1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Thói quen sử dụng xe máy của sinh viên đại học ngoại thương

Ảnh hưởng của nhận thức đến thói quen sử dụng túi nilon của sinh viên

Ảnh hưởng của nhận thức đến thói quen sử dụng túi nilon của sinh viên

... khi xét nhận thức sinh viên túi nilon chia thành mức độ; biết túi nilon biết cách sử dụng a)biết túi nilon Bảng số liệu cho biết tỉ lệ sô sinh viên hiểu biết tác hại túi nilon A:Không có ... thân sinh viên( tính ỳ cao, tính vị kỉ,bị chi phối lợi ích ngắn hạn )và từ chap nhận ngừoi(số đông chấp nhận ) Thói quen sinh viên Từ yếu tố ảnh hưởng hình thành thói quen xấu sinh viên, sử dụng ... kiệm sử dụng bao nilon C :Sử dụng sản phẩm thay nhiều D:Khi phổ biến sản phẩm thay bạn dùng E:Phương án khác…………… Biểu đồ xu hướng thay đổi thói quen sử dụng túi nilon sinh viên Có 41.67% sinh viên...
 • 7
 • 1,448
 • 23
Số lượng người yêu của sinh viên đại học Ngoại Thương-cơ sở II.pdf

Số lượng người yêu của sinh viên đại học Ngoại Thương-cơ sở II.pdf

... 3_K47A_ðHNT-CSII Trang S lư ng ngư i yêu c a sinh viên ð i h c Ngo i Thương-cơ s II Ý nghĩa ñ tài: Vi c có ngư i yêu ñã tr nên ph bi n gi i sinh viên hi n Ch ñ tình yêu có l không kín ñáo xưa mà ñã ... NG NGƯ I YÊU TÍNH CÁCH GIA ðÌNH, CHI TIÊU CÁC HO T ðÔNG KHÁC • Tu i, gi i tính: sinh viên năm m y (ña s sinh viên có năm sinh t 1988 ñ n 1991), gi i tính • Gia ñình, chi tiêu: sinh viên t nh ... t thân (D6) ñ n s ngư i yêu : C6= 0.685682>0: Tác ñ ng chi u v i s ngư i yêu Trung bình m t sinh viên ðHNT-CS2 sinh s ng n i thành (tpHCM) có s ngư i yêu nhi u m t sinh viên ngo i t nh (Các ñi...
 • 21
 • 2,236
 • 1
Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân

Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân

... dịch vụ bảo hành có vai trò quan trọng định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân Tuy đề tài nằm giới hạn nghiên cứu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên Kinh tế Quốc ... xác nhu cầu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân Nhận thức sinh viên Kinh tế Quốc dân nhãn hiệu xe máy III Trong năm gần đây, thị trường xe máy Việt ... thức tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên hệ quy đại học Kinh tế Quốc dân Mẫu nghiên cứu gồm 100 người đại diện cho nhiều miền quê khác Nghiên cứu thực...
 • 31
 • 744
 • 0
Hành vi mua sắm và sử dụng xe máy của sinh viên Kinh tế Quốc dân

Hành vi mua sắm và sử dụng xe máy của sinh viên Kinh tế Quốc dân

... lại thành công cho hãng thị trường xe máy Vi t Nam II Hành vi mua sắm sử dụng xe máy sinh vi n Kinh tế Quốc dân Tổng quan mẫu nghiên cứu III Như biết số lượng sinh vi n trường Kinh tế Quốc dân ... thức sinh vi n Kinh tế Quốc dân nhãn hiệu xe máy 13 2.1 Tổng quan nhãn hiệu xe máy sinh vi n Kinh tế Quốc dân sử dụng .13 2.2 Nhãn hiệu sinh vi n Đại học Kinh tế Quốc dân ưa thích ... Yamaha, SYM, Suzuki số xe hãng khác Trung Quốc, Hàn Quốc 2.1 Tổng quan nhãn hiệu xe máy sinh vi n Kinh tế Quốc dân sử dụng Bảng 3: Tỷ lệ loại xe sinh vi n Kinh tế Quốc dân sử dụng Số lượng Phần trăm...
 • 31
 • 1,110
 • 6
Số lượng người yêu của sinh viên đại học Ngoại thương- cơ sở II

Số lượng người yêu của sinh viên đại học Ngoại thương- cơ sở II

... i Thương s II- tpHCM Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang S lư ng ngư i yêu c a sinh viên ð i h c Ngo i Thương -cơ s II Ý nghĩa ñ tài: Vi c có ngư i yêu ñã tr nên ph bi n gi i sinh viên hi n ... 3_K47A_ðHNT-CSII Trang 19 S lư ng ngư i yêu c a sinh viên ð i h c Ngo i Thương -cơ s II Ph l c N i dung phi u kh o sát Nhóm th c hi n: Nhóm KTL K47A ðHNT-CSII S NGƯ I YÊU C A SINH VIÊN ð I H C ... c a gia ñình v v n ñ ngư i yêu D12=1: Cho phép D12=0: Ngăn c m Copyright © Nhóm 3_K47A_ðHNT-CSII Trang S lư ng ngư i yêu c a sinh viên ð i h c Ngo i Thương -cơ s II III MÔ HÌNH H I QUY-KI M ðINH...
 • 21
 • 742
 • 1
Nhu cầu sử dụng căn tin của sinh viên đại học an giang tại khu mới

Nhu cầu sử dụng căn tin của sinh viên đại học an giang tại khu mới

... Marketing SVTH: CHÂU KIM CHÂU Trang Nhu cầu sử dụng tin sinh viên Đại học An giang khu Nhu cầu tự khẳng định Nhu cầu tôn trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu sinh lý Hình 2.1: Tháp nhu cầu ... CHÂU Trang Nhu cầu sử dụng tin sinh viên Đại học An giang khu 2.1.2 Theo định nghĩa nhu cầu khác2 Nhu cầu chia làm loại:  Nhu cầu tự nhiên: cảm giác thiếu hụt mà người cảm nhận được, nhu cầu tự ... Marketing” GS.TS Trần Minh Đạo (chủ biên) Giáo trình Marketing Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân SVTH: CHÂU KIM CHÂU Trang Nhu cầu sử dụng tin sinh viên Đại học An giang khu Tôn trọng Nhu cầu...
 • 13
 • 1,178
 • 2
Tài liệu Tiểu luận

Tài liệu Tiểu luận "Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế quốc dân" pptx

... đựơc dịch vụ kèm theo khách hàng mua xe máy dịch vụ bảo hành có vai trò quan trọng định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân Tuy đề tài nằm giới hạn nghiên cứu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành ... xác nhu cầu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân Nhận thức sinh viên Kinh tế Quốc dân nhãn hiệu xe máy Trong năm gần đây, thị trường xe máy Việt Nam ... vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” làm đề tài cho đề án môn học Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu xem ảnh hưởng hay tác động dịch vụ bảo...
 • 32
 • 1,987
 • 1
Tài liệu ĐỀ ÁN: “Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” pdf

Tài liệu ĐỀ ÁN: “Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” pdf

... dịch vụ bảo hành có vai trò quan trọng định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân Tuy đề tài nằm giới hạn nghiên cứu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên Kinh tế Quốc ... vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” làm đề tài cho đề án môn học Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu xem ảnh hưởng hay tác động dịch vụ bảo ... xác nhu cầu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân Nhận thức sinh viên Kinh tế Quốc dân nhãn hiệu xe máy Trong năm gần đây, thị trường xe máy Việt Nam...
 • 32
 • 1,052
 • 1
Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” pptx

Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” pptx

... dịch vụ bảo hành có vai trò quan trọng định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân Tuy đề tài nằm giới hạn nghiên cứu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên Kinh tế Quốc ... vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” làm đề tài cho đề án môn học Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu xem ảnh hưởng hay tác động dịch vụ bảo ... mẫu nghiên cứu đủ để phản ánh tương đối xác nhu cầu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân Nhận thức sinh viên Kinh tế Quốc dân nhãn hiệu xe máy Trong...
 • 32
 • 523
 • 0
Báo cáo “Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” docx

Báo cáo “Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch vụ bảo hành tới quyết định mua xe máy của sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” docx

... nghiên cứu sâu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy người tiêu dùng nên định lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân” ... mà dịch vụ bảo hành cú vai trũ khỏ quan trọng định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân Tuy đề tài nằm giới hạn nghiên cứu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên Kinh ... xác nhu cầu ảnh hưởng dịch vụ bảo hành tới định mua xe máy sinh viên đại học Kinh tế Quốc dân Nhận thức sinh viờn Kinh tế Quốc dõn cỏc nhón hiệu xe máy Trong năm gần đây, thị trường xe máy Việt...
 • 40
 • 594
 • 0
Tình hình sử dụng phương tiện xe máy của sinh viên đại học Ngoại thương hiện nay

Tình hình sử dụng phương tiện xe máy của sinh viên đại học Ngoại thương hiện nay

... lượng xe gas xe số sinh viên Ngoại thương sử dụng theo mức giá Giá bình quân xe máy loại xe gas sinh viên Ngoại thương sử dụng là: 17 Mức giá phổ biến xe máy loại xe gas sinh viên Ngoại thương sử ... xăng tăng, có 24 sinh viên sử dụng xe gas 56 sinh viên sử dụng xe số làm phương tiện lại, sau giá xăng tăng, 23 sinh viên sử dụng xe gas 56 sinh viên sử dụng xe số làm phương tiện lại Như vậy, ... mức giá xe gas sinh viên Ngoại thương sử dụng từ 20.000.000 đ trở lên, mức giá xe số sinh viên Ngoại thương lựa chọn 50.000.000 đ Số sinh viên sử dụng xe máy làm phương tiện lại lựa chọn xe gas...
 • 37
 • 6,142
 • 18
xu hướng ăn trưa của sinh viên đại học ngoại thương hà nội

xu hướng ăn trưa của sinh viên đại học ngoại thương hà nội

... xu hướng ăn trưa sinh viên Ngoại Thương Nội - Khách thể nghiên cứu : sinh viên đại học Ngoại Thương Nội K48, 49, 50, 51 - Phạm vi nghiên cứu  Về mặt không gian : trường đại học Ngoại Thương ... thặng dư cao Chỗ ăn ngon? Ăn đâu hợp vệ sinh? Giá quán hợp lí? Xu t phát từ vấn đề thực tiễn cộm đó, nhóm chúng em định chọn chủ đề Xu hướng ăn trưa sinh viên đại học Ngoại Thương Nội đề tài ... tài Xu hướng ăn trưa sinh viên đại học Ngoại Thương Nội , nhóm lựa chọn yếu tố khảo sát sau : Trong số yếu tố lại bị ảnh hưởng số yếu tố khác: - Tần suất ăn trưa: - Mức giá cho bữa ăn trưa...
 • 27
 • 667
 • 1
Tình hình sử dụng mạng viễn thông di động của sinh viên đại học ngoại thương

Tình hình sử dụng mạng viễn thông di động của sinh viên đại học ngoại thương

... TRA Tình hình sử dụng mạng điện thoại di động sinh viên đại học Ngoại thương: Số lượng Tỉ lệ 100 100 % 0% Sử dụng điện thoại di động Không sử dụng điện thoại di động Nhận xét: 100% số sinh viên ... phương di n khác Nội dung nghiên cứu tập trung vào vấn đề: Thứ nhất: tình hình sử dụng mạng viễn thông di động sinh viên mức độ phổ biến Thứ hai: nhu cầu sử dụng mạng viễn thông di động sinh viên: ... Vì vậy, sinh viên đối tượng thích hợp cho việc điều tra tình hình sử dụng mạng viễn thông di động Hơn nữa, chọn sinh viên Đại học Ngoại Thương họ động gần gũi với nên dễ dàng thu thập thông tin...
 • 26
 • 1,227
 • 4
NGHIÊN CỨTIỂU LUẬN MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU DÙNG SỮA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

NGHIÊN CỨTIỂU LUẬN MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU DÙNG SỮA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

... nhóm NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SỮA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Xin chào bạn, nhóm thực tập nhóm môn nguyên thống Đề tài điều tra nhóm là: Tình hình tiêu thụ sữa sinh viên ... chọn tiêu dùng Sinh viên Đại học Ngoại Thương Thứ 3, Loại sữa sinh viên Đại học Ngoại Thương thường xuyên lựa chọn Thứ 4, Số tiền mà sinh viên Đại học Ngoại Thương bỏ cho việc tiêu thụ sữa hàng ... sinh viên ngoại thương dùng sữa mức độ khác (chiếm 98.4% số sinh viên điều tra) khoảng nửa số tiêu dùng mức bình thường (51.6%) Số sinh viên tiêu dùng sữa thường xuyên chiếm tới 1/3 số sinh viên...
 • 30
 • 1,298
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: sinh viên đại học ngoại thươngclip sinh viên đại học ngoại thươnghội sinh viên đại học ngoại thươngcặp sinh viên đại học ngoại thương hà nộinữ sinh viên đại học ngoại thương show hàngsinh viên đại học ngoại thương hà nội clipsinh viên đại học ngoại thương thất nghiệpsinh viên đại học ngoại thương ân áisinh viên đại học ngoại thương chảnhsinh viên đại học ngoại thương giết ngườihội sinh viên đại học ngoại thương facebookclip cặp sinh viên đại học ngoại thương hà nộimột cặp sinh viên đại học ngoại thương hà nộivideo clip sinh viên đại học ngoại thương hà nộihội sinh viên đại học ngoại thương cơ sở 2chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP