Thực tập hệ thống thông tin Điện Lực Hệ thống chia sẻ dữ liệu dùng hệ điều hành FREE NAS

Thực tập hệ thống thông tin Điện Lực Hệ thống chia sẻ dữ liệu dùng hệ điều hành FREE NAS

Thực tập hệ thống thông tin Điện Lực Hệ thống chia sẻ dữ liệu dùng hệ điều hành FREE NAS
... thuyết tìm hiểu hệ thống thông tin điện lực CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN LỰC 1.1 Cấu trúc sở hạ tầng hệ thống thông tin điện lực Căn kết cấu có Hệ thống thông tin Điện Lực Việt Nam, ... cứu: Hỗ trợ quản lý liệu hệ thống thông tin Điện Lực Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu hệ thống lưu trữ liệu ứng dụng hệ thống điện lực việc quản lý hệ thống thông tin điện lực Phương pháp nghiên cứu: ... dựng hệ thống lưu trữ liệu NAS (Network Attached Storage) việc quản lý liệu hệ thống thông tin Điện Lực Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống lưu trữ liệu NAS Mục đích nghiên cứu: Hỗ trợ quản lý liệu hệ...
 • 77
 • 439
 • 0

Nghiên cứu và phát triển hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa hai chi nhánh bằng dịch vụ vpn sitesite

Nghiên cứu và phát triển hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa hai chi nhánh bằng dịch vụ vpn sitesite
... NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CHIA SẺ DỮ LIỆU GIỮA HAI CHI NHÁNH BẰNG DỊCH VỤ VPN SITE - SITE GV Hướng Dẫn: Võ Đỗ Thắng Sinh Viên: Trà Hữu Nghĩa MSSV: 1151TT0248 Nghiên cứu triển khai hệ thống ... THỰC TẬP I.Nhiệm vụ giao 12 Nghiên cứu kết nối chia liệu dịch vụ VPN 13 Triển khai kết nối chia liệu dịch vụ VPN Trà Hữu Nghĩa 18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tin Khoa Công Nghệ Thông II.Kiến ... NHIỆM VỤ VÀ DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN THỰC TẬP Bộ phận thực tập : Bộ phận triển khai kỹ thuật Nhiệm vụ dịch vụ: Triển khai lắp đặt hệ thống mạng  Bảo trì hệ thống mạng  Tư vấn hỗ trợ quản trị hệ thống...
 • 61
 • 779
 • 5

Nghiên cứu và triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa hai chi nhánh của trung tâm athena bằng dịch vụ VPN site

Nghiên cứu và triển khai hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa hai chi nhánh của trung tâm athena bằng dịch vụ VPN site
... TÌM HIỂU  TỔNG QUAN  VỀ VPN Mục lục Khái niệm VPN VPN Ưu & nhược điểm Các loại VPN Bảo mật VPN Phương thức hoạt động VPN Sản phẩm công nghệ giành cho VPN 1.Khái niệm VPN Một mạng VPN điển hình bao ... bên VPN mạng riêng sử dụng hệ thống mạng công cộng (thường Internet) để kết nối địa điểm người sử dụng từ xa với mạng LAN trụ sở trung tâm 2.Ưu điểm VPN Giảm chi phí vận hành quản lý Giảm chi phí thiết lập ... Sau đó,người sử dụng có thể  gọi một số miễn phí để liên  hệ với NAS dùng phần mềm VPN máy khách để truy  cập vào mạng riêng của côngty. Loại VPN này cho phép  các kết nối an toàn, có mật mã 3.Các loại VPN VPN điểm nối điểm KN...
 • 22
 • 587
 • 4

Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Báo cáo thực tập tại Tổng Công ty Điện lực Việt Nam
... Báo cáo thực tập tổng hợp K37F4 Nguyễn Thị Hoàng Lý-Lớp Sơ đồ máy tổ chức Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ( trình bày trang sau ) Trong đó: 1.Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty Địên lực Việt Nam Thực ... thuật Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam: Các quan trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam gồm:14 nhà máy điện, trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, công ty truyền tải, trung tâm thông tin điện ... thiết bị, lực lợng cán công nhân viên công ty điện lực lực lợng chủ đạo kinh doanh viễn thông công cộng VII Thực trạng hoạt động thơng mại thị trờng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam: 1 .Công tác...
 • 12
 • 1,737
 • 2

báo cáo thực tập tốt nghiệp công ty điện lực thủ đức

báo cáo thực tập tốt nghiệp công ty điện lực thủ đức
... 45 / 69 Báo cáo thực tập Tốt nghiệp SVTT: Phan Nguyễn Ngọc Thiện Đơn vị thực tập: Công ty Điện lực Thủ Đức Trang 46 / 69 Báo cáo thực tập Tốt nghiệp Đơn vị thực tập: Công ty Điện lực Thủ Đức C ... Báo cáo thực tập Tốt nghiệp Đơn vị thực tập: Công ty Điện lực Thủ Đức Phần 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC THỦ ĐỨC Thông tin chung: Tên gọi: Công ty Điện lực Thủ Đức Cơ quan chủ quản: Tổng Công ... Tổng Công ty Điện lực TP HCM - Phương án phối hợp xử lý cố Công Ty Điện Lực Thủ Đức SVTT: Phan Nguyễn Ngọc Thiện Trang 36 / 69 Báo cáo thực tập Tốt nghiệp Đơn vị thực tập: Công ty Điện lực Thủ Đức...
 • 69
 • 2,841
 • 9

Báo cáo đề tài thực tập CNTT nghiên cứu các trojan, malware cho phép đánh cắp dữ liệu như danh sách contact, tin nhắn trên điên thoại sử dụng android và gửi ra ngoài

Báo cáo đề tài thực tập CNTT nghiên cứu các trojan, malware cho phép đánh cắp dữ liệu như danh sách contact, tin nhắn trên điên thoại sử dụng android và gửi ra ngoài
... mã độc điện thoại bạn Hôm viết báo cáo đề tài Nghiên cứu trojan, malware cho phép đánh cắp liệu danh sách contact, tin nhắn điện thoại Android gửi ngoài để nghiên cứu, tìm hiểu cách thức hoạt ... mail cho bạn Attached File (tập tin exe) cho biết file hỗ trợ sử dụng Internet thực chất file ăn cắp password Lợi dụng tin tưởng mượn sửa chữa máy tính bạn họ dễ dàng lấy mật đa số người sử dụng ... bàn phím bạn sử dụng SVTH: Lê Công Hậu 51101058 Trang 19 Báo cáo thực tập GVHD: Thầy Võ Đỗ Thắng Hình 2.1.9 Configure the keyboard SVTH: Lê Công Hậu 51101058 Trang 20 Báo cáo thực tập GVHD: Thầy...
 • 59
 • 1,052
 • 1

BÁO cáo đề tài THỰC tập CNTT nghiên cứu các trojan, malware cho phép đánh cắp dữ liệu như danh sách contact, tin nhắn trên điên thoại sử dụng android và gửi ra ngoài

BÁO cáo đề tài THỰC tập CNTT nghiên cứu các trojan, malware cho phép đánh cắp dữ liệu như danh sách contact, tin nhắn trên điên thoại sử dụng android và gửi ra ngoài
... AN NINH MẠNG QUỐC TẾ ATHENA BÁO CÁO ĐỀ TÀI THỰC TẬP CNTT Nghiên cứu Trojan, Malware cho phép đánh cắp liệu danh sách contact, tin nhắn điên thoại sử dụng Android gửi CBHD: Thầy VÕ ĐỖ THẮNG SVTH: ... Android virus trojan, dạng virus chủ yếu để sử dụng để đánh cắp tiền người dùng bị lây nhiễm cách gửi đến họ tin nhắn lừa đảo, đọc thông tin cần thiết gửi báo cáo đến nơi khác, ăn cắp thông tin ... DroidDream nhúng vào ứng dụng (số lượng ứng dụng chứa Malware nhiều 50 ứng dụng) chiếm quyền root vào thiết bị bạn sau bạn chạy ứng dụng lần sử dụng SVTH: Nguyễn Đức Thái Trang 20 Báo cáo thực tập CBHD:...
 • 80
 • 471
 • 0

Gợi ý làm báo cáo thực tập kế toán đại học điện lực

Gợi ý làm báo cáo thực tập kế toán đại học điện lực
... khoản kế toán 2.4.4 Trình tự kế toán 2.5 Kế toán khoản toán 2.5.1 Nội dung 2.5.2 Chứng từ sử dung 2.5.3 Tài khoản kế toán 2.5.4 Trình tự kế toán CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN ... Tài khoản kế toán 2.5.4 Trình tự kế toán 2.6 Kế toán doanh thu tài chính, chi phí tài 2.6.1 Nội dung 2.6.2 Chứng từ sử dung 2.6.3 Tài khoản kế toán 2.6.4 Trình tự kế toán 2.7 Kế toán thu nhập ... lý ( đưa hồ sơ phân cấp quản lý DN ) 1.5.2 Chức nhiệm vụ phận quản lý 1.6 Tổ chức công tác kế toán công ty 1.6.1 Chế độ sách kế toán 1.6.2 Tổ chức máy kế toán CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ...
 • 15
 • 450
 • 0

ứng dụng hệ thống thông tin cuahsi trong quản lý và chia sẻ dữ liệu thủy văn tỉnh sóc trăng

ứng dụng hệ thống thông tin cuahsi trong quản lý và chia sẻ dữ liệu thủy văn tỉnh sóc trăng
... Ngoài việc quản lý, hệ thống thông tin thủy văn CUAHSI hỗ trợ phần mềm phục vụ chia sẻ liệu Chia sẻ liệu giúp ngƣời dùng tải liệu thủy văn thông qua Internet 4.3 CHIA SẺ DỮ LIỆU Chia sẻ liệu giữ ... số liệu thủy văn đƣợc thu thập từ Sở, Ban, Ngành Hệ thống thông tin thủy văn CUAHSI đƣợc áp dụng nhằm thống liệu theo định dạng chung cho liệu thủy văn tỉnh Ngoài ra, hệ thống thông tin thủy văn ... thủy văn CUAHSI HIS  Ứng dụng phần mềm Hamachi để chia sẻ liệu thủy văn nội  Ứng dụng Hydro Desktop Hydro Excel tong quản chia sẻ liệu Phƣơng pháp thực quản chia sẻ liệu thủy văn đƣợc...
 • 57
 • 427
 • 1

Upload tập tin cùng lúc lên 30 dịch vụ chia sẻ dữ liệu docx

Upload tập tin cùng lúc lên 30 dịch vụ chia sẻ dữ liệu docx
... trên, nhấn nút Upload nút Browse: Tuỳ thuộc vào độ lớn tập tin, trình tải liệu vài phút Khi hoàn thành, danh sách xuất bao gồm logo trang chia sẻ liên kết để download tập tin Bạn chia sẻ toàn danh ... để chia sẻ file nhiều host lúc Tuy nhiên số website yêu cầu người sử dụng phải tạo tài khoản để download liệu, số khác chí thiết kế bằng… tiếng Nga FlashMirrors.com không cho biết chi tiết dịch ... FlashMirrors.com không cho biết chi tiết dịch vụ mà hỗ trợ trang chủ, bạn cần biết website trước gửi cho bạn bè, tốt nên chọn dịch vụ quen thuộc RapidShare hay MegaUpload… gửi toàn danh sách cho họ lựa...
 • 4
 • 202
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 10: BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH pdf

Giáo án Tin Học lớp 10: BÀI TẬP HỆ ĐIỀU HÀNH pdf
... C:\LOP10\HOCKY1\TOAN.DOC chữa A:\LOP10\HOCKY1\TOAN.DOC Bài 4: Khi giao tiếp với HĐH Windows người ta đưa yêu cầu thông tin vào hệ thống cách nào? GV: Gọi hs đứng chỗ Bài 5: Làm sách giáo khoa trang 71 trả lời câu hỏi ... tên đúng: Tin hoc 10.doc, 123.jpg, setup.exe, donxinnghiphep.doc, nguyen1.pas, GV: Mời HS nhận xét chữa ucln.cpp, hanhkhucngayvadem.dat Các tên MS-DOS: setup.exe, nguyen1.pas, ucln.cpp Bài 2: Có ... dep.jpg, mai mai mot tinh yeu.mp3 Trong tệp có đuôi: mp3 tệp ca nhạc, doc tệp văn bản, jpg tệp ảnh Em tạo thư mục để chứa tệp cho HS ghi Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò khoa học nhất? GV: Gọi...
 • 5
 • 5,367
 • 8

xây dựng và quản lý hạ tầng lưu trữ lưới cho hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu linda

xây dựng và quản lý hạ tầng lưu trữ lưới cho hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu linda
... FileTênlogiccủamộtthựcthểdữliệutronglướid liệu, hàmchứanộidungc Name ủathựcthểd liệu ó Sinh viên Đào Hải Hưng – lớp Hệ thống thông tin – K50 12 Xừy dựng quản tầng lưu trữ lưới hệ thống lưu trữ chia sẻ dử liệu LINDA ... lớp Hệ thống thông tin – K50 14 Xừy dựng quản tầng lưu trữ lưới hệ thống lưu trữ chia sẻ dử liệu LINDA Việc đặt máy chủ nhiều địa điểm khác làm tăng tính cục cho hệ thống Tuy nhiên hệ thống chia ... chomộthệthốngnhưvậy.Vìlýdođó,dựánLINDA xây dựng với việc sử dụng hạ tầng lưới phục vụ cho mục đích lưu trữ chia sẻ Sinh viên Đào Hải Hưng – lớp Hệ thống thông tin – K50 15 Xừy dựng quản tầng lưu trữ lưới hệ thống...
 • 74
 • 283
 • 0

on tap he dieu hanh

on tap he dieu hanh
... mềm card hình • Mô hình phân lớp kiến trúc hệ điều hành • Lịch sử phát triển hệ điều hành: Batch monitor  Multiprogramming Time sharing, Graphical UI, Network, PDA Các chủ đề • Tiến trình, tiểu ... động (First Fit, Best Fit Worse Fit) • Kỹ thuật phân trang phân đoạn • Cơ chế thay trang overlay theo FIFO sử dụng tương lai • Swap In Swap out nào? Các chủ đề • Hệ thống quản lý tập tin gì? • Các...
 • 6
 • 336
 • 1

Bài tập hệ điều hành

Bài tập hệ điều hành
... trang lậu sử dụng tương lai để thay - Thuật toán LRU: Chọn trang lâu chưa sử dụng BÀI TẬP CHƯƠNG VI HỆ THỐNG TẬP TIN 1./ Một ổ đĩa C: định dạng dạng FAT16 gồm có 15 cluster Kích thước cluster ... vòng Điều phối theo độ ưu tiên độc quyền: có độ ưu tiên nhỏ thực trước Điều phối ưu tiên không độc quyền: giống thực mà xuất tiến trình có độ ưu tiên nhỏ phải dừng để nhường cho tiến trình thực BÀI ... Cho biết cluster liệu thư mục music, tập tin autoxec.bat vidu.txt b) Cho biết nội dung 17 phần tử đầu bảng FAT entry đầu Root dir tập tin autoexec.bat thêm vào tập tin boot.ini có kích thước 4318...
 • 11
 • 4,208
 • 165

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thuc tap ke toan cong ty dien lucbáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty điện lựcbáo cáo thực tập tốt nghiệp đại học điện lựcbài tập hệ điều hànhbài tập hệ điều hành lab frame relaybài tập hệ điều hành linuxôn tập hệ điều hànhđề cương ôn tập hệ điều hànhgiải bài tập hệ điều hànhbài tập hệ điều hành có lời giảibài tập hệ điều hành quản lý bộ nhớbài tập hệ điều hành nâng caocác dạng bài tập hệ điều hànhon tap he dieu hanh mang nang caoôn tập hệ điều hành window xpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ