Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập đọc cửa tùng

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập đọc  cửa tùng
... - GV đọc diễn cảm toàn - HD luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ + HS nối tiếp đọc câu * Đọc câu - GV phát sửa lỗi phát âm cho HS chia làm đoạn * Đọc đoạn trước lớp + HS nối tiếp đọc đoạn bài, - ... nước biển Cửa Tùng có đặc biệt ? - Thay đổi ba lần ngày - Người xưa so sánh bãi biển Cửa Tùng với ? Luyện đọc lại - Chiếc lược đồi mồi đẹp quý giá cài mái tóc bạch kim sóng biển - GV đọc diễn ... đọc diễn cảm đoạn - vài HS thi đọc đoạn văn - HD HS đọc đoạn văn - Lớp bình chọn bạn đọc hay IV Củng cố, dặn dò - Nêu nội dung ? ( Tả vẻ đẹp kì diệu Cửa Tùng - cửa biển thuộc miền Trung nước...
 • 3
 • 340
 • 1

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập đọc người con của tây nguyên

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài tập đọc  người con của tây nguyên
... GV nhận xét B Bài Giới thiệu ( GV giới thiệu ) Luyện đọc a GV đọc diễn cảm toàn - HS nghe, theo dõi SGK - HD HS giọng đọc b HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu + 1, HS đọc, lớp đồng ... thái độ người ? Luyện đọc lại - GV đọc diễn cảm đoạn - HD HS đọc đúng, giọng chậm rãi, trang trọng, cảm động - GV HS bình chọn cá nhân đọc tốt - vài HS thi đọc đoạn - HS tiếp nối thi đọc đoạn ... tiếp đọc câu - GV phát sửa lỗi phát âm cho HS * Đọc đoạn trước lớp + HS nối tiếp đọc đoạn - GV HD ngắt nghỉ dấu câu cụm từ + HS đọc theo nhóm - Giải nghĩa từ giải cuối - Nhận xét bạn đọc nhóm * Đọc...
 • 4
 • 508
 • 0

Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài tập đọc văn hay chữ tốt

Giáo án tiếng việt 4 tuần 13 bài tập đọc  văn hay chữ tốt
... HS đẹp +Đoạn 3: Sáng sáng … đến văn hay -Chú ý câu: chữ tốt Thuở học, Cao Bá Quát viết chữ xấu nên dù văn hay/ bị thầy cho điểm -GV đọc mẫu, ý cách đọc: *Toàn đọc với giọng từ tốn Giọng bà cụ ... người văn hay chữ tốt? -Gv: Đó ý đoạn -Tóm ý đoạn từ nhỏ -1 HS đọc thành tiếng Cả lớp đọc thần trao đổi trả lời câu hỏi +Mở bài: Thuở học Cao Bá Quát viết chữ xấu nên nhiều văn dù -Gọi HS đọc toàn ... theo dõi trả lời hay bị thầy cho điểm câu hỏi +Thân bài: Một hôm, có bà cụ hàng xóm sang…kiểu chữ khác +Kết bài: Kiên trì luyện tập là người văn hay chữ tốt -Lắng nghe -Giảng bài: Mỗi đoạn chuyện...
 • 7
 • 2,369
 • 36

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai
... đẳng Cuộc đấu tranh dũng cảm họ cuối giành thắng lợi - Vì đấu tranh chống chế độ a- - Cuộc đấu tranh người da đen, da pác- thai đông đảo người màu Nam Phi chống chế độ -a- pác- thai giới ủng hộ? ... công với người da đen Nam Phi; thể bất bình chế độ Apác -thai; đoạn cuối đọc với cảm hứng ngợi ca đấu tranh dũng cảm, bền bỉ người da đen b) Tìm hiểu TaiLieu.VN Page - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cho ... chút tự dân chủ - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời - Bất bình với chế độ a- pác- thai người câu hỏi: Người dân Nam Phi làm da đen Nam Phi đứng lên đấu tranh để x a bỏ chế độ phân biệt chủng tộc? đòi...
 • 5
 • 517
 • 3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc tác phẩm của si le và tên phát xít

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc tác phẩm của si le và tên phát xít
... giải cho tên cho biết tranh vẽ gì? sĩ quan phát xít hiểu điều - Để hiểu chuyện xảy cụ già tên phát xít học Tác phẩm Sin -le tên phát xít - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng ... đoạn - HS đọc thầm trả lời: Tên sĩ quan hỏi: Tên sĩ quan phát xít Đức bước Đức bước vào toa tàu, giơ thẳng tay, hô vào toa tàu làm gì? to: Hít -le muôn năm! - GV giảng giải: Bọn phát xít Đức - ... tiếp nối đọc - Ba HS nối tiếp đọc Mỗi HS đoạn bài, GV ý sửa lỗi phát đọc đoạn âm, ngắt giọng cho HS (nếu có) - GV ghi bảng từ ngữ HS - HS luyện đọc tiếng GV ghi hay phát âm sai để luyện phát âm...
 • 5
 • 587
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc những người bạn tốt

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc những người bạn tốt
... nối tiếp đọc Giúp HS hiểu từ ngữ khó : boong tàu , dong - HS nối tiếp đọc, lớp đọc buồm thầm * Gọi HS nối tiếp đọc Giúp HS hiểu từ ngữ khó : hành trình , sửng - HS nối tiếp đọc, lớp đọc sốt ... , sửng - HS nối tiếp đọc, lớp đọc sốt thầm * Luyện đọc theo cặp * Gọi HS đọc lại toàn - Nhóm đôi luyện đọc - HS đọc, lớp đọc thầm- - * GV đọc mẫu - Lớp theo dõi b)Tìm hiểu : - Nhóm thảo luận ... Luyện đọc diễn cảm đoạn 3, theo dõi , uốn nắn * Tổ chức thi đọc diễn cảm Nhận xét, ghi điểm - Nghe, phát từ cần nhấn giọng, chỗ nghỉ lấy hơi… - Nhóm đôi luyện đọc diễn cảm - Mỗi nhóm cử HS đọc...
 • 3
 • 393
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc tiếng đàn ba la lai ca trên sông đà

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc tiếng đàn ba la lai ca trên sông đà
... a)Luyện đọc * Gọi HS đọc - HS đọc, lớp đọc thầm - Hướng dẫn chia đoạn (3 đoạn, đoạn khổ thơ) - Đánh dấu đoạn * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS đọc - HS đọc nối tiếp, lớp đọc tiếng khó đọc thầm ... tiếng khó đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS hiểu - HS đọc nối tiếp, lớp đọc nghĩa từ khó thầm * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS hiểu - HS đọc nối tiếp, lớp đọc nghĩa từ khó lại thầm ... trường sông Đà ? + Tìm hình ảnh đẹp thơ thể gắn bó người với thiên nhiên đêm trăng sông Đà + Những câu thơ sử dụng biện pháp nhân hoá ? - Giải thích hình ảnh Biển nằm bỡ ngỡ cao nguyên c) Đọc diễn...
 • 3
 • 713
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc kì diệu rừng xanh

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc kì diệu rừng xanh
... * Gọi HS đọc bài, ý sửa lỗi phát âm, ngắt - HS nối tiếp đọc, lớp đọc giọng cho HS thầm - Luyện đọc từ phát âm sai - HS đọc * Gọi HS đọc bài, kết hợp đọc từ mục - HS nối tiếp đọc, lớp đọc giải ... thầm * Gọi HS đọc bài, kết hợp đọc từ lại - HS nối tiếp đọc, lớp đọc mục giải thầm * Luyện đọc theo cặp - Nhóm đôi luyện đọc lần * Gọi HS đọc lại tồn - Cả lớp theo dõi, đọc thầm * GV đọc mẫu tồn ... c) Hướng dẫn đọc diễn cảm - Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn Treo bảng - Đọc thầm đoạn văn phụ (ghi đoạn 3) - GV đọc mẫu - Luyện đọc theo cặp - Nghe, phát giọng đọc, từ nhấn giọng - Thi đọc diễn cảm...
 • 3
 • 608
 • 3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc trước cổng trời

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc trước cổng trời
... dòng đầu + Đoạn : đến Ráng chiều khói + Đoạn : Phần lại * Gọi HS đọc bài, kết hợp sửa sai cho HS - HS đọc nối tiếp, lớp đọc thầm - HS đọc nối tiếp, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc bài, kết hợp hướng dẫn ... thành tiếng , đeo cổ ngựa ) ; thung ( thung lũng ) - Nhóm đôi luyện đọc (2 lần) * Luyện đọc theo nhóm - Nghe, tìm giọng đọc phù hợp * GV đọc mẫu b) Tìm hiểu : + Vì địa điểm tả thơ đựơc gọi - HS đọc ... cao - HS nhắc lại c) Hướng dẫn đọc diễn cảm HTL thơ - Hướng dẫn lớp luyện đọc thi đọc diễn TaiLieu.VN Page cảm đoạn Chú ý đọc với giọng sâu lắng, ngân nga - Luyện đọc diễn cảm đoạn theo - Hướng...
 • 3
 • 570
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc cái gì quý nhất

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc cái gì quý nhất
... thầy giáo cho người lao động quý ? + HS nhóm A,B: Chọn tên khác cho văn nêu lí em chọn tên ? c) Hướng dẫn đọc diễn cảm : - Hướng dẫn đọc phân vai Giúp HS thể -5 HS đọc lại văn theo cách giọng đọc ... * Gọi HS đọc - GV đọc mẫu tồn (đọc với giọng kể - Cả lớp theo dõi tìm giọng đọc phù chuyện, phân biệt lời nhân vật nhấn hợp giọng số từ) b) ... phân vai - Hướng dẫn lớp luyện đọc - Nhóm luyện đọc nhóm, Chú ý : Kéo dài giọng nhấn giọng tự đọc trước lớp, nhận xét, bổ sung nhiên từ quan trọng ý kiến cách đọc nhân vật để góp phần diễn tả...
 • 3
 • 633
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc người gác rừng tí hon

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc người gác rừng tí hon
... -Từng tốp hs đọc nối tiếp đoạn -Hs luyện đọc theo cặp * Luyện đọc theo nhóm đôi * Gv đọc diễn cảm văn - Theo dâi, dïng bót ch× g¹ch chç nhÊn giäng b)Tìm hiểu -Theo lối ba tuần rừng, b¹n nhỏ ... Nghe đọc để tìm cách đọc diễn cảm Thảo luận nêu từ nhấn giọng đoạn -Từng nhóm Hs luyện đọc - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm Gv theo dõi, diễn cảm uốn nắn -Một vài hs thi đọc diễn cảm - Thi đọc ... bạn thấy dấu chân người lớn người thông minh, dũng cảm ? rừng ; lần theo dấu chân để tự giải đáp thắc mắc Khi phát bọn trộm gỗ, chạy theo đường tắt, gọi điện thoại báo công an + người dũng cảm :...
 • 3
 • 560
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn
... đoạn Câu 2SGK ? đoạn Câu 3SGK ? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc -Em nêu ý ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học + tỉnh...
 • 2
 • 798
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập làm văn luyện tập tả người (tả ngoại hình)

Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài tập làm văn luyện tập tả người (tả ngoại hình)
... y/c gì? +Đoạn văn cần có câu mở đoạn +Nêu đủ ,đúng , sinh động nét tiêu biểuvề ngoại hình *Lưu ý:có thể tả số nét tiêu biểu người em chọn Thể t/c ,cũng tả riêng nét ngoại hình em với người đặc biệt ... HS đọc đề bài, xác định yêu Lớp đọc thầm theo cầu ? + viết đoạn văn tả ngoại hình … Gọi HS nối tiếp đọc gợi ý SGK Lớp đọc thầm theo GV mở bảng phụ ghi gợi ý 4, nhắc lại cấu trúc đoạn văn cần y/c ... xếp câu đoạn văn hợp lí Nhóm khác bổ sung HS nhắc lại Lớp NX, bổ sung dựa theo y/c HS làm việc cá nhân Gọi HS trình bày nối tiếp HĐ3 :củng cố ,dặn dò -Về nhà hoàn thành tiếp đoạn văn -Chuẩn bị...
 • 2
 • 476
 • 0

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc trồng rừng ngập mặn

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 13 bài tập đọc  trồng rừng ngập mặn
... Hồng TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Theo Phan Nguyên Hồng TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng - Lượng cua vùng rừng ngập mặn phát triển, ... Tập đọc Người gác rừng tí hon TaiLieu.VN 1.Theo lối ba tuần rừng, bạn nhỏ phát điều gì? Em học đức tính ở bạn nhỏ? 3.Nêu nội dung bài? TaiLieu.VN TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn ... phấn khởi rừng ngập mặn phục hồi góp phần đáng kể tăng thêm thu nhập bảo vệ vững đê điều TaiLieu.VN Tập đọc Trồng rừng ngập mặn Luyện đọc Theo Phan Nguyên Hồng Tìm hiểu - Lượng cua vùng rừng -chiến...
 • 21
 • 1,165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng việt 5 tuần 34giáo án tiếng việt 5 tuần 33giáo án tiếng việt 5 tuần 32giáo án tiếng việt 5 tuần 31giáo án tiếng việt 5 tuần 30giáo án tiếng việt 5 tuần 29giáo án tiếng việt 5 tuần 27giáo án tiếng việt 5 tuần 26giáo án tiếng việt 5 tuần 25giao an tieng viet 5 tuan 10giao an tieng viet 5 tuan 15giáo án tiếng việt 5 tuần 9giáo án tiếng việt 5 tuần 28giao an tieng viet 5 tuan 21giáo án tiếng việt 5 tuần 7Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ