1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

Giáo án Hóa học lớp 10 - Chương 6 NHÓM OXI Tiết 65 – Bài 40 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI

Giáo án Hóa học lớp 10 - Chương 6 NHÓM OXI Tiết 65 – Bài 40 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI

Giáo án Hóa học lớp 10 - Chương 6 NHÓM OXI Tiết 65 Bài 40 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI

... - Hỵp chÊt hi®roxit (H2SO4, H2SeO4, H2TeO4) lµ nh÷ng axit Củng cố : Các nguyên tố nhóm oxi có tính phi kim tính oxi hóa mạnh, tính chất giảm dần từ oxi đến telu Các nguyên tố nhóm oxi có số oxi ... sung nguyªn tè cho HS rót thêm nhËn xÐt - TÝnh phi kim cđa c¸c nguyªn tè nhãm oxi? - So s¸nh tÝnh phi kim cđa c¸c nguyªn tè nhãm oxi víi halogen cïng chu k×? - Sù biÕn ®ỉi tÝnh phi kim (tõ O→Te)? ... hóa mạnh, tính chất giảm dần từ oxi đến telu Các nguyên tố nhóm oxi có số oxi hóa –2 ; Se;S;Te có số oxi hóa dương:+4; +6 Làm tập 1,2,3 SGK Dặn dò: làm tập SGK, soạn ...
 • 3
 • 427
 • 2
Giáo án Hóa học lớp 10 - Chương 7- TỐC ĐỘ PỨ VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC Tiết 82 – Bài 49 TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC (1)

Giáo án Hóa học lớp 10 - Chương 7- TỐC ĐỘ PỨ VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC Tiết 82 Bài 49 TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC (1)

... Hi Long 10NC C2 C1 C C v = = t t1 t t VD: Xột p sau xy dd CCl 450C: v= Gi hs lờn bng Lu y hs nu tớnh v a vo oxi cõn chia cho h s ti lng N2O5 N2O4 + Cng c: -Bt 1, 3, SGK trang 202 - Bt 7.2...
 • 2
 • 615
 • 2
Giáo án Hóa học lớp 10 - CHƯƠNG 3 LIÊN KẾT HÓA HỌC - Tiết 25 - Bài 16 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC. LIÊN KẾT ION

Giáo án Hóa học lớp 10 - CHƯƠNG 3 LIÊN KẾT HÓA HỌC - Tiết 25 - Bài 16 KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC. LIÊN KẾT ION

... động 4: b/ Ion đơn ion đa ngtử + Thế ion đơn Tham khảo sgk * Ion đơn ngtử ion tạo nên từ nguyên tử, cho ví dụ đưa kn Cho vd ngtử (Li+, Mg2+, Cl-, O 2-) + Thế ion đa nguyên * Ion đa n.tử ion tạo nên ... loại *Ion âm ( anion ) Vd: Xét tạo thành ion flo từ ngtử flo: - Cấu hình e F (Z=9): 1s22s22p5 F + 1e → F - Các pkim khác: Cl + 1e → ClS + 2e → S2O + 2e → O 2- ( ion oxit ) Tên gọi ion âm: ion + ... Trường THPT Thạnh Hóa Gv: Nguyễn Hải Long 10NC + Ion âm ? Các ion hình thành ? - Cách gọi tên? câu hỏi Vd:Xét tạo thành ion natri từ n.tử natri: - Cấu hình e Na(Z=11):1s2 2s2 2p63s1 Tham, khảo sgk...
 • 2
 • 735
 • 3
Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 38 Bài: THUYẾT TIẾN HÓA HIỆN ĐẠI pdf

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 38 Bài: THUYẾT TIẾN HÓA HIỆN ĐẠI pdf

... tiến hóa lớn: hợp chia thành mức độ? - HS: Tiến hóa lớn tiến hóa nhỏ - GV: Cho học sinh phút hoàn thành bảng so sánh tiến hóa lớn tiến hóa nhỏ phiếu học tập - Học sinh hoàn thành nội dung phiếu học ... I Thuyết tiến hóa tổng hợp: - GV: Cho học sinh đọc to SGK, mục I (?) Thuyết tiến hóa tổng hợp hình thành dựa thành tựu nào? - HS : Thuyết tiến hóa tổng hợp dựa trên: phân Sự đời thuyết tiến hóa ... tập theo nhóm nhỏ (2 học sinh) Nhờ di truyền học quần thể sinh học phân tử, tiến hóa nhỏ sáng tỏ thành trung tâm thuyết tiến hóa đại thời gian, tiến hóa lớn xem hệ tiến hóa nhỏ Nhưng nay, người...
 • 16
 • 1,331
 • 3
Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 6: Nhóm oxi pot

Bài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 Chương 6: Nhóm oxi pot

... (2) Từ oxi đến telu khả oxihóa nguyên tố nhóm oxi (3) bán kính nguyên tử (4) độ âm điện (5) Trong hợp chất oxi có số oxi hóa (6) (Trừ hợp chất OF2, H2O2), nguyên tố khác(trừ Po) có số oxi hóa (7) ... sufua có tính chất hóa học đặc trưng A tính oxihóa B tính khử C vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử 18 D tính oxi hóa ,không có tính khử Hãy chọn đáp án 6.30 Phương trình hóa học phản ứng chứng ... tính oxi hoá D - có số proton nơtron Hãy chọn đáp án 6.17 Những câu sau câu sai nói tính chất hóa học ozon? A Ozon bền oxi B Ozon oxihóa tất kim loại kể Au Pt C Ozon oxihóa Ag thành Ag2O D Ozon oxihóa...
 • 49
 • 5,183
 • 50
Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 42 Bài: LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC potx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 42 Bài: LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC potx

... địa lí - sinh thái + Tiêu chuẩn sinh lí – hóa sinh + Tiêu chuẩn sinh sản - Các chế cách li + Cách li địa lí + Cách li sinh sản Mối liên quan chế cách li với hình thành loài Dặn dò – tập nhà - Đọc ... nhiều - Cách li địa lí kéo dài dẫn đến cách li sinh sản (cách li di truyền) đánh dấu xuất loài Củng cố Qua hs nắm nội dung sau: - Khái niệm loài sinh học - Nêu tiêu chuẩn để phân biệt hai loài ... kí sinh loài vật - GV: Các quần thể chủ xác định sinh vật cạn phần khác nước bị cách li thể vật chủ VD: (SGK) với vật chướng ngại địa lí nào? II CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI: Các chế cách li: - GV: Mùa sinh...
 • 11
 • 862
 • 3
Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 22 Bài: TRẠNG THÁI CÂN BẰNG CỦA QUẦN THỂ GIAO PHỐI NGẪU NHIÊN pdf

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 22 Bài: TRẠNG THÁI CÂN BẰNG CỦA QUẦN THỂ GIAO PHỐI NGẪU NHIÊN pdf

... đoán tiềm tàng gen hay đột biến có hại quần thể Củng cố - Quần thể giao phối gì? - Quầnthể giao phối khác với quần thể ngẫu phối? - Nêu công thức tính số kiểu gen quần thể ngẫu phối? - Khi quần ... giao phối ngẫu nhiên thể tự chọn lựa gì? bạn tình để giao phối - quần thể sinh Đây hình ngẫu phối xem thức giao phối phổ biến đơn vị sinh sản động vật loài? - Quần thể ngẫu phối đơn - Quần ... gì? - Nêu công thức tổng quát xác định tần số alen cho hệ n quần thể tự phối? Giảng Nội dung Hoạt động thầy & trò I/ Quần thể giao phối ngẫu - Thế quần thể nhiên: giao phối? quần thể - quần thể...
 • 13
 • 1,078
 • 3
Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 24 Bài: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG (TT) pot

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 24 Bài: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG (TT) pot

... cần có tác nhân đột biến vật suất cao cho vật lý hóa học làm thay nuôi trồng đổi vật liệu di truyền cần phải thay đổi vật sinh vật chất di truyền? - Mỗi giống có nguồn gen - Ngoài phương pháp xác ... biến vật lý hóa học tạo đột biến, chọn lọc thể đột biến có lợi để nhân thành giống trực tiếp làm bố mẹ để lai tạo giống 4 Củng cố - Trình bày cách tạo giống phương pháp gây đột biến tác nhân vật ... nào? qua bước sau: - Sau tạo a Xử lý mẫu vật tác thể đột biến, nhà chọn nhân gây đột biến: giống tiến hành dựa - Lựa chọn tác nhân gây vào đặc điểm đột biến thích hợp, tìm để chọn lọc hiểu liều...
 • 7
 • 640
 • 0
Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 25 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO I docx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 25 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO I docx

... nhân tạo phát sinh nhiều biến dị m i trường tự nhiên Biến dị dạng tạo nu i cấy? (2n – 1; 2n – 2; 2n + 1; …) + Cho dung hợp kh i nhân tế bào chất thành  Tế bào lai xôma + T i sinh tế bào lai Lo i ... lo i tế bào trồng quý - TV nu i cấy bệnh được? nhanh giống Tạo giống chọn Cách tiến hành nu i cấy dòng tế bào xôma có tế bào TV? biến dị Ưu i m chủ yếu PP Nu i cấy tế bào có 2n gì? NST m i trường ... (Mhin) 1con đực ( hin) Củng cố o Liệt kê PP tạo giống công nghệ tế bào o Cách nu i cấy hạt phấn? Ưu i m bật PP gì? o Dung hợp tế bào trần gì? Ưu i m PP so v i lai xa sinh sản hữu tính o Tạo giống...
 • 9
 • 990
 • 3
Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 26 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN I ppsx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 26 Bài: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN I ppsx

... nhận ADN t i tổ hợp, nhà khoa học thể truyền có dấu chuẩn gen đánh dấu Gen đánh dấu gen kháng kháng sinh Ví dụ: SGK III THÀNH TỰU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN -T i tổ hợp thông tin di truyền lo i khác ... trò Công nghệ gen gì? CÔNG NGHỆ GEN Hiện công nghệ gen Là quy trình tạo thực chủ yếu tế bào phương pháp tạo adn t i tổ sinh vật có gen bị hợp chuyển vào tế bào biến đ i, có thêm nhận gen m i, ... T i g i enzim cắt gi i hạn ? vi khuẩn, thực Hãy mô tả cách tiến hành tạo khẩn thể lamđa adn t i tổ hợp? (Phagơ  ) - Enzim cắt gi i T i ph i dùng chung 1lo i enzim? hạn (Restrictaza) enzim nối...
 • 9
 • 1,928
 • 5
Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 27 Bài: PHƯƠNG PÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI docx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 27 Bài: PHƯƠNG PÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI docx

... gen lên thể truyền người lại sử dụng tính trạng người phương pháp khác II.PHƯƠNG PHÁP với nghiên cứu di truyền NGHIÊN CỨU DI động vật? TRUYỀN NGƯỜI 4 .Nghiên cứu nội dung 1 .Phương pháp nghiên SGK ... KHĂN , THUẬN LỢI 1.Con người tuân theo TRONG NGHIÊN quy luật di truyền CỨU DI TRUYỀN biến dị sinh vật NGƯỜI khác nào? 1.Khó khăn 2 .Nghiên cứu di truyền - Con người chín sinh người có khó khăn thuận ... thần kinh di truyền cứu di truyền người rối loạn - Những thành tựu y trình hóa sinh bình thường thể học lâm sàng , y học lí thuyết sở để phân tích nguyên nhân ảnh 3.Tại nghiên cứu di hưởng gen...
 • 14
 • 658
 • 3
Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 28 Bài: DI TRUYỀN Y HỌC pot

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 28 Bài: DI TRUYỀN Y HỌC pot

... bẩm sinh * Nhóm 2: - Tật di truyền gì? - Nguyên nhân g y tật di truyền? - Phân biệt tật di truyền với dị tật mắc phải trình phát triển * Nhóm 3: - Liệt kê mô tả số bệnh tật di truyền học lớp ... dung Hoạt động th y & trò I Di truyền y học Làm việc với SGK trả Là ngành khoa học vận lời vấn đề sau: dụng hiểu biết - Di truyền y học gì? di truyền học người vào - Nội dung gồm y học, giúp cho ... di truyền V y người ta hiểu bệnh, tật di truyền nào? - Tại hiểu biết sinh lại đưa đến khái - Tật di truyền: Những niệm xác bất thường hình thái lớn bệnh, tật di truyền? nhỏ, biểu GV cho học sinh...
 • 12
 • 778
 • 1
Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 29 Bài: DI TRUYỀN Y HỌC (tt) pot

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Tiết: 29 Bài: DI TRUYỀN Y HỌC (tt) pot

... học tư vấn - Di truyền Y học tư vấn gì? ( Lĩnh vực chẩn đoán Di truyền Y học lĩnh vực chẩn đoán Di truyền Y học hình thành dựa hình thành dựa sở thành tựu sở thành tựu Di truyền người Di Di truyền ... Di truyền người Di truyền Y học) truyền Y học - Nhiệm vụ di truyền - Nhiệm vụ: Chẩn đoán, Y học tư vấn gì? cung cấp thông tin (Chẩn đoán, cung cấp khả mắc loại thông tin khả bệnh di truyền đời ... d y học III Tiến trình tổ chức d y học Ổn định lớp Kiểm tra cũ Giảng Nội dung Hoạt động th y & trò IV DI TRUYỀN Y GV cho nhóm HS HỌC TƯ VẤN: thảo luận trả lời câu hỏi: Khái niệm: - Di truyền Y...
 • 11
 • 643
 • 1
Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao- Tiết: 30 Bài: BẢO VỆ VỐN GEN DI TRUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI doc

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao- Tiết: 30 Bài: BẢO VỆ VỐN GEN DI TRUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI doc

... Nhằm bảo vệ vốn gen di truyền loài người Di truyền học phát triển lĩnh vực nghiên cứu: a Di truyền học chẩn đoán, Khoa học hóa học b Di truyền học phóng xạ, Di truyền độc tố, Di truyền học dược ... dược lí b Di truyền học phóng xạ, Di truyền hóa học c Di truyền học dược lí, di truyền học hóa học, di truyền 4/ Sự tồn đột biến gen gây chết nửa gây chết quần thể người gọi là: a Bệnh di truyền ... tố đánh giá từ môi trường số nào? - Để bảo vệ tiềm di - Người ta phân nhóm truyền khả biểu số IQ quần thể trí người để người cần tránh đánh giá di truyền trí tác nhân gây đột biến người? gen loài...
 • 11
 • 736
 • 5
Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao -Tiết: 4 Bài: ĐỘT BIẾN GEN pptx

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao -Tiết: 4 Bài: ĐỘT BIẾN GEN pptx

... sinh dưỡng Củng cố - Phân biệt đột biến thể đột biến? - Đột biến gen gì? Đột biến gen phát sinh nào? Cơ chế biểu đột biến gen? - Mối quan hệ AND  ARN  Prôtêin  tính trạng - Hậu đột biến gen ... dạng đột biến gen đột biến gen ? Khái niệm - Em phân biệt đột biến biến đổi gen thể đột biến nhỏ xảy cấu HS trả lời câu hỏi trúc gen Những biến đổi liên quan đến cặp nucleotit gọi đột biến ... cho trình tạo giống III Sự biểu đột biến gen - Đột biến giao tử: Phát sinh trình giảm phân hình thành giao tử qua thụ tinh vào hợp tử Đột biến gen trội biểu ngay, đột biến gen lặn phát tán quần...
 • 12
 • 435
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản tiết 46 bài tập docgiáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản tiết 46 bài tập pptxgiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 46 luyện tập chương 6 ppsgiáo án hóa học lớp 10 luyện tập chương 2 docgiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 27 luyện tập chương iv pptgiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 37 luyện tập chương v ppsgiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 48 bài thực hành số 6 pptgiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 24 luyện tập chương 3 ppsxgiáo án hóa học lớp 10tập giáo án hóa học lớp 10download giáo án hóa học lớp 10giáo án hóa học lớp 10 nâng cao trọn bộgiáo án hóa học lớp 10 nâng caogiáo án hóa học lớp 10 cơ bảngiáo án hóa học lớp 10 cả nămNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM