NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM.PDF
... (2000), nghiên c u ch r ng m i quan h gi a phát tri n tài ng kinh t ph thu c vào m phát tri n tài nh ng qu c gia mà tài phát tri n r t kém, phát tri n tài tác ng kinh t nh ng qu c gia mà tài phát ... ng kinh t c a m t qu c gia Xu t phát t t m quan tr c tiêu nghiên c u c tài là: (1) Nghiên c u v m i liên h gi a phát tri n tài theo chi u sâu ng kinh t ; (2) Kh o sát th c nghi m v chi ng kinh ... kinh t ng c a phát tri n tài theo Vi t Nam; (3) T k t qu nghiên c u th c nghi rút nh ng g i ý gi i pháp phát tri n h th ng tài Vi t Nam theo chi u sâu 4 ng nghiên c u chi u sâu tài th hi n qua...
 • 84
 • 273
 • 0

MỐI QUAN HỆ CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ.PDF

MỐI QUAN HỆ CỦA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH THEO CHIỀU SÂU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ.PDF
... khuy n ngh M i quan h c a phát tri ng kinh t n tài Phát tri n tài c th hi n qua s phát tri n c a h th ng tài Phát tri n tài theo chi y tài s n phi tài (Kitchen, 1995) M t h th ng tài phát tri n ng ... CHUNG t phát tri n tài v c quan tâm u Vì có n n tài phát tri n theo chi u sâu n n kinh t s ng m t cách b n v ng Nghiên c quan h c a phát tri n tài theo chi sát th c nghi i qu c gia c nm i ng kinh ... lu n r ng phát tri n tài n v t ch ng ng kinh t Tóm l i tài phát tri n h th ng tài ho ng hi u qu , d n n phát tri n tài theo chi u sâu giúp sàng l c, h tr d án hi u qu Phát tri n tài theo chi...
 • 63
 • 155
 • 0

MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT TĂNG TRƯỞNG KINH TẾVIỆT NAM.PDF

MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM.PDF
... Khi nghiên Ngoài ra, Den Haan Wouter (2000) quan Agenor Hoffmaister (1997) cho mô hình phân tích tác t ên, làm phát có t cao V Barro (1996) phát 15% Judson Orphanides (1996) B 40% Còn Ghosh ... (1965) ông tá liên quan Stockman, 1981) xem Theo i Nobel Friedman 1977, nghiên , cho làm - , xem xét Tuy nhiên ng chia thành , Gerloch Smets (1999), 1% so (European Monetary Union) quan aul et al ... (trên 40%) trung bình ao t De Gregorio (1993) -19 B phát mô hình 13 mô hình i, , Fry (1988) Gleb (1989) mô trình c gia, cho 14 1.3 c ph hay 15 quan Johnso khô Tuy nhiên, thông tin phong phú De...
 • 48
 • 599
 • 0

Phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tới tăng trưởng kinh tếViệt nam

Phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tới tăng trưởng kinh tế ở Việt nam
... gồm: Nguồn vốn ầu t nc: a Nguồn vốn Nhà nớc: Nguồn vốn đầu t Nhà nớc bao gồm nguồn vốn Ngân sách Nhà nớc, nguồn vốn tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc nguồn vốn đầu t phát triển doanh nghiệp Nhà ... nguồn vốn quan trọng tổng vốn đầu t toàn xã hội vốn đầu t phát triển từ Ngân sách Nhà nớc, nguồn vốn đợc xem xét kỹ lỡng mô hình II tác động nguồn vốn đầu t từ Ngân sách Nhà nớc tới tăng trởng kinh ... Phân tích tác động nguồn vốn đầu t phát triển từ Ngân sách Nhà nớc tới tăng trởng kinh tế giai đoạn 1991 - 2003 Trong chơng I II giới thiệu đầu t mối quan hệ đầu t với trình tăng trởng kinh tế...
 • 78
 • 596
 • 0

phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tới tăng trưởng kinh tếviệt nam trong giai đoạn 1991 - 2003

phân tích tác động của nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tới tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong giai đoạn 1991 - 2003
... khoa Toán kinh tế Đại học kinh tế Quốc dân, em lựa chọn đề tài: Phân tích tác động nguồn vốn đầu t phát triển từ Ngân sách Nhà nớc tới tăng trởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1991 - 2003 Nội dung ... quan nguồn vốn đầu t Chơng II: Thực trạng tình hình sử dụng nguồn vốn đầu t từ Ngân sách Nhà nớc Việt Nam giai đoạn 1991 - 2003 Chơng III: Mô hình phân tích tác động nguồn vốn đầu t phát triển từ ... gồm: Nguồn vốn ầu t nc: a Nguồn vốn Nhà nớc: Nguồn vốn đầu t Nhà nớc bao gồm nguồn vốn Ngân sách Nhà nớc, nguồn vốn tín dụng đầu t phát triển Nhà nớc nguồn vốn đầu t phát triển doanh nghiệp Nhà...
 • 79
 • 503
 • 1

TIỂU LUẬN KINH TẾ PHÁT TRIỂN: VAI TRÒ CỦA FDI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾVIỆT NAM

TIỂU LUẬN KINH TẾ PHÁT TRIỂN: VAI TRÒ CỦA FDI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM
... II VAI TRÒ, ẢNH HƯỞNG CỦA FDI ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Khu vực kinh tế có vốn FDI ngày khẳng định vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam, khu vực có tốc độ phát triển động Về mặt kinh ... tài Vai trò FDI tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhằm nghiên cứu lý luận chung FDI, vai trò tăng trưởng kinh tế Việt Nam, thực trạng, thách thức từ đề xuất giải pháp thách thức Nội dung tiểu luận ... Cơ sở lý luận FDI Phần II Vai trò FDI tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phần III Thực trạng, thách thức FDI Việt Nam Phần IV Một số giải pháp nhằm tăng huy động FDI Việt Nam Trong trình làm tiểu luận, ...
 • 28
 • 5,352
 • 50

Ảnh hưởng phát triển tài chính theo chiều sâu đến tăng trưởng kinh tế, trường hợp một số nước Châu Á, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Ảnh hưởng phát triển tài chính theo chiều sâu đến tăng trưởng kinh tế, trường hợp một số nước Châu Á, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
... I H C KINH T TP.H CHÍ MINH ðÀO QUANG THANH NH HƯ NG PHÁT TRI N TÀI CHÍNH THEO CHI U SÂU ð N TĂNG TRƯ NG KINH T , TRƯ NG H P M T S NƯ C CHÂU Á, BÀI H C CHÍNH SÁCH CHO VI T NAM LU ... ch tài d a nh ng nghiên c u c a Mc Kinnon (1973) Shaw (1973): Phát tri n tài theo chi u sâu có nghĩa “tích lũy tài s n tài nhanh tích lũy tài s n phi tài chính Phát tri n tài theo chi u sâu ... lên tăng trư ng kinh t k c có kh ng ho ng tài Bài h c sách cho phát tri n h th ng tài Vi t Nam ñư c liên h t k t lu n rút t nghiên c u phát tri n tài theo chi u sâu s tác ñ ng tích c c lên tăng...
 • 87
 • 406
 • 0

BỘ BA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH, ĐỘ MỞ THƯƠNG MẠI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾVIỆT NAM.PDF

BỘ BA PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH, ĐỘ MỞ THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM.PDF
... tài tăng trưởng kinh tế 13 2.2 Mối quan hệ độ mở thương mại tăng trưởng kinh tế 14 2.2.1 Độ mở thương mại tác động đến tăng trưởng kinh tế 14 2.2.2 Tăng trưởng kinh tế có tác động đến độ ... thương mại đến phát triển tài chính, thể hình Tăng trưởng kinh tế Phát triển tài Độ mở thương mại Hình 3: Mối quan hệ nhân phát triển tài chính, độ mở thương mại tăng trưởng kinh tế Nguồn: Theo ... Granger phát triển tài chính, độ mở thương mại tăng trưởng kinh tế Việt Nam để xem xem có mối quan hệ cân dài hạn phát triển tài chính, độ mở thương mại tăng trưởng kinh tế trường hợp Việt Nam...
 • 99
 • 1,243
 • 2

Đề tài : Nghiên cứu mối liên hệ giữa thảm thực vật rừng với dòng chảy chất lượng nước trong lưu vực sông đăkbla, tỉnh kon tum

Đề tài : Nghiên cứu mối liên hệ giữa thảm thực vật rừng với dòng chảy và chất lượng nước trong lưu vực sông đăkbla, tỉnh kon tum
... trăm lượng nước giữ tán thảm thực vật dao động từ 2,91 - 18,55% tổng lượng mưa năm, tăng dần từ trảng cỏ, bụi, rừng trồng đến rừng tự nhiên Tỷ lệ phần trăm lượng nước giữ tán có liên hệ chặt với ... (2006)[8], lượng nước giữ lại đất trạng thái rừng biến động từ 379,1 - 615,7 mm/ha/năm, tương ứng với hệ số lượng nước giữ đất từ 18,9 - 30,7% Hệ số lượng nước giữ lại đất liên hệ chặt với tiêu ... bụi, rừng trồng thấp rừng tự nhiên Hệ số dòng chảy mặt có liên hệ chặt với năm nhân tố độ dốc mặt đất, hệ số xói mòn đất, độ giao tán độ tàn che tầng cao, độ che phủ bụi thảm tươi độ che phủ vật...
 • 151
 • 1,225
 • 3

Nghiên cứu mối liên hệ giữa thảm thực vật rừng với dòng chảy chất lượng nước trong lưu vực sông Đăkbla, tỉnh Kon tum (tóm tắt + toàn văn)

Nghiên cứu mối liên hệ giữa thảm thực vật rừng với dòng chảy và chất lượng nước trong lưu vực sông Đăkbla, tỉnh Kon tum (tóm tắt + toàn văn)
... án tiến sĩ “ Nghiên cứu mối liên hệ thảm thực vật rừng với dòng chảy chất lượng nước lưu vực sông Đăkbla, tỉnh Kon tum được thực hiện nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu khoa học và thực tiễn II ... tài "Nghiên cứu mối liên hệ thảm thực vật rừng với dòng chảy chất lượng nước lưu vực sông Đăkbla, tỉnh Kon tum" thời gian năm ( 2011-2013) rút một số kết luận sau : Dòng chảy sông, suối chịu ... lưới sông, suối các lưu vực nghiên cứu - Phân tích các đặc trưng chế độ mưa, thảm thực vật rừng và dòng chảy sông suối các lưu vực nghiên cứu 1.1.2 Phân tích mối liên hệ thảm thực vật...
 • 27
 • 359
 • 0

Thực trạng lạm phát mối quan hệ giữa lạm phát tăng trưởng kinh tếViệt nam

Thực trạng lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt nam
... kinh tế Cả lạm phát cao lạm phát thấp có ảnh hởng tiêu cực đến tăng trởng kinh tế 2) Lý thuyết mối quan hệ lạm phát tăng trởng kinh tế - Lạm phát đợc coi tợng tất yếu kinh tế tăng trởng phải đối ... tệ lạm phát 4.2 Chi tiêu công ăn việc làm cao lạm phát 4.3 Thâm hụt ngân sách lạm phát 4.4 Lạm phát theo tỷ giá hối đoái 5, Mối quan hệ lạm phát tăng trởng kinh tế Lạm phát tăng trởng kinh tế ... lạm phát Lạm phát ? 2 Lý thuyết mối quan hệ lạm phát tăng trởng kinh tế Tăng trởng kinh tế công cụ phản ánh Nguyên nhân gây lạm phát Mối quan hệ lạm phát...
 • 17
 • 591
 • 0

Mối quan hệ giữa mở cửa thương mại tăng trưởng kinh tếviệt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Mối quan hệ giữa mở cửa thương mại và tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
... t Nam 52 1.3.2 M t s h c kinh nghi m t trình m c a c a Trung Qu c 53 CHƯƠNG II: TH8C TR3NG M0I QUAN H1 GI&A M* C2A THƯƠNG M3I VÀ TĂNG TRƯ*NG KINH T' * VI1T NAM TRONG TI'N TRÌNH H9I NH.P KINH ... ng cho m i quan h gi6a m5 c a thương m i tăng trư5ng kinh t Vi t Nam M c ñích nghiên c)u Xác ñ=nh m i quan h gi6a m5 c a thương m i tăng trư5ng kinh t Vi t Nam ti n trình h i nh p kinh t qu c ... H1 GI$A M' C2A THƯƠNG M3I VÀ TĂNG TRƯ'NG KINH T% 1.1 M t s v n ñ b n v m c a thương m i tăng trư ng kinh t 1.1.1 M c a thương m i 1.1.1.1 Thương m i thương m i qu c t a Thương m i Thương m i ñư...
 • 168
 • 807
 • 5

Phân tích mối quan hệ giữa mở cửa tăng trưởng kinh tếviệt nam

Phân tích mối quan hệ giữa mở cửa và tăng trưởng kinh tế ở việt nam
... 6: Phân tích mối quan hệ mở cửa tăng trưởng kinh tế Việt Nam CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH Trong phần xem xét mối liên hệ mở cửa tăng trưởng kinh tế bối cảnh Việt Nam ... tăng trưởng kinh tế Việt Nam6 Theo “Hội nhập kinh tế Sự phát triển Việt Nam: Báo cáo cuối ,2009” Nhóm 6: Phân tích mối quan hệ mở cửa tăng trưởng kinh tế Việt Nam Theo số liệu bảng cho thấy tăng ... công nghệ chi phối mở cửa thương mại dẫn đến tăng suất tăng trưởng kinh tế (trích Musleh-Ud Din at al,) Các nghiên cứu tăng trưởng kinh tế vĩ mô cho mở cửa ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế chủ...
 • 16
 • 935
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu của đoàn ngọc châu 2012 quot tác động của nợ nướcngoài đến tăng trưởng kinh tế của việt nam quotlịch sử nghiên cứu mối quan hệ giữa phát triển hệ thống tài chính theochiều sâu và tăng trưởng kinh tếứng dụng mô hình var trong nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở việt namcác nghiên cứu của các tác giả trong nước về mối quan hệ giữa nợnước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở việt nammối qua hệ giữa nợ công và tăng trưởng kinh tế ở việt namlạm phát và tăng trưởng kinh tế ở việt namnghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa phát triển hệ thống tài chính theochiều sâu và tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 1990 2012phân tổ để nghiên cứu mối liên hệ giữa một tiêu thức nguyên nhân và một tiêu thức kết quảmối liên hệ giữa phát triển bền vững quản lý rủi ro và đánh giá rủi roý nghĩa của việc nghiên cứu mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sựmối liên hệ giữa phát triển du lịch ở vqg pù mát và du lịch miền tây nghệ anmô hình nghiên cứu quan hệ nhân quả giữa phát triển hệ thống tài chính theochiều sâu và tăng trưởng kinh tế tại việt namnghiên cứu mối liên hệ giữa đặc tính phân bố của thực vật ngập mặn với độ mặn đất tần suất ngập triều tại vùng ven sông rạch cà mauứng dụng phân tích thành phần chính và hệ thông tin địa lý gis trong nghiên cứu mối quan hệ giữa biến đổi sử dụng đất nông nghiệp và sinh kế của người dân tại xã tản lĩnhmối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM