai ảnh hưởng của liều lượng đạm đến các tổ hợp triển vọng huyện giao thuỷ tỉnh nam định

Tuyển chọn một số tổ hợp lúa lai và ảnh hưởng của liều lượng đạm đến các tổ hợp triển vọng ở huyện giao thuỷ  tỉnh nam định
... tuyển chọn phát triển lúa lai mục tiêu cần thiết cấp bách ðể giải vấn ñề thực ñề tài này: ‘ Tuyển chọn số tổ hợp lúa lai ảnh hưởng liều lượng ñạm ñến tổ hợp triển vọng huyện Giao Thủy – tỉnh Nam ... 4.2.Tìm hiểu ảnh hưởng liều lượng ñạm ñến giống lúa lai ñược tuyển tuyển chọn 81 4.2.1 Ảnh hưởng liều lượng ñạm ñến thời gian qua giai ñoạn sinh trưởng 81 4.2.2 Ảnh hưởng mức ... 4.12 Ảnh hưởng mức ðạm ñến thời gian sinh trưởng giống lúa vụ Xuân 2012 82 Bảng 4.13 Ảnh hưởng mức ñạm ñến ñộng thái tăng trưởng số nhánh giống lúa vụ Xuân 2012 84 Bảng 4.14 Ảnh hưởng...
 • 136
 • 267
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM