Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu trạm bù SVC trên lưới truyền tải 220 kv, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng bù và biện pháp khắc phục

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu trạm SVC trên lưới truyền tải 220 kv, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng biện pháp khắc phục

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu trạm bù SVC trên lưới truyền tải 220 kv, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng bù và biện pháp khắc phục
... bự SVC 108 MVAr Hỡnh nh thc t trm SVC nh trờn hỡnh 2.14 v S nguyờn lý trm bin ỏp 220 kV nh hỡnh 2.15 Mỏy bin ỏp AT2 trm mua in ca Trung Quc qua Z 220kV H Giang - Thỏi Nguyờn Hin ti, trm SVC ... 2.15 S nht th trm 220kV Thỏi Nguyờn Phn trm bự SVC ca trm bin ỏp 220 kV Thỏi Nguyờn c thit k bao gm TCR v cỏc TSC (FC) Trong ú: - TCR gm 03 b u tam giỏc - FC gm 03 b u m bo dung lng bự thit k ... bự tnh SVC (Static Var Compensators ) SVC l thit b bự song song, s dng thyristor úng ct t in tnh, cm khỏng kt ni vi ng dõy nh trờn hỡnh 1.4 Hỡnh 1.4 S cu trỳc v c tớnh hot ng ca SVC SVC gm...
 • 103
 • 641
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu bộ biến đổi xoay chiều – một chiều bốn góc phần

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu bộ biến đổi xoay chiều – một chiều bốn góc phần tư
... Hỡnh 1.13 Mụ hỡnh khõu LOG K1 K2 - 27 - Din bin quỏ trỡnh o chiu Góc phần tứ I Góc phần tứ II Ed1 Ed E E Ed E E EdII Id t To Góc phần tứ III Giai đoạn Ed L1 L2 1 K1 t 1 K2 t L3 E 0 t t t Hỡnh 1.14 ... s gúc ca in ỏp xoay chiu; - gúc m van (hay gúc iu khin) tớnh t thi im chuyn mch t nhiờn - gúc iu khin tớnh t thi im s xoay chiu bt u dng; m - s xung ỏp p mch mt chu k in ỏp xoay chiu - 12 - ... tn s cao Khi ú nu in ỏp xoay chiu trờn li in cú th coi - 33 - gn ỳng nh cỏc ngun ỏp vi ni tr nh thỡ dũng phớa xoay chiu cú th bao gm nhiu xung dũng, cú rng rt nh dũng xoay chiu cú dng trn, hỡnh...
 • 83
 • 426
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu xây dựng hệ thống uni-portal hỗ trợ ra quyết định tại trường đại học bách khoa, đại học đà nẵng

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu và xây dựng hệ thống uni-portal hỗ trợ ra quyết định tại trường đại học bách khoa, đại học đà nẵng
... di n qu n tr công văn 4.4 Xây d ng h th ng Uni-Portal h tr quy t ñ nh t i trư ng Đ i h c Bách khoa, ĐH Đà N ng 4.4.1 Gi i thi u v h th ng Uni-Portal h tr quy t ñ nh H th ng Uni-Portal s cung ... Đ i h c Bách khoa, ĐH Đà N ng Xây d ng h th ng UniPortal qu n lý, ñi u hành tích h p d li u Xây d ng h th ng UniPortal h tr quy t ñ nh v b nhi m n d ng t i trư ng Đ i h c Bách khoa, ĐH Đà N ng ... t o thành kho d li u c a trư ng Đ i h c Bách khoa - 18 CHƯƠNG 4: XÂY D NG H TH NG UNI-PORTAL H TR RA QUY T Đ NH T I TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA, Đ I H C ĐÀ N NG 4.1 Xác ñ nh yêu c u toán 4.1.1...
 • 26
 • 574
 • 2

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật Nghiên cứu tính toán độ bền công nghệ gia công bộ truyền bánh răng cycloid dùng trong bơm root

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu tính toán độ bền và công nghệ gia công bộ truyền bánh răng cycloid dùng trong bơm root
... biên d ng cycloid dùng - Nghiên c u công ngh gia công bánh biên d ng cycloid bơm Root dùng bơm Root máy phay CNC Chương 3- Phương pháp tính toán ñ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U cycloid dùng bơm Root Đ ... trình gia công máy phay CNC c a b truy n bánh - Đưa phương pháp xây d ng biên d ng răng, trình t tính cycoid dùng bơm Root ñ t ñ xác, nh m ng d ng vào toán thi t k bánh cycloid dùng bơm Root, ... NG RĂNG lo i bơm khác Ta-Shi Lai (2006) nghiên c u thi t k gia CYCLOID DÙNG TRONG BƠM ROOT công, rút phương trình b m t c a b m t cycloid s d ng lý 2.1 T ng quan v b truy n bánh cycloid dùng bơm...
 • 13
 • 635
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động xử lý số liệu trên máy thử nghiệm kéo nén vật liệu

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động xử lý số liệu trên máy thử nghiệm kéo nén vật liệu
... Thí nghi m kéo Các máy thí nghi m kéo nén nh hư ng ñ n ñ c trưng h c c a v t nư c Thí nghi m kéo v t li u ñư c ti n hành m t máy sinh l c, ta hi n ch y u làm vi c theo g i máy kéo, nén v n M u ... tính c a v t li u; Nghiên c u v nguyên c a máy th kéo nén v t li u phương pháp th c hi n phép th kéo- trình x lí s li u d dàng hơn, ti t ki m th i gian, kinh phí nâng c p nén; Nghiên c u kh l ... tính dài kh k t n i máy tính c a thi t b ñ ti n hành xây Chương Xây d ng ph n m m x s li u d ng ph n m m x s li u máy th nghi m kéo nén v t li u K t lu n hư ng phát tri n c a ñ tài Thông...
 • 13
 • 578
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt khi phay bằng dao phay ngón trên máy CNC

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt khi phay bằng dao phay ngón trên máy CNC
... C T KHI PHAY B NG DAO PHAY NGểN TRấN MY PHAY CNC M C CH C A TI - ti nh m nghiờn c u v nh h ng c a ch ủ c t t i l c c t v i cỏc ủi u ki n c t g t c th th ng g p quỏ trỡnh phay b ng dao phay ... ngún trờn mỏy phay CNC nh m khai thỏc kh nng cụng ngh gia cụng b m t chi ti t trờn mỏy phay CNC, ủúng gúp m t ph n nghiờn c u vo quỏ trỡnh c t g t b ng dao phay ngún trờn mỏy phay CNC vo th c ti ... NGHIấN C U TH C NGHI M V L C C T KHI PHAY 3.2 TH C NGHI M KH O ST S NH H NG NG TH I C A CC Y U T V, S, t N L C C T KHI GIA CễNG B NG DAO PHAY NGểN TRấN MY PHAY CNC 3.2.1 i u ki n th c nghi m...
 • 13
 • 546
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật Nghiên cứu chế tạo bộ truyền bánh vít-trục vít trên máy CNC

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu chế tạo bộ truyền bánh vít-trục vít trên máy CNC
... VÍT- BÁNH VÍT TRÊN MÁY CNC 3.6.1 Gia công bánh vít máy phay CNC 3.6.1.1 Ch n phôi cho bánh vít Phôi bánh vít có ñư ng kính 100 mm, chi u dài t ng c ng 50 mm, hình 3.12 - 19 - Hình 3.12 Phôi bánh ... CAD/CAM - B truy n tr c vít - bánh vít - Nghiên c u tính toán, thi t k b truy n tr c vít - bánh vít - Nghiên c u gia công b truy n tr c vít - bánh vít máy CNC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U - T ng h p ... c vít -bánh vít - Nghiên c u thi t k b truy n tr c vít -bánh vít b ng ph n m m Autodesk Inventor 2010 - Nghiên c u công ngh gia công b truy n tr c vít - bánh vít cho m t h p gi m t c c th máy CNC...
 • 27
 • 426
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật Nghiên cứu gia công biên dạng răng của bơm bánh răng bằng công nghệ CADCAMCNC

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu gia công biên dạng răng của bơm bánh răng bằng công nghệ CADCAMCNC
... xu t ủn chi t nờn ta cú quy trỡnh gia cụng bỏnh rng nh sau: TT L P TRèNH Mễ PH NG GIA CễNG V XU T CHNG B c 1: Ch n mỏy gia cụng hỡnh 4.7, hỡnh 4.8 4.1 QUY TRèNH GIA CễNG BNH RNG D a vo thi t k ... gia cụng trờn cỏc phay c u ủ gia cụng biờn d ng rng ủ t ủ c ủ chớnh xỏc gia cụng mỏy CNC cao, kh c ph c ủ c sai s gia cụng b ng dao phay rng mụ ủun Tỡm hi u cụng ngh gia cụng v v n hnh cỏc mỏy ... 4: L y gúc chi ti t gia cụng c a bm ủ t ủ c l: ỏp su t p=150(bar)150(kg/cm2) B c 5: Copy chng trỡnh vo mỏy phay CNC, mụ ph ng gia cụng 4.7 NH N XẫT V K T LU N B c 6: Ti n hnh gia cụng theo chng...
 • 13
 • 684
 • 1

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật đến lưu lượng độ cao nâng nước của bơm xoắn ốc dùng sức nước dòng chảy sông suối

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kỹ thuật đến lưu lượng và độ cao nâng nước của bơm xoắn ốc dùng sức nước dòng chảy sông suối
... thân thiện với môi trường Đề tài chọn là: Nghiên cứu ảnh hưởng thông số kỹ thuật đến lưu lượng độ cao nâng nước bơm xoắn ốc dùng sức nước dòng chảy sông suối Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn ... nghiên cứu xác định đặc tính kỹ thuật bơm xoắn ốc Từ kết thí nghiệm, xác định đặc tính bơm xoắn ốc, với ảnh hưởng thông số kỹ thuật bơm, chế độ làm việc đến tiêu lưu lượng độ cao nâng nước có ... kết luận sau: 1) Thí nghiệm thay đổi số vòng xoắn ốc cuộn ống, z - Số vòng xoắn ốc cuộn ống không ảnh hưởng tới lưu lượng bơm - Số vòng xoắn ốc cuộn bơm ảnh hưởng rõ rệt đến độ cao nâng nước bơm...
 • 23
 • 651
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của dạng răng đĩa nghiền tới chất lượng bột nghiền năng lượng tiêu thụ trên các máy nghiền bột giấy dạng đĩa

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của dạng răng đĩa nghiền tới chất lượng bột nghiền và năng lượng tiêu thụ trên các máy nghiền bột giấy dạng đĩa
... dạng đĩa nghiền tới chất lượng bột nghiền lượng tiêu thụ máy nghiền bột giấy dạng đĩa Luận văn tập trung nghiên cứu số thông số chủ yếu đặc trưng cho trình nghiền máy nghiền dạng đĩa chiều ... độ nghiền Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu yếu luận văn nghiên cứu ảnh hưởng kích thước đĩa nghiền tới chất lượng bột nghiền - Mục tiêu thứ hai nghiên cứu ảnh hưởng tốc độ nghiền tới công suất tiêu ... thực trình nghiền thứ cấp, máy nghiền sử dụng phổ biến máy nghiền dạng đĩa, loại máy máy nghiền bột giấy dạng đĩa đơn với đĩa nghiền quay đĩa nghiền cố định; Quá trình nghiền hiệu phụ thuộc vào...
 • 26
 • 449
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác hình học bề mặt trụ khi gia công trên các máy cắt dây tia lửa điện

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác hình học bề mặt trụ khi gia công trên các máy cắt dây tia lửa điện
... Tổng quan gia công tia lửa điện Chương Máy cắt dây yếu tố ảnh hưởng tới độ xác gia công Chương Thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng độ võng dây tới độ xác hình học bề mặt trụ gia công máy cắt dây CW- ... Chuyên ngành công nghệ chế tạo máy Luận văn thạc kỹ thuật CHƯƠNG MÁY CẮT DÂY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC GIA CÔNG 2.1 Sơ máy cắt dây tia lửa điện Máy cắt dây tia lửa điện (EDM Wire ... Hợp Luận văn thạc kỹ thuật Chuyên ngành công nghệ chế tạo máy Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Mục đích đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng độ võng dây tới độ xác hình học bề mặt trụ gia công...
 • 30
 • 875
 • 1

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính đá mài khi thay đến giá thành mài tròn ngoài

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính đá mài khi thay đến giá thành mài tròn ngoài
... định đường kính tối ưu đá mài thay hợp lý đạt hiệu cac suất giá thành mài tròn 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Các kết nghiên cứu xác định giá trị hợp lý đường kính đá mài thay đến suất giá thành mài tròn ... sát ảnh hưởng thông số trình thông số giá thành đường kính đá mài ban đầu, độ mòn đá mài sau lần sửa đá, giá thành máy, chi phí lương, giá thành đá mài chi tiết, tuổi thọ đá, vv… đến đường kính ... chưa có nghiên cứu trình bày ảnh hưởng đường kính đá mài thay đến giá thành mài - Bài toán tối ưu để xác định đường kính thay tối ưu đá mài nhằm đạt mục tiêu giá thành mài nhỏ xây dựng - Các phương...
 • 34
 • 552
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM