1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, NÂNG CAO BỮA ĂN CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

skkn một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn

skkn một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn

... dung cần quan tâm đạo thực hiện: - Vệ sinh an toàn thực phẩm điều kiện có liên quan - Các biện pháp vệ sinh phòng nhiễm bẩn thực phẩm: + vệ sinh cá nhân + Vệ sinh môi trường + Vệ sinh dụng cụ ... sinh, giáo viên cháu học sinh trường mầm non * Các biện pháp đảm bảo nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: - Các biện pháp bản: + Chỉ đạo thực nghiêm túc văn bản, pháp luật vệ sinh an ... tác phối hợp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Thực tốt công tác tiếp phẩm giao nhận thực phẩm 4.Các biện pháp phòng nhiễm bẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nơi chế biến 5 .Vệ sinh môi trường...
 • 14
 • 2,679
 • 1
SKKN Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình

SKKN Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Hòa Bình

... Khách thể nghiên cứu: Quá trình ăn, sinh hoạt em học sinh trường phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Hòa bình Việc giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm trường học bếp ăn tập thể số lượng lớn trường Phổ ... chủ, văn minh” Nhờ thực tốt biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, năm qua bếp ăn tập thể trường phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Hòa bình không để xảy trường hợp ngộ độc thực phẩm Kiến nghị: ... nâng cao sức học tập, lao động hệ trẻ xã hội Chính nên chọn đề tài Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hòa Bình Để nghiên...
 • 10
 • 2,618
 • 25
SKKN Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non có tổ chức ăn bán trú

SKKN Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non có tổ chức ăn bán trú

... Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non tổ chức ăn bán trú Đây thông điệp giúp cho toàn thể cộng đồng quan tâm đến sức khoẻ thực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ... DUNG Đảm bảo an toàn thực phẩm Để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non nhiều nội dung cần quan tâm đạo thực hiện: - Vệ sinh an toàn thực phẩm điều kiện liên quan ... kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho cấp dưỡng, cha mẹ học sinh, giáo viên cháu học sinh trường mầm non 2, Các biện pháp đảm bảo nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - Các biện pháp bản:...
 • 16
 • 2,582
 • 5
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, NÂNG CAO BỮA ĂN CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, NÂNG CAO BỮA ĂN CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

... non, đặc biệt an toàn thực phẩm Do vậy, mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường Mầm non Kim Sơn tổ chức ăn bán trú Huyện ... định Một số giáo viên kỹ thực hành dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm hạn chế Từ sở cho thấy tầm quan trọng vấn đề chăm sóc nâng cao chất lượng bữa ăn vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non ... nước đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đồ dùng phục vụ bán trú, bếp xây dựng bếp chiều công tác vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường đẩm bảo an toàn , nâng cao phần ăn bán trú cho trẻ Khó khăn : Một...
 • 25
 • 1,165
 • 3
SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, NÂNG CAO BỮA ĂN CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, NÂNG CAO BỮA ĂN CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

... số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường Mầm non làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm * Mục dích nghiên cứu: Tìm nhừng biện pháp thực đảm bảo vệ sinh ... nước đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đồ dùng phục vụ bán trú, bếp xây dựng bếp chiều công tác vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường đẩm bảo an toàn , nâng cao phần ăn bán trú cho trẻ Khó khăn : Một ... biến bếp ăn nhà trường Và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm gia đình nhà trường góp phần bảo vệ sức khỏe để trẻ phát triển toàn diện * BIỆN PHÁP NÂNG CAO BỮA ĂN CHO TRẺ II.2.2.6: Bổ xung thực phẩm...
 • 20
 • 6,752
 • 20
SKKN Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hòa Bình

SKKN Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hòa Bình

... Khách thể nghiên cứu: Quá trình ăn, sinh hoạt em học sinh trường phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Hòa bình Việc giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm trường học bếp ăn tập thể số lượng lớn trường Phổ ... chủ, văn minh” Nhờ thực tốt biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, năm qua bếp ăn tập thể trường phổ thông Dân tộc Nội trú Tỉnh Hòa bình không để xảy trường hợp ngộ độc thực phẩm Kiến nghị: ... nâng cao sức học tập, lao động hệ trẻ xã hội Chính nên chọn đề tài Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Hòa Bình Để nghiên...
 • 13
 • 984
 • 0
một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non có tổ chức ăn bán trú

một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non có tổ chức ăn bán trú

... DUNG Đảm bảo an toàn thực phẩm Để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non nhiều nội dung cần quan tâm đạo thực hiện: - Vệ sinh an toàn thực phẩm điều kiện liên quan ... kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho cấp dưỡng, cha mẹ học sinh, giáo viên cháu học sinh trường mầm non 2, Các biện pháp đảm bảo nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - Các biện pháp bản: ... trùng hại… Mỗi cán giáo viên ý thức giữ gìn vệ sinh chung với nhà trường phối hợp thực tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trường mầm non tổ chức ăn bán trú đơn vị Kiến nghị Tổ chức...
 • 11
 • 23,802
 • 40
MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MẦM NON CÓ TỔ CHỨC BÁN TRÚ pps

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MẦM NON CÓ TỔ CHỨC BÁN TRÚ pps

... www.mamnon.com Đảm bảo an toàn thực phẩm Để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non nhiều nội dung cần quan tâm đạo thực hiện: - Vệ sinh an toàn thực phẩm điều kiện ... an toàn thực phẩm trường Mầm non tổ chức ăn bán trú Đây thông điệp giúp cho toàn thể cộng đồng quan tâm đến sức khoẻ thực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệc vệ sinh an toàn trường mầm ... kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho cấp dưỡng, cha mẹ học sinh, giáo viên cháu học sinh trường mầm non 2, Các biện pháp đảm bảo nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - Các biện pháp bản:...
 • 23
 • 1,810
 • 11
MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

... liên quan - Các biện pháp vệ sinh phòng nhiễm bẩn thực phẩm: + Vệ sinh cá nhân; + Vệ sinh môi trường; BsCKI: Nông Sỹ Tùng Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ... A NỘI DUNG: Đảm bảo an toàn thực phẩm Để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học bán trú có nhiều nội dung cần quan tâm đạo thực hiện: - Vệ sinh an toàn thực phẩm điều kiện ... thức tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho cấp dưỡng, cha mẹ học sinh, giáo viên Các biện pháp đảm bảo nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: - Các biện pháp bản: + Chỉ đạo thực nghiêm...
 • 11
 • 1,511
 • 6
một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non có tổ chức ăn bán trú

một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non có tổ chức ăn bán trú

... Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non tổ chức ăn bán trú Đây thông điệp giúp cho toàn thể cộng đồng quan tâm đến sức khoẻ thực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ... công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trường mầm non tổ chức ăn bán trú đơn vị Kiến nghị Tổ chức bồi dưỡng cho cán giáo viên kiến thức cách giữ vệ sinh vệ sinh an toàn thực phẩm nhà trường Tuyên ... DUNG Đảm bảo an toàn thực phẩm Người thực hiện: Lê Thi Kim Hương Để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non nhiều nội dung cần quan tâm đạo thực hiện: - Vệ sinh an toàn...
 • 17
 • 2,330
 • 2
sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc tổ chức ăn bán trú tại trường mầm non quang kim

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc tổ chức ăn bán trú tại trường mầm non quang kim

... kho trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang trang 11 trang 11 trang 12 trang 13 trang14 trang15 15 Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm việc tổ chức ăn bán trú ... Thun li: Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm việc tổ chức ăn bán trú trờng Mầm non Quang Kim Sáng kiến kinh nghiệm Ngời thực hiện: Đinh Thị Hồng Thu Trng mm non Quang Kim l mt trng ... kinh Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm việc tổ chức ăn bán trú trờng Mầm non Quang Kim Sáng kiến kinh nghiệm Ngời thực hiện: Đinh Thị Hồng Thu doanh v c cp giy chng nhn v sinh an...
 • 17
 • 1,302
 • 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG MẦM NON CÓ TỔ CHỨC ĂN BÁN TRÚ

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG MẦM NON CÓ TỔ CHỨC ĂN BÁN TRÚ

... DUNG Đảm bảo an toàn thực phẩm Để làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non nhiều nội dung cần quan tâm đạo thực hiện: - Vệ sinh an toàn thực phẩm điều kiện liên quan ... công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trường mầm non tổ chức ăn bán trú đơn vị Kiến nghị Tổ chức bồi dưỡng cho cán giáo viên kiến thức cách giữ vệ sinh vệ sinh an toàn thực phẩm nhà trường Tuyên ... thể cộng đồng quan tâm đến sức khoẻ thực đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệc vệ sinh an toàn trường mầm non tổ chức ăn bán trú II ĐỐI TƯỢNG, CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối...
 • 16
 • 2,911
 • 1
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG MẦM NON CÓ TỔ CHỨC ĂN BÁN TRÚ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG MẦM NON CÓ TỔ CHỨC ĂN BÁN TRÚ

... Kim Hương Kinh nghệm: Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non tổ chức ăn bán trú * Biện pháp 3: Các biện pháp phòng nhiễm bẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh nơi ... Kinh nghệm: Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non tổ chức ăn bán trú - Căn vào hoạt động cô trẻ trường Mầm non Krông Ana mà ta đưa biện pháp, nguyên tắc đảm bảo ... người cán quản lý trường tổ chức ăn Người thực hiện: Lê Thi Kim Hương Kinh nghệm: Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường Mầm non tổ chức ăn bán trú bán trú 100% trách nhiệm...
 • 11
 • 2,249
 • 16
Sáng kiến kinh nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao bữa ăn cho trẻ

Sáng kiến kinh nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao bữa ăn cho trẻ

... đông trẻ, thân trẻ non nớt, cha chủ động, có ý thức đợc đầy đủ dinh dỡng vệ sinh an toàn thực phẩm, để xẩy Sáng kiến kinh nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao bữa ăn cho trẻ ngộ độc thực ... trạng : 14 Sáng kiến kinh nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao bữa ăn cho trẻ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trờng mầm non Kim Sơn Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh Tổ chức ăn bán trú ... biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm II.2.2.1 Bồi dỡng kiến thức thực hành dinh dỡng, thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh chế biến cho đội ngũ giáo viên, vệ sinh ăn uống cho trẻ ...
 • 29
 • 1,265
 • 4
SKKN Sáng kiến kinh nghiệm về Một số biện pháp khai thác và ứng dụng CNTT vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non

SKKN Sáng kiến kinh nghiệm về Một số biện pháp khai thác và ứng dụng CNTT vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non

... nhà trờng, đợc ủng hộ nhiệt tình bậc phụ huynh chất lợng chăm sóc giáo dục trẻ năm gần bớc lên đáp ứng đợc mục tiêu giáo dục nhà trờng * Về sở vật chất: Trờng có điểm trờng vi 13 lớp học, điểm ... sỏi trờn bàn cờ trẻ so sánh xem có nhiều viờn sỏi ngời thắng * Hớng dẫn thực hiện: - Giáo viên tổ chức cho trẻ chơi hoạt động góc - Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm 2-3 trẻ - Yêu cầu trẻ chơi phải ... phỏp khai thỏc v ng dng CNTT vo hot ng chm súc giỏo dc tr trng mm non Hoỏ Thng PHN II: NI DUNG I - THC TRNG ặc điểm tình hình trờng mầm non Hóa Thợng: Page Trờng mầm non Hoá Thợng nằm tiếp giáp...
 • 30
 • 610
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn nột số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mam noncác biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmbiện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmskkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5một số biện pháp phối hợp theo mẫu nhằm phát triển khả năng cảm thụ màu cho trẻ mẫu 4 5 tuổi và thực nghiệm sư phạmsang kien kinh nghiem ve che bien mon an cho tre trong truong mam nonchỉ thị về một số biện pháp đảm bảo an toànmột số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ trong trường mầm nonmột số biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường mầm non có tổ chức ăn bán trúbiện pháp đảm bảo vệ sinh môi trườngcác biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trườngskkn một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu lớp 5skkn mot so bien phap giao duc hoc sinh ca bietskkn một số biện pháp để giúp học sinh hứng thú phát huy tính tích cực trong giờ họcskkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt tại trường thpt lê laiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ