Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc đất cà mau

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài tập đọc điều ước của vua mi đát

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài tập đọc  điều ước của vua mi  đát
... Đi-ô-ni-dốt cho vua Mi- đát gì? +Vua Mi- đát xin thần điều gì? +Thần Đi-ô-ni-dốt cho Mi- đát điều ước +Vua Mi- đat xin thần làm cho mọl vật ông chạm vào biến thành vàng +Theo em, vua Mi- đát lại ước vậy? ... -1 HS đọc thành tiếng Cả lớp đọc thầm, hỏi trao đổi trả lời câu hỏi (hoạt động nhóm 4) +Vua Mi- đát điều nhúng +Ông phép màu rửa vào dòng nước sông Pác-tôn? lòng tham +Vua Mi- đát hiểu điều ... mặt nhà vua hoảng sợ -Lắng nghe -Tại vua lại khiếp sợ nhìn thấy thức ăn vậy? Câu chuyện Điều ước vua Mi- đát cho em hiểu điều b Hướng dẫn luyện đọc tìm hiểu bài: * Luyện đọc: -Yêu cầu HS đọc toàn...
 • 6
 • 831
 • 5

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài tập đọc thưa chuyện với mẹ

Giáo án tiếng việt 4 tuần 9 bài tập đọc  thưa chuyện với mẹ
... tha, ăn bám G: HD cách đọc, đọc mẫu từ khó H: Luyện đọc từ khó (3 - HS) - Luyện đọc theo cặp * Đọc toàn - Đọc (2 HS) b Tìm hiểu ( 14' ) - Cương thương mẹ vất vả, muốn G: Đọc mẫu toàn học nghề để ... Luyện đọc diễn cảm (8') G: HD học sinh tìm giọng đọc phù hợp cho đoạn H: Đọc nối tiếp (2 HS) G: HD học sinh đọc theo vai( Người dẫn chuyện, Cương mẹ Cương) H: Tập đọc theo vai nhóm - Thi đọc theo ... Luyện đọc (12') H: Đọc toàn (1 HS) *Đọc đoạn - Cả lớp đọc nối tiếp đoạn G: Kết hợp uốn nắn, sửa sai cho HS H: Đọc phần giải (1 HS) - Luyện đọc từ khó: lò rèn, nghèn + Nêu số từ ngữ khó đọc (3...
 • 3
 • 400
 • 3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai
... đẳng Cuộc đấu tranh dũng cảm họ cuối giành thắng lợi - Vì đấu tranh chống chế độ a- - Cuộc đấu tranh người da đen, da pác- thai đông đảo người màu Nam Phi chống chế độ -a- pác- thai giới ủng hộ? ... công với người da đen Nam Phi; thể bất bình chế độ Apác -thai; đoạn cuối đọc với cảm hứng ngợi ca đấu tranh dũng cảm, bền bỉ người da đen b) Tìm hiểu TaiLieu.VN Page - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cho ... chút tự dân chủ - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời - Bất bình với chế độ a- pác- thai người câu hỏi: Người dân Nam Phi làm da đen Nam Phi đứng lên đấu tranh để x a bỏ chế độ phân biệt chủng tộc? đòi...
 • 5
 • 512
 • 3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc tác phẩm của si le và tên phát xít

Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc tác phẩm của si le và tên phát xít
... giải cho tên cho biết tranh vẽ gì? sĩ quan phát xít hiểu điều - Để hiểu chuyện xảy cụ già tên phát xít học Tác phẩm Sin -le tên phát xít - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng ... đoạn - HS đọc thầm trả lời: Tên sĩ quan hỏi: Tên sĩ quan phát xít Đức bước Đức bước vào toa tàu, giơ thẳng tay, hô vào toa tàu làm gì? to: Hít -le muôn năm! - GV giảng giải: Bọn phát xít Đức - ... tiếp nối đọc - Ba HS nối tiếp đọc Mỗi HS đoạn bài, GV ý sửa lỗi phát đọc đoạn âm, ngắt giọng cho HS (nếu có) - GV ghi bảng từ ngữ HS - HS luyện đọc tiếng GV ghi hay phát âm sai để luyện phát âm...
 • 5
 • 585
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc những người bạn tốt

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc những người bạn tốt
... nối tiếp đọc Giúp HS hiểu từ ngữ khó : boong tàu , dong - HS nối tiếp đọc, lớp đọc buồm thầm * Gọi HS nối tiếp đọc Giúp HS hiểu từ ngữ khó : hành trình , sửng - HS nối tiếp đọc, lớp đọc sốt ... , sửng - HS nối tiếp đọc, lớp đọc sốt thầm * Luyện đọc theo cặp * Gọi HS đọc lại toàn - Nhóm đôi luyện đọc - HS đọc, lớp đọc thầm- - * GV đọc mẫu - Lớp theo dõi b)Tìm hiểu : - Nhóm thảo luận ... Luyện đọc diễn cảm đoạn 3, theo dõi , uốn nắn * Tổ chức thi đọc diễn cảm Nhận xét, ghi điểm - Nghe, phát từ cần nhấn giọng, chỗ nghỉ lấy hơi… - Nhóm đôi luyện đọc diễn cảm - Mỗi nhóm cử HS đọc...
 • 3
 • 392
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc tiếng đàn ba la lai ca trên sông đà

Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc tiếng đàn ba la lai ca trên sông đà
... a)Luyện đọc * Gọi HS đọc - HS đọc, lớp đọc thầm - Hướng dẫn chia đoạn (3 đoạn, đoạn khổ thơ) - Đánh dấu đoạn * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS đọc - HS đọc nối tiếp, lớp đọc tiếng khó đọc thầm ... tiếng khó đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS hiểu - HS đọc nối tiếp, lớp đọc nghĩa từ khó thầm * Gọi HS đọc nối tiếp toàn Giúp HS hiểu - HS đọc nối tiếp, lớp đọc nghĩa từ khó lại thầm ... trường sông Đà ? + Tìm hình ảnh đẹp thơ thể gắn bó người với thiên nhiên đêm trăng sông Đà + Những câu thơ sử dụng biện pháp nhân hoá ? - Giải thích hình ảnh Biển nằm bỡ ngỡ cao nguyên c) Đọc diễn...
 • 3
 • 708
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc kì diệu rừng xanh

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc kì diệu rừng xanh
... * Gọi HS đọc bài, ý sửa lỗi phát âm, ngắt - HS nối tiếp đọc, lớp đọc giọng cho HS thầm - Luyện đọc từ phát âm sai - HS đọc * Gọi HS đọc bài, kết hợp đọc từ mục - HS nối tiếp đọc, lớp đọc giải ... thầm * Gọi HS đọc bài, kết hợp đọc từ lại - HS nối tiếp đọc, lớp đọc mục giải thầm * Luyện đọc theo cặp - Nhóm đôi luyện đọc lần * Gọi HS đọc lại tồn - Cả lớp theo dõi, đọc thầm * GV đọc mẫu tồn ... c) Hướng dẫn đọc diễn cảm - Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn Treo bảng - Đọc thầm đoạn văn phụ (ghi đoạn 3) - GV đọc mẫu - Luyện đọc theo cặp - Nghe, phát giọng đọc, từ nhấn giọng - Thi đọc diễn cảm...
 • 3
 • 603
 • 3

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc trước cổng trời

Giáo án tiếng việt 5 tuần 8 bài tập đọc trước cổng trời
... dòng đầu + Đoạn : đến Ráng chiều khói + Đoạn : Phần lại * Gọi HS đọc bài, kết hợp sửa sai cho HS - HS đọc nối tiếp, lớp đọc thầm - HS đọc nối tiếp, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc bài, kết hợp hướng dẫn ... thành tiếng , đeo cổ ngựa ) ; thung ( thung lũng ) - Nhóm đôi luyện đọc (2 lần) * Luyện đọc theo nhóm - Nghe, tìm giọng đọc phù hợp * GV đọc mẫu b) Tìm hiểu : + Vì địa điểm tả thơ đựơc gọi - HS đọc ... cao - HS nhắc lại c) Hướng dẫn đọc diễn cảm HTL thơ - Hướng dẫn lớp luyện đọc thi đọc diễn TaiLieu.VN Page cảm đoạn Chú ý đọc với giọng sâu lắng, ngân nga - Luyện đọc diễn cảm đoạn theo - Hướng...
 • 3
 • 566
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc cái gì quý nhất

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc cái gì quý nhất
... thầy giáo cho người lao động quý ? + HS nhóm A,B: Chọn tên khác cho văn nêu lí em chọn tên ? c) Hướng dẫn đọc diễn cảm : - Hướng dẫn đọc phân vai Giúp HS thể -5 HS đọc lại văn theo cách giọng đọc ... * Gọi HS đọc - GV đọc mẫu tồn (đọc với giọng kể - Cả lớp theo dõi tìm giọng đọc phù chuyện, phân biệt lời nhân vật nhấn hợp giọng số từ) b) ... phân vai - Hướng dẫn lớp luyện đọc - Nhóm luyện đọc nhóm, Chú ý : Kéo dài giọng nhấn giọng tự đọc trước lớp, nhận xét, bổ sung nhiên từ quan trọng ý kiến cách đọc nhân vật để góp phần diễn tả...
 • 3
 • 628
 • 1

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc đất mau

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc đất cà mau
... lại tiếng đọc sai, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp, kết hợp sửa sai cho HS - HS nối tiếp đọc, sửa tiếng đọc sai, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc nối tiếp, kết hợp sửa sai cho HS - HS nối tiếp đọc, ... + Để diển tả đặc điểm mưa Mau ta nên - HS nối tiếp nêu đọc nào? - Nghe - GV đọc mẫu - Nhóm đôi luyện đọc diễn cảm - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm, đọc trước lớp Rồi đọc trước lớp Đoạn : (hướng ... tương tự đoạn 1) để trả lời câu hỏi sau : + Cây cối đất Mau mọc ? + Người Mau dựng nhà cửa ? - GV đọc mẫu - Luyện đọc diễn cảm theo nhóm, đọc trước lớp Đoạn : (hướng dẫn tương tự đoạn 1) để...
 • 3
 • 500
 • 5

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập làm văn luyện tập thuyết trình, tranh luận

Giáo án tiếng việt 5 tuần 9 bài tập làm văn luyện tập thuyết trình, tranh luận
... đóng vai thi thuyết trình, tranh luận thuyết trình tranh luận trước trước lớp Mỗi HS tham gia lớp tranh luận bắt thăm để nhận TaiLieu.VN Page vai tranh luận (Đất, nước, không khí, ánh Sáng) GV ghi ... tranh luận vấn đề cụ thể - GV ghi tên lên bảng - HS nhắc lại tên đầu ghi vào Hướng dẫn HS luyện tập Bài tập - Gọi HS đọc to toàn - Một HS đọc to Bài tập 1, nội dung Bài tập SGK lớp ... người tranh luận giỏi GV Bài tập - Yêu cầu HS đọc to toàn - Một HS đọc to Bài tập 2, nội dung Bài tập SGK lớp theo dõi đọc thầm GV giải thích cho HS biết đèn SGK ca dao nói đến đèn dầu - Bài tập...
 • 6
 • 368
 • 0

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc đất mau

Bài giảng tiếng việt 5 tuần 9 bài tập đọc  đất cà mau
... Tập đọc_ TÌM HIỂU BÀI Đọc thầm đoạn thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau? -Cây cối đất Mau mọc sao? -Người Mau dựng nhà cửa nào? TaiLieu.VN TaiLieu.VN _ Tập đọc_ ĐẤT CÀ MAU TÌM HIỂU BÀI Đọc ... TaiLieu.VN _ Tập đọc_ ĐẤT CÀ MAU Ý chính: Sự khắc nghiệt thiên nhiên Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường người Mau TaiLieu.VN _ Tập đọc_ ĐẤT CÀ MAU ĐỌC DIỄN CẢM ĐOẠN Sống đất mà ngày ... TaiLieu.VN _ Tập đọc_ Đất Mau TaiLieu.VN _ Tập đọc_ ĐẤT CÀ MAU Theo MAI VĂN TẠO S 89 TaiLieu.VN Mai Văn Tạo * Đọc - hối - phập phều - bờ kênh *Từ ngữ - phũ - phập phều - thịnh nộ - đất nẻ chân...
 • 21
 • 1,215
 • 0

Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc chuyện một khu vườn nhỏ

Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc chuyện một khu vườn nhỏ
... về phát âm, giọng đọc. HD ngắt nghỉ đọan kết hợp sửa sai, lớp đọc thầm * Gọi HS đọc bài, GV nghe HS đọc, giúp -3HS nhãm A nối tiếp đọc ®o¹n kết hợp em hiểu nghĩa từ ngữ giải ... đọc diễn cảm * Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn - Đọc diễn cảm đoạn để làm mẫu cho HS - Nghe, tìm giọng đọc diền cảm phù hợp - Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp GV theo dõi, - Từng cặp HS luyện đọc ... viện) * Luyện đọc theo nhóm - GV đọc diễn cảm tồn nêu nghĩa từ ngữ giải phía sau (săm soi, cầu viện) -Từng nhóm HS đọc nối tiếp đoạn (3 lần) - Nghe, tìm hiểu giọng đọc nhân vật - Đọc thầm, trao...
 • 3
 • 604
 • 7

Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc tiếng vọng

Giáo án tiếng việt 5 tuần 11 bài tập đọc tiếng vọng
... HS đọc bài, GV sửa lỗi phát âm cho khổ thơ, lớp đọc thầm em -2 HS nhãm B đọc nối tiếp * Gọi HS đọc bài, GV sửa lỗi phát âm cho khổ thơ, lớp đọc thầm em -2 HS nhãm A đọc nối tiếp * Gọi HS đọc bài, ... / Cánh chim đập cửa + Bài thơ cho em biết điều ? - Nối tiếp nêu Kết luận ND : c )Đọc diễn cảm - GV hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn TaiLieu.VN - Theo dõi phát giọng đọc, Page - Treo bảng phụ, đọc ... thơ, lớp đọc thầm Tìm hiểu cuối : Nhà thơ ngủ yên câu thơ cuối đêm ân hận , day dứt trước chết -Luyện đọc theo cặp chim sẻ nhỏ - Theo dõi, gióp ®ì thªm hs * Luyện đọc theo nhóm nhãm C * Gv đọc diễn...
 • 3
 • 796
 • 6

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc hành trình của bầy ong

Giáo án tiếng việt 5 tuần 12 bài tập đọc hành trình của bầy ong
... ca ngợi bầy ong – dám làm làm đựơc kể lên tận trời cao hút nhụy hoa để làm mật thơm * Luyện đọc theo nhóm * Gv đọc diễn cảm thơ - Nhóm đôi luyện đọc (2 lượt) - Nghe GV đọc, tìm giọng đọc phù ... -1HS đọc, yêu cầu HS khác - Gọi HS đọc, yêu cầu HS khác theo dõi tìm theo dõi tìm giọng đọc phù hợp giọng đọc phù hợp - Nhóm đôi đọc diễn cảm - Luyện đọc diễn cảm theo cặp - Tổ chức thi đọc diễn ... Hướng dẫn đọc diễn cảm khổ Chắt vị / mùi hương Lặng thầm thay / đường ong bay Trải qua mưa nắng vơi đầy Men trời đất / đủ làm say đất trời Bầy ong giữ hộ cho người Những mùa hoa / tàn phai tháng ngày...
 • 3
 • 477
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng việt 2 tuần 3 bài tập viết chữ hoa bgiáo án tiếng việt 5 tuần 34giáo án tiếng việt 5 tuần 33giáo án tiếng việt 5 tuần 32giáo án tiếng việt 5 tuần 31giáo án tiếng việt 5 tuần 30giáo án tiếng việt 5 tuần 29giáo án tiếng việt 5 tuần 27giáo án tiếng việt 5 tuần 26giáo án tiếng việt 5 tuần 25giao an tieng viet 5 tuan 10giao an tieng viet 5 tuan 15giáo án tiếng việt 5 tuần 28giao an tieng viet 5 tuan 21giáo án tiếng việt 5 tuần 7Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ