1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

Đặc trưng thể loại truyện ngắn

ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI TRUYỆN NGẮN

ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI TRUYỆN NGẮN

... truyện ngắn Chơng II Phân tích số truyện ngắn chơng trình (Nhìn từ góc độ tình truyện) Nh nói, thể loại truyện ngắn, tình có vai trò quan trọng Nó thể đặc trng phong cách thể loại truyện ngắn, ... định nghĩa: Truyện ngắn tác phẩm tự cỡ nhỏ mà nội dung thờng xoay quanh tình truyện chủ chốt II Đặc trng thể loại truyện ngắn Đặc trng bao trùm nhất, riêng biệt, bật thể loại truyện ngắn hàm chứa ... trng phong cách thể loại truyện ngắn Nó yếu tố định sống truyện ngắn, hạt nhân cấu trúc thể loại Hãy nhìn vào hai dạng biến động qui mô truyện ngắn : a Dạng mở rộng : truyện ngắn có đến hai kiện...
 • 12
 • 11,399
 • 57
Đặc trưng thể loại truyện ngắn

Đặc trưng thể loại truyện ngắn

... nói có phải truyện ngắn thơ, dạng thơ đặc biệt - thơ văn xuôi ? Đó ý, song chưa vội, trở lại với tên gọi : Truyện ngắn ! Tên gọi truyện ngắn thể rõ diện mạo : truyện ngắn phải truyện ngắn ! Không ... quát thể loại truyện ngắn. Việc so sánh truyện ngắn với tiểu thuyết làm rõ ý Như nói, vấn đề đặc biệt quan trọng bảo vệ cho tính xác định mặt thể loại truyện ngắn Và tính xác định đòi hỏi truyện ... , từ truyện ngắn mẫu mực Tsekhop, Trifnov đến khẳng định đặc trưng thể loại truyện ngắn: Về khả bao quát sống, truyện ngắn tiểu thuyế bình đẳng với nhau… Một anh hùng ca dày dặn truyện ngắn bốn,...
 • 5
 • 1,050
 • 17
Đặc trưng thể loại truyện ngắn

Đặc trưng thể loại truyện ngắn

... nói có phải truyện ngắn thơ, dạng thơ đặc biệt - thơ văn xuôi ? Đó ý, song chưa vội, trở lại với tên gọi : Truyện ngắn ! Tên gọi truyện ngắn thể rõ diện mạo : truyện ngắn phải truyện ngắn ! Không ... từ truyện ngắn mẫu mực Tsekhop, Trifnov đ ã đến khẳng định đặc trưng thể loại truyện ngắn: Về khả bao quát sống, truyện ngắn tiểu thuyế bình đẳng với nhau… Một anh h ùng ca dày dặn truyện ngắn ... thực, khả khái quát thể loại truyện ngắn. Việc so sánh truyện ngắn với tiểu thuyết d ưới làm rõ ý Như nói, vấn đề đặc biệt quan trọng l bảo vệ cho tính xác định mặt thể loại truyện ngắn Và tính xác...
 • 5
 • 661
 • 1
đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông cửu long

đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng bằng sông cửu long

... TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐẶC TRƯNG VÀ MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐỂ NHẬN DIỆN THỂ LOẠI 1.1 Cơ sở hình thành đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian vùng đồng ... đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian để làm sở xác định tiêu chí nhận diện thể loại truyền thuyết dân gian vùng ĐBSCL 1.2.2 Một số tiêu chí để nhận diện thể loại truyền thuyết dân gian vùng ... chọn, xếp, phân loại thể loại truyền thuyết dân gian vùng đất phía Nam có nhiều điểm bất cập Chương ĐẶC ĐIỂM TƯ LIỆU TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI 2.1 Tình...
 • 30
 • 731
 • 0
Đọc hiểu truyện ngắn Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) ở trường trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại

Đọc hiểu truyện ngắn Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) ở trường trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại

... sau trường phổ thông Đối tượng nghiên cứu - Đặc điểm thể loại truyện ngắn qua Chữ người tử (Nguyễn Tuân) - Đọc hiểu Chữ người tử ” Nguyễn Tuân trường trung học phổ thông theo đặc trưng ... Tất sở thực tiễn lí đế em lựa chọn nghiên cứu đề tài Đọc - hiêu Chữ người tử (Nguyễn Tuân) trường trung học phô thông theo đặc trưng thê loại Lịch sử vấn đề Nghiên cứu thể loại, đọc - hiểu ... luận gồm có: Mở đầu Nội dung: Bao gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận sở thực tiễn Chương 2: Đọc - hiểu truyện ngắn Chữ người tử (Nguyễn Tuân) trường THPT theo đặc trưng thể loại Chương...
 • 95
 • 1,110
 • 0
Đọc - hiểu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 theo đặc trưng thể loại (Văn bản Một người Hà Nội)

Đọc - hiểu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 theo đặc trưng thể loại (Văn bản Một người Hà Nội)

... theo hướng đổi 3.2 Nắm vững đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975. Từ đó, góp phần vào việc dạy đọc - hiếu truyện ngắn Một người Nội” theo đặc trưng thể loại 3.3 Bồi dưỡng lực đọc - hiểu, ... thực tiễn Chương II: Đặc điếm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 đọc - hiếu văn “ Một người Nội” theo đặc trưng thể loại Trần Thị Quỳnh Lóp K33C - Ngũ' Văn Trường ĐHSP Nội Khóa luận tốt nghiệp ... thông - đọc thuộc, đọc - đọc sâu, đọc hiểu - đọc sáng tạo, đọc đánh giá - đọc ứng dụng, không hoạt động thông thường mà trở thành hoạt động văn hoá thể “tầm đón nhận” bạn đọc Đọc - hiểu trở thành...
 • 96
 • 784
 • 2
Đọc hiểu truyện ngắn Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) ở trường THPT theo đặc trưng thể loại

Đọc hiểu truyện ngắn Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) ở trường THPT theo đặc trưng thể loại

... tượng nghiên cứu - Đặc điểm thể loại truyện ngắn qua Chữ người tử (Nguyễn Tuân) - Đọc hiểu Chữ người tử Nguyễn Tuân trường trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại Phạm vi nghiên ... dạy Chữ người tử Nguyễn Hải Hà – K33C SP Ngữ văn 34 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Chương ĐỌC – HIỂU TRUYỆN NGẮN “CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ” (NGUYỄN TUÂN) TRƯỜNG THPT THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI ... dung: Bao gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận sở thực tiễn Chương 2: Đọc - hiểu truyện ngắn Chữ người tử (Nguyễn Tuân) trường THPT theo đặc trưng thể loại Chương 3: Thực nghiệm Kết luận...
 • 105
 • 877
 • 1
Đọc  hiểu truyện ngắn rừng xà nu (nguyễn trung thành) theo đặc trưng thể loại

Đọc hiểu truyện ngắn rừng xà nu (nguyễn trung thành) theo đặc trưng thể loại

... cứu Đặc điểm thể loại truyện ngắn qua Rừng nu (Nguyễn Trung Thành) trường THPT theo đặc trưng thể loại Phạm vi nghiên cứu Đặc điểm loại hình tự qua truyện ngắn Rừng nu (Nguyễn Trung Thành) ... Nội 1.1.4.3 Thể loại truyện ngắn 21 1.2 Cơ sở thực tiễn 22 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM TRUYỆN NGẮN NGUYỄN TRUNG THÀNH VÀ ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN “RỪNG XÀ NU THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI 24 2.1 ... Cốt truyện 27 2.2.2 Nhân vật 28 2.2.3 Ngôn ngữ 37 2.3 Đọc - hiểu truyện ngắn Rừng nu theo đặc trưng thể loại 40 2.3.1 Hướng dẫn học sinh đọc - hiểu cốt truyện...
 • 77
 • 814
 • 0
Đọc hiểu truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa (nguyễn minh châu) theo đặc trưng thể loại

Đọc hiểu truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa (nguyễn minh châu) theo đặc trưng thể loại

... Tìm hiểu lí thuyết tiếp nhận, lí thuyết đọc - hiểu, thể loại tự sự, thể loại truyện ngắn, đặc điểm thể loại truyện ngắn - Đọc - hiểu Chiếc thuyền xa Nguyễn Minh Châu trường THPT theo đặc trưng ... thể loại Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu - Lí thuyết đọc - hiểu, đặc trưng thể loại áp dụng vào việc đọc - hiểu văn văn học theo đặc trưng thể loại - Truyện ngắn ... đọc - hiểu 19 1.1.4.2 Chức đọc - hiểu 21 1.1.4.3 Các cấp độ đọc - hiểu 21 1.2 Cơ sở thực tiễn 23 Chương ĐỌC - HIỂU TRUYỆN NGẮN CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA (NGUYỄN MINH...
 • 69
 • 1,326
 • 2
skkn vận DỤNG hệ THỐNG câu hỏi vào VIỆC dạy học TRUYỆN NGẮN CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA THEO đặc TRƯNG THỂ LOẠI

skkn vận DỤNG hệ THỐNG câu hỏi vào VIỆC dạy học TRUYỆN NGẮN CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA THEO đặc TRƯNG THỂ LOẠI

... xây dựng hệ thống câu hỏi - Câu hỏi phải bám vào đặc trưng dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể - Câu hỏi phải bám sát nội dung nghệ thuật văn văn học - Câu hỏi phải mang tính hệ thống liên ... giúp người dạy thấy rõ đối tượng học sinh mình, từ có biện pháp giảng dạy hợp lí Vận dụng hệ thống câu hỏi vào dạy học truyện ngắn đại theo đặc trưng thể loại 3.1 Vấn đề phân chia loại thể Tác phẩm ... trau chuốt, sống động kết cấu câu văn đa dạng 22 Hệ thống câu hỏi dạy học truyện ngắn Chiếc thuyền xa 4.1 Truyện ngắn Chiếc thuyền xa Chiếc thuyền xa sáng tác năm 1983 truyện ngắn đặc sắc Nguyễn...
 • 35
 • 375
 • 0
Dạy đọc  hiểu văn bản truyện ngắn hiện đại trong chương trình ngữ văn trugn học phổ thông theo đặc trưng thể loại luận văn thạc sỹ ngữ văn

Dạy đọc hiểu văn bản truyện ngắn hiện đại trong chương trình ngữ văn trugn học phổ thông theo đặc trưng thể loại luận văn thạc sỹ ngữ văn

... Tổng quan truyện ngắn dạy đọc - hiểu văn truyện ngắn đại chương trình Ngữ văn THPT Chương 2: Hướng dẫn dạy đọc- hiểu văn truyện ngắn đại chương trình Ngữ văn THPT theo đặc trưng thể loại Chương ... chương luận văn Chương HƯỚNG DẪN DẠY ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN NGẮN HIỆN ĐẠI TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN THPT THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI 2.1 Những định hướng chung dạy đọc - hiểu truyện ngắn đại trường ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ LƯU DẠY ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN NGẮN HIỆN ĐẠI TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC...
 • 136
 • 2,845
 • 11
Hướng dẫn học sinh đọc  hiểu truyện dân gian ở trường THPT theo đặc trưng thể loại

Hướng dẫn học sinh đọc hiểu truyện dân gian ở trường THPT theo đặc trưng thể loại

... hiểu đặc trng số thể loại truyện dân gian Đề xuất số phơng pháp dạy học truyện dân gian theo đặc trng thể loại Thiết kế giáo án thử nghiệm để việc hớng dẫn học sinh đọc hiểu truyện dân gian theo ... văn học dân gian nói chung truyện dân gian nói riêng cần phải sâu hơn, cụ thể Vấn đề phơng pháp dạy học truyện dân gian theo đặc trng thể loại đợc đề cập gián tiếp qua viết truyện dân gian cụ thể ... ánh loại truyện dân gian khu biệt với tác phẩm thuộc thể loại khác văn học dân gian Nhng nh cha đủ để nhận đặc trng thể loại Để nhận đặc trng thể loại truyện dân gian, cần thiết phải xem xét đặc...
 • 73
 • 1,929
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm thể loại truyện ngắnthuyet minh ve dac diem the loai truyen nganđặc trưng thể loại cơ bản của truyện cổ tíchđặc điểm của thể loại truyện ngắnđặc điểm chính của thể loại truyện ngắnthuyết minh đặc điểm của thể loại truyện ngắnthuyết minh đặc điểm chính của thể loại truyện ngắnhướng dẫn học sinh đọc hiểu truyện dân gian ở trường thpt theo đặc trưng thể loạithuyet minh ve dac diem chinh cua the loai truyen nganthuyet minh ve dac diem cua the loai truyen nganđặc trưng thể loạiđặc trưng nghệ thuật truyện ngắn võ thị xuân hàđặc trưng thể loại tiểu thuyếtđặc trưng thể loại tùy bútdạy học các bài thơ nôm đường luật trong sách giáo khoa ngữ văn 11 theo đặc trưng thể loạiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015