1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

nghiên cứu làm rõ sự ưu việt hiệu suất của hệ thống pin mặt trời có 1 trục xoay với hệ thống pin mặt trời cố định

nghiên cứu làm rõ sự ưu việt hiệu suất của hệ thống pin mặt trời có 1 trục xoay với hệ thống pin mặt trời cố định

nghiên cứu làm sự ưu việt hiệu suất của hệ thống pin mặt trời 1 trục xoay với hệ thống pin mặt trời cố định

... nghiệp.Trong đề tài em trọng nghiên cứu làm ưu việt hiệu suất hệ thống pin mặt trời trục xoay với hệ thống pin mặt trời cố định Trong trình thực đồ án môn học 2, em củng cố kiến thức học tiếp ... hệ tiếp tục làm việc Phần Hệ thống pin mặt trời lắp trục DAMH PHẦN HỆ THỐNG PIN MẶT TRỜI CÓ LẮP TRỤC PIN Mặt Trời DC MPPT KhốI nguồn Vi điều khiển Nút bấm Hiển thị Hình 2 .1 Hệ thống pin mặt ... suốt trình làm đồ án Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2 014 Sinh viên thực NHẬN XÉT Phần Giới thiệu pin mặt trời DAMH PHẦN GIỚI THIỆU VỀ PIN MẶT TRỜI 1. 1 Định nghĩa Pin mặt trời gọi pin quang...
 • 56
 • 760
 • 2
Luận văn nghiên cứu trắc quang sự tạo phức đa ligan của hệ 1  (2  pyridylazo)  2  naphthol (PAN 2)  Fe(III)  CCL3COOH trong hỗn hợp dung môi nước  hữu cơ và ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

Luận văn nghiên cứu trắc quang sự tạo phức đa ligan của hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (PAN 2) Fe(III) CCL3COOH trong hỗn hợp dung môi nước hữu và ứng dụng phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

... 0, 0 12 710 0,589 0 ,10 2 0, 0 12 720 0,566 0 ,11 2 0, 0 12 730 0, 622 0 , 12 6 0, 013 740 0,6 52 0 ,13 7 0, 011 750 0,6 61 0 ,14 4 0, 011 7 62 0,674 0 ,15 7 0, 011 ∆Ai 0.9 0.8 (1) (2) 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 (3) 0 .2 0 .1 450 ... THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 3 .1 NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐA LIGAN PAN - Fe3+ - CCl3COOH TRONG DUNG MÔI HỮU CƠ 3 .1. 1 Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đa ligan Chúng tiến hành khảo sát phổ hấp thụ phân tử thuốc ... NĂNG TẠO PHỨC CỦA THUỐC THỬ PAN 20 1. 2 .1 Cấu tạo, tính chất PAN 20 1. 2. 2 Khả tạo phức PAN . 21 1.3 AXIT TRICLOAXETIC CCl3COOH .22 1. 4 SỰ HÌNH THÀNH PHỨC ĐA LIGAN...
 • 46
 • 475
 • 0
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống sắn có triển vọng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và năng suất của một số dòng, giống sắn triển vọng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

... dòng, giống sắn - Tốc độ sinh trưởng dòng, giống sắn - Một số đặc điểm nông học dòng, giống sắn - Các yếu tố cấu thành suất - Năng suất chất lượng dòng, giống sắn 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 ... Đánh giá số đặc điểm sinh trưởng phát triển dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm - Đánh giá suất yếu tố cấu thành suất dòng, giống sắn tham gia thí nghiệm - Đánh giá chất lượng dòng, giống sắn tham ... trưởng chiều cao dòng, giống sắn thí nghiệm 29 3.1.3 Tốc độ dòng, giống sắn thí nghiệm 32 3.1.4 Tuổi thọ dòng, giống sắn thí nghiệm 34 3.2 Một số đặc điểm hình thái dòng, giống sắn thí nghiệm...
 • 84
 • 416
 • 0
Nghiên cứu rủi ro sử dụng tiền đền bù và việc làm của hộ nông dân bị thu hồi đất giao cho khu công nghiệp phố nối hưng yên

Nghiên cứu rủi ro sử dụng tiền đền bù và việc làm của hộ nông dân bị thu hồi đất giao cho khu công nghiệp phố nối hưng yên

... i ro s d ng ti n ñ n r i ro vi c làm c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p 2.1.3.1 Khái ni m r i ro c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p Như ñã bi t: r i ro ... c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p Có nhi u nhân t nh hư ng t i r i ro s d ng ti n ñ n r i ro vi c làm c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p Trong nghiên ... ng, thu nh p hi n t i c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p; R i ro s d ng ti n ñ n r i ro vi c làm c a h nông dân b thu h i ñ t giao cho khu công nghi p 2.6.1 N i dung nghiên...
 • 138
 • 397
 • 0
Nghiên cứu thực trạng sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu và đề xuất biện pháp quảng bá phát triển thương hiệu tổng công ty hóa chất việt nam

Nghiên cứu thực trạng sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu và đề xuất biện pháp quảng bá phát triển thương hiệu tổng công ty hóa chất việt nam

... lịch sử phát triển phần khẳng định thương hiệu thị trường Việt Nam Đề tài khoa học Nghiên cứu thực trạng sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu đề xuất biện pháp quản lý, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu ... 44 CHƯƠNG II THƯƠNG HIỆU TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM 46 II.1 Lịch sử hình thành phát triển thương hiệu Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam 46 II.2 Công tác quảng phát triển thương hiệu VINACHEM ... Hoá chất Việt Nam (VINACHEM) bước đường hội nhập phát triển - Các giải pháp phát triển thương hiệu Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam (VINACHEM) Chương I TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU, THƯƠNG HIỆU VÀ BIỂU...
 • 86
 • 707
 • 0
Nghiên cứu tình hình sử dụng nhãn hiệu hàng hoá rau an toàn trên địa bàn hà nội

Nghiên cứu tình hình sử dụng nhãn hiệu hàng hoá rau an toàn trên địa bàn hà nội

... 62 Bảng 4.7: Tình hình sử dụng nh n hiệu h ng hoá đơn vị sản xuất kinh doanh RAT địa b n H Nội 68 Bảng 4.8: Tình hình sử dụng NHHH RAT HTX địa b n H Nội 77 Bảng 4.9 Tình hình sử dụng NHHH RAT ... nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu tình hình sử dụng nh n hiệu hng hoá rau an to n địa b n H Nội 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu v đánh giá thực trạng sử dụng nh n hiệu h ng hoá ... H Nội 57 4.1.2 Thực trạng tiêu thụ rau an to n H Nội 61 4.2 Thực trạng sử dụng nh n hiệu h ng hoá rau an to n H nội 63 4.2.1 Tổng quan nh n hiệu h ng hoá rau an to n 63 4.2.2 Khảo sát tình hình...
 • 133
 • 502
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Đánh giá tính hiệu quả của các lớp huấn luyện nông dân (FFS) cho việc thực hiện IPM trên cây múi tại Việt Nam - MS6 " ppt

... Việt Nam Việc gia tăng số lượng khuyến nông viên biết huấn luyện IPM múi nâng cao lực cho mạng lưới khuyến nông Cục BVTV, giúp họ huấn luyện cách hiệu giúp cho nông dân trồng múi Việt Nam ... dòch hại hiệu chấp nhận Việt Nam Chương trình IPM Quốc Gia phát triển tốt việc tập huấn cho nông dân tham gia việc nghiên cứu thông qua lớp huấn luyện nông dân (FFS) Qua chương trình 500.000 ... trồng múi phương pháp IPM giúp cho họ đònh tốt việc trồng quản lý dòch hại múi Chương trình tập huấn bao gồm tập huấn cho huấn luyện viên (TOT) nhà nghiên cứu khoa học khuyến nông viên...
 • 24
 • 844
 • 0
Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Đánh giá tính hiệu quả của các lớp huấn luyện nông dân qua thực nghiệm (FFS) trong việc thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp trên cây múi tại Việt Nam " doc

... Thông tin quan nghiên cứu Tên dự án Đánh giá tính hiệu lớp huấn luyện nông dân qua thực nghiệm (FFS) việc thực quản dịch hại tổng hợp múi Việt Nam Cơ quan thực phía Việt Nam Cục Bảo vệ thực ... xuất, đầu ra, cáchoạt động đầu Tên dự án: Đánh giá tính hiệu lớp huấn luyện nông dân FFS việc thực quản dịch hại tổng hợp múi Việt Nam Cơ quan thực Việt Nam : Cục Bảo Vệ Thực Vật Tường ... soát dịch hại hiệu chấp nhận Việt Nam phát triển mạnh chương trình IPM Quốc Gia việc tham gia tập huấn nghiên cứu nông dân thông qua lớp huấn luyện thực nghiệm cho nông dân (FFS), qua có...
 • 27
 • 517
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Bằng chứng về hiệu quả của các can thiệp trong chăm sóc trẻ sơ sinh: đơn vị chăm sóc sơ sinh huyện giải quyết các vấn đề về sức khỏe trẻ sơ sinh trong Như Thành và các bệnh viện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam?" potx

... Nhu Thanh, Thanh Hoa indicates that the neonatal mortality rate in Ngoc Lac is 154 19.4%o, and Nhu Thanh 21.9%o The home birth rate is 24% (Ngoc Lac) and 30% (Nhu Thanh) respectively In short, Thanh ... for Nhu Thanh and Ngoc Lac districts: Table Key health indicators of Nhu Thanh and Ngoc Lac (2007) Source: *Reports from neonatal death screening in Thanh Hoa, March 2007 Indicators Nhu Thanh Ngoc ... declined sharply in both districts Conclusions: Neonatal deaths in Ngoc lac and Nhu Thanh districts of Thanh Hoa province can be averted with low cost interventions through the establishment of a district...
 • 13
 • 687
 • 0
Nghiên cứu rủi ro hoạt động trong kinh doanh của các ngân hàng việt nam

Nghiên cứu rủi ro hoạt động trong kinh doanh của các ngân hàng việt nam

... rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng - Kinh nghiệm quản trị rủi ro Giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Nghiên cứu rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam CHƯƠNG 2: RỦI ... bại hay kiện bên Rủi ro hoạt động bao gồm rủi ro pháp lý loại trừ rủi ro chiến lược rủi ro uy tín Nghiên cứu rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam Các ví dụ rủi ro hoạt động thường gặp ... Nghiên cứu rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam 1.5 Cấu trúc nghiên cứu Bài nghiên cứu tập trung vào phần chủ yếu: Phần 1: Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Phần 2: Thực trạng rủi...
 • 26
 • 428
 • 1
Nghiên cứu trên mô hình thực nghiệm hiệu suất xử lý bụi của một số loại thiết bị cho phân xưởng cơ khí

Nghiên cứu trên mô hình thực nghiệm hiệu suất xử lý bụi của một số loại thiết bị cho phân xưởng khí

... A KHÍ R NG Hình 4a: Hi u su t x b i c a thi t b theo b ng Thiết bò rửa khí rỗng Thiết bò lọc hướng tâm Thiết bò rửa khí rỗng 100 80 80 H ie ä u s u a t x û ly ù (% ) H ie äu s u a át x û ... a át x û (% ) 100 Thiết bò lọc hướng tâm 60 40 20 0 Đường kính hạt bụi, µm Hình 4b: Hi u su t x b i theo c h t c a thi t b r a khí r ng thi t b l c hư ng tâm theo thuy t Trang 72 60 ... 13, No.M2- 2010 Hình Thu c n bùn đ phân tích kích thư c h t b i đ u Nghiên c u đư c th c hi n v i m u K T LU N B i phát sinh phân xư ng b i đư c l y t khâu mài đánh bong t khí có cơng đo n mài...
 • 9
 • 1,475
 • 8
Nghiên cứu tình hình sử dụng vốn năm 2008 của công ty Công ty TNHH một thành viên vipco hải phòng

Nghiên cứu tình hình sử dụng vốn năm 2008 của công ty Công ty TNHH một thành viên vipco hải phòng

... công ty (Tình hình sử dụng vốn công ty tốt xấu ???) 5) Xác định nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sử dụng vốn 6) Phương hướng biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho công ty Hiệu sử dụng vốn: Vốn ... công ty tầm nhìn chiến lược thành phố ban ngành có liên quan công ty vận tải xăng dầu VIPCO Hải Phòng định thành lập công ty TNHH thành viên VIPCO Hải Phòng Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO ... ty TNHH thành viên VIPCO HP thuộc loại hình công ty TNHH thành viên tổ chức quản lý theo cấu Chủ tịch Công ty, Giám đốc công ty Kiểm soát viên Trong thiết kế này, tìm hiểu tình hình sử dụng vốn...
 • 44
 • 327
 • 0
NGHIÊN CỨU SO SÁNH SỰ HẤP THU, PHÂN BỐ CỦA OXYTETRACYCLIN, OXYTETRACYCLIN LA TRONG HUYẾT TƯƠNG, CƠ VÀ MỘT SỐ CƠ QUAN NỘI TẠNG GÀ

NGHIÊN CỨU SO SÁNH SỰ HẤP THU, PHÂN BỐ CỦA OXYTETRACYCLIN, OXYTETRACYCLIN LA TRONG HUYẾT TƯƠNG, VÀ MỘT SỐ QUAN NỘI TẠNG GÀ

... Gan Lách Phổi tim Cơlờn đùi quan Hỡnh So sỏnh hm lng oxytetracyclin, oxytetracyclin LA c v mt s c quan ni tng g tiờm bp liu 50 mg/kg sau144h KT LUN Oxytetracyclin LA v Oxytetracyclin ... 3.50 3.00 Lô tiêm Oxytetracyclin LA 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Gan Thận Lách tim lờn đùi quan Hỡnh So sỏnh hm lng oxytetracyclin, oxytetracyclin LA c v mt s c quan ni tng g theo ... thuc oxytetracyclin, oxytetracyclin LA huyt tng g Bng Nng oxytetracyclin, oxytetracyclin LA huyt tng g tiờm bp liu 50 mg/kgP Thiim (h) NT Lụ i chng (g/ml) NT Oxytetracyclin (àg/ml) NĐT Oxytetracyclin...
 • 6
 • 508
 • 0
Nghiên cứu khả năng sử dụng các sản phẩm của cây neem trồng tại ninh thuận để phát triển thuốc thảo mộc trừ mọt hại ngô (sitophilus zeamais motsxhulsky)

Nghiên cứu khả năng sử dụng các sản phẩm của cây neem trồng tại ninh thuận để phát triển thuốc thảo mộc trừ mọt hại ngô (sitophilus zeamais motsxhulsky)

... ==========&&&======== ðOÀN TH LƯƠNG NGHIÊN C U KH NĂNG S D NG CÁC S N PH M C A CÂY NEEM TR NG T I NINH THU N ð PHÁT TRI N THU C TH O M C TR M T H I NGÔ ( Sitophilus zeamais Motschulsky) Chuyên ngành ... m th i gian nghiên c u 4.1 ð i tư ng nghiên c u - H t t Neem 7-9 tu i ñư c thu ho ch t i Ninh Thu n - M t h i ngô (Sitophilus zeamais Motschulsky) 4.2 ð a ñi m nghiên c u - Ngu n Neem: Thu th ... V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 V t li u nghiên c u 2.1.1 Các s n ph m t Neem H t Neem thu ho ch t i Phư c Dân -Ninh Phư c - Ninh Thu n (cây Neem 7-9 tu i) 2.1.2 Máy móc dung...
 • 90
 • 1,562
 • 7
Luận văn nghiên cứu so sánh sự hấp thu, phân bố của enrotril và baytril trong huyết tương mèo và điều trị thực nghiệm bệnh viêm ruột ỉa chảy ở mèo

Luận văn nghiên cứu so sánh sự hấp thu, phân bố của enrotril và baytril trong huyết tương mèo và điều trị thực nghiệm bệnh viêm ruột ỉa chảy ở mèo

... Nghiên c u so sánh s h p thu, phân b c a Enrotril Baytril huy t tương mèo ñi u tr th c nghi m b nh viêm ru t a ch y mèo Chúng chuy n khai nghiên c u ñ tài v i hai ph n: - So sánh s h p thu, phân b ... Lu n văn th c sĩ nông nghi p vii 69 4.10 So sánh kh h p thu phân b c a Enrofloxacin 71 huy t tương mèo c a hai d ng ch ph m Enrotril- 50 Baytril- 5% li u 10 mg/kgP 4.11 So sánh kh h p thu phân ... Enrotril Baytril huy t tương mèo - ði u tr th c nghi m b nh viêm ru t a ch y mèo 1.2 M c tiêu c a ñ tài: - Xác ñ nh, so sánh n ng ñ thu c Enrofloxacin c a hai ch ph m Enrotril Baytril huy t tương...
 • 104
 • 463
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quy trình tối ưu hóa quy trình chiết gamma oryzanol từ cám gạo có sử dụng sóng siêu âmvà cộng sự đã nghiên cứu các phương pháp thăm dò hình ảnh của hẹp động mạch thận và có kết luận về độ nhạy cũng như độ đặc hiệu của từng phương pháp theo bảng sau 2002nghiên cứu nhu cầu sử dụng kem đánh răng của sinh viên trường đại học cửu longnghiên cứu xu hướng sử dụng điện thoại smartphone của sinh viênde tai nghien cuu khoa hoc su pham ung dung kinh nghiem ve cong tac chu nhiem lop 1nghiên cứu nhu cầu sử dụng dịch vụ bankplus của khách hàng đối với ngân hàngf agribanknghiên cứu trắc quang sự tạo phức đa ligan trong hệ 1 2 pyridylazo 2 naphthol pan2 feiii chcl 2 cooh trong hỗn hợp dung môi nước axeton và ứng dụng phân tíchtiểu luận nghiên cứu nhu cầu sử dụng mì ăn liền của sinh viênphan tich quy luat quan he san xuat phu hop voi trinh do phat trien cua luc luong san xuat tu do lay 1 vi du va lam ro su van dung quy luat cua dang ta trong su nghiep doi moimục đính nghiên cứu đề tài sự phất triển thẩm mỹ của trẻ 56 tuổinghiên cứu khả năng chú ý và ghi nhớ của học sinh trường thpt quế võ 1 bắc ninhnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lạcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ