1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Thương mại >

Triết học Mác – LêNin

Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin

Quá trình chuyển đổi sang nền KTTT và sự vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin

... trong triết học Mác - Lê nin Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học khác và là kim chỉ lam cho mọi hoạt động tích cực của xã hội. Những quy luật mà triết học Mác- Lê ... của nó. Cũng nhờ học quan điểm trong triết học Mác- Lênin em có thêm vững vàng trong việc đánh giá, nhận xét các sự việc trong cuộc sống .HV: Phạm Ngọc Sơn 13Tiểu luận triết học Qua ... 12Tiểu luận triết học C. phần kết luậnI- Tóm lợc lại phần nội dung Từ những vấn đề đã nêu ở trên ta có thể khẳng định : Việc vận dụng quan điểm trong triết học Mác- Lênin vào...
 • 17
 • 1,146
 • 8
Triết học Mác - Lênin

Triết học Mác - Lênin

... Triết học Mác - Lênin ra đời từ nửa cuối thế kỷ XIX và phát triển cho đến ngày nay. Từ khi ra đời, triết học Mác - Lênin đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lịch sử triết học và trở ... Các Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa những thành tựu trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Triết học Đức với hai nhà triết học tiêu biểu Hêghen và Phoiơbắc là nguồn gốc trực tiếp của triết học Mác. Các Mác ... Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học MácNhìn chung, có hai nguồn gốc ra đời của triết học là nguồn gốc tri thức và nguồn gốc xã hội. Đối với triết học Mác thì nguồn gốc ra đời biểu hiện...
 • 2
 • 849
 • 3
Sách hưỡng dẫn học triết học Mac-Lenin

Sách hưỡng dẫn học triết học Mac-Lenin

... triết học. Vai trò của triết học Mác- Lênin. 1.3. NỘI DUNG 1. Triết học là gì ? - Khái niệm và đối tượng của triết học. - Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan 2. Vấn đề cơ bản của triết ... giữa triết học Mác- Lênin với các khoa học cụ thể. 9Chương 2: Khái lược lịch sử triết học trước Mác 0 Chương 2: KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG Lịch sử triết học ... điểm về tư tưởng triết học Ấn Độ cổ, trung đại. - Các tư tưởng triết học cơ bản của các trường phái triết học. 10 Chương 2: Khái lược lịch sử triết học trước Mác 1.2. Triết học Trung hoa cổ...
 • 74
 • 1,057
 • 6
ÁP DỤNG PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN ĐỂ PHÂN TÍCH YẾU TỐ VĂN HOÁ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.DOC

ÁP DỤNG PHÉP DUY VẬT BIỆN CHỨNG CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN ĐỂ PHÂN TÍCH YẾU TỐ VĂN HOÁ TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.DOC

... -----------------------tiểu luận triết học ề tài : áp dụng phép duy vật biện chứng của triết học mác- lênin để phân tích yếu tố văn hoá trong cơ chế thị trờngHà nội ... công chủ nghĩa xã hội.tài liệu tham khảo1- Văn hoá và kinh doanh , NXB Lao Động 20012- Tạp chí Triết học , số 2(2002)3- Văn kiện đại hội Đảng VIII , NXB Chính Trị Quốc Gia 199684- Văn hoá -Thông ... về văn hoá tinh thần .Không phải ngẫu nhiên mà mà trong thời đại phát triển nh vũ bão của khoa học công nghệ trên thế giới ngày nay ngời ta thờng nói đến văn hoá kinh doanh, văn hoá quản lý ......
 • 11
 • 1,343
 • 2
Áp dụng phép duy vật biện chứng của triết học mác-lênin để phân tích yếu tố văn hoá trong cơ chế thị trường.DOC

Áp dụng phép duy vật biện chứng của triết học mác-lênin để phân tích yếu tố văn hoá trong cơ chế thị trường.DOC

... rộng lớn và phức tạp. Do vậy em chọn đề tài: " áp dụng phép duy vật biện chứng của triết học mác- lênin để phân tích yếu tố văn hoá trong cơ chế thị trờng" Do sự hiểu biết còn ... chủ nghĩa xã hội.tài liệu tham khảo81- Văn hoá và kinh doanh , NXB Lao Động 20012- Tạp chí Triết học , số 2(2002)3- Văn kiện đại hội Đảng VIII , NXB Chính Trị Quốc Gia 19964- Văn hoá -Thông ... về văn hoá tinh thần .Không phải ngẫu nhiên mà mà trong thời đại phát triển nh vũ bão của khoa học công nghệ trên thế giới ngày nay ngời ta thờng nói đến văn hoá kinh doanh, văn hoá quản lý ......
 • 10
 • 1,420
 • 3
Vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận của qui luật lượng - chất và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân - kết quả của triết học Mác - Lênin để phân tích tình hình Việt Nam trước xu thế toàn cầu.DOC

Vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận của qui luật lượng - chất và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân - kết quả của triết học Mác - Lênin để phân tích tình hình Việt Nam trước xu thế toàn cầu.DOC

... nguyên nhân - kết quả của triết học Mác - Lênin để phân tích tình hình Việt Nam trớc xu thế toàn cầu - Phần mở đầu - Phần nội dung I- Cơ sở lý luận triết học dùng làm tiền đề lý luận ... nào là lợng, thế nào là chất. Trong giáo trình triết học Mác- Lênin, khái niệm về chất và lợng đợc dịnh nghiã nh sau: chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính qui định khách quan vốn có ... Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tài liệu tham khảo- Giáo trình triết học Mác- Lênin- Kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Tác giả PTS . Nguyễn Cúc - NXB...
 • 15
 • 8,498
 • 31
Tiểu luận triết học Mác Lênin (phần chủ nghĩa duy vật biện chứng.doc

Tiểu luận triết học Mác Lênin (phần chủ nghĩa duy vật biện chứng.doc

... của chủ nghĩa Mác Lênin nói riêng. Đây không chỉ là nguyên tắc được đề xuất trong nhận thức luận mà còn là lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin cho quá trình hình thành tri thức khoa học, tri thức ... luận suông”.Chính chủ nghĩa Mác Lênin là tiêu biểu cho sự gắn bó mật thiết giữa lý luận với thực tiễn trong quá trình hình thành và phát triển của nó. Lý luận Mác Lênin là sự khái quát thực ... thực tiễn không chỉ là phạm trù của lý luận nhận thức mácxít, mà còn là phạm trù xuyên suốt của triết học mácxít, của toàn bộ lý luận chủ nghĩa Mác nói chung.Vậy thực tiễn là gì?Thực tiễn là những...
 • 14
 • 18,924
 • 44
vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác-Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ.DOC

vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác-Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ.DOC

... liên hệ phổ biến của các sự vật và hiện tợng. Triết học Mác- Lênin đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi khoa học. Những quy luận mà triết học Mác- Lênin phát hiện ra đã giúp con ngời nhận thức đúng ... của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác- Lênin trong sự tồn tại và phát triển của tiền tệ. 1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ. Kinh tế học Mác- Lênin đã chỉ ra rằng giá trị của ... trên mà em đã chọn đề tài vận dụng hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật trong triết học Mác- Lênin để phân tích sự phát triển của tiền tệ. Bởi vậy chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề...
 • 13
 • 6,087
 • 22
Vận dụng quan điểm của triết học Mac- lênin về vấn đề con người để tìm hiểu con người Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH.DOC

Vận dụng quan điểm của triết học Mac- lênin về vấn đề con người để tìm hiểu con người Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH.DOC

... của triết học Mac- lênin về vấn đề con người để tìm hiểu con người Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH”.Trình bày đề tài này, đầu tiên tôi xin phép nêu khái quát về quan điểm của triết học ... chung, triết học trước Mac nhận thức về con người còn phiến diện, hạn chế. Khi triết học Mac ra đời, những hạn chế đó đã được giải quyết. ông coi con người là một thể thống nhât giữa mặt sinh học ... ơn!2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chương I: Quan điểm của triết học Mac-lêninvề vấn đề con ngườiI. Bản chất con người:1. Con người là một thực thể thống nhất giữa...
 • 20
 • 4,023
 • 22
Quan điểm của triết học Mac-Lênin về mối liên hệ phổ biến.DOC

Quan điểm của triết học Mac-Lênin về mối liên hệ phổ biến.DOC

... chủ và hội nhập kinh tế quốc tế dựa thên quan điểm triết học phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến: Theo quan điểm của triết học Mac -Lênin về mối liên hệ phổ biến thì theo quy luật chung, ... nghĩa là sự rằng buộc lẫn nhau của các sự vật, hiện tợng. Trong phép biện chứng duy vật của triết học Mac -Lênin thì thuật ngữ mối liên hệ đợc sử dụng mang ý nghĩa biện chứng, tức là nó đợc dùng để ... chỉ đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nớc. Kết hợp giữa thực tế khách quan, các quan điểm của triết học Mac -Lênin và t tởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nớc đã đề ra các đờng lối, phơng hớng phát triển...
 • 17
 • 4,907
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: triết học mác - lênintriết học mác-lênintriết học mác lênintriết học mac lenintriết học mac- lênintriết học mác-lêninBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI