Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tác động của thâm hụt ngân sách tới lãi suất tại Việt Nam

Luận văn thạc Nghiên cứu tác động của thâm hụt ngân sách tới lãi suất tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tác động của thâm hụt ngân sách tới lãi suất tại Việt Nam
... làm tăng tác động Thâm hụt ngân sách lên lãi suất ; (4) Độ sâu tài thấp làm tăng tác động thâm hụt ngân sách lên lãi suất Kết luận: Tác giả nghiên cứu thâm hụt ngân sách ảnh hưởng đến lãi suất kinh ... hành nghiên cứu đề tài:” Nghiên cứu tác động thâm hụt ngân sách tới lãi suất Việt Nam “ Với mục đích tìm hiểu: phân tích nhân tố gây thâm hụt ngân sách; đo lường thâm hụt ngân sách tác động kinh ... lãi suất THNS tài trợ từ vay nước giảm tiết kiệm quốc gia 23 CHƯƠNG II ĐỊNH LƯỢNG SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THÂM HỤT NGÂN SÁCH TỚI LÃI SUẤT Ở VIỆT NAM 2.1 TÁC ĐỘNG CỦA THÂM HỤT NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI LÃI SUẤT...
 • 91
 • 1,132
 • 4

Luận văn thạc NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CỰC TRỊ DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CỰC TRỊ DÒNG CHẢY TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHUỆ ĐÁY THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... dƣới tác động yếu tố tự nhiên hoạt động ngƣời tác động biến đổi khí hậu Đối với lƣu vực vấn đề đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy lƣu vực sông Nhuệ Đáy thuộc địa bàn thành phố ... nƣớc Lưu vực sông Đáy Lƣu vực sông Đáy địa bàn thành phố Nội với chiều dài 114 km Các chi lƣu sông Đáy: sông Tích, sông Bùi, sông Thanh Nói chung 85% lƣợng dòng chảy lƣu vực sông Đáy địa ... Đáy, lƣu vực đóng vai trò đặc biệt với Thủ đô Nội, nơi tập trung đông dân cƣ trình đô thị hóa diễn mạnh Đề tài luận văn Nghiên cứu tác động Biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy lưu vực sông...
 • 86
 • 1,546
 • 0

Luận văn thạc sĩ: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG MARKETING MIX LÊN LIÊN TƯỞNG THƯƠNG HIỆU CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC: MỘT NGHIÊN CỨU TRONG THỊ TRƯỜNG NH TMCP TẠI TP HCM

Luận văn thạc sĩ: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG MARKETING MIX LÊN LIÊN TƯỞNG THƯƠNG HIỆU CỦA KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC: MỘT NGHIÊN CỨU TRONG THỊ TRƯỜNG NH TMCP TẠI TP HCM
... H NH NGHIÊN CỨU LIÊN TƯỞNG THƯƠNG HIỆU: Liên tưởng thương hiệu điều liên kết tới nh khách hàng thương hiệu (Faircloth cộng sự, 2001) H nh nh thương hiệu nh n thức thương hiệu phản nh liên ... THUYẾT VÀ MÔ H NH NGHIÊN CỨU Tổng hợp số nghiên cứu trước : STT Tác giả Yếu tố marketing mix Yếu tố đại diện tài sản Ng nh nghiên Cỡ thương hiệu H nh nh cửa hàng, - Nh n biết thương hiệu Yamaha, ... th nh thương hiệu liên tưởng thương hiệu CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ H NH NGHIÊN CỨU DIỆP THỊ PHƯƠNG THẢO (2011): “ nh hưởng nỗ lực tiếp thị đến liên tưởng thương hiệu nh n biết thương hiệu H nh ảnh...
 • 29
 • 655
 • 2

Luận văn thạc Nghiên cứu tác động của phát triển thị trường vốn đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tác động của phát triển thị trường vốn đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam
... tài Nghiên cu tác ng ca phát tri n th! tr∀#ng v∃n n t%ng tr∀&ng kinh t & Vit Nam làm tài nghiên c u cho lu n vn 1.2 Mc ích nghiên cu M c ích c a v n th t s tài nghiên c u tác ng ... a phát trin th trng n tng trng kinh t Vit Nam Liu r!ng phát trin th trng v n có óng góp vào vic thúc ∋y tng trng kinh t hay không? tr li cho câu h+i trên, tác gi i sâu nghiên ... dch, ch s giá ch ng khoán Vit Nam (VN Index) lm phát phân tích tác ng c a phát trin th trng v n n tng trng kinh t Vit Nam th c hin phân tích tác gi s d ng Phng pháp nghim...
 • 66
 • 263
 • 0

Luận văn Thạc Nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến mức độ sử dụng nợ của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến mức độ sử dụng nợ của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
... có sở để tin cấu trúc sở hữu có mối liên hệ gần gũi với cấu trúc vốn doanh nghiệp Luận văn sử dụng lý thuyết kết nghiên cứu trước để điều tra tác động cấu trúc sở hữu lên mức độ sử dụng nợ doanh ... VŨ TRUNG DŨNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC SỞ HỮU ĐẾN MỨC ĐỘ SỬ DỤNG NỢ CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI ... – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn Nghiên cứu thực nghiệm tác động cấu trúc sở hữu lên mức độ sử dụng nợ doanh nghiệp niêm yết Việt Nam nghiên cứu hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Ngọc Định...
 • 79
 • 454
 • 1

Luận văn Thạc Nghiên cứu tác động của nợ nước ngoài lên tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu tác động của nợ nước ngoài lên tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
... nợ nước tăng trưởng kinh tế Nigeria 2.2 Các nghiên cứu nhà kinh tế học giới tác động nợ nước tăng trưởng kinh tế Tác giả nghiên cứu công trình nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ tác động nợ nước ... Các nghiên cứu tác giả nước mối quan hệ nợ nước tăng trưởng kinh tế Việt Nam: 2.3.1 Nghiên cứu Lâm Xiêm Dung (2011) "Tác động nợ công tăng trưởng kinh tế Việt Nam" Dựa theo nghiên cứu hai tác ... 2.1.4 Nợ nước không tác động đến tăng trưởng kinh tế: 11 2.2 Các nghiên cứu nhà kinh tế học giới tác động nợ nước tăng trưởng kinh tế 11 2.2.1 Nghiên cứu Maureen Were (2001) Tác động nợ...
 • 101
 • 1,333
 • 4

Luận văn thạc Nghiên cứu tác động của các hoạt động tài chính đối với sự phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu tác động của các hoạt động tài chính đối với sự phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh
... tích c ho tài g th b t TP.HCM -2011 -2011 Các gi b b tài gi TP.HCM K Lu v ho tài phát tri : ng 1: Lý lu phát tri v ho b ho v tri ành, b tài -2011 s phát tri ho tài tài b phát -12- LÝ LU À CÁC HO ... v àc Tình hính nghiên c Tr uá trình hình thành phát tri th dài ã có r ên c s phát tri TP.HCM, d ên nhân t tài chính sách thu b nghiên c Tuy nhiên, r ên c tri t gb n Các gi tài ) Phát -11- gi ài ... ài s có ngu CÁC HO TÀI CHÍNH tài 1.4.1.1 Khái quát v ho phát tri H ài phát tri PHÁT À BÀI H phát tri sách tín d ò quan tr ài nhà ên v ài ài h à Công ty cho vay v Nh tr ph ã lãi su Chính v èm...
 • 90
 • 334
 • 2

Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu tác động của giáo dục tới sự tham gia lao động của cá nhân ở Việt Nam

Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu tác động của giáo dục tới sự tham gia lao động của cá nhân ở Việt Nam
... .51 Trờng đại học kinh tế quốc dân Võ THANH ĐồNG NGHIÊN CứU tác động CủA GIáO DụC TớI Sự THAM GIA LAO ĐộNG CủA NHÂN VIệT NAM Chuyên ngành: KINH Tế PHáT TRIểN 14 Hà Nội 2013 i TểM ... hn Trờng đại học kinh tế quốc dân Võ THANH ĐồNG NGHIÊN CứU tác động CủA GIáO DụC TớI Sự THAM GIA LAO ĐộNG CủA NHÂN VIệT NAM Chuyên ngành: KINH Tế PHáT TRIểN ngời hớng dẫn khoa học: ... lng tham gia lc lng lao ng o lng tham gia lc lng lao ng c th hin qua t l tham gia lc 17 lng lao ng T l ny c xỏc nh bi cỏc cụng thc sau: T l tham gia lc lng lao ng thụ (t l hot ng thụ) T l tham gia...
 • 84
 • 515
 • 0

Luận văn thạc " NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH WRF-CHEM VÀO KHU VỰC VIỆT NAM " pot

Luận văn thạc sĩ
... ứng dụng thử nghiệm hình WRF/Chem cho khu vực Việt Nam mẻ, không muốn nói toán nguyên sơ Xuất phát từ thực tế đó, luận văn tiến hành thử nghiệm ứng dụng hình WRF/Chem cho khu vực Việt Nam ... Trong khu n khổ luận văn này, tác giả tập trung vào nghiên cứu đặc điểm bật hình WRF 26 có kết hợp với un Chem (WRF/Chem) Dưới trình bày rõ un CHEM 2.1.2 đun CHEM Nghiên cứu sử dụng ... chi tiết 2.1 Sơ lược hình WRF/Chem 2.1.1 hình WRF hình Nghiên cứu dự báo thời tiết WRF (Weather Research and Forecast) hình phát triển từ đặc tính ưu việt hình MM5 với cộng tác...
 • 79
 • 545
 • 0

GHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THÂM HỤT NGÂN SÁCH ĐẾN LẠM PHÁT TRƯỜNG HỢP CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á.PDF

GHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA THÂM HỤT NGÂN SÁCH ĐẾN LẠM PHÁT TRƯỜNG HỢP CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á.PDF
... t ngân sách không n l m phát, (ii) thâm h t ngân sách l m phát ch có u, (iii) thâm h t ngân sách l m phát có liên k t m nh m ch th i gian l m phát cao ng h p thâm h n l m phát thâm h t ngân sách ... s gia m phát t i s phát tri n c a n n kinh t n l m phát hay i quy u nh ngân sách Vì v y, ng c a thâm h t ngân sách t i l m phát có m t vai trò quan tr v i nhà ho i nh sách Các công trình nghiên ... gi a l m phát thâm h t ngân sách Tanzania tài nghiên c u thi t l p m t liên k t nhân qu t thâm h t ngân sách n l m phát b ng cách s d ng liên k t d li u 2001 k t lu n: thâm h t ngân sách có k...
 • 111
 • 263
 • 0

Tác động của thâm hụt kép lên nợ nước ngoài tại Việt Nam

Tác động của thâm hụt kép lên nợ nước ngoài tại Việt Nam
... r t k v m ng c a thâm h t kép lên n c m nh d n d a vào mô hình nghiên c h t kép lên n c Vi t Nam nh tí ng tác Jordan Chính v y, tác gi ki nh ã ng c a thâm 19 II NGHIÊN C NG THÂM H N ÀI 2.1 Mô ... quan h thâm h t ngân sách, thâm h t tài kho n vãng lai n c c ngoài, ta có th th ng m thâm h t ngân sách, thâm h t tài kho n vãng lai có tác ng lên n iv in c c Tuy nhiên s ng c a thâm h t kép c ... quan tr ng thâm h t kép c ngoài, n kinh t v ng l m phát, t giá Vi i m t M t s nh ng nguyên nhân gây tình tr ng Vi t Nam nh ng ng c a tình tr ng thâm h t kép gì? Li u tình tr ng thâm h t kép th i...
 • 64
 • 136
 • 0

Nghiên cứu tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam giai đoạn 1986 2013 luận văn thạc 2015

Nghiên cứu tác động của lạm phát đến tăng trưởng kinh tế ở việt nam giai đoạn 1986  2013 luận văn thạc sĩ 2015
... thúc đ y s phát tri n? V i mong mu n nghiên c u v n đ này, tác gi ch n đ tài: “NGHIÊN C U TÁC N T NG TR NG KINH T NG C A L M PHÁT VI T NAM GIAI O N 1986 - 2013 Vi t Nam có nhi u nghiên c u v ... 4.6: L m phát t ng tr ng GDP bình quân đ u ng c 43 i Vi t Nam giai đo n 1986- 2013 45 TÓM T T Lu n v n nghiên c u tác đ ng c a l m phát đ n t ng tr Nam giai đo n 1986 2013 ph l ... l m phát, thúc đ y t ng tr ng kinh t 1.2 M c tiêu nghiên c u M c tiêu nghiên c u đ tr l i hai câu h i: • Nghiên c u tác đ ng c a l m phát đ n t ng tr đo n 1986- 2013 ng kinh t c a Vi t nam giai...
 • 92
 • 544
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ nghiên cứu kiến trúc và xây dựng hệ thống chứng thực tập trungđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt namcao thị thu thủy luận văn thạc sỹ nghiên cứu ảnh hưởng của động đất tớiđề tài những tác động của việc gia nhập wto tới ngành du lịch việt namsự tác động của thị trường chứng khoán tới nền kinh tế việt namtác động của việc cắt giảm thuế tới các doanh nghiệp việt namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam