1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

NGUYÊN lý HOẠT ĐỘNG của sơ đồ hệ THỐNG điện THANG máy, máy TIỆN TD, máy TIỆN FD, DOA

tìm hiểu về cơ sở thiêt kế, nguyên lý hoạt động của phương pháp đo và mô hình máy

tìm hiểu về cơ sở thiêt kế, nguyên hoạt động của phương pháp đo và mô hình máy

... lí hoạt động phơng pháp đo hình máy phòng nghiên cứu đo lờng môn Khí Chính Xác Quang Học_ khoa Khí_ trờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội Trong suốt qúa trình tìm hiểu nghiên cứu máy đo độ tròn ... CPU Cảmbiến đo độ dài Động Bộ đệm I/O Cảm biến đo góc Bộ tạo xung Hình II 2: Sơ đồ khối máy đo biên dạng III Nguyên hoạt động máy đo biên dạng chi tiết tròn Khởi động qúa trình đo, máy tính phát ... với trục quay máy. Khi động hoạt động, điã chia độ chuyển động có nghĩa bàn đo, bàn chỉnh tâm chi tiết đo chuyển động lúc Đồng thời lúc đó, động làm cho phận đo hoạt động. Chi tiết,bàn đo, bàn chỉnh...
 • 43
 • 958
 • 0
Tài liệu Phân tích cơ sở lý thuyết đặc điểm cấu tạo nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh chống trượt lê trên Ô tô doc

Tài liệu Phân tích cơ sở thuyết đặc điểm cấu tạo nguyên hoạt động của hệ thống phanh chống trượt lê trên Ô tô doc

... Đề tài bao gồm nội dung sau: Chương1: Tổng quan hệ thống phanh ơtơ Chương 2: sở thuyết hệ thống phanh chống trượt ơtơ Chương : Đặc điểm cấu tạo ngun hoạt động hệ thống phanh chống trượt ... sinh viên: Quang Tạo Lớp: 43DLOT Ngành: khí động lực ơtơ Mã ngành: 18.02.10 Tên đề tài: Phân tích sở thuyết đặc điểm cấu tạo v ngun hoạt động hệ thống phanh chống trượt lê( ABS) ơtơ ... XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚN G DẪN Họ tên sinh viên : Quang Tạo Lớp: 43DLOT : khí động lực Ơtơ Mãngành: 18.2.10 : Phân tích sở thuyết, đặc điểm cấu tạo Ngành Tên đề tài ngun hoạt động hệ thống...
 • 93
 • 1,232
 • 6
Đồ án “Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng (WCDMA). Đi sâu phân tích đặc điểm của quá trình xử lý băng rộng trong hệ thống WCDMA . ” ppt

Đồ án “Trình bày nguyên hoạt động của hệ thống thông tin đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng (WCDMA). Đi sâu phân tích đặc điểm của quá trình xử băng rộng trong hệ thống WCDMA . ” ppt

.. . nghệ W-CDMA mạng W-CDMA em thực đồ án: Trình bày nguyên hoạt động hệ thống thông tin đa truy nhập phân chia theo băng rộng (WCDMA) Đi sâu phân tích đặc đi m trình xử băng rộng hệ thống .. . đa truy cập :  Đa truy nhập phân chia theo thời gian (Time Division Multiple Access TDMA)  Đa truy nhập phân chia theo (Code Division Multiple Access- CDMA) 1.3 .1 Đa truy nhập phân chia theo .. . chọn cho hệ thống thông tin di động hệ ba 1.5 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ BA W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access - truy cập đa phân băng rộng) công nghệ 3G hoạt động dựa...
 • 72
 • 1,338
 • 8
Sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của Pocket PC

đồ khối và nguyên hoạt động của Pocket PC

... đồ khối nguyên hoạt động Pocket PC Phân loại PDA(Persional Digital Assistant) thiết bị kĩ thuật số hỗ trợ cá ... Phân loại "Pocket PC" chuẩn Microsoft cho phần cứng phần mềm thiết bị di động mang nhãn hiệu "Pocket PC" Một thiết bị coi Pocket PC nếu: * Sử dụng Microsoft's Windows Mobile, phiên PocketPC * Đi ... Chức phone Nguyên hoạt động MS www.themegallery Chức phone Điện thoại di động khối chính: ● Khối nguồn ● Khối điều khiển ● Khối Thu - Phát tín hiệu www.themegallery Chức phone Khối nguồn...
 • 31
 • 962
 • 2
Chương 1: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ MÁY 1 pptx

Chương 1: ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ MÁY 1 pptx

... điện phía cấp máy biến áp b CT 630/5A - 6.3KV: Là máy biến dòng lắp đặt phía thứ cấp máy biến áp để lấy tín hiệu đo đạt, hiển thị, bảo vệ dòng điện phía thứ cấp máy biến áp VT 12 700 /11 0V – 50VA: ... II Hệ thống CT VT trạm 22KV - 6.3MVA : CT 200/5A -22KV CT 630/5A – 6.3KV: a CT 200/5A - 22KV: Là máy biến dòng lắp đặt phía cấp máy biến áp để lấy tín hiệu đo đạt, hiển thị, bảo vệ dòng điện ... thứ cấp máy biến áp VT 12 700 /11 0V – 50VA: Là máy biến áp lắp đặt phía cấp máy biến áp để lấy tín hiệu đo đạt, hiển thị, bảo vệ điện áp phía cấp máy biến áp ...
 • 10
 • 1,225
 • 22
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của sơ đồ nguyên lý tuần hoàn một cấp phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên hoạt động của đồ nguyên tuần hoàn một cấp phần 1 potx

... bë sáúy Så âäư âiãưu chènh nhiãût âäü thäøi vo * Så âäư ngun l : N LN C2 C1 LN + L T1 LT1 L 10 V T QT WT 14 11 LT2 13 LT 12 Hçnh 4.6 : Så âäư tưn hon cáúp cọ âiãưu chènh nhiãût âäü * Ngun l lm ... hnh tàng 56 Så âäư âiãưu chènh nhiãût âäü áøm * Så âäư ngun l : LT2 N LN C1 C2 L V LN + L T1 10 T QT WT 14 11 13 LT 12 Hçnh 4.8 :Så âäư tưn hon cáúp cọ âiãưu chènh âäü áøm * Ngun l lm viãûc : ... âäüc hải thç cng nãn sỉí dủng så âäư thàóng 4 .1. 3.2 Så âäư tưn hon mäüt cáúp ma âäng * Så âäư ngun l : N LN O L V T QT WT C LN + LT 12 11 LT 10 Hçnh 4 .13 : Så âäư tưn hon cáúp ma âäng * Ngun l hoảt...
 • 10
 • 525
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của sơ đồ nguyên lý tuần hoàn một cấp phần 2 potx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên hoạt động của đồ nguyên tuần hoàn một cấp phần 2 potx

... säú BF 315 cạnh/m 550 cạnh/m 0 ,22 ÷ 0,38 0, 42 ÷ 0,55 0 ,27 ÷ 0,40 0,10 ÷ 0 ,23 0, 12 ÷ 0 ,28 0,04 ÷ 0,14 0,08 ÷ 0 ,22 0, 02 ÷ 0,09 0,05 ÷ 0,15 0,01 ÷ 0,05 0, 02 ÷ 0,08 ÷ 0, 02 Trỉåìng håüp thiãút bë xỉí ... Lêt/s.m2 1,5 3,5 0,70 0,50 0,75 0,65 0,90 0,85 0,98 0, 92 0,99 0,93 67 Bng 4-3 Läø phun cọ d=3mm, p =21 0 kPa, G= 1,7 Lêt/s.m2 1,5 3,5 0,80 0,60 0, 82 0,70 0, 92 0,87 0,98 0,93 0,99 0,94 4 .2. 2.5 Hãû ... 9,0 0,73 11,0 0,69 12, 0 0,76 6,0 0,77 9,0 0, 72 10,0 0,73 12, 0 0,67 13,0 0,75 7,0 0,77 10,0 0, 72 11,0 0, 72 13,0 0,66 14,0 0,74 8,0 0,77 11,0 0, 72 12, 0 0,71 14,0 0,66 15,0 0, 72 3,0 0,71 6,0 0,67...
 • 10
 • 472
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của sơ đồ nguyên lý tuần hoàn một cấp phần 3 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên hoạt động của đồ nguyên tuần hoàn một cấp phần 3 pdf

... 298 900 190 8,7 298 900 190 8,7 295 1.120 200,5 13 295 1.120 200,5 13 mm mm mm 590 830 33 0 590 830 33 0 590 830 33 0 590 830 33 0 m 81 ... m3/phụt mm kg LWC0960PHL 9.000 2.268 2. 637 9.000 2.268 2. 637 9,0 220 ÷ 240 / 50 1.000 / 920 4,4 / 4,0 49 / 55 1,4 7,0 / 12,0 600x380x555 41 Model LWC1260PHL 11.500 2.898 3. 369 11.500 2.898 3. 369 ... • • 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto 3Täúcâäü+Auto • • • • • • • • Tỉåìng 9-15 Tỉåìng 16-22 Tỉåìng 24 -33 Tỉåìng 32 -44 mm mm mm kg 298 900 190 8,7 298 900 190 8,7 295 1.120 200,5 13 295...
 • 10
 • 375
 • 0
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của sơ đồ nguyên lý tuần hoàn một cấp phần 4 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên hoạt động của đồ nguyên tuần hoàn một cấp phần 4 docx

... 795 Hãû thäúng kg 9 14 33 20 9 16 36 22 14 33 20 Hãû thäúng kg 14 14 33 20 14 16 36 22 14 33 20 14 14 14 33 20 60 ,4 61,8 63,2 63,2 63,2 112 113 ,4 123 123 123 1 14, 8 1 14, 8 1 14, 8 Khäúi lỉåüng dn ... 0,1/0,1 0,1/0,1 0,3/0,3 0 ,4 / 0 ,4 0,1/0,1/0,1 0,1/0,1/0,1 0,2 / 0,2 0 ,4 / 0 ,4 Dng âiãûn OU Hãû thäúng 1/2/3 4, 43 /4, 43 4, 43/5,73 5,73/5,73 5,83/5,83 5,73/5,73 4, 5 /4, 5/5,8 4, 5/5,8/5,8 8,05/8,05 8,05/8,05 ... 2 54 2 54 2 54 2 54 2 54 2 54 408 40 8 40 8 - Chiãưu räüng mm 950 950 950 1.100 1.250 1.250 1.107 1.107 1.250 - Chiãưu sáu mm 48 0 48 0 520 520 520 520 759 759 759 - Khäúi lỉåüng kg 20 22 24 26 29 29 48 ,5...
 • 10
 • 406
 • 1
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của sơ đồ nguyên lý tuần hoàn một cấp phần 5 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu nguyên hoạt động của đồ nguyên tuần hoàn một cấp phần 5 pot

... 3 15 6 .58 8 13.800 55 1 8.702 18.044 97 3 15 9. 758 19.098 55 1 12.073 23.6 25 3 15 12.047 22.824 55 1 14.341 26.890 330 340 350 360 440 450 460 470 55 0 56 0 57 0 58 0 660 670 680 770 780 7100 1410 1 953 ... 36 355 ,6 92 5F FPT 355 ,6 107 5F FPT 406,4 114 6F FPT 406 133 6F FPT 267,4 318 ,5 2-1/2 FPT FPT 2 95 371 77,1 267,4 355 ,6 2-1/2 FPT FPT 3 35 432 97,1 318 ,5 318 ,5 FPT FPT 411 52 0 110 355 ,6 355 ,6 FPT ... kW M hiãûu 95 40 43,0 55 ,7 12,7 57 ,2 72,9 15, 7 74 ,5 94 ,5 20,0 108 141 33 ,5 144 190 45, 8 172 221 48,9 2 15 282 66,9 283 364 79,9 323 422 100 3 95 510 1 15 434 56 7 133 45 40,7 54 ,3 13,6 53 ,1 69,9 16,8...
 • 10
 • 369
 • 0
TÌM HIỂU CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ CỦA MÁY PHAY CNC 5 TRỤC

TÌM HIỂU CẤU TẠO, NGUYÊN HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNGĐIỆN TỬ CỦA MÁY PHAY CNC 5 TRỤC

... điều khiển chuơng trình số NC - Tìm hiểu cấu tạo máy phay CNC 5trục - Tìm hiểu nguyên họat động máy phay CNC 5trục - Phân tích hệ thống điện tử máy phay CNC 5trục Ngày giao đề tài : Ngày 13 ... quan máy điều khiển chương trình số NC, trung tâm gia công CNC - Cấu tạo máy phay CNC 5trục - Nguyên hoạt động máy phay CNC 5trục - Phân tích đuợc hệ thống điện tử máy phay CNC 5trục - vấn ... 06111112 Ngành : điện tử Khóa : 2006 Tên đề tài: “TÌM HIỂU CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ CỦA MÁY PHAY CNC TRỤC” Nhiệm vụ cụ thể: - Tìm hiểu tổng quan máy điều khiển...
 • 47
 • 3,485
 • 38
Phân tích cơ sở lý thuyết, kết cấu và mô phỏng nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS trên ô tô Vios do Toyota sản xuất

Phân tích cơ sở thuyết, kết cấu và mô phỏng nguyên hoạt động của hệ thống phanh ABS trên ô tô Vios do Toyota sản xuất

... ngành Tên L p: 51CKOT : Công ngh k thu t ô Mã ngành: D510205 tài: Phân tích s thuy t, k t c u ph ng nguyên ho t ng c a h th ng phanh ABS ô Vios hãng Toyota s n xu t” S trang: ... T T NGHI P L p: 51CKOT : Công ngh k thu t ô Mã ngành: D510205 tài: Phân tích s thuy t, k t c u ph ng nguyên ho t ng c a h th ng phanh ABS ô Vios hãng Toyota s n xu t” S trang: ... Nguyên i u ch nh……………………………………………… 49 CHƯƠNG K T C U, NGUYÊN LÝ HO T NG VÀ MÔ PH NG HO T NG C A H TH NG PHANH ABS TRÊN XE TOYOTA VIOS 52 3.1 Kh o sát th c t h th ng phanh ABS c a ô Toyota...
 • 137
 • 1,069
 • 2
NGUYÊN lý HOẠT ĐỘNG của sơ đồ hệ THỐNG điện cầu TRỤC, BĂNG TRUYỀN, bảo DƯỠNG TD, bảo DƯỠNG FD

NGUYÊN HOẠT ĐỘNG của đồ hệ THỐNG điện cầu TRỤC, BĂNG TRUYỀN, bảo DƯỠNG TD, bảo DƯỠNG FD

... CL4 Uc2 Uc1 - + Động Lúc Uss1 động = thuận Động Tại Tại Lúc tcơ ,tt2cơ U ,,khởi U tăng =1, Uss2 =1, tốc RD NOR=0 = đến tác vềV động Động tăng tốc đến VV 4cơ ss1 ss2 th0 Đ Động Tại U giảm ... (25) RG RD RD Động Động cơgiảm giảm tốc tốcvề về 00rồi rồi Tại t9, Uss1 = 1,RD tác động Đ Tại Động t11ngược ,cơ Uxx2 giảm =cho ε, tốc LG2=0 về chu V khởi khởiđộng động thuận đưa ... KĐ2 KĐ1 RN RT RT u =Umsinωt BẢO DƯỠNG FD CK1 Tín hiệu chủ đạo Ấn tiếp Ấn Ấn tiếp tiếp 5R 1R CFF R F CK2 Icđ 1R Ucđ U’a Đ CFĐ CFF Ua CK3 Ui CKF Động khởi động thuận 5R 4R 2R CK4 1V USS...
 • 34
 • 406
 • 0
NGUYÊN lý HOẠT ĐỘNG của sơ đồ hệ THỐNG điện THANG máy, máy TIỆN TD, máy TIỆN FD, DOA

NGUYÊN HOẠT ĐỘNG của đồ hệ THỐNG điện THANG máy, máy TIỆN TD, máy TIỆN FD, DOA

... 1 .THANG MÁY Ấn Ấn tiếp tiếp 1D CD1 1CT 2CT 3CT 5CT 4CT (1) 2D CT FBH CBT 3D N H N H C T (2) 1HC 36V ... 2PK 3PK 4PK 5PK T C T N H N HC H N H (20) (21) (22) CL C (23) 1NC (24) N H 2NC C (25) T (26) MÁY TIỆN TD Điều kiện làm việc Ấn Ấn Ấn Ấn Ấn tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp K2 AT2 AT K1 ... đóng D2 - R11 RTT D5 ĐH3 R7 D7 D6 RA RAK RAL RBT R8 R9 (20) RA (21) RTh RTh (22) RBT (23) C (24) MÁY TIỆN FD Điều kiện làm việc K2 F RH Đ RCB Rh ĐG RC RG1 RD1 - + ĐKT Đủ dòng kích từ K1 để...
 • 26
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên lý hoạt động của sơ đồ công nghệ làm sạch bằng phenolnguyên lý hoạt động của sơ đồ công nghệ làm sạch bằng furfurolnguyên lý hoạt động của công ty hệ thống thông tin fptnguyên lý làm việc của sơ đồ hệ thống tăng ápphân tích nguyên lý hoạt động trên sơ đồ khối của điện đàicấu tạo nguyên lý hoạt động và sơ đồ bố trí bệ thửsơ đồ hệ thống điện nhà máysơ đồ hệ thống điện xe máysơ đồ hệ thống điện xe máy hondasơ đồ hệ thống điện xe máy yamahasơ đồ hệ thống điện xe máy dreamsơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa ô tôsơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống định vị otophân tích cơ sở lý thuyết kết cấu và mô phỏng nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh abs trên ô tô vios do toyota sản xuấtsơ đồ và nguyên lý hoạt động của các hệ thống abs phanh trên ôtô honda civic 2 0Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP