1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN VỀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CỦA KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Môn Sinh học Khối B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Môn Sinh học Khối B

... 16 D; 17 C; 18 C; 19 D; 20< /b> D; 21< /b> D; 22< /b> D; 23< /b> D; 24< /b> B; 25< /b> C; 26< /b> B; 27< /b> D; 28< /b> A; 29< /b> D; 30 A; 31 A; 32 < /b> C; 33 C; 34 D; 35 D; 36 D; 37 B; 38 A; 39 A; 40 D; 41 A; 42 < /b> D; 43 C; 44 B; 45 C; 46 D; 47 D; 48 ... Giải pháp phát triển b n vững hoạt động A (1) (2)< /b> B (3) (4) C (2)< /b> (3) D (1) (3) Câu 59 Một quần thể ngẫu phối, hệ xuất phát có thành phần kiểu gen 0, 422< /b> 5BB + 0,4550Bb + 0, 122< /b> 5bb = Khi quần thể này, ... loại giao tử tối đa? Biết trình sinh < /b> học diễn b nh thường A 12 < /b> B 16 12 < /b> C 12 < /b> 16 D 12 < /b> 32 < /b> Câu 21< /b> Trong ao, kiểu quan hệ xảy hai loài cá có ổ sinh < /b> thái trùng nhiều A ký sinh < /b> B ức chế cảm nhiễm C...
 • 9
 • 634
 • 6
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN; KHỐI: C, D.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 Môn: NGỮ VĂN; KHỐI: C, D.

... lính gian lao, khắc 1,5 i m thi 24h Xem tra i m thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn ... thi t sống anh i m thi 24h Xem tra i m thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn ... hành động: i m thi 24h Xem tra i m thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 0,5 Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn...
 • 7
 • 351
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT 2011 MÔN: Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT 2011 MÔN: Tiếng Anh

... everything changed A As soon as everything changed, she appeared B Upon appearing, everything changed C Soon after she appeared did everything change D No sooner had she appeared did everything ... which chewing dry food could create This liquid softens the food taken into the mouth, by getting it 49 _ You can help your digestion if Trang 3/6 - Mã đề thi 485 you chew your food well, keeping ... mean, of course, that the sight, taste, or smell of food 41 _the mouth to have something like water in it This pleasant feeling is brought 42 _ by thousands of tiny glands in your mouth These...
 • 6
 • 523
 • 8
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI 2011 MÔN: Tiếng Anh

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI 2011 MÔN: Tiếng Anh

... Flooding in this region was the result of heavy rain A Flooding in this region was the cause of the heavy rain B Heavy rain causes flooding in this region C Heavy rain resulted in flooding in this region ... can this at their own speed They also have some formal class teaching when this is appropriate We encourage our pupils to use the library, and we teach them the skills they need in order to this ... school this afternoon, you?” – “ _” A What does that mean? B Yes, I don’t have to C No, I needn’t D That’s OK Question 25: If you _ to my advice in the first place, you wouldn’t be in this...
 • 6
 • 496
 • 7
Bài soạn * ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2. CÓ CẢ ĐÁP ÁN

Bài soạn * ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2. CÓ CẢ ĐÁP ÁN

... dung + MXĐ: D = ¡ + Sự biến thi n • Giới hạn: xlim y = +∞; xlim y = +∞ →−∞ →+∞ • x = y ' = x − x = x ( x − 1) ; y ' = ⇔   x = ±1 • Điểm 2,00 1,00 0,25 Bảng biến thi n 0,25 0,25 yCT = y ( −1) ... Thay x = vào (1) ta được: 2 m = 1 + m − = m3 ⇒  2  m = ±1 * Với m = 0; (1) trở thành: x − 1− x = ⇔ x = Phương trình có nghiệm * Với m = -1; (1) trở thành x + − x − x ( − x ) − x ( − x ) = ... +( x − 1− x ) =0 0,25 + Với x − − x = ⇔ x = Trường hợp này, (1) có nghiệm + Với x − 1− x = ⇔ x = * Với m = (1) trở thành: x + 1− x − 24 x ( 1− x) = 1− x ( 1− x) ⇔ ( Ta thấy phương trình (1) có...
 • 7
 • 390
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Môn Sinh học

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ Môn Sinh học

... 0,994 429 99 Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT www.thuvien360.net Câu 42 Ở ... 01. C;  02.  A; 03. A; 04. A; 05. B; 06. A; 07. A; 08. C; 09. C; 10. D; 11. D;  12.  A; 13. C;  14. A; 15. B;  16. D; 17. C; 18. C; 19. D; 20 . D; 21 . D; 22 . D; 23 . D; 24 . B; 25 . C; 26 . B; 27 . D; 28 . A;  ... Điểm thi 24 h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT www.thuvien360.net B Ở Việt Nam, hàng năm...
 • 10
 • 935
 • 4
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 4. NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Sinh học Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 4. NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Sinh học Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

... cho mối quan hệ A cộng sinh, hợp tác hội sinh B kí sinh ức chế cảm nhiễm C cạnh tranh vật ăn thịt – mồi D kí sinh sinh vật ăn sinh vật khác Câu 37: Nội dung nói chế phát sinh đột biến NST đúng? ... lạnh, phát sinh nhóm linh trưởng xuất loài người Câu 31: Vì chuỗi thức ăn hệ sinh thái kéo dài (quá bậc dinh dưỡng)? A Vì hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng hệ sinh thái thấp B Vì chuỗi thức ăn ... Cơ chế cách li sinh sản trở ngại thể sinh vật (trở ngại sinh học) ngăn cản cá thể giao phối với ngăn cản việc tạo lai hữu thụ sinh vật sống chỗ Ví dụ không thuộc dạng cách li sinh sản? A Quần...
 • 8
 • 711
 • 6
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 4. NĂM HỌC 2011-2012 MÔN SINH HỌC pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 4. NĂM HỌC 2011-2012 MÔN SINH HỌC pot

... cho mối quan hệ A cộng sinh, hợp tác hội sinh B kí sinh ức chế cảm nhiễm C cạnh tranh vật ăn thịt – mồi D kí sinh sinh vật ăn sinh vật khác Câu 37: Nội dung nói chế phát sinh đột biến NST đúng? ... sinh trai bị bệnh máu khó đông Xác suất sinh trai thứ hai mắc bệnh A 75% B 25% C 12,5% D 50% - - HẾT www.MATHVN.com ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ MÔN SINH THI THỬ LẦN – NĂM ... Cơ chế cách li sinh sản trở ngại thể sinh vật (trở ngại sinh học) ngăn cản cá thể giao phối với ngăn cản việc tạo lai hữu thụ sinh vật sống chỗ Ví dụ không thuộc dạng cách li sinh sản? A Quần...
 • 10
 • 419
 • 0
Quản lý tuyển sinh Đại học – Cao Đẳng của Trường Đại học Điện Lực pdf

Quản lý tuyển sinh Đại học – Cao Đẳng của Trường Đại học Điện Lực pdf

... tác Quản lý tuyển sinh Đại học Cao Đẳng của Trường Đại học Điện Lực Tại trường đại học Điện Lưc, việc quản lý hồ sơ của các thí sinh thuộc đơn vị mình quản lý sử ... hồ sơ tuyển sinh Đại học Cao đẳng 2012 Hình 1.1: Mẫu hồ sơ đăng ký tuyển sinh Đại học Cao đẳng Trang 1.2.2.2 Mẫu giấy báo nhập học Hình 1.2: Mẫu giấy báo nhập học 1.2.3 ... môi trường, xã hội, kinh tế, ky thuật của hệ thống quản lý tuyển sinh đại học ở Trường đại học Điện Lực Cơ cấu tô chức của Phòng đào tạo, đơn vị chịu trách nhiệm quản...
 • 67
 • 464
 • 0
ôn thi đại học cấp tốc môn sinh

ôn thi đại học cấp tốc môn sinh

... tớch Xỏc sut sinh trai hoc gỏi u = 1/2 Xỏc sut sinh bỡnh thng = 3/4 Xỏc sut sinh bnh bch tng = 1/4 Nh vy theo qui tc nhõn: Xỏc sut sinh trai bỡnh thng = (1/2)(3/4) = 3/8 Xỏc sut sinh gỏi bỡnh ... nh Nht thit phi t a, b, c cho mi kh nng T kt qu lai ta cú xỏc sut sinh nh sau: - Gi a l xỏc sut sinh trai bỡnh thng : a = 1/4 - Gi b l xỏc sut sinh trai b bnh : b = 1/4 - Gi c l xỏc sut sinh gỏi ... ba ca mARN t 2 )Thi gian tng hp mt phõn t Protein: L thi gian riboxom trt ht chiu di mARN ( t u n n u ) 3 )Thi gian mi riboxom trt qua ht mARN: t t n Tin s: Minh Truyn t : khong thi gian riboxom...
 • 61
 • 500
 • 0
KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC cấu TẠO từ CỦA SINH VIÊN năm NHẤT KHOA sư PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG đại HỌC NGOẠI NGỮ đại HỌC QUỐC GIA HÀ nội

KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC cấu TẠO từ CỦA SINH VIÊN năm NHẤT KHOA PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG đại HỌC NGOẠI NGỮ đại HỌC QUỐC GIA HÀ nội

... scale ranging from “Strongly Disagree” on one end to “Strongly Agree” on five, each item in Likert scale has five options: strongly agree, agree, neither agree or disagree and strongly disagree Likert- ... style as commented by International linguistic researchers is unsustainable All matters above are strong motivations for the author to choose the topic “Difficulties of word-formation encountered...
 • 73
 • 462
 • 0
VIỆC SỬ DỤNG CÁCH KẾT HỢP TỪ TRONG KỸ NĂNG VIẾT IELTS ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM TƯ KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH

VIỆC SỬ DỤNG CÁCH KẾT HỢP TỪ TRONG KỸ NĂNG VIẾT IELTS ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM TƯ KHOA PHẠM TIẾNG ANH

... HỌC NGOẠI NGỮ KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VIỆC SỬ DỤNG CÁCH KẾT HỢP TỪ TRONG KỸ NĂNG VIẾT IELTS ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM TƯ KHOA PHẠM TIẾNG ANH Giáo viên hướng dẫn: ... ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM TƯ KHOA PHẠM TIẾNG ANH Giáo viên hướng dẫn: Nguyến Thị Linh Yên Sinh viên: Nguyễn Thị Trang Khóa: QH2010.F1.E13 HÀ NỘI - 2014 DECLARATION I certify that this work ... language learners and IELTS examination makes no exception It evaluates how well candidates are able to structure and frame their thoughts and how clearly they express them Similarly, IELTS writing section...
 • 57
 • 615
 • 0
quản lý xây dựng tập thể sư phạm trường phổ thông hermann gmeiner đà nẵng theo hướng tổ chức biết học hỏi

quản lý xây dựng tập thể phạm trường phổ thông hermann gmeiner đà nẵng theo hướng tổ chức biết học hỏi

... THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG TTSP TẠI TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER ĐÀ NẴNG Trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng thành lập theo Quyết định số ... quản lý xây dựng tổ chức biết học hỏi vào thực tế trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng, xây dựng biện pháp khả thi, phù hợp với đặc thù trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng để xây dựng ... tác quản lý xây dựng TTSP trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Những biện pháp quản lý công tác xây dựng TTSP theo hướng TCBHH trường phổ thông Hermann Gmeiner Đà...
 • 26
 • 445
 • 0
Luyện thi Đại Học Cấp Tốc Tiếng Anh

Luyện thi Đại Học Cấp Tốc Tiếng Anh

... Vocabulary : (to) decorate : trang trí (to) Spread : lan truyền Christmas card (n): thi p Noel Christmas Carol (n) : hát lễ Noel Santa Claus (n) : ông già Noel patron saint (n) : thánh ... Christmas Eve (n) (to) design (to) perform Poem (n) Description (n) A B C D E Sự mô tả Đêm Giáng Sinh Thi t kế Trình diễn Bài thơ Complete the table Christmas Place of specials origin Date Riga Early...
 • 19
 • 244
 • 0
ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN VỀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CỦA KHOA SƯ PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VÀ CỰU SINH VIÊN VỀ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CỦA KHOA PHẠM, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

... Tạp chí Khoa học 2010:13 73-86 Trường Đại học Cần Thơ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1 Vai trò của hoạt động đánh giá chương trình đào tạo Đánh giá ... nội dung) với hỗ trợ phần mềm atlas.ti phiên 5.5 để phân tích số liệu định tính KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ KHẢO SÁT 3.1 Ý kiến của sinh viên khóa 29 và 30 (qua bảng ... viên Khoa phạm, Trường Đại học Cần Thơ thông qua việc khảo sát đối tượng sinh viên, cựu sinh viên, từ khóa 25 đến khóa 30” Ý kiến đánh giá sinh viên, cựu SV một kênh thông tin quan trọng...
 • 14
 • 521
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hiện trạng công tác quản lý tuyển sinh đại học cao đẳng của trường đại học điện lựcôn thi đại học toánđại học điện lựcbài tập ôn đại học toánôn đại học toánđề thi thử đại học toánthi thử đại học lần 2on thi đại học toánđề thi đại học toántrường thpt chuyên nguyễn huệđề thi thử đại học lần thứ nhất tiếng anhkhảo sát phòng đào tạo trường đại học điện lựcthực trạng rèn luyện kĩ năng dạy học qua các học phần phương pháp dạy học hóa học cho sinh viên hóa học nghành sư phạm ở các trường đại học 3cơ sở lý luận về sự thích ứng của sinh viên với môi trường đại họcdiễn đàn sinh viên đại họcxây dựng hần mềm quản lý thư viên của 1 trường đại họcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ