1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Nông - Lâm - Ngư >

đánh giá hiệu quả của xạ khuẩn và thuốc hóa học trong phòng trị bệnh thán thư trên hành lá do colletotrichum sp. ở điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới

đánh giá hiệu quả của xạ khuẩn và thuốc hóa học trong phòng trị bệnh thán thư trên hành lá do colletotrichum sp. ở điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới

đánh giá hiệu quả của xạ khuẩn thuốc hóa học trong phòng trị bệnh thán thư trên hành do colletotrichum sp. điều kiện phòng thí nghiệm nhà lưới

... Vật với tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA XẠ KHUẨN VÀ THUỐC HÓA HỌC TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN HÀNH LÁ DO COLLETOTRICHUM SP ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ NHÀ LƯỚI” Do sinh viên Nguyễn ... T.VL1 điều kiện nhà lưới Mục đích: nhằm đánh giá hiệu phòng trị bệnh hai chủng xạ khuẩn thuốc hóa học chọn từ thí nghiệm phòng trị bệnh thán thư hành Colletotrichum sp T.VL1 điều kiện nhà lưới ... góp phần quản lý bệnh thán thư hành hiệu theo hướng phòng trừ tổng hợp, tốn chi phí thân thiện với môi trường đề tài Đánh giá hiệu xạ khuẩn thuốc hóa học phòng trị bệnh thán thư hành Colletotrichum...
 • 61
 • 1,450
 • 1
đánh giá hiệu quả của xạ khuẩn và thuốc benomyl trong phõng trị bệnh héo rũ (fusarium oxysporum)trên mè ở điều kiện ngoài đồng

đánh giá hiệu quả của xạ khuẩn thuốc benomyl trong phõng trị bệnh héo rũ (fusarium oxysporum)trên mè điều kiện ngoài đồng

... ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA XẠ KHUẨN VÀ THUỐC BENOMYL TRONG PHÕNG TRỊ BỆNH HÉO RŨ (Fusarium oxysporum)TRÊN MÈ TRONG ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG Do sinh viên Nguyễn Tấn Tài thực đề nạp Kính trình lên Hội đồng ... Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA XẠ KHUẨN VÀ THUỐC BENOMYL TRONG PHÕNG TRỊ BỆNH HÉO RŨ (Fusarium oxysporum)TRÊN MÈ ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG Cán hướng dẫn Sinh viên thực TS ... QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÕNG TRỊ BỆNH HÉO RŨ TRÊN MÈ DO NẤM Fusarium oxysporum CỦA CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN VÀ THUỐC BENOMYL ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG TẠI RUỘNG 21 Tỷ lệ bệnh 21 2.2.2 2.2.3 3.1 3.1.1 10 3.1.2 Hiệu...
 • 61
 • 425
 • 0
đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc hóa học và nấm kí sinh trên bọ või voi (diocalandra frumenti fabricius) hại dừa trong điều kiện phõng thí nghiệm và nhà lưới

đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc hóa học nấm kí sinh trên bọ või voi (diocalandra frumenti fabricius) hại dừa trong điều kiện phõng thí nghiệm nhà lưới

... trùng bọ vòi voi D frumenti .28 3.1.2 Hiệu lực số thuốc hóa học bọ vòi voi D frumenti điều kiện nhà lưới .30 3.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA NẤM KÍ SINH TRÊN BỌ VÕI VOI D FRUMENTI TRONG ... 2.3.1 Đánh giá hiệu lực số thuốc hóa học bọ vòi voi D frumenti 21 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Đánh giá hiệu lực số thuốc hóa học thành trùng bọ vòi voi D frumenti hại dừa điều kiện phòng thí ... trùng bọ vòi voi D frumenti .22 2.3.1.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá hiệu lực số thuốc hóa học bọ vòi voi D frumenti điều kiện nhà lưới 23 2.3.2 Đánh giá hiệu lực nấm sinh côn trùng bọ...
 • 66
 • 436
 • 0
Điều tra và đánh giá hiệu quả của một số mô hình xanh đất trồng đồi núi trọc

Điều tra đánh giá hiệu quả của một số mô hình xanh đất trồng đồi núi trọc

... nhân hình thành đất trống đồi trọc 36 4.3 Hiệu số hình phủ xanh đất trống đồi trọc 37 4.3.1 Tình hình giao đất, giao rừng thực phủ xanh đất trống đồi trọc 37 4.3.2.Quản ... kinh tế hình, xác định nguyên nhân hình thành đất trống đồi núi trọc, đánh giá nguyên nhân hiệu công tác phủ xanh đất trống đồi núi trọc * Đề xuất giải pháp phủ xanh đất trống đồi trọc: Thực ... nghiên cứu Điều tra, đánh giá trạng đất trống đồi trọc hình phủ xanh đất trống đồi trọc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Những điều tra khảo sát để đánh giá trạng đất trống...
 • 109
 • 869
 • 2
Đánh giá hiệu quả của xạ trị kết hợp capecitabine trước mổ trong ung thư trực tràng thấp tiến triển tại chỗ

Đánh giá hiệu quả của xạ trị kết hợp capecitabine trước mổ trong ung thư trực tràng thấp tiến triển tại chỗ

... biệt đánh giá hiệu điều trị phối hợp hoá xạ trị trước mổ cho bệnh nhân UTTT thấp giai đoạn tiến triển chỗ (T3, T4) Chính tiến hành đề tài Đánh giá hiệu xạ trị kết hợp Capecitabine trước mổ ung thư ... Capecitabine trước mổ ung thư trực tràng thấp tiến triển chỗ nhằm mục tiêu: Đánh giá hiệu phác đồ xạ trị kết hợp Capecitabine trước mổ ung thư trực tràng thấp tiến triển chỗ Đánh giá số tác dụng không ... Đạt (2002) đánh giá kết điều trị tia xạ kết hợp phẫu thuật ung thư biểu mô tuyến trực tràng cho thấy: thời gian sống thêm sau điều trị trung bình xạ trị trước PT 70 tháng, xạ trị trước sau PT...
 • 146
 • 584
 • 6
Tiểu luận

Tiểu luận " Đánh giá hiệu quả của chính sách đối ngoại Việt Nam trong việc thúc đẩy mối quan hệ nâng cao ảnh hưởng trong ASEAN từ 1995-2006 " potx

... luận Chính sách đối ngoại Việt Nam II việc thúc đẩy mối quan hệ nâng cao ảnh hưởng ASEAN từ 19952006”, qua góp phần nhận thức cách đầy đủ sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng sách đối ngoại Việt Nam ... quốc, nâng cao vị Việt Nam khu vực giới Tiểu luận Chính sách đối ngoại Việt Nam II 2.1.2 Đánh giá hiệu sách đối ngoại Việt Nam lĩnh vực trị - an ninh ngoại giao: Trong thực tiễn, Việt Nam giành ... tế Đánh giá hiệu sách đối ngoại đến mối quan hệ vai trò Việt Nam thể qua mặt cụ thể: 2.1 Về an ninh - trị ngoại giao: 2.1.1 Chính sách đối ngoại Việt Nam ASEAN từ năm 1995 tới 2006: Mối quan hệ...
 • 20
 • 496
 • 5
đánh giá hiệu quả của xạ trị kết hợp capecitabine trước mổ trong ung thư trực tràng thấp tiến triển tại chỗ bản tóm tắt tiếng anh

đánh giá hiệu quả của xạ trị kết hợp capecitabine trước mổ trong ung thư trực tràng thấp tiến triển tại chỗ bản tóm tắt tiếng anh

... preoperative radiochemotherapy with Capecitabine in low locally advanced rectal cancer" Objectives 2.1 Evaluating the effectiveness of preoperative radiochemotherapy with Capecitabine in low locally ... Stomatitis 1 1,1 82 94,3 Diarrhoea 4,6 1,1 Total 87 100 Bảng 3.12 Hand foot syndrome Grade n % 15 No symptom Grade Grade 2, Total 84 87 96,6 3,4 100 Bảng 3.13 Side effects of radiation therapy on the ... 3, 4, 0 Bảng 3.15 Side effects of radiation therapy on the skin Side effects Pelvic pain Skin ulceration Total Grade n % 11 12,6 8,0 Grade n % 10 11,5 4,6 87 patients Grade 3, 4,5 0 Bảng 3.16...
 • 24
 • 570
 • 0
tóm tắt luận án đánh giá hiệu quả của xạ trị kết hợp capecitabine trước mổ trong ung thư trực tràng thấp tiến triển tại chỗ

tóm tắt luận án đánh giá hiệu quả của xạ trị kết hợp capecitabine trước mổ trong ung thư trực tràng thấp tiến triển tại chỗ

... biệt đánh giá hiệu điều trị phối hợp hoá xạ trị trước mổ cho bệnh nhân UTTT thấp giai đoạn tiến triển chỗ (T3, T4) Chính tiến hành đề tài Đánh giá hiệu xạ trị kết hợp Capecitabine trước mổ ung thư ... Capecitabine trước mổ ung thư trực tràng thấp tiến triển chỗ Mục tiêu đề tài: Đánh giá hiệu phác đồ xạ trị kết hợp Capecitabine trước mổ ung thư trực tràng thấp tiến triển chỗ Đánh giá số tác dụng không ... 36 tháng - Đánh giá độc tính hệ tạo huyết gan, thận phác đồ xạ trị kết hợp Capecitabine trước mổ điều trị bệnh ung thư trực tràng thấp tiến triển chỗ: độc tính ít, chủ yếu độ 1,2 - Đánh giá biến...
 • 24
 • 984
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: điều tra số lượng phế thải đồng ruộng và đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật xử lý rơm rạ tại xã việt hùng huyện đông anh thành phố hà nộiđánh giá hiệu quả của công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương về mặt kinh tế và xã hội tại công ty vận tải và thuê tàu vietfrachtđánh giá hiệu quả của quy hoạch nông thôn mới về kinh tế xã hội và môi trườngluận văn đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã sơn tây thành phố hà nộiđánh giá hiệu quả của compst ủ từ xơ dừa và phân bò bổ sung chế phẩm biof trên cây ca chuachất lượng cuộc sống của bệnh nhân alzheimer người chăm sóc và đánh giá hiệu quả của một số biện pháp can thiệp không dùng thuốcđánh giá hiệu quả của ba phương pháp nuôi cấy tế bào ối và quy cách sử dụng demecolcine khi tạo tiêu bản nhiễm sắc thể thainghiên cứu công nghệ sản xuất và đánh giá hiệu quả của sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ 612 tháng tuổiđánh giá hiệu quả của phẫu thuật cắt cuốn dưới và chỉnh hình vách ngăn dưới niêm mạc màng xươngđồ án đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải làng nghề tái chế nhựa thôn triều khúc xã tân triều huyện thanh trì hà nộnghiên cứu chế tạo bẫy ánh sáng và đánh giá hiệu quả của chúng đến việc bắt côn trùng gây hại cây trồngđánh giá hiệu quả sử dụng vốn và tình hình hoạt đọng kinh doanh của công ty chứng khoánnghiên cứu đặc điểm thoái khớp gối và đánh giá hiệu quả của axít hyaluronic dạng uống trong điều trị thoái khớp gối ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiđánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ anxây dựng hệ thống quy trình kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ trực tuyếnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ