1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

... các ngân hàng sẽ phải làm gì để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng. Để góp phần làm rõ vấn đề này, em chọn : Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại ... dùng của NHTMChương II : Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NASB Thái HàChương III : Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NASB Thái Hà1 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch ThủWebsite: ... của cho vay tiêu dùng gián tiếp:- Cho phép ngân hàng tăng nhanh doanh số cho vay, là nguồn gốc của việc mở rộng quan hệ với khách hàng và các hoạt động khác.- Có thể an tồn hơn cho vay tiêu dùng...
 • 38
 • 1,196
 • 22
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái

... tế, các ngân hàng sẽ phải làm gì để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng. Để góp phần làm rõ vấn đề này, em chọn : Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương ... Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NASB Thái Chương III : Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NASB Thái 1 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch Thủ CHƯƠNG I: MỘT SỐ NỘI DUNG ... của cho vay tiêu dùng gián tiếp: - Cho phép ngân hàng tăng nhanh doanh số cho vay, là nguồn gốc của việc mở rộng quan hệ với khách hàng và các hoạt động khác. - Có thể an tồn hơn cho vay tiêu dùng...
 • 37
 • 422
 • 0
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.doc

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.doc

... các NHTM tiếp cận với đối tượng khách hàng này. Việc mở rộng hoạt động cho vay giúp cho các NHTM đánh giá được từng đối tượng khách hàng, phân loại được từng đối tượng khách hàng giúp ngân hàng ... cách nâng số dư tài khoản của khách hàng nếu như khách hàng đó có sẵn tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, hoặc bằng cách mở một tài khoản tiền gửi cho số tiền vay nếu người vay một khách hàng mới. ... sinh lời của ngân hàng do hoạt động cho vay mang lại .Mở rộng hoạt động cho vay DNVVN phản ánh mức sinh lời và độ an toàn của ngân hàng trong công tác cho vay đối vơi DNVVN . Trong quá trình thực...
 • 92
 • 865
 • 5
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với DNN&V tại Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ .doc

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với DNN&V tại Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ .doc

... biện pháp tìm kiếm khách hàng mới phù hợp với khả năng của mình, DNN&V là một trong những đối tượng khách hàng rất phù hợp. Vì thế, đề tài : “ Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay ... giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian giao dịch, đem lại sư tiện lợi tối đa cho cả khách hàng ngân hàng. Đó là tiền đề để thu hút thêm khách hàng, mở rộng hoạt động cho vay. Một ngân hàng với ... ngừng mở rộng hoạt động cho vay, trong đó các DNN&V là đối tượng khách hàng mà các ngân hàng hiện nay chú trọng phát triển.Hơn nữa, bản chất của NHTM là nhận tiền gửi để cho vay. Ngân hàng...
 • 73
 • 594
 • 4
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

... cách nâng số dư tài khoản của khách hàng nếu nhưkhách hàng đó có sẵn tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, hoặc bằng cách mở một tài khoản tiền gửi cho số tiền vay nếu người vay một khách hàng mới.Như ... để cho các NHTM tiếp cận với đối tượng khách hàng này. Việc mở rộng hoạt động cho vay giúp cho các NHTM đánh giá được từng đối tượng khách hàng, phânloại được từng đối tượng khách hàng giúp ngân ... sinh lời của ngân hàng do hoạt động cho vay mang lại. Mở rộng hoạt động cho vay DNVVN phản ánh mức sinh lời và độ antoàn của ngân hàng trong công tác cho vay đối vơi DNVVN . Trong quá trình thực...
 • 91
 • 341
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

... phú… Ngân hàng cần khai thác triệt để bộ phận khách hàng này nhằm đưa nguồn vốn ngân hàng đầu tư một cách có hiệu quả cho nền kinh tế đồng thời nhằm tăng lợi nhuận cho ngân hàng từ hoạt động ... tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay và đưa ra một số giải pháp và kiến nghị với các ban ngành liên quan từ đó khẳng định việc mở rộng hoạt động cho vay đối với các DNVVN là một chi n ... dựng được chi n lược cạnh tranh ngân hàng để thu hút khách hàng. Để làm được điều đó ngân hàng cần tiến hành phân loại khách hàng truyền thống, quan trọng và các đối tượng khách hàng khác để có...
 • 20
 • 408
 • 1
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Thái Hà

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Thái

... hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. ... hướng hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà: .........................71 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh ... nhân:......................................................................39 2.2.2. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. .................41 2.2.3. Quy trình cho vay KHCN tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. ...............................................46...
 • 84
 • 767
 • 16
Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Thái Hà

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á- chi nhánh Thái

... hướng hoạt động cho vay KHCN tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà: .........................64 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh ... Chương 1: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. Chương 3: Giải pháp nâng ... Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng Bắc Á- chi nhánh Thái Hà. Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh Thái từ năm 2009 đến...
 • 77
 • 776
 • 3
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long

... toán không dùng tiền mặt.- Chơng 2: Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long.- Chơng 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán ... một ngân hàng (ngân hàng mở th tín dụng) theo yêu cầu của ngời nhập khẩu tiến hành mở và chuyển đến cho chi nhánh hay đại lý của ngân hàng này ở nớc ngoài (ngân hàng thông báo th tín dụng) một ... toán trong phạm vi lu ký.- Thẻ tín dụng: áp dụng cho khách hàng có đủ điều kiện đợc ngân hàng đồng ý cho vay. Số tiền vay chính là hạn mức thẻ. Ngân hàng phát hành thẻ cótrách nhiệm thanh toán...
 • 41
 • 372
 • 1
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long

... toán không dùng tiền mặt.- Chơng 2: Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long.- Chơng 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán ... một ngân hàng (ngân hàng mở th tín dụng) theo yêu cầu của ngời nhập khẩu tiến hành mở và chuyển đến cho chi nhánh hay đại lý của ngân hàng này ở nớc ngoài (ngân hàng thông báo th tín dụng) một ... thanh toán trong phạm vi lu ký.- Thẻ tín dụng: áp dụng cho khách hàng có đủ điều kiện đợc ngân hàng đồng ý cho vay. Số tiền vay chính là hạn mức thẻ. Ngân hàng phát hành thẻ có trách nhiệm...
 • 85
 • 379
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng cổ phần quốc tếluận văn mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombankiii giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh vp bank hoàn kiếmmột số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nộibáo cáo hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần bắc á chi nhánh thái hàmột số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty tnhh thương mại và du lịch anh việtmột số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng ngoài quốc doanh tại ngân hàng đầu tư và phát triển ninh bìnhchuyên đề giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay trả góp mua ô tô của vpbank trần duy hưngmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh đông đôluận văn hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà tp hồ chí minhgiải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh nhno amp ptnt hà thànhgiải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại vp bank hoàn kiếmmột số văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng nhà nước chính phủ việt namgiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng techcombankgiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nộiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP