1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Đề thi >

Tuyển tập trắc nghiệm hóa học ôn thi THPT

Tuyển tập trắc nghiệm hóa học ôn thi THPT

Tuyển tập trắc nghiệm hóa học ôn thi THPT

... Trắc nghiệm hóa vô Biên soạn: Võ Hồng Thái Chọn câu trả lời câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học đây: Cuối đề thi người ta cho loạt khối lượng nguyên tử có liên quan đến đề thi, coi bạn ... I2 a) KI bị oxi hóa, số oxi hóa tăng lên b) KI bị oxi hóa, số oxi hóa giảm xuống Trắc nghiệm hóa vô c) KI bị khử, số oxi hóa tăng lên Biên soạn: Võ Hồng Thái d) KI bị khử, số oxi hóa giảm xuống ... sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không khí thủy ngân nặng không khí 13,6 lần b) Khối lượng riêng thủy ngân 13,6 kg/lít c) Thủy ngân nặng nước 13,6 lần Trắc nghiệm hóa vô...
 • 17
 • 183
 • 1
1000 bài tập trắc nghiệm Hoá học ôn thi đại học

1000 bài tập trắc nghiệm Hoá học ôn thi đại học

... số oxi hoá nguyên tố không đổi ? A Phản ứng hoá hợp B Phản ứng trao đổi C Phản ứng phân hủy D Phản ứng Câu 132 : Trong hoá học vô cơ, phản ứng hoá học phản ứng oxi hoá khử ? A Phản ứng hoá hợp ... ứng phân huỷ phản ứng hoá hợp Câu 135 : Cho câu sau : Phản ứng hoá học có thay đổi số oxi hoá phản ứng oxi hoá khử (ý 1) Phản ứng hoá học thay đổi số oxi hoá phản ứng oxi hoá khử (ý 2) A ý đúng, ... cho tổng số electron mà chất bị oxi hoá nhận Câu 134 : Trong hoá học vô cơ, loại phản ứng hoá học phản ứng oxi hoá khử phản ứng oxi hoá khử ? A Phản ứng hoá hợp phản ứng trao đổi B Phản ứng...
 • 167
 • 875
 • 0
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ÔN THI TỐT NGHIỆP 2011

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ÔN THI TỐT NGHIỆP 2011

... A chất cấu tạo hóa học sợi xenlulozơ Trang- 11 Bài tập trắc nghiệm Hoá Học hữu 12 Năm học 2010 -2011 B Bản chất cấu tạo hóa học tơ nilon poliamit C Quần áo, nilon, len, tơ tằm không nên giặt với ... Trang- Bài tập trắc nghiệm Hoá Học hữu 12 Năm học 2010 -2011 Chương III MIN -AMINOAXIT – PEPTIT - PROTEIN Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N A B C D Câu 2: Số đồng phân amin có công ... Trang- Bài tập trắc nghiệm Hoá Học hữu 12 Năm học 2010 -2011 Chương I ESTE- LIPIT Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là.A B C D Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức...
 • 21
 • 501
 • 1
Tuyển tập trắc nghiệm văn học ôn thi tham khảo

Tuyển tập trắc nghiệm văn học ôn thi tham khảo

... kĩ khái qt nội dung chủ yếu văn Từ thi u nhận định gì? a.Tóm tắt văn văn học b.Phân tích văn văn học c Đọc hiểu văn văn học 396 Đánh giá nội dung tư tưởng văn văn học, người đọc đặc biệt phải ... Tự Lực Văn Đồn? a.Xn Diệu b.Tú Mỡ c.Thế Lữ d.Nguyễn Tn 470.Nhận định xác nhất: a.Tự Lực văn đồn trào lưu văn học b.Tự Lực văn đồn tổ chức văn học c.Tự Lực văn đồn tổ chức văn học tổ chức văn hóa ... phục 398 .Văn học vào thời kì khủng hoảng sâu sắc ý thức hệ phong kiến, mĩ học thi pháp văn học trung đại khuynh hướng sang tác phát triển? a.Khuynh hướng văn học u nước b.Khuynh hướng văn học nhân...
 • 42
 • 438
 • 1
Tuyển tập 1500 câu hỏi trắc nghiệm hóa học (ôn thi đh)

Tuyển tập 1500 câu hỏi trắc nghiệm hóa học (ôn thi đh)

... gồm chất Câu 11: Phần trăm thể tích O2 Y l A 40% B 50% C 60% D 70% Câu 12: Phần trăm khối lợng Al X l Bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông Trang A 30,77% B 69,23% C 34,62% D 65,38% Câu 13: Chia ... nhận 4e D nhờng 4e Bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông Trang Liên kết hoá học Câu 1: Hợp chất có liên kết cộng hoá trị đợc gọi l A hợp chất phức tạp B hợp chất cộng hóa trị C hợp chất không ... 3,2 C 4,4 D 12,6 Câu 18: H y chọn câu câu kết luận sau: A Mọi axit l chất điện li B Mọi axit l chất điện li mạnh C Mọi axit mạnh l chất điện li mạnh Bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông Trang...
 • 72
 • 1,042
 • 0
TUYỂN TẬP 1500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC doc

TUYỂN TẬP 1500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC doc

... nhờng 4e Bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông Trang Liên kết hoá học Câu 1: Hợp chất có liên kết cộng hoá trị đợc gọi l A hợp chất phức tạp B hợp chất cộng hóa trị C hợp chất không điện li ... (NH4)2CO3 Câu 12: Trong phòng thí nghiệm, ngời ta thu khí NH3 phơng pháp A đẩy nớc B chng cất C đẩy không khí với miệng bình ngửa D đẩy không khí với miệng bình úp Bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông ... gam muối (không chứa NH4NO3) Câu 14: Giá trị m l A 52,90 B 38,95 C 42,42 D 80.80 Bài tập trắc nghiệm Hóa học phổ thông Trang 43 Câu 15: Giá trị V l A 20,16 B 60,48 C 6,72 D 4,48 Câu 16: Chia...
 • 72
 • 545
 • 1
Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học LUYỆN THI ĐẠI HỌC

... nói đầu Cuốn Phương pháp giải tập trắc nghiệm hoá học - Luyện thi đại học cung cấp cho em hệ thống phương pháp để giải tập trắc nghiệm hoá học chương trình THPT cách ngắn gọn, khoa học xác Nội ... 10 phương pháp giải nhanh với hệ thống ví vụ minh họa hướng dẫn giải chi tiết Nội dung tập hoá học phong phú, đa dạng, cập nhật Tác giả hi vọng sách giúp cho bạn đọc hiểu chất phương pháp giải ... hoá học, nhằm đạt kết cao kì thi Quá trình biên soạn không tránh khỏi thi u sót, tác giả mong nhận góp ý xây dựng bạn đọc để sách hoàn thi n lần xuất sau Xin trân trọng cảm ơn ! TÁC GIẢ PHƢƠNG PHÁP...
 • 7
 • 2,887
 • 33
TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC (ÔN THI ĐẠI HỌC)

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC (ÔN THI ĐẠI HỌC)

... Để tách riêng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta cần dùng hoá chất (dụng cụ,điều kiện thí nghiệm đầy đủ) A) dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2 B) dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí ... gam B) 8, 96 lít 24 gam C) 4,48 lít 12 gam D) 6,72 lít 18 gam Đáp án C Câu 36Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột ! X ! Y ! axit axetic X Y lần l ợt A) rợu (ancol) etylic, anđehit axetic B) ... tách riêng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta cần dùng hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) A) dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2 B) dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2...
 • 37
 • 1,351
 • 41
Tuyển tập trắc nghiêm hóa học lớp 8

Tuyển tập trắc nghiêm hóa học lớp 8

... N2, 0,75 mol Cu, 0,1 molO3 A 7,1g Cl, 2,8g N2, 48g Cu, 3,2g O3 C 7,1g Cl, 2,8g N2, 48g Cu, 4,8g O3 B 7,1g Cl, 2,8g N2, 42g Cu, 3,2g O3 D.7,1g Cl, 3,8g N2, 48g Cu, 3,2g O3 Câu 21: Số hạt vi mô( nguyên ... 2,8g N2, 6,4g O2, 22g CO2? A 44 ,8 lít H2; 22,4 lít N2; 4, 48 lit O2, 11,2 lít CO B 44 ,8 lít H2; 2,4 lít N2; 4, 48 lit O2, 11,2 lít CO2 C 4 ,8 lít H2; 22,4 lít N2; 4, 48 lit O2, 11,2 lít CO2 D 44 ,8 ... B 7,56 lit C 10, 08 lít D 8, 2 lít Câu 37: Khối lượng sắt thu là: A 16,8g B 8, 4g C.12,6g D 18, 6g Dữ kiện cho hai câu 38, 39 Người ta điều chế 24g đồng cách dùng H2 khử CuO Câu 38: Khối lượng CuO...
 • 23
 • 2,936
 • 21
Trắc nghiệm Hóa học ôn thi Đại học ppsx

Trắc nghiệm Hóa học ôn thi Đại học ppsx

... 0, phn ng thu nhit thi TSHC A 2009 Cõu 39: Hng s cõn bng ca phn ng xỏc nh ch ph thuc vo A nhit B ỏp sut C cht xỳc tỏc thi TSC 2008 D nng Ti liu lu hnh ni b Phõn loi thi TSH, C 2007, 2008 ... thi TSHC A 2008 Cõu 69: Phõn bún no sau õy lm tng chua ca t? A KCl B NH4NO3 C NaNO3 D K2CO3 thi TSHC B 2009 Cõu 70: Thnh phn chớnh ca qung photphorit l A CaHPO4 B Ca3(PO4)2 C Ca(H2PO4)2 thi ... lng kt ta thu c l ln nht Giỏ tr ti thiu ca V l A 360 B 240 C 400 D 120 thi TSHC A 2009 Cõu 92: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 bỡnh kớn khụng cha khụng khớ, sau mt thi gian thu c 4,96 gam cht rn v hn...
 • 49
 • 371
 • 3
Trắc nghiệm hóa học ôn thi đại học

Trắc nghiệm hóa học ôn thi đại học

... Fe , HCl vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử (11) Điểm giống ăn mòn điện hóa ăn mòn hóa học xảy phản ứng oxi hóa khử Có phát biểu ? A B C D Câu 16) Cho phương trình hóa học sau : K2Cr2O7 + CuFeS2 ... Không cần thêm hóa chất, không đun nóng nhận biết dung dịch không màu : HCl, Phenolphtalein, KCl, KOH (3) Trong tự nhiên phần lớn kim loại kiềm, kiềm thở tồn dạng hợp chất chúng hoạt động hóa học ... ứng oxi hóa khử (9) Thạch cao sống có công thức CaSO4.2H2O dùng để nặn tượng, làm khuôn đúc, bó xương gãy y học (10) Kẽm thuộc ô số 30, nhóm IIB, chu kì bảng tuần hoàn Có tất phát biểu không ?...
 • 11
 • 408
 • 1
Trắc nghiệm hoá học ôn thi đại học

Trắc nghiệm hoá học ôn thi đại học

... chết…nhưng tích tụ khí không khí Điều giải thích là: a H2S tác dụng với N2 không khí, tạo S không tan b H2S tác dụng với O2 không khí, tạo S không tan c H2S tác dụng với H2O, tạo S không tan d Nguyên ... lượt thực thí nghiệm: Thí nghiệm 1: nhỏ dd Brôm vào benzen Thí nghiệm 2: nhỏ dd Brôm vào anilin Thí nghiệm 3: nhỏ dd Brôm vào phenol Tìm phát biểu tượng xảy thí nghiệm trên? a thí nghiệm làm màu ... b có thí nghiệm làm màu dd Brôm xuất kết tủa trắng c thí nghiệm làm màu dd Brôm xuất kết tủa trắng d tượng xảy thí nghiệm Câu125 Một axit A có cấu tạo mạch hở, không phân nhánh, có công thức...
 • 13
 • 414
 • 0
1500 câu trắc nghiệm hóa học ôn thi đh cực hay

1500 câu trắc nghiệm hóa học ôn thi đh cực hay

... không thay đổi D độ điện li thay đổi số điện li không thay đổi 330 Khi thay đổi nồng độ dung dịch chất điện li yếu (nhiệt độ không đổi) thì: A độ điện li số điện li thay đổi B độ điện li không ... đúng? A Phản ứng hóa hợp phản ứng hóa học có chất tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu B Phản ứng hóa hợp kết hợp hai hay nhiều chất ban đầu để tạo thành chất C Phản ứng hóa hợp trình kết ... li không đổi D độ điện li tăng lần 329 Khi thay đổi nhiệt độ dung dịch chất điện li yếu (nồng độ không đổi) A độ điện li số điện li thay đổi B độ điện li không đổi số điện li thay đổi Tuổi Học...
 • 156
 • 639
 • 3
Hệ thống bài tập Trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

Hệ thống bài tập Trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học

... cột Cấu tạo bảng hệ thống tuần ho n Bảng hệ thống tuần ho n nguyên tố hoá học l thể nội dung định luật tuần ho n Trong 100 năm tồn v phát triển, đ có khoảng 28 kiểu bảng hệ thống tuần ho n khác ... =========================================== 10 Ôn thi TN THPT & Tuyển sinh Đại học (B Đ Đ.HP) Sách TNKQ & Đáp án - Ôn thi TN THPT-ĐH @ Môn Hoá Học B đề b i H y chọn phơng án A, B, C hay D câu hỏi trắc nghiệm sau: Electron ... khác Dạng đợc sử dụng sách giáo khoa hoá học phổ thông l bảng hệ thống tuần ho n dạng d i Các th nh phần cấu tạo nên bảng hệ thống tuần ho n nguyên tố hoá học nh sau: Ô : Số thứ tự ô số hiệu nguyên...
 • 252
 • 1,245
 • 1
54 đề trắc nghiệm hóa học ôn thi đại học

54 đề trắc nghiệm hóa học ôn thi đại học

... nguyên tố hóa học đúng? Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử A có điện tích hạt nhân B có nguyên tử khối C có kí hiệu hóa học D có số nơtron hạt nhân Kí hiệu nguyên tử cho ta biết nguyên tố hóa học? ... obitan hóa trị lai hóa kiểu sp obitan p túy (tức không lai hóa) nguyên tử? Có thể tạo thành liên kết ? A obitan p liên kết B obitan p liên kết C obitan p liên kết D obitan p liên kết Đáp án đề ... hoàn Liên kết hoá học phân tử hợp chất YX A Liên kết ion B Liên kết cộng hóa trị phân cực C Liên kết cộng hóa trị D Liên kết cho nhận 11 Điều kiện để có liên kết cộng hóa trị không phân cực A Các...
 • 224
 • 517
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm hóa học ôn thi đại họctrac nghiem hoa hoc on thi dai hocbài tập trắc nghiệm hóa học luyện thi đại họcphương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học luyện thi đại họctrắc nghiệm hóa học ôn thi đh 2015trắc nghiệm hóa học ôn thi đh 2015 có đáp ánbai tap trac nghiem hoa hoc 12 on thi hoc ki 2ôn tập trắc nghiệm hóa họcbài tập trắc nghiệm vật lý ôn thi đại họcbài tập trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại họcôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa họcphương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi mẫuskkn giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học bằng phương pháp đồ thịôn tập kiến thức và luyện giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học thptskkn sử dụng phương pháp đồ thị để giải nhanh một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa họcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ