1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Cơ khí - Chế tạo máy >

Bảng tra cứu quá trình cơ học truyền nhiệt và truyền khối

Nghiên cứu quá trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân có xúc tác

Nghiên cứu quá trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass bằng phương pháp nhiệt phân xúc tác

... 1.1 Quá trình nghiên cứu giai đoạn Đề tài: Nghiên cứu khả sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass phương pháp nhiệt phân giai đoạn đầu nghiên cứu phương pháp sản xuất dầu nhiên liệu từ biomass phương ... Indonesia,…đã nghiên cứu sử dụng thành liệu sinh học thay nhiên liệu hóa thạch Với đề tài Nghiên cứu trình sản xuất dầu nhiệt phân từ biomass phương pháp nhiệt phân xúc tác , qua sở nghiên cứu từ ... hưởng tốc độ gia nhiệt đến hiệu suất sản phẩm trình nhiệt phân Quá trình nhiệt phân sử dụng xúc tác thực điều kiện tìm 149- Trong trình nhiệt phân sử dụng xúc tác, lớp xúc tác đặt gần sát...
 • 75
 • 859
 • 1
Hướng dẫn học sinh phân tích và thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh trong quá trình dạy học truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

Hướng dẫn học sinh phân tích thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh trong quá trình dạy học truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ======    ====== HOÀNG THỊ HỒNG MINH HƢỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN CÁC TẦNG Ý NGHĨA NHÂN SINH TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN “CHIẾC ... động phân tích thảo luận biện pháp khám phá giá trị riêng truyện ngắn “Chiếc thuyền xa” với tầng ý nghĩa nhân sinh - Qua việc hướng dẫn học sinh phân tích thảo luận, nhằm phát huy tính tích cực, ... tính tích cực, để bước hình thành nhân cách người Chƣơng II: Những biểu cụ thể tầng ý nghĩa nhân sinh truyện ngắn “Chiếc thuyền xa” Nguyễn Minh Châu Phân tích kết cấu truyện ngắn “Chiếc thuyền xa”...
 • 112
 • 4,167
 • 9
Nghiên cứu quá trình điện học của tim

Nghiên cứu quá trình điện học của tim

... vecto điện tim Phương pháp gọi điện tim đồ 2.1.3 Phép ghi điện tim: Trong phép ghi điện tim, hình chiếu vector điện tim ghi nhận theo hai trục tạo thành 600 cho phép chân tay dùng để gắn điện ... phần: - Bản điện cực - Phích cắm điện cực - Cáp dẫn - Giắc cắm đầu vào • Bản điện cực: Gồm cực chi, điện cực ngực Điện cực máy điện tim loại tiếp xúc điện tốt với da Thông thường da điện cực có ... cực điện thăm dò để ghi hiệu điện hai điểm điện trường tim Nhưng muốn nghiên cứu điện riêng biệt điểm ta phải biến điện cực thành trung tính Muốn vậy, người ta nối điện cực âm cực trung tính gọi...
 • 14
 • 698
 • 0
Nghiên cứu quá trình sinh học vết thương ở một số vật nuôi và biện pháp điều trị

Nghiên cứu quá trình sinh học vết thương ở một số vật nuôi biện pháp điều trị

... Th i kỳ hóa nư c ðây trình th nh t c a trình sinh h c v t thương Sau b thương, v t thương có nh ng t bào t ch c b d p nát, b ch t không kh tái sinh n a Vi sinh v t có v t thương, nh t vi khu n ... c, sinh h c x y t i c c b v t thương v t nuôi ñi u ki n chăn nuôi nư c ta + Tìm hi u bi n ñ i toàn thân c a v t nuôi m c ph i v t thương + Tìm hi u nguyên nhân nh hư ng t i trình lành c a v t thương ... v t thương nh g i l v t thương - Thành v t thương: Là ch rách c a cơ, cân m c, mô liên k t mô khác - ðáy v t thương: Nơi sâu nh t c a v t thương g i ñáy v t thương, có v t thương ñáy V t thương...
 • 115
 • 415
 • 0
Nghiên cứu quá trình sinh học ĐẠI CƢƠNG VỀ CẤU TRÚC CỦA PROTEIN

Nghiên cứu quá trình sinh học ĐẠI CƢƠNG VỀ CẤU TRÚC CỦA PROTEIN

... 4.8:Minh họa cấu trúc bậc protein xuyên màng Protein sợi phân tử lớn, dài, cứng thường cấu tạo từ nhiều trình tự ngắn lặp lại liên tiếp, tạo thành cấu trúc bậc lặp đơn (xem cấu trúc collagen) Protein ... loại protein lúc phân định rõ ràng Một số protein cấu thành từ tổ hợp hay loại Các tổ hợp cấu trúc bậc bậc định gọi motif cấu trúc hay kiểu gấp nếp Motif cấu trúc góp phần hình thành cấu trúc ... tương đối yếu, cấu trúc bậc không cứng nhắc mà dao động nhỏ liên tục Biến thiên cấu trúc quan trọng chức điều hòa protein nói chung cấu trúc thụ thể nói riêng Dựa vào cấu trúc bậc mà protein phân...
 • 21
 • 1,979
 • 7
CÁC QUÁ TRÌNH CƠ HỌC VÀ CƠ THỂ SỐNG pot

CÁC QUÁ TRÌNH HỌC THỂ SỐNG pot

... tiếp) 1.3 VẬN CHUYỂN QUA MÀNG: 1.3.1 Mở đầu: Sự sống gì? Đặc trưng tế bào (tiên đề sinh học) thể sống: thể đơn đa bào (virus thể sống? ) thể người: 50-100 ngàn tỉ tế bào (L ~ 10 µm) 1.3.2 ... thước khác nhau? Các phế nang xẹp dần để giảm diện tích mặt (và giảm lượng trì bong bóng) → Chất hoạt diện! Trẻ sinh thiếu tháng phải thở máy xẹp phổi thiếu chất Fractal - hình học sống Nguyên lý ... 1.1 CHẤT LỎNG VÀ DÒNG CHẤT LỎNG 1.1.1 Mở đầu: 1.1.2 Áp suất thủy tĩnh: P = F/S = mg/S = ρVg/S = ρgh Áp suất thủy tĩnh phụ thuộc vào chiều cao cột nước, không phụ thuộc vào tiết diện bình...
 • 84
 • 1,456
 • 12
Các quá trình cơ học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

Các quá trình học - Chương 4: Tồn thất năng lượng của dòng chảy pot

... = µ υ Từ công trình nghiên cứu cho kết luận: -Dòng chảy tầng Re < 2320 -Dòng chảy độ 2320 < Re < 104 -Dòng chảy rối Re > 104 Ý nghĩa vật lý của chuẩn số Reynolds: Là tỉ số lực quán tính lực ... Giá trị λ của vùng độ vùng chảy rối thường tìm thực nghiệm sau:  Khi dòng chảy phủ kín gồ ghề của ống (hay gọi thành trơn) 2.2 Dòng chảy quá độ (tt)  Khi dòng chảy phủ không kín gồ ghề ... (-) có ý nghĩa ma sát dòng τ= μ ; dr m nguyên tố giảm dần từ thành tâm ống Từ rút quy luật phân bố vận tốc sau:     r U=U 1− max   r   o      2     ; m s Tóm lại với dòng chảy...
 • 26
 • 852
 • 6
Các quá trình cơ học - Chương 6: Máy bơm pot

Các quá trình học - Chương 6: Máy bơm pot

... 3.1 Bơm ly tâm Bơm động lực gồm loại sau đây: bơm ly tâm, bơm hướng trục, bơm turbin,… dùng rộng rãi ngành kinh tế dân dụng - Lưu chất qua bơm nhận thêm công lực ly tâm sinh nhờ rôto thân bơm ... at - Hiệu suất η = 85% - Đường kính ống hút bằng ống đẩy - g = 10 m/s2 -Lưu chất là nước có ρ = 1000 kg/m3 - Bỏ qua trở lực qua bơm Tính công suất của bơm và thời gian bơm ... khác gồm bơm bánh răng, bơm cánh trượt, bơm trục vít 2.2.1 Bơm bánh ( ) π.b.n Q= D1 − D η ;m3/s Năng suất xác định theo: 240 2.2.2 Bơm trục vít Năng suất tính theo: BƠM ĐỘNG LỰC BƠM ĐỘNG...
 • 42
 • 1,770
 • 4
Các quá trình cơ học - Chương 7: Quạt doc

Các quá trình học - Chương 7: Quạt doc

... Trong đó: Vậy: H = Htĩnh = hhút + hđẩy + C2 Hđộng= 2g C 2g Thế vào từ công thức bơm (6 - 14) ta có: H lt = ϕ U 2 − ϕ1U1 ;mH g Và áp suất thực (cho ϕ1 = 0) H thuc = Ψ.ρ.U ;mH2O O...
 • 10
 • 492
 • 2
Các quá trình cơ học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

Các quá trình học-Chương 9: Trạng thái tâng sôi khối hạt pot

... tiêu hao trình : II) MÁY NÉN PISTON – MỘT CẤP II.2) Cấu tạo nguyên lý máy nén cấp II.3) Tính suất : II.4) Tính hiệu suất : II.5) Tính công suất : III) MÁY NÉN PISTON CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ... công suất : III) MÁY NÉN PISTON CẤP – NHIỀU CẤP: IV) CÁC SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MÁY NÉN PISTON: V) CÁC CHI TiẾT CHÍNH CỦA MÁY NÉN PISTON: VI) MÁY THỔI: ...
 • 29
 • 1,027
 • 6
Các quá trình cơ học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

Các quá trình học-Chương 12 - Máy ly tâm doc

... PHÂN LOẠI VÀ TÊN GỌI MÁY LY TÂM III) MÁY LY TÂM THƯỜNG III.1) Máy ly tâm ba chân tháo bã thủ công ( tay) III.2) Máy ly tâm treo III.3) Máy ly tâm tháo bã dao III.4) Máy ly tâm tháo bã piston III.5) ... kW • Công suất tháo bã : Ntb= Nb + N1 + N2 ; kW IV) MÁY LY TÂM SIÊU TỐC IV.1) Máy phân ly loại ống IV.2) Máy phân ly loại ngăn IV.3) Máy phân ly loại đĩa ... tâm tháo bã piston III.5) Tính công suất máy ly tâm thường - Tính toán công suất máy ly tâm thường , ta chọn giá trị lớn ba giá trị sau • Công suất mở máy : NM= NR + N1 + N2 ; kW • Công suất nhập...
 • 20
 • 1,139
 • 7
Các quá trình cơ học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

Các quá trình học-Chương 13: Khuấy chất lỏng docx

... Ht= 3m, chiều cao mức chất lỏng bình Hh = 2,8m, sử dụng cánh khuấy turbin hở dk = 0,8m, số vòng quay cánh khuấy n = 124,8 v/phút, bình không gắn ngăn, môi trường dung dịch khuấy có ρ = 1000 kg/m3, ... vòng quay n = 132v/phút, bình khuấy không gắn ngăn, biết nồng độ khối lượng pha rắn x = 4% Quá trình khuấy gián đoạn, suất G = 180 kg/mẻ Tính: • Chiều cao bình khuấy Ht • Tính hk1 biết độ ngập ... phù cách trộn CaCO3 có khối lượng riêng ρ = 2710 kg/m3 vào nước có khối lượng riêng ρ = 1000 kg/m3 độ nhớt động lực µ = 1cP thiết bị khuấy hình trụ D=0,6m, tỷ số chứa β = 0,8 Dùng loại cánh khuấy...
 • 30
 • 4,499
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu quá trình hóa họcquá trình cơ họchướng dẫn học sinh phân tích và thảo luận các tầng ý nghĩa nhân sinh trong quá trình dạy học truyện ngắncac qua trinh co ban cua nhiet dong hocbài giảng các quá trình cơ họcbài tập các quá trình cơ họccác quá trình cơ họcbài tập quá trình cơ họcbài tập môn quá trình thiết bị truyền khối có lời giải chi tiếtcac qua trinh co hoc trong thuc phamchuyên đề 1 các quá trình cơ học và cơ thể sốngnghiên cứu quá trình dạy họcbài giảng quá trình thiết bị truyền khốiqua trinh thiet bi truyen khoiquá trình thuyết bị truyền khốiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ