1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2  LỚP 10

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 10

... độ Câu 24 nhiệt hóa riêng nước 2, 3 .106 J/Kg.nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hoàn toàn 100 g nước la A 23 .106 J B 2, 3 .108 J C 2, 3 .105 J D 2, 3 .106 J Câu 25 nhiệt nóng chảy riêng nước đá 3,4 .105 J/Kg ... cấp để làm nóng chảy 100 g nước đá 00c A 0,34 .103 J B 340 .105 J C 34 .107 J D 34 .103 J ĐÁP ÁN CÂU ĐA A C CÂU 15 ĐA B A 10 11 12 13 B A C B C B C C A B D 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 B C A B B B C C ... ≈ 1 ,2 100 25 10 Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn Cấp độ 1 ,2 Cấp độ 3,4 Trung tâm GDTX Bảo Lạc -3- 2, 0 Gv: Trần_Bằng 3, Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: VẬT LÝ – LƠP 10 (...
 • 12
 • 518
 • 3
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2  LỚP 11

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11

... 01688070999 -3- TRUNG TÂM GDTX BẢO LẠC Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: VẬT LÝ – LỚP 11 ( Thời gian 45 phút ) Phạm vi kiểm tra: kiểm tra học kỳ theo chương trình GDTX Phương ... đề Trọng Cấp độ số 14 Chủ đề Từ trường Trọng số LT VD 14 16 Số lượng câu 3,5 ≈ Điểm 1,6 2, 25 ≈ 0,8 Chủ đề Khúc xạ ánh sáng 1 ,25 ≈ 0,4 19 4,75 ≈ 2, 0 Chủ đề Từ trường 16 1,6 Chủ đề Cảm ứng từ 11 ... Nội dung Lí thuyết Chủ đề Từ trường Tổng số tiết Số tiết thực LT VD 4 ,2 4,8 Chủ đề Cảm ứng từ 2, 8 3 ,2 11 Chủ đề Khúc xạ ánh sáng Chủ đề Mắt dụng cụ quang Tổng 1,4 2, 6 11 5,6 5,4 19 18 14 16 47...
 • 13
 • 370
 • 2
đề thi học kỳ 2 lớp 10(có ma trận kèm theo)

đề thi học kỳ 2 lớp 10(có ma trận kèm theo)

... Chủ đề 2: chất khí Chủ đề 3: sở nhiệt động lực học Chủ đề 4: chất rắn chất lỏng chuyển thể Tổng Tổng số tiết 11 Lí thuyết Số tiết thực LT VD 5,6 5,4 Trọng số LT VD 20 19 2, 8 2, 2 10 2, 1 1,9 8 4 ,2 ... ≈ 0,8 13 3,3 ≈ 1 ,2 100 25 10 Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn Cấp độ 1 ,2 Cấp độ 3,4 Trung tâm GDTX Bảo Lạc -3- 2, 0 Gv: Trần_Bằng 3, Thi t lập khung ma trận KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN: VẬT LÝ ... 53 47 28 b, Tính số câu hỏi điểm số cho cấp độ Trung tâm GDTX Bảo Lạc -2- Gv: Trần_Bằng Trọng số 20 Số lượng câu Điểm Chủ đề 2: chất khí 10 2, 5 ≈ 0,8 Chủ đề 3: sở nhiệt động lực học Chủ đề 4:...
 • 14
 • 460
 • 1
Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

Tài liệu MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO ) ppt

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (Đề thi gồm 03 trang) Họ tên học sinh: ………………………… ĐỀ THI HỌC KỲ Năm học: 20 11 20 12 Môn: Tiếng Anh Lớp :11 (Chương trình chuẩn nâng cao) ... - - HẾT -THPT chuyên Lê Quý Đôn PRTC, Ninh Thuận Email: thptlequydon@ninhthuan.edu.vn Trang 6/8 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ (20 11 -2 0 1 2) KHỐI 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO) Câu 10 11 ... mã đề 485 Điểm C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 A 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 D 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 B 0 ,25 C 0 ,25 B 0 ,25 B 0 ,25 D 0 ,25 B 0 ,25 C...
 • 8
 • 1,253
 • 15
Ma Trận Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 môn Công nghệ

Ma Trận Đề Thi Học2 Lớp 6 môn Công nghệ

... khoản chi gia đình - Em làm để tiết kiệm chi tiêu? Tổng số câu 2, 5 Tổng % điểm 25 % Đề thi học môn Công Nghệ - Lớp năm 20 14 - Đề số I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ ... gia đình Gia đình em thường khoản nào? Câu Em làm để tiết kiệm chi tiêu? Đề thi học môn Công Nghệ - Lớp năm 20 14 - Đề số I Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu Hãy chọn từ cụm từ cho để điền ... ăn thường ngày gia đình nêu chất dinh dưỡng ăn Tuyensinh247.com liên tục cập nhật đề thi học lớp môn, em thường xuyên theo dõi Tuyensinh247 Tổng hợp ...
 • 5
 • 626
 • 1
MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

... Multiple Choice (7 điểm – 0 .2 / câu) B B A D A D A A B 10 D 11 C 12 B 13 B 14 D 15 C 16 D 17 D 18 C 19 A 20 D 21 A 22 D 23 D 24 C 25 D 26 C 27 B 28 B 29 D 30 C 31 B 32 A 33 A 34 B 35 A B Writing ... tra HKII _Năm học 20 10 -20 11Họ tên:…………………… Môn: Tiếng Anh_ Khối 10_ Ban bản Lớp 10 … Thời gian: 60’ (không kể phát đề) A MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (7 pts) • VOCABULARY AND GRAMMAR * Choose ... does Mary often listen to classical music for? 0 .25 0 .25 37 I was given this watch by my mother two days ago 0 .25 0 .25 Hoặc: This watch was given to me by my mother two days ago 0 .25 0 .25 38...
 • 5
 • 483
 • 3
DE THI HOC KY 2 LOP 10(09-10)

DE THI HOC KY 2 LOP 10(09-10)

... 1;5 ) Câu 2: a) Bảng phân bố tần số - tần suất: Giá trị x 111 1 12 113 114 115 116 117 Tần số n =20 0 ,25 đ | || +∞ + - Tần suất (%) 15 20 25 20 10 100 b) Số trung bình: x = ( 1.111 + 3.1 12 + 4.113 ... minh: 0,5đ 0 ,25 đ 0,5đ ( VT = cos x ( 2sin ) x + cos x ) = ( − sin x ) ( sin cos x 2sin x + cos x = − sin x 2 2 0,5đ x + sin x + cos x ) 2 0 ,25 đ = ( − sin x ) ( + sin x ) = − sin x = VP 2) Hình học: ... 5.114 + 4.115 + 2. 116 + 1.117 ) =113,9 20 *Số trung vị: Do kích thước mẫu n = 20 số chẵn nên số trung vị trung bình cộng hai giá trị đứng thứ 0,75đ 0 ,25 đ 0,5đ 0 ,25 đ n n vµ + 114 114 2 Vậy Me = 114...
 • 5
 • 565
 • 3
de thi hoc kỳ 2 lop 10

de thi hoc kỳ 2 lop 10

... dụng độ biến thi n động là: A A = 2 mv2 − mv1 2 B A = 2 mv1 − mv2 2 C A = mv − mv 2 D A = 1 mv2 − mv1 2 [] r Một vật kéo lực F có độ lớn 50N theo phương ngang làm vật di chuyển đoạn 20 m 5s Công ... [] Một vật độ cao 20 m so với mặt đất, biết vật có khối lượng 5kg, lấy g=10m/s2 Thế vật vị trí là: A 100 J B 1J C 10J D 100 0J [] Một vật trọng lượng 1N có động 1J, lấy g=10m/s2 Khi vận tốc vật ... 1/V C P1V1 = P2V2 D P ~V [] Nén đẳng nhiệt từ thể tích lít đến thể tích lít thấy áp suất khí tăng thêm lượng 50 pa, hỏi áp suất ban đầu khí bao nhiêu? A 2, 5 pa B 25 pa C 10 pa D 100 pa []...
 • 4
 • 376
 • 0
Bộ đề thi học kỳ 2 lớp 10 nang cao rất hay

Bộ đề thi học kỳ 2 lớp 10 nang cao rất hay

... x: C = sin x + cos x + cos x + 4sin x Buicongluan.ltqb@gmail.com b) x2 + 2x − ...
 • 3
 • 311
 • 1
Đề thi Học Kỳ 2 lớp 10 môn vật lý

Đề thi Học Kỳ 2 lớp 10 môn vật lý

... 27 C áp suất 105 Pa Khi không khí bị nén xuống 20 cm3 nhiệt độ tăng lên tới 327 0 C áp suất không khí bơm là: A p2 = 8 .105 Pa B p2 = 7 .105 Pa C p2 = 9 .105 Pa D p2 = 10. 105 Pa Câu 20 : Một lò xo ... Câu 22 : Một ống mao dẫn hở hai đầu có đường kính 1 ,2 mm, nhúng nghiêng góc 30 o so với phương thẳng đứng Biết nước có khối lượng riêng 100 0kg/m 3, suất căng bề mặt 7 ,25 .10- 2N/m, lấy g = 10 m/s2 ... vận tốc 10m/s va chạm mềm vào xe khác đứng yên có khối lượng Biết va chạm va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là: A v1 = v2 = 10m/s B v1 = ; v2 = 10m/s C v1 = v2 = 20 m/s D v1 = v2 = 5m/s...
 • 3
 • 310
 • 2
ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11(2 ĐỀ+ĐÁP ÁN+MA TRẬN)

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 LỚP 11(2 ĐỀ+ĐÁP ÁN+MA TRẬN)

... = AH AH = SA2 + AD Vậy d ( A,(SCD )) = = 4a2 + a2 ⇒ AH = 2a 5 2a 5 0 ,25 0 ,25 ĐÁP ÁN ĐỀ 02 KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 20 12 20 13 MÔN TOÁN LỚP 11 CÂ U Ý NỘI DUNG ĐIỂ M a 2 + − 2 n + n − n ... thi không giải thích thêm) ĐỀ THI 02 MÔN TOÁN LỚP 11- HỌC KỲ II Năm học: 20 12- 2013 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 2 n + n − lim( ); Câu (2. 0) Tính: a) − n + n3 b) lim x→−1 2+ ... tới mặt phẳng ĐỀ THI 01 MÔN TOÁN LỚP 11 - HỌC KỲ II Năm học: 20 12- 2013 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 5n + 2n − lim( Câu (2. 0) Tính: a) + 2n − n ); b) lim x→ 2  x2 + x − ,  Câu...
 • 9
 • 311
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ma tran de thi hoc ky 2 mon tieng anh lop 12ma tran de thi hoc ki 2 lop 1ma trận đề thi học kì 2 lớp 4đề thi học kỳ 2 lớp 10đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn tiếng anhđề thi học kỳ 2 lớp 10 môn anhđề thi học kỳ 2 lớp 10 môn sinhđề thi học kỳ 2 lớp 10 môn lýbộ đề thi học kỳ 2 lớp 10ma trận đề thi học kỳ công nghệ 10ma trận đề thi học kỳ lớp 6đề thi học kỳ 2 lớp 7đề thi học kỳ 2 lớp 6đề thi học kỳ 2 lớp 12 môn toánđề thi học kỳ 2 lớp 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM