Luận văn thạc sĩ Đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư

Luận văn thạc Đòn bẩy tài chính ảnh hưởng đến quyết định đầu

Luận văn thạc sĩ Đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư
... ÒN B Y TÀI CHÍNH CÓ QUY CHUYÊN NGHÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S : 60340201 LU CS NG D N KHOA H C: PGS.TS NGUY N TH NG C TRANG TP H Chí Minh - N L òn B T ?” công trình nghiên c ài Chính Quy ... Trong ngu n tài tr bên tài tr b ng n c cân nh c n chi th òn b y th làm cho kho n b ng v n c ph n Tuy nhiên s d l c a công ty tr nên l ng c u so v i không s d òn b y tài lên quy tài doanh ... u lên quy ng cao m òn b y n 2009- i v i nhóm công ng ngh ch chi òn b y tài chính, tài doanh nghi p, Vi t Nam Trang PH :T 1.1 Gi Quy ng kinh t quan tr ng lý thuy t tài doanh nghi p b i m t...
 • 39
 • 326
 • 4

Luận văn thạc Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu bất động sản tại tỉnh Bến Tre

Luận văn thạc sĩ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư bất động sản tại tỉnh Bến Tre
... c Ao sen Ch Chựa TP B n Tre 118 3.000 Khu dõn c Sao Mai TP B n Tre 100 3.000 Khu dõn c 225 TP B n Tre 114 4.000 Khu dõn c Phỳ Dõn TP B n Tre 100 2.000 Khu tỏi TP B n Tre 130 3.000 Ba Tri 90 ... nh B n Tre, 2012 Quy t nh phờ t Quy ho ch phỏt tri n th ng m i t nh B n Tre giai o n 2011-2020, t m nhỡn n n m 2025 Cụng bỏo t nh B n Tre, s 47+48, trang 2-111 11 C c th ng kờ t nh B n Tre, 2013 ... nh B n Tre 32 B ng 3.8: B ng ki m nh Cronbachs Alpha c a nhõn t quy t nh u t BéS t i t nh B n Tre 34 B ng 3.9: K t qu EFA c a cỏc nhõn t nh h ng n u t BéS t i B n Tre 34...
 • 95
 • 667
 • 2

Luận văn thạc Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu trực tiếp nước ngoàicủa các nước Đông Bắc Á vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoàicủa các nước Đông Bắc Á vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
... B c Á vào khu công nghi p t nh nh a ng Nai ng, ph m vi n i dung nghiên c u - ng nghiên c u: nhân t c a c Á vào Khu Công nghi p ng kh o sát: ch o doanh nghi p, d án có c ti c c a ng t i Khu Công ... Thay nghiên c u t ng quát v các v i pháp tr c ti c ti nghi u c c ngoài, n ho ng Nai khu công tài Nghiên c u nhân t c c ng c a ho t n quy c ti p ng B c Á vào Khu Công nghi ng Nai nh ph m vi nghiên ... Kinh u nhân t c (FDI) vào khu công nghi xu t gi i pháp hoàn thi n thu hút FDI vào khu công nghi nh ng nhân t c th ng tr c ti Nghiên c n khu công nghi p t ti c ti nh c vào xu t gi i pháp thu...
 • 107
 • 404
 • 0

Luận văn thạc Các tiêu chí cốt lõi ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics tại TPHCM

Luận văn thạc sĩ Các tiêu chí cốt lõi ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ logistics tại TPHCM
... 2 Logistics: " Vân, 2010) " bao bì, ghi kí -gi2 * Ph Logistics - Logistics Logistics Logistics - hai (2PL Logistics Logistics hàn - Logistics egrator), cu - 2010, trang 32-34) * - gian - - Logistics ... 32-34) * - gian - - Logistics * - Logistics hàng tiêu dùng nhanh (FMCG Logistics) : trình Logistics cho hàng ngành ô tô - - Logistics h 10 2.1.2.3 - - - * - Logistics - - anh 11 2.2.1 CLDV CLDV ... v nh nói chung t 85% D'Este (1992) NCC thích NCC ng Logistics Logistics - Logistics * - NCC - NCC * công vi * - - (EFA) qui - Giúp công ty Logistics có nh - - - - - - sách liên quan 5 1.7 2...
 • 150
 • 856
 • 5

Luận văn thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật công ty TNHH hóa nông lúa vàng của người nông dân tại thị trường tỉnh Long An

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật công ty TNHH hóa nông lúa vàng của người nông dân tại thị trường tỉnh Long An
... thu c i nông dân a bàn t nh Long An - ng kh o sát: i nông dân mua thu c b o v th c v t c a Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng Nghiên c u s d th c hi n nghiên c c thi t k : - Nghiên c nh tính: Nghiên ... th c v t Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng t i th ng t nh Long An Cu c kh b i nông dân v y u t c th c hi n c nt n 31/08/2013, i lý thu c b o v th c v t c a công ty Lúa Vàng t i t nh Long An phát ... v gi i pháp i v i Công Ty TNHH Hóa nh l a ch n c i v i s n ph m c a công ty - ng nghiên c u: y u t n quy b o v th c v t Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng c - Ph m vi nghiên c u: Nghiên c c th c hi...
 • 110
 • 590
 • 5

Luận văn thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng tại Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng tại Việt Nam
... quy t nh mua máy tính b ng c a khách hàng 4.4.3 nh h 54 ng c a h c vn n quy t nh mua máy tính b ng c a khách hàng 4.4.4 nh h 55 ng c a thu nhp n quy t nh mua máy tính b ng c a khách hàng 56 ... thuy t nghiên c u 52 4.4 PHÂN TÍCH S∀ NH H∋NG C#A CÁC BIN NH TÍNH N QUYT NH MUA MÁY TÍNH BNG C#A KHÁCH HÀNG 53 4.4.1 nh h ng c a gii tính n quy t nh mua máy tính b ng c a khách hàng ... tr tính theo giá c , (4) Giá tr c m xúc (5) Giá tr xã h i có tác ng n quyt nh mua máy tính b ng c a khách hàng t i Vi t Nam Nghiên c u cng xem xét có s khác bi t v quyt nh mua máy tính...
 • 119
 • 867
 • 4

Luận văn Thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu của các công ty may mặc tại khu vực TPHCM

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu của các công ty may mặc tại khu vực TPHCM
... xác định yếu tố tác động đến định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu may mặc Xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn nhà cung cấp Đưa ý kiến đề xuất hướng cho nhà cung cấp nguyên phụ ... Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu doanh nghiệp may mặc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ... cam đoan luận văn Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu doanh nghiệp may mặc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài...
 • 122
 • 2,404
 • 2

LUẬN văn THẠC PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH gửi TIỀN TIẾT KIỆM của KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại TRÊN địa bàn TỈNH VĨNH LONG

LUẬN văn THẠC sĩ PHÂN TÍCH các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH gửi TIỀN TIẾT KIỆM của KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại TRÊN địa bàn TỈNH VĨNH LONG
... NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long; (2) Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng nhân NHTM địa bàn; (3) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng nhân ... Vĩnh Long - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng nhân NHTM địa bàn - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng nhân NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh ... vụ yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng nhân NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Long H7: Sự thuận tiện yếu tố ảnh hưởng đến định gửi tiền tiết kiệm khách hàng nhân NHTM địa bàn tỉnh...
 • 124
 • 1,985
 • 9

Luận văn thạc Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lực chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu của các doanh nghiệp may xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lực chọn nhà cung cấp nguyên phụ liệu của các doanh nghiệp may xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
... - NGUY N NG P NGHIÊN C U CÁC NHÂN T QUY N NH L A CH N NHÀ CUNG C P NGUYÊN PH LI U C A CÁC DOANH NGHI P MAY XU T KH A BÀN TP H CHÍ MINH i Mã s : 60340121 LU GI TS NGUY TP H Chí Minh NG D N KHOA ... hàng, chi ng doanh nghi p may xu t kh u TP H Chí Minh m t cách t t nh t 1.3 - ng nghiên c u: y u t n quy nh l a ch n nhà cung c p nguyên ph li u t i doanh nghi p may xu t kh u Tp H Chí Minh - ng ... nh nhân t quan tr ng l a ch n nhà cung c p Nghiên c u c a ông chia m ng: l a ch n nhà cung c p b i doanh ngh êp l a ch n nhà cung c p b i cá nhân Các y u t quan tr ng nh t vi c l a ch n nhà cung...
 • 128
 • 629
 • 2

Luận văn thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường nghề của học viên

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường nghề của học viên
... s nghiên c c th c hi n: nghiên c ng trình nghiên c u: Hình 3.1 trình nghiên c u M c tiêu nghiên c u lý thuy t Lý thuy t liên quan Nghiên c u c xu t mô hình nghiên c Nghiên c nh tính Mô hình nghiên ... nghi c trình nghiên c u s hoàn thi n tri n khai nh ng ho ng nghiên c u v cho vi c ng d y ngh c a h c viên nh ng nghiên c u sau 1.6 : Lu U p thi t c n, ph m vi nghiên c c tiêu mà ng nghiên c LÝ ... h c viên - xu t gi ng d y ngh hoàn thi n nâng cao ch t ng gi ng d y nh m thu hút h c viên theo h c t c a 1.3 ng nghiên c u n quy tài nghiên c u ch y u t p trung vào y u t tác nh c a h c viên...
 • 119
 • 586
 • 4

Luận văn thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua chung cư trung cấp của người dân TPHCM

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua chung cư trung cấp của người dân TPHCM
... (Economic) Nghiên c u nh mua b ng nh ã phân tích quy t ng s n c n quy i mua l Khi mua b nh thu c tính có nh nh mua hàng b ng cách s d ng phân tích nhân t Các k t qu nghiên c u c a báo ch r ng v nh mua ... tiêu chung c a tài: “NGHIÊN C U CÁC Y U T N QUY PH P T I THÀNH CHÍ MINH” cho ho H ng nghiên c u 1.2 M c tiêu nghiên c u Nghiên c u y u t n quy pc a i dân TP HCM Ki c pc ng c a y u t ng quy trung ... trung c p c a khách hàng t i TP HCM - Ph m vi nghiên c ã mua, có ý p t i TP HCM 1.4 u tài nghiên c u t p trung vào s n ph nghiên c u d a nghiên c nh tính nghiên c ng nh tính: K thu t kh o sát 20 ý...
 • 122
 • 775
 • 10

Luận văn thạc Tăng trưởng tài sản và ảnh hưởng đến dự báo tỷ suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khóan Việt Nam

Luận văn thạc sĩ Tăng trưởng tài sản và ảnh hưởng đến dự báo tỷ suất sinh lợi bất thường của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khóan Việt Nam
... TÀI S N VÀ NH N D BÁO T SU T SINH L IB NG C A C PHI U NIÊM Y T TRÊN TH NG CH NG KHOÁN VI T NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH MÃ S : 60340201 NGÂN HÀNG LU NG D N KHOA H C: VI T QU NG TP H L T su t sinh ... m i ng tài s n ng tài s n có d c su t sinh l i b ng th ng ch ng khoán Vi t Nam? ki m tra m i quan h gi a th - Li u kh ng tài s n su t sinh l i c phi u có ng ch ng khoán Vi t Nam ng c ng tài s ... Làm th N/A ng tài s n? ng tài s n có d c su t sinh l i b t i th báo H1: M i quan h gi ng t n tài s n su t sinh l i ng t ng t tr i c phi u ng ch ng khoán âm Vi t Nam? Li u kh ng tài s n có ph...
 • 85
 • 284
 • 0

Luận văn thạc Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc định hướng giá IPO trong ngắn hạn tại Việt nam

Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc định hướng giá IPO trong ngắn hạn tại Việt nam
... Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá IPO ngắn hạn Việt Nam 3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài kiểm định yếu tố ảnh hƣởng đến việc định dƣới giá IPO ngắn hạn ... nghiên cứu Chƣơng 4: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá IPO ngắn hạn Việt Nam Trong chƣơng này, tác giả kiểm định yếu tố ảnh hƣởng đến việc định dƣới giá IPO ngắn hạn Việt Nam phƣơng ... hình yếu tố có tác động lên việc định dƣới giá IPO ngắn hạn 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng nghiên cứu trƣớc để làm sở cho việc xác định yếu tố ảnh hƣởng đến việc định...
 • 69
 • 547
 • 0

Luận văn thạc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sách in trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sách in trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minh
... đến mục tiêu sau:  Xác định nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sách in trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh;  Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định mua sách in trực tuyến;  ... tố đến ý định mua sách in trực tuyến nào? 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Ý định mua sách in trực tuyến người tiêu dùng, nhân tố ảnh hưởng đến ý định ... ý cho nhà quản trị Câu hỏi nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sách in trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Mô hình nghiên cứu cho đề tài gì? Mức độ ảnh hưởng nhân tố...
 • 119
 • 739
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàngluận văn thạc sĩ phân tích tài chính doanh nghiệpmẫu bìa luận văn thạc sĩ học viện tài chínhluận văn thạc sĩ kế toán tài chínhluận văn thạc sĩ quản trị tài chínhluận văn thạc sĩ quản trị tài chính doanh nghiệpluận văn thạc sĩ kinh tế tài chínhluận văn thạc sĩ kinh tế tài chính ngân hàngluận văn thạc sĩ học viện tài chínhđề tài luận văn thạc sĩ học viện tài chínhđề cương luận văn thạc sĩ học viện tài chínhbìa luận văn thạc sĩ học viện tài chínhluận văn thạc sĩ kế toán tài sản cố địnhđánh giá chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp và quyết định đầu tưluận văn thạc sĩ quản lý hành chính côngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ