1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Toán Số 0 trong phép cộng Hiền

so 0 trong phep cong

so 0 trong phep cong

... 5-3=2 4 -0= 4 4-4 =0 5-4=1 5 -0= 5 5-5 =0 5-5 =0 Thứ ba , ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn : Toán Số phép trừ Bài 4+1=5 2+o=2 + o =3 + =4 2- 2 =0 - =0 4 0= 4 2– 0= 2 + =3 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn:Toán ... 1–1 =0 3–3 =0 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn : Toán Số phép trừ 4 – =4 5 – =5 Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn : Toán Số phép trừ Bài 1 -0= 1 1-1 =0 5-1=4 2 -0= 2 2-2 =0 5-2=3 3 -0= 3 3-3 =0 5-3=2 ... tháng 10 năm 200 8 Môn : Toán Kiểm tra cũ Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn : Toán 19 25 _1= Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn :Toán Số phép trừ 1-1 =0 Thư ùba, ngày 28 tháng 10 năm 200 8 Môn...
 • 12
 • 410
 • 3
so 0 trong phép cộng

so 0 trong phép cộng

... 20 tháng 10 năm 200 8 TON Số phép cộng 0+ 3=3 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Số phép cộng 3 +0= 3 0+ 3=3 3 +0 = 0+ 3 3 Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Bài: Số phép cộng 4 +0= 1 +0= 0+ 7= 0+ 2= ... 0+ 2= 5 +0= 8 +0= Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Bài: Số phép cộng Thực hành Bài : Tính 1 +0= + 0= 0+ 2= 4 +0= 0+ 1= 0+ 5= 2 +0= 0+ 4= Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Bài: Số phép cộng Bài ... ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Kiểm tra cũ: Tổ 1: + +1 = Tổ : Tổ : 1+2+2= + + 1= Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Bài: Số phép cộng Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 200 8 TON Số phép cộng 3 +0= 3...
 • 13
 • 353
 • 2
bai : so 0 trong phep cong

bai : so 0 trong phep cong

... năm 200 8 Toán : số phép cộng 3 +0= 0+ 3= ? 3 +0= 0+3 ? 0+ 2= 0+ 5= Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : số phép cộng 1, Tính : 1 +0= 0+ 1= 5 +0= 0+ 2= 4 +0= 0+ 5= 2 +0= 0+ 4= Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán ... 11 năm 200 8 Toán : > < ? = = + +1 > Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : số phép cộng 3 +0= Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : số phép cộng 0+ 3= Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : Số phép ... thích hợp : a, + = Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : số phép cộng 4, Viết phép tính thích hợp : b, + = + = Thứ ba ngày tháng 11 năm 200 8 Toán : số phép cộng Ai thông minh ? 3 +0= 2 3 +0= 3 3 +0= 5 Xin...
 • 14
 • 773
 • 8
Số 0 trong phép cộng

Số 0 trong phép cộng

... thaựng 10 naờm 200 9 TOAN S O phộp cng TOAN S O phộp cng 3 +0= 3 TOAN S O phộp cng 0+ 3=3 TOAN S O phộp cng 3 +0= 3 0+ 3=3 3 +0= 0+3 3 TOAN S O phộp cng Bi 1: Tớnh 1 +0= 5 +0= 0+ 2= 4 +0= 4 0+ 1= 0+ 5= 2 +0= 0+ 4=4 ... 4 +0= 4 0+ 1= 0+ 5= 2 +0= 0+ 4=4 TOAN S O phộp cng Bi 2: Tớnh + + 0 + + + TOAN S O phộp cng Bi 3: S? Dóy Dóy Dóy 1+=1 1+=2 +2=4 +3=3 0 2+=2 0+ =0 TOAN S O phộp cng Bi 4: Vit phộp tớnh thớch hp: a) + =...
 • 10
 • 485
 • 0
Só 0 trong phép cộng (trang 51)

0 trong phép cộng (trang 51)

... 10 năm 201 0 TỐN Kiểm tra cũ: 1) + + 2) 2+1+1= 4 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 201 0 TOÁN Số O phép cộng TOÁN Số O phép cộng 3 +0= 3 TOÁN Số O phép cộng 0+ 3=3 TOÁN Số O phép cộng 3 +0= 3 0+ 3=3 3 +0= 0+3 ... 3 TOÁN Số O phép cộng 3+…=3 0+ …=3 3 +0= 0+… TOÁN Số O phép cộng Bài 1: Tính 1 +0= 5 +0= 0+ 2= 4 +0= 4 0+ 1= 0+ 5= 2 +0= 0+ 4=4 TOÁN Số O phép cộng Bài 2: Tính + + + + 2 + 4 + TOÁN Số O phép cộng Bài 3: ... …+3=3 0 2+…=2 0+=0 TOÁN Số O phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp: a) + = TOÁN Số O phép cộng Bài 4: Viết phép tính thích hợp: b) + = + = TỐN Số O phép cộng Dặn dò: Về nhà học thuộc bảng cộng. Chuẩn...
 • 15
 • 437
 • 0
số 0 trong phép cộng

số 0 trong phép cộng

... ngày tháng 11 năm 201 0 Toán 5 0= 5 ? Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42 : Số phép trừ 4 0= 4 5 0= 5 Một số trừ 0, kết số Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42 : Số phép trừ Bµi 1: TÝnh ... 1– 1= 1– 0= 5– 2= 2– 2= 2– 0= 5– 3= 3– 3= 3– 0= 5– 4= 4– 4= 4– 0= 5– 5= 5– 5= 5– 0= Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán Tiết 42 : Số phép trừ Bµi 2: TÝnh 0+ 2= 0+ 3= + =4 2 +0= 2-2= 2 -0= 3 +0= 3-3= ... 11 năm 201 0 Toán 1- 1 =0 Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán - = Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán 1–1 =0 3–3 =0 Hai số giống trừ nhau, cho kết Thứ ba, ngày tháng 11 năm 201 0 Toán 4 0= 4 ? Thứ...
 • 15
 • 369
 • 1
Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps

Giáo án Toán lớp 1 - Số 0 trong phép cộng pps

... vi -1 em Bảng cộng phạm vi - số -Một số cộng với 0; cộng với số kết nào? Cho Ví dụ -Vd: + =5 + =5 - không thay đổi -Nếu đổi chỗ số phép cộng kết nào? Hoạt động : Thực hành Mt :Làm tính cộng ... Củng cố phép cộng từ 0 5 Mt :Học sinh nắm tên học.Củng cố bảng cộng tính giao hoán phép cộng -Học sinh nêu lại đầu -Giáo viên giới thiệu ghi đầu -1 em -Hỏi: Đọc bảng cộng phạm vi -1 em Bảng cộng ... kinh nghiệm : - Tên Bài Dạy : LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Củng cố phép cộng số với Bảng cộng làm tính cộng phạm vi số học - Tính chất phép cộng ( Khi đổi chỗ số phép cộng, kết không...
 • 15
 • 1,298
 • 10
Toán: số 0 trong phép nhân và phép chia

Toán: số 0 trong phép nhân và phép chia

... TOÁN SỐ TRONGPHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA Phép chia số bị chia 0 : = 0 : = vì 0x2 =0 0x5 =0 * Số chia cho số khác Chú ý : Khơng có phép chia cho Thứ ba ngày 16 tháng năm 201 0 TOÁN SỐ TRONGPHÉP NHÂN VÀ ... PHÉP CHIA Kết luận : * Số nhân với số * Số nhân với * Số chia cho số khác Thứ ba ngày 16 tháng năm 201 0 TOÁN SỐ TRONGPHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA Bài : Tính nhẩm : 0 4 =0 0= 0 0 3= 3× 0= 0 2 =0 ... 2× 0= 0 0 1= 1× 0= Thứ ba ngày 16 tháng năm 201 0 TOÁN SỐ TRONGPHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA Bài : Tính nhẩm : Bài : Tính nhẩm : 0: 4= 0: 3 =0 0:2= 0: 1 =0 Thứ ba ngày 16 tháng năm 201 0 TOÁN SỐ TRONGPHÉP NHÂN...
 • 11
 • 715
 • 1
Toan : Số 0 trong phep nhân và chia

Toan : Số 0 trong phep nhân và chia

... 0x3 =0 3x0 =0 0x2 =0 2x0 =0 0x3 = ta cú 0x4= 4x0= 2x0 = Vy Bi : Tớnh nhm : 0x2 = ta cú 0x3 =0+ 0 +0= Vy 3/ Thc hnh : 0x1= 1x0= Bi : Tớnh nhm : : =0 : =0 : 2 =0 : =0 Bi : S ? 0 x5 =0 3x :5 =0 Bi : Tớnh : : x ... x =0 x =0 x =0 x =0 x =0 x =0 x =0 Bi : Tớnh nhm : 0x2 =0 0x5 =0 * S chia cho s no khỏc cng bng Chỳ ý : Khụng cú phộp chia cho : =0 : =0 : =0 : =0 1/ Phộp nhõn cú tha s 0x2= + =0 ta cú 0x2 = 0 ... 0 2x0 = Vy 0x3 = ta cú 0x3 =0+ 0 +0= Vy 3x0= * S nhõn vi s no cng bng S no nhõn vi cng bng 3/ Thc hnh : Bi : S ? x5 =0 3x :5 =0 0 : =0 vỡ vỡ 0x2 =0 : =0 Bi : Tớnh : 2/Phộp chia cú s b chia l : x...
 • 11
 • 275
 • 1
toán :số 0 trong phép nhân và chia

toán :số 0 trong phép nhân và chia

... tháng 02 năm 200 9 Toán Số phép nhân phép chia Phép nhân có thừa số 0 = x 0+ 0 =0 0×x3 = 0+ 0 +0= 0 VËy Ta cã VËy Ta cã × × × × • Số nhân với số • Số nhân với Phép chia có số bò chia x = 0 : = x = 0 : ... chia cho số khác Chú ý : Khơng có phép chia cho Thứ tư ngày 18 tháng 02 năm 200 9 Toán Số phép nhân phép chia Tính nhẩm: ×4 = 0x 0 = 0x 0 5 = 0x × 1= 4× = x0 2 0 = x0 5 0 = x0 0 1x0= 0: 4= 0: 2= ... 0: 2= 0: 5= 0 :1= Thứ tư ngày 18 tháng 02 năm 200 9 Toán Số phép nhân phép chia Sè ? ×5 =0 x × 3x =0 :5 =0 :3 =0 Thứ tư ngày 18 tháng 02 năm 200 9 Toán Số phép nhân phép chia TÝnh: :2x0 =1x0 ……………… =0...
 • 9
 • 940
 • 3
T1 so 0 trong phep cong

T1 so 0 trong phep cong

... + TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG + = TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG SỐ TRONG PHÉP CỘNG SỐ TRONG PHÉP CỘNG + = TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG 3 3 +0 =3 0+ 3 =3 3 +0 =0+ 3 TOÁN: SỐ TRONG PHÉP ... 1 +0= 5 +0= 0+ 1= 0+ 5= 0+ 2= 4 +0= 2 +0= 0+ 4 = TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài : + 5 + 3 + 2 + 4 + 1 Cùng giải lao nhé! Hí! Hí! Hí!!! TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: SỐ ? 1+…= …+3 = 1+…= 2+…= 2 …+2 = 0+ …= ... nhé! Hí! Hí! Hí!!! TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: SỐ ? 1+…= …+3 = 1+…= 2+…= 2 …+2 = 0+ …= TOÁN: SỐ TRONG PHÉP CỘNG Trò chơi: AI NHANH HƠN Bài 4: Viết phép tính thích hợp 3 + +2 = = Tạm biệt, hẹn...
 • 13
 • 446
 • 0
Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG pot

Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG pot

... biết : 3 +0= 3 , 0+ 3=3 -Số cộng với kết -Tức : 3 +0= 0+3=3 số cộng với -Giáo viên hỏi miệng : + = ? , số số + = ? , 2+ = ? 0+ 2=? -Cho học sinh nhận xét rút kết luận -Học sinh mở SGK Hoạt động : Thực ... -Ktcb Bài : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Giới thiệu số Mt :Học sinh nắm phép cộng số với cho kết số -Giới thiệu phép cộng : + = -Học sinh nêu : Lồng thứ có 3 ,0+ 3=3 ... Bài : Tính -Học sinh nêu yêu cầu -Cho học sinh nêu yêu cầu bài, -Học sinh giải miệng nêu cách tính giải tập o Bài : Tính theo cột dọc -Cho học sinh làm vào Bài -Học sinh nêu : Có táo, tập toán...
 • 5
 • 8,247
 • 26
giáo án Toán bài Số 0 trong phép cộng

giáo án Toán bài Số 0 trong phép cộng

... Đọc bảng cộng phạm vi 1+ = 1+ = 2+ = 2+ = + =4 + =5 Viết phép tính thích hợp: + = + = + = + =1 + =1 + =2 + =2 + =5 + =4 + =5 + =4 Bài : Tính 1 +0= 0+ 2= 0+ 1= 2 +0= 5 +0= 4 +0= 0+ 5= 0+ 4= Bài : Tính ... Bài : Tính 1 +0= 0+ 2= 0+ 1= 2 +0= 5 +0= 4 +0= 0+ 5= 0+ 4= Bài : Tính + 5 + + + 0 + 2 + 4 + + Bài : số ? 1+…=1 …+ = … + = 1+…=2 0 + … = + … = + =1 + =1 + =2 + =2 + =3 + =4 + =3 + =4 + =5 + =5 ...
 • 11
 • 290
 • 2
Bài giảng điện tử số 0 trong phép cộng toán lớp 1

Bài giảng điện tử số 0 trong phép cộng toán lớp 1

... HÀNH: Bài: 1; 2: Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 1 +0= 5 +0= 2 +0= 4 +0= 0+ 1= 0+ 5= 0+ 2= 0+ 4= + ? 05 /23 /15 + ? + ? Trung tam Tin hoc - Ngoai ngu H au Giang + ? 10 Các nhóm làm Bài: Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm ? + … =1 ? ... ? + … =2 ? 0 + … =0 0 + ? =0 … ? =0 0 + … ? 0 + … =0 05/23 /15 Trung tam Tin hoc - Ngoai ngu H au Giang 11 Bài: 3+2= ? 3 +0= ? 05 /23 /15 0+ 3= ? Trung tam Tin hoc - Ngoai ngu H au Giang 12 IV CỦNG ... Tin hoc - Ngoa cộng ba 05 /23 /15 i ngu Hau Giang 4 +0= 4 Vậy: 0+ 4=4 4 +0= 0+4 05 /23 /15 Trung tam Tin hoc - Ngoai ngu Hau Giang  KẾT LUẬN: - Một số cộng với số - cộng với số số 05 /23 /15 Trung tam Tin...
 • 14
 • 2,214
 • 11
Toán Số 0 trong phép cộng Hiền

Toán Số 0 trong phép cộng Hiền

... tháng 10 năm 201 0 TON 4 +0= 4 0+ 4=4 Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng 4 +0= 4 0+ 4=4 4 + =0+ 4 Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng Bi 1: Tớnh 1 +0= 1 5 +0= 5 0+ 2=2 3 +0= + ... 3 +0= + =1 + = 2 +0= 2 0+ 3= Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng Bi 2: Tớnh Dóy 1, + 5 + + Dóy 2, 2 + 4 + 01 Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng Bi 3: Số? =1 1+ + = ... +2=4 + = + = =0 0+ Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng Bi 4: Trò chơi: Ai nhanh, + = Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng Bi 4: Trò chơi: Ai nhanh, 10 + = 5 + = Xin...
 • 10
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 1 môn toán tên bài dạy số 0 trong phép cộng potsố 0 trong phép cộngbài giảng điện tử số 0 trong phép cộnggiáo án điện tử bài số 0 trong phép cộngbài giảng số 0 trong phép cộngsố 0 trong phép cộng violetgiao an dien tu so 0 trong phep congtoán số 0 trong phép nhân và phép chiatoán lớp 1 số 0 trong phép trừtoán 2 số 0 trong phép nhân và phép chialuyen tap bai so 0 trong phep tru toan lop 1giáo án lớp 1 môn toán tên bài dạy số 0 trong phép trừgiáo án toán học lớp 2 số 0 trong phép nhân chiasố 0 trong phép chiasố 0 trong phép nhânBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam