1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

Sáng kiến kinh nghiệm đề tài một số kinh nghiệm dạy tốt môn tin học lớp 11

skkn đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 4 – 5

skkn đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin họclớp 4 – 5

... Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 Đây đề tài mà tâm đắc thời gian qua, điều nên chọn đề tài Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học khối lớp 4- 5 để nghiên cứu ... giảng dạy Tin học số nguồn thông tin khác Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 - Đề tài thực hai khối lớp Trường Tiểu học Mỹ Lộc Thời ... tâm lý học sinh Tiểu học hạn chế, qúa trình giảng dạy chưa đề biện pháp cụ thể để giảng dạy Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 Với...
 • 11
 • 2,376
 • 13
đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 4 – 5

đề tài một số biện pháp dạy tốt môn tin họclớp 4 – 5

... dụng nhiều biện pháp hình thức cụ thể lớp học để tiết học em Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 thấy thích thú đam mê môn học kết mong ... dụng đề tài IV Cơ sở thời gian tiến hành: Cơ sở: Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 - Từ kinh nghiệm giảng dạy môn Tin học thân, qua dự ... cực học sinh từ làm cho học sinh không muốn học môn học Người thực đề tài: Đặng Tương Hằng Trang Đề tài: Một số biện pháp dạy tốt mơn Tin học lớp 5 + Việc số máy để học sinh thực hành dẫn...
 • 18
 • 1,187
 • 14
Sáng kiến kinh nghiệm  đề tài một số kinh nghiệm dạy tốt môn tin học lớp 11

Sáng kiến kinh nghiệm đề tài một số kinh nghiệm dạy tốt môn tin học lớp 11

... hoàn toàn khác với môn học khác Với kinh nghiệm mười năm dạy môn Tin học bậc THPT, Tôi mạnh dạn viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm dạy tốt môn Tin học lớp 11 để đồng nghiệp ... Tôi xin cam đoan : Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm dạy tốt môn Tin học lớp 11 đề tài riêng Không chép ai, nội dung đề tài có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tạp ... gần đây: Số học sinh đạt Trung bình trở lên 65% KẾT QUẢ KHI THỰC HIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BỘ MÔN TIN HỌC LỚP 11 Năm học 2009-2010 Tỷ lệ đạt Năm học 2010-2 011 Năm học 2 011- 2012 Năm học 2012-2013...
 • 31
 • 1,105
 • 4
SKKK một số biện pháp dạy tốt môn tin học lớp 3

SKKK một số biện pháp dạy tốt môn tin học lớp 3

... thông tin năm học 2012- 20 13 1.2 Cơ sở thực tiễn: Nhà trường có phòng máy vi tính học sinh học hạn chế, số máy vi tính để em thực hành Vì gây số khó khăn cho việc học tập học sinh Môn tin học môn ... kết tốt làm cho chất lượng học tập học sinh lên, tạo sở ban đầu cho em học Trang 14 tốt môn tin học lớp Làm cho học sinh có nhiều lựa chọn cách gõ bàn phím khác hiệu cao Có thể áp dụng giải pháp ... Tỷ lệ Khá giỏi Tỷ lệ giảm 55, 03% 96 74,4% +7, 63% Từ bảng kết cho thấy biện pháp áp dụng vào việc dạy học tin học lớp trình bày em nắm vững kiến thức mà thấy em học tập phấn khởi hơn, tiếp thu...
 • 20
 • 3,765
 • 17
skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học lớp 3

skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học lớp 3

... kết tốt làm cho chất lượng học tập học sinh lên, tạo sở ban đầu cho em học tốt môn tin học lớp Làm cho học sinh có nhiều lựa chọn cách gõ bàn phím khác hiệu cao Có thể áp dụng giải pháp giảng dạy ... lệ tăng giảm 55, 03% Số HS Khá giỏi 129 Cuối năm 96 74,4% +7, 63% Từ bảng kết cho thấy biện pháp áp dụng vào việc dạy học tin học lớp trình bày em nắm vững kiến thức mà thấy em học tập phấn khởi ... sẵn có môn tin học áp dụng vào giảng dạy lý thuyết để học sinh dễ quan sát nhận biết, giúp cho buổi thực hành có hiệu Hệ thống tập thực hành phù hợp với nội dung giảng, liên hệ với số môn học khác...
 • 12
 • 3,611
 • 7
Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học ở trường THPT” pdf

Sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học ở trường THPT” pdf

... luyện học sinh tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp, xử lí liệu II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu sở lý luận sở thực tiển chuyên đề - Đề số biện pháp việc dạy môn Tin học - Thực số phương pháp ... chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm trường Thuận lợi: * Nhà trường: - Môn Tin học môn học ủng hộ Cấp trên, Sở, cấp Ủy, nhà trường tạo điều kiện sắm sửa phòng máy trang thiết bị - Có phòng học trống ... biện pháp áp dụng vào việc dạy học Tin học cho em nắm kiến thức mà tạo cho em học tập phấn khởi hơn, tiếp thu nhanh hơn, có chất lượng thực II/ BÀI HỌC: - Tìm tòi sáng tạo cách dạy, tạo cho học...
 • 7
 • 2,012
 • 33
sáng kiến kinh nghiệm tin học một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở bậc tiểu học

sáng kiến kinh nghiệm tin học một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở bậc tiểu học

... đào tạo để dạy Tin học tiểu học nên tơi gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn q trình dạy - Tài liệu tham khảo dành riêng cho mơn Tin học q Nhất tài liệu nói phương pháp dạy học đặc trưng mơn Tin học Người ... - Một số phần mềm khơng thể áp dụng vào giảng dạy trình độ Gv hạn chế phòng máy khơng có tai nghe cho HS phần mềm học tiếng Anh phần mềm nhạc Encore II) Một số biện pháp để dạy tốt mơn tin học ... khiếu mơn tin học Dự thăm lớp, hội thảo phương pháp giảng dạy mơn học khác Tích cực tham mưu với nhà trường nâng cấp máy, trang thiết bị dạy học Thực tốt quy định ngành đề Trên số biện pháp mà...
 • 9
 • 1,639
 • 11
đề tài một vài kinh nghiệm dạy tốt môn tin học lớp 6

đề tài một vài kinh nghiệm dạy tốt môn tin học lớp 6

... trường: - Tuy môn Tin học môn học tự chọn nhà trường tạo điều kiện để học sinh học từ khối lớp 6, tạo điều kiện sắm sửa máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học môn Tin học, đảm bảo học sinh ... giáo dục rõ: “Tổ chức tốt việc dạy học Tin học tất cấp học, bậc học, ngành học nhằm phổ cập Tin học nhà trường” II Cơ sở thực tiễn: * Một số thuận lợi khó khăn thực chuyên đề trường THCS Lê Lợi ... giảng dạy Tin học ứng dụng CNTT 10 - Tổ chức giao lưu học sinh vùng miền để em có hội học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn VIII Tài liệu tham khảo: Những vấn đề chung đổi giáo dục THCS Môn Tin học...
 • 11
 • 1,212
 • 2
Sáng kiến kinh nghiệm: dạy tốt môn tin học lớp 3 tại trường tiểu học Hương Nghịu

Sáng kiến kinh nghiệm: dạy tốt môn tin học lớp 3 tại trường tiểu học Hương Nghịu

... 22,22% 44,44% 33 ,33 % Bảng 4: Chất lượng kỳ II học sinh lớp 3A TT trường TH Hương Nghịu Từ bảng kết cho thấy biện pháp áp dụng vào việc dạy học Tin học lớp 3A TT trường TH Hương Nghịu trình bày ... năm học học sinh lớp 3A TT trường TH Hương Nghịu Từ bảng kết cho thấy biện pháp áp dụng vào việc dạy học Tin học lớp 3A TT trường TH Hương Nghịu trình bày giúp em nắm vững kiến thức tin học mà ... phụ huynh học sinh toàn trường hỗ trợ sở vật chất cho nhà trường Giáo viên: Giáo viên đào tạo kiến thức Tin học để đáp ứng yêu cầu cho dạy học môn Tin học bậc Tiểu học Học sinh: Vì môn học trực...
 • 12
 • 6,098
 • 30
Sáng kiến kinh nghiệm dạy tốt môn tin học lớp 6 trung học cơ sở

Sáng kiến kinh nghiệm dạy tốt môn tin học lớp 6 trung họcsở

... ngành tin học để đáp ứng yêu cầu cho dạy học môn tin học bậc THCS * Học sinh: Vì môn học trực quan, sinh động, môn học khám phá lĩnh vực nên học sinh hứng thú học, tiết thực hành Sỏng kin kinh ... buổi học thực hành hiệu Qua đợt khảo sát đầu năm học học với học sinh khối (lớp 6A lớp 6B) dạy thao tác với tệp tin văn Lớp 6A dạy có sử dụng đồ dùng trực quan mát tính, thao tác máy tính Còn lớp ... đích nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn chuyên đề - Đề số biện pháp việc dạy tin học bậc THCS III/ Đối tợng nghiên cứu: - Môn tin học lớp - Học sinh khối lớp trờng THCS Cao Xuân Huy...
 • 8
 • 513
 • 2
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TỐT MÔN TIN HỌC LỚP 6 THCS

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY TỐT MÔN TIN HỌC LỚP 6 THCS

... Một vài kinh nghiệm để dạy tốt môn Tin Học lớp THCS - Tuy môn Tin học môn học tự chọn nhà trường tạo điều kiện để học sinh học từ khối lớp 6, tạo điều kiện sắm sửa máy ... Trang Một vài kinh nghiệm để dạy tốt môn Tin Học lớp THCS C KẾT LUẬN Qua trình áp dụng vào giảng dạy tin học khối năm học 2011 - 2012 HK I năm học 2012-2013 thấy trình áp dụng Một vài kinh nghiệm ... gian số học sinh không tập trung vào trọng tâm học Đặc biệt, học sinh thích học thực hành không thích học lí thuyết II/Giải quyết vấn đề: Một vài kinh nghiệm để dạy tốt môn Tin học lớp THCS: ...
 • 10
 • 3,257
 • 1
skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở lớp 3a

skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin họclớp 3a

... LUẬN Trên số biện pháp dạy tốt tin học lớp 3A TT trường TH Hương Nghịu nhằm nâng dần chất lượng học sinh học môn Tin học Là giáo viên hẳn muốn học sinh học giỏi, giáo viên phải không ngừng học tập ... năm học sinh lớp 3A TT trường TH Hương Nghịu 2.3 Một số biện pháp để dạy Tin học có hiệu hơn: 2.3.1 Biện pháp giáo dục ý thức học tập cho học sinh Giáo viên phải giáo dục ý thức học tập học sinh ... nghĩ qua sáng kiến: Một số biện pháp dạy tốt môn Tin học Lớp 3A TT Trường Tiểu Học Hương Nghịu” Giải vấn đề (Nội dung sáng kiến kinh nghiệm) 2.1 Cơ sở lý luận: + Thông tư số 14/2002/TT-BGD&ĐT...
 • 21
 • 2,701
 • 31
skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở bậc tiểu học

skkn một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở bậc tiểu học

... đào tạo để dạy Tin học tiểu học nên tơi gặp nhiều bỡ ngỡ, khó khăn q trình dạy - Tài liệu tham khảo dành riêng cho mơn Tin học q Nhất tài liệu nói phương pháp dạy học đặc trưng mơn Tin học Người ... - Một số phần mềm khơng thể áp dụng vào giảng dạy trình độ Gv hạn chế phòng máy khơng có tai nghe cho HS phần mềm học tiếng Anh phần mềm nhạc Encore II) Một số biện pháp để dạy tốt mơn tin học ... khiếu mơn tin học Dự thăm lớp, hội thảo phương pháp giảng dạy mơn học khác Tích cực tham mưu với nhà trường nâng cấp máy, trang thiết bị dạy học Thực tốt quy định ngành đề Trên số biện pháp mà...
 • 9
 • 3,868
 • 126
Một số phương pháp dạy tốt môn sinh học lớp 8

Một số phương pháp dạy tốt môn sinh học lớp 8

... cực học sinh Phương pháp hoạt động nhóm : Phát huy tính chủ động tìm tòi học sinh Phương pháp kiểm tra đánh giá Trong học áp dụng nhiều phương pháp để đạt hiệu cao nhất, cần phối hợp đồng phương ... nhận thức hứng thú học tập học sinh Sinh học mơn khoa học thực nghiệm, tri thức sinh học chủ yếu hình thành phương pháp quan sát, mơ tả thực nghiệm, thực hành Muốn thực học lớp Giáo viên phải ... sinh lứa tuổi dây thì, em áp dụng kiến thức sinh học chương trình lớp để giải thích số đặc điểm sinh lý thể TÊN ĐỀ TÀI : PHƯƠNG PHÁP DẠY TỐT MƠN SINH HỌC LỚP Sáng kiến kinh nghiệm Lê Thò Thuỷ người...
 • 6
 • 553
 • 2
Đề tài: Một số phương pháp dạy phân môn Chính tả ở lớp 3 pdf

Đề tài: Một số phương pháp dạy phân môn Chính tả ở lớp 3 pdf

... SKKN: Một số phương pháp dạy phân môn tả lớp Các em ý viết Chính tả học Chính tả chủ yếu nghe giáo viên phát âm, chức không cần nghe hiểu nghĩa từ để viết Chính tả Chính thế, môn học khác kể môn ... quan đến tả Trương Thị Cẩm Bình Trường TH Minh Hòa – DT – BD SKKN: Một số phương pháp dạy phân môn tả lớp  Nắm vững phương pháp đặc trưng phân môn tả Kết hợp linh hoạt phương pháp giảng dạy cho ... sửa chữa để giúp dạy tốt môn Chính tả Minh Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2012 Người viết Trương Thị Cẩm Bình Trường TH Minh Hòa – DT – BD 10 SKKN: Một số phương pháp dạy phân môn tả lớp Trương Thị...
 • 15
 • 1,204
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở trường thpt pdfđề tài một vài kinh nghiệm dạy tốt môn tin học lớp 6sáng kiến kinh nghiệm dạy tot mon tin học lop 7một số biện pháp dạy tốt môn tin học ở trường trung học phổ thôngmot so bien phap day tot mon tin hoc o lop 4dạy tốt môn tin học lớp 3 tại trường tiểu học hương nghịusáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp dạy trẻ mẫu giáo lớn biết yêu thương chia sẻsang kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy tốt môn toán lớp 4 lớp 5sáng kiến kinh nghiệm môn tin học lớp 11de tai mot so bien phap day kỹ năng giao tiếp cho trẻđề tài một số giải pháp nâng cao kết quả học tậptên đề tài một số giải pháp nâng cao kết quả học tập của học sinh khối 7 trường thcstt cát bà trong môn công nghệ bằng cách sử dụng bản đồ tư duy vào tiết dạy ôn tậpsang kien kinh nghem day toan o tieu hocsáng kiến kinh ngiệm dạy trẻ mầm non hoc tot tao hinhmột số biện pháp dạy bài cấu trúc lặp lớp 11Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam