1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Bài giảng quản trị dự án lập kế hoạch dự án

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1 Quản trị dự án và nhà quản trị dự án

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 1 Quản trị dự án và nhà quản trị dự án

... Hồng Bài giảng NỘI DUNG 1. 1 Dự án gì? 1. 2 Giới thiệu quản dự án 1. 3 Giới thiệu nhà quản dự án 8/25/2 010 TS Nguyễn Văn Tân 1. 1.DỰ ÁN LÀ GÌ? 1. 1 .1 Khái niệm dự án 1. 1.2 Sự khác biệt chương ... đònh 8/25/2 010 TS Nguyễn Văn Tân 15 1. 1.4 CÁC LOẠI DỰ ÁN Dự án hợp đồng Dự án nghiên cứu phát triển Dự án xây dựng Dự án hệ thống thơng tin Dự án đào tạo quản Dự án bảo dưỡng lớn Dự án viện trợ ... trình, dự án nhiệm vụ 1. 1.3 Sự khác biệt dự án phòng ban chức 1. 1.4 Các loại dự án 8/25/2 010 TS Nguyễn Văn Tân TS Nguyễn Văn Tân Trường ĐH Lạc Hồng Bài giảng 1. 1 .1 KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN Dự án gì?...
 • 15
 • 928
 • 4
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 2 khởi đầu dự án

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 2 khởi đầu dự án

... giám đốc tổ chức thẩm định dự án, dự án có tính khả thi phê duyệt định 8 /25 /20 10 TS Nguyễn Văn Tân 17 2. 2 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Phần học riêng, liên quan đến tài dự án 8 /25 /20 10 TS Nguyễn Văn Tân TS ... Lạc Hồng Bài giảng 2. 1.HÌNH THÀNH DỰ ÁN Dự án hình thành qua giai đoạn: Khái niệm, ý tưởng định nghĩa dự án Nghiên cứu tiền khả thi Nghiên cứu khả thi Thiết kế chi tiết Thực dự án 8 /25 /20 10 TS ... phương diện kinh tế - xã hội dự án Phòng kế hoạch đầu tư: Tổng hợp chung dự án đầu tư, tiến hành thẩm định sơ tính khả thi dự án, sau báo cáo Tổng giám đốc (Giám đốc) dự án đầu tư Tổng giám đốc...
 • 14
 • 646
 • 0
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3 phân tích tổ chức dự án

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3 phân tích tổ chức dự án

... giảng CÁC DẠNG CẤU TRÚC TỔ CHỨC Cấu trúc tổ chức dạng chức Cấu trúc tổ chức dạng dự án Cấu trúc tổ chức dạng ma trận 8/25/2010 TS Nguyễn Văn Tân Cấu trúc tổ chức dạng chức Ch t ch/ Giám đ c Phó ... 7 (4) Lao động gián tiếp khác 30 30 30 30 30 30 30 (5) Lao động trực tiếp 50 58 66 75 87 99 109 (6) Lao động khác Tổng lao động 8/25/2010 TS Nguyễn Văn Tân 30 30 118 130 30 35 40 45 50 55 60 ... có định Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực định Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư cơng ty; d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội cơng ty;...
 • 21
 • 764
 • 4
Bài giảng Quản trị dự án - Chương 4 hoạch định và lập tiến độ

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 4 hoạch định và lập tiến độ

... Bài giảng 4. 1.HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN 4. 1.1 Giới thiệu hoạch định dự án 4. 1.2 Các bước hoạch định dự án 4. 1.3 Các tiêu chuẩn đánh giá việc hoạch định dự án thành cơng 4. 1 .4 Những vấn đề thường gặp hoạch ... quan, b A( 1-2 ) B( 1-3 ) C( 2 -4 ) D( 3-5 ) E( 4- 5 ) F( 4- 6 ) G( 5-6 ) 11 H( 6-7 ) 9/30/2010 TS Nguyễn Văn Tân Tij=(a +4 σ2ij = *m+b)/6 (b-a)2/36 TS Nguyễn Văn Tân 48 24 Trường ĐH Lạc Hồng Bài giảng 4. 4 PHƯƠNG ... tăng 5-7 % Chi phí tăng 1 0-2 0% Chi phí tăng >20% Tiến độ Tiến độ trể khơng đáng kể Tiến độ trể 20% Phạm vi Phạm Phạm vi giảm khu vi khơng đáng...
 • 49
 • 2,390
 • 3
BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

BÀI GIẢNG: QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

... chất lượng tất dự án phần mềm hay không? Có công cụ phần mềm sử dụng để hỗ trợ tiến trình phân tích thiết kế phần mềm? Có công cụ sử dụng để tạo mẫu phần mềm? Có công cụ phần mềm sử dụng để hỗ ... thuật toán hay công nghệ vào/ không? Giao diện phần mềm với phần cứng có hay chưa qua thử thách không? Phần mềm để xây dựng giao diện với đại lý cung cấp sản phẩm phần mềm qua thử thách? Phần mềm ... chuẩn bị Phần mềm lĩnh vực khó Nhiều thứ sai, Đó lý mà phải chuẩn bị - việc hiểu rủi ro làm công việc ước lượng trước để tránh hay quản lý chúng – thành phần hoạt động quản dự án phần mềm Những...
 • 25
 • 700
 • 2
Tài liệu Bài giảng Quản trị dự án tin học docx

Tài liệu Bài giảng Quản trị dự án tin học docx

... kết môn học Tổng quan quản dự án Khoa học quản Dự án Quản dự án Tổ chức người Công cụ kỹ thuật QLDA Tổng quan quản dự án (tiếp) Khoa học quản Dự án Quản dự án Tổ chức người Công ... môn học Nội dung khóa học Tài liệu học tập tham khảo Đánh giá kết môn học 13 Nội dung khóa học Giới thiệu chung quản dự án Khoa học quản lý nói chung Dự án gì? Quản dự án gì? Tổ chức người ... lựa chọn dự án Hình thành dự án Phân tích tài Lựa chọn dự án Kế hoạch ban đầu Khởi tạo lựa chọn dự án (tiếp) Hình thành dự án Phân tích tài Lựa chọn dự án Kế hoạch ban đầu Số tiết P .Học Ngày/Gi...
 • 288
 • 756
 • 9
bài giảng quản trị dự án chương 3 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 3 - gv.ts.hồ nhật hưng

... đó: - Bj lợi ích dự án thu vào năm j - Cj chi phí dự án vào năm j - n vòng đời dự án - CFj ngân lưu ròng dự án vào năm j * Tính NPV EXCEL: = NPV(i%, CF1:CFn) + CF0 GV:Ths Ho Nhat Hung 32 3. 3.1 ...  - NPV < 0, không chấp nhận dự án - NPV >= 0, chấp nhận dự án  Lưu ý: Trong trường hợp dùng NPV làm tiêu chí lựa chọn dự án độc lập dự án có NPV lớn chọn  GV:Ths Ho Nhat Hung 33 3. 3.1 .3 ... Hung j 43 3 .3. 3 Tỷ số lợi ích - chi phí (B/C) * Tử số giá dòng thu mẫu số giá dòng chi  * Tiêu chí chọn B/C:  - B/C ...
 • 79
 • 976
 • 0
bài giảng quản trị dự án chương 7 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 7 - gv.ts.hồ nhật hưng

... dự án Phương pháp kiểm tra, đánh giá Xác định kế hoạch đối phó rủi ro Thực kế hoạch dự án Đánh giá ý tưởng dự án Xác định yêu cầu dự án Thiết kế dự án Triển khai dự án Thử nghiệm dự án Thực dự ... tiến độ Dự toán Chi phí, Cân nguồn lực Báo cáo kết thúc Nội dung kế hoạch dự án Tổng quan chung dự án Hợp đồng dự án Nhân dự án Các mục tiêu dự án Yêu cầu kỹ thuật & quản trị Tiến độ thực dự án Nguồn ... án Thử nghiệm dự án Thực dự án Khai thác dự án Thu thập ý kiến đánh giá khách hàng Hoạt động trì dự án … Một dự án lớn tổng hợp nhiệm vụ nhỏ … 10.00.00 Dự án xây dựng nhà 11.00.00 Chuẩn bị mặt...
 • 23
 • 1,450
 • 0
bài giảng quản trị dự án chương 8 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 8 - gv.ts.hồ nhật hưng

... Quản trị rủi ro ảnh hưởng đến thành công dự án nào? Có thể có rủi ro xảy dự án? Có thể làm để quản trị rủi ro đó?  Quản trị hợp đồng đóng vai trò quản trị dự án? Làm để quản trị hợp đồng dự án? ... TRỊ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN … Xiết chặt vòng vây… Ký kết thực hợp đồng Ký kết hợp đồng dự án Gửi thư mời Đề nghị ký hợp đồng Trả lời đề nghị Đàm phán hợp đồng dự án Đàm phán ban đầu Đàm phán thực tế Ký ... đảm hợp đồng dự án Người cam đoan Khoản phạt vi phạm Nhận lời mời Tiền đặt cọc Phê duyệt hợp đồng dự án Thực hợp đồng dự án Nhà nước Thực thực tế Ban ngành chủ quản Thực thích đáng Các bên liên...
 • 15
 • 532
 • 0
bài giảng quản trị dự án chương 1 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 1 - gv.ts.hồ nhật hưng

... đoạn dự án • Các bên liên quan đến dự án Quản trị dự án đặc trưng quản trị dự án • Các mục tiêu quản trị dự án • Vai trò quản trị dự án • Quá trình quản trị dự án • Nội dung quản trị dự án GV: ... thực tế dự án thời kỳ suốt vòng đời dự án - Kết thúc dự án, lý, phân chia tài sản GV: Ths Ho Nhat Hung 12 1. 2 Quản trị dự án đặc trưng quản trị dự án 1. 2.2 Các mục tiêu quản trị dự án:  Các ... 1. 2 Quản trị dự án đặc trưng quản trị dự án 1. 2 .1 Quản trị dự án việc ứng dụng kiến thức kỹ vào hoạt động dự án để đảm bảo dự án đạt mục tiêu, yêu cầu đặt Quá trình quản trị dự án bao gồm ba...
 • 36
 • 1,267
 • 0
bài giảng quản trị dự án chương 2 - gv.ts.hồ nhật hưng

bài giảng quản trị dự án chương 2 - gv.ts.hồ nhật hưng

... tổ chức dự án Các mô hình tổ chức dự án Lựa chọn mô hình tổ chức dự án Giám đốc dự án Vị trí trách nhiệm giám đốc dự án Tố chất cần thiết giám đốc dự án Xây dựng đội ngũ dự án Đội ngũ dự án Cấu ... Xây dựng đội ngũ dự án Đội ngũ dự án Cấu thành đội ngũ dự án Phát triển lãnh đạo đội ngũ dự án Thiết kế cấu tổ chức dự án Quản dự án quản lý người… Mô hình dạng chức GIÁM ĐỐC Trưởng phòng ... Đạo đức Đạo đức đạo đức đạo đức xã hội xã hội cá nhân cá nhân So sánh nhà QLDA quản lý chức Nhà quản trị chức Nhà quản trị dự án Là chuyên gia giỏi lĩnh vực Có kiến thức tổng hợp, hiểu biết nhiều...
 • 21
 • 676
 • 0
slikr bài giảng quản trị dự án - thạc bình cường chương 3 lập kế hoạch thực hiện dự án

slikr bài giảng quản trị dự án - thạc bình cường chương 3 lập kế hoạch thực hiện dự án

... 43 Thc hin cụng vic theo WBS ca hin 3. 0 Thc JWD Kho sỏt 3. 1 3. 2 úng gúp ca ngi dựng 3. 2 Ni dung trang web Intranet 3. 3.1 Biu mu v cụng c 3. 3.2 Cỏc mc 3. 3 .3 Liờn kt 3. 3.4 Hi ý kin chuyờn gia 3. 3.5 ... ý kin chuyờn gia 3. 3.5 Tớnh nng yờu cu ca ngi dựng 3. 4 Thit k trang web Intranet 3. 5 Xõy dng trang web Intranet 3. 6 Th nghim 3. 7 Gii thiu trang web 3. 8 Trin khai trang web 3. 9 ỏnh giỏ li ớch ... ỏn 13 Bng cụng vic Danh sỏch cụng vic Xỏc nh B-1 Cỏi vo Xỏc nh X lớ Lp k hoch thc hin d ỏn Xỏc nh B-1 X lớ Xỏc nh X lớ Xỏc nh B-1 Cỏi Xỏc nh X lớ 14 Xõy dng WBS Các mục tiêu d ỏn Xác định kết...
 • 114
 • 1,274
 • 2
Bài giảng quản trị dự án lập kế hoạch dự án

Bài giảng quản trị dự án lập kế hoạch dự án

... nghĩa lập kế hoạch Phân loại kế hoạch Các công cụ lập kế hoạch Các khái niệm, thuật ngữ dùng giám sát đánh giá Lập kế hoạch Dự án theo Khung Logic (Logframe) Lập kế hoạch ngân sách Dự án Khái ... kiện bắt buộc phải có dự án muốn thành công, không nằm phạm vi kiểm soát trực tiếp dự án 5 Lập kế hoạch Dự án theo Khung Logic (Logframe) Các khái niệm  Lập kế hoạch dự án theo Khung Logic (LogFrame) ... để đánh giá thành công dự án  Ở đâu tìm liệu cần thiết để đánh giá thành công dự án  Cái Sẽ phải cần thiết cho dự án (nguồn lực dự án) Khung Logic Dự án Mục tiêu tổng quát của Dự án Các...
 • 33
 • 946
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị dự án đầu tưslide bài giảng quản trị dự án đầu tưbai giang quan tri du anbài giảng quản trị dự án võ ngàn thơbài giảng quản trị du lịchbài giảng quản trị du lịbai giang quan tri chuoi cung ung cua nguyen kim anhbài giảng quản trị sản xuất chương 5 hoạch định nhu cầu vật tưquản trị chiến lược lập kế hoạch lao động tiền lương của tổng công ty bia rượu nước giải khát sabecobài giảng quản lý dự án lâm nghiệpbải giảng quản lí dự ánbài tập quản trị dự án công nghệ thông tinbài giảng quản lý dự án tin họcbài tập quản trị dự án đầu tưbài giảng quản lý dự án đầu tư xây dựngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật