1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Phân tích hoạt động marketing đối với sản phẩm singulair của công ty merck sharpdohme việt nam

Phân tích hoạt động marketing đối với sản phẩm singulair của công ty merck sharpdohme việt nam

Phân tích hoạt động marketing đối với sản phẩm singulair của công ty merck sharpdohme việt nam

... marketing cho sản phẩm Singulair công ty MSD, tiến hành đề tài: “ Phân tích hoạt động marketing sản phẩm Singulair công ty Merck Sharp & Dohme Việt Nam Với mục tiêu sau: Phân tích đặc điểm khách hàng ... tiêu sản phẩm Singulair Phân tích hoạt động marketing- mix sản phẩm Singulair, giai đoạn 2010-2013 Từ đó, đƣa số ý kiến đóng góp nhằm giúp nâng cao hiệu marketing sản phẩm Singulair công ty MSD Việt ... đƣợc với thuốc khác MSD cần có hoạt động marketing đắn cho sản phẩm Singulair 17 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu Công ty MSD với hoạt động marketing cho sản phẩm...
 • 88
 • 547
 • 5
Phân tích hoạt động marketing đối với sản phẩm depakine của công ty sanofi tại thị trường hà nội năm 2014

Phân tích hoạt động marketing đối với sản phẩm depakine của công ty sanofi tại thị trường hà nội năm 2014

... tài : Phân tích hoạt động marketing sản phẩm Depakine công ty Sanofi thị trƣờng Nội năm 2014 với mục đích tìm hiểu hoạt động marketing sản phẩm Depakine chủ yếu thị trƣờng Nội năm 2014 ... tắt nội dung nghiên cứu: 22 Phân tích hoạt động marketing sản phẩm Depakine công ty Sanofi thị trƣờng Nội năm 2014 Mục tiêu Phân tích kết hoạt động marketing sản phẩm Depakine công ty Sanofi ... gồm: Phân tích vận dụng số chiến lược marketing – mix sử dụng sản phẩm Depakine công ty Sanofi năm 2014 Phân tích hoạt động marketing qua ý kiến số bác sĩ kê đơn sản phẩm Depakine thị trường Nội...
 • 113
 • 590
 • 4
Luận văn tốt nghiệp “ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM

Luận văn tốt nghiệp “ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM "

... Vì Công ty phải thể ưu loại đường, khách hàng đến với công ty mua loại đường nhà máy Đây điều mà nhà máy làm II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM ... nghiệp ` 26 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM I LỊCH SỦ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Quá trình hình thành ... 1981 - thành lập Công ty rau thuộc Ngoại Thương ( Thương Mại ) Năm 1991 Công ty rau xát nhập với Công ty thực phẩm công nghệ Miền Bắc thành Công ty thực phẩm Miền Bắc trực thuộc tổng Công ty thực...
 • 84
 • 465
 • 0
Luận văn: Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đường của công ty thực phẩm Miền Bắc - FINOXIM pot

Luận văn: Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đường của công ty thực phẩm Miền Bắc - FINOXIM pot

... Vì Công ty phải thể ưu loại đường, khách hàng đến với công ty mua loại đường nhà máy Đây điều mà nhà máy làm II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM ... nghiệp ` 26 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỜNG CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC - FINOXIM I LỊCH SỦ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Quá trình hình thành ... 1981 - thành lập Công ty rau thuộc Ngoại Thương ( Thương Mại ) Năm 1991 Công ty rau xát nhập với Công ty thực phẩm công nghệ Miền Bắc thành Công ty thực phẩm Miền Bắc trực thuộc tổng Công ty thực...
 • 84
 • 465
 • 0
Phân tích họat động Marketing Mix về sản phẩm dầu nhờn ENEOS của Tập đòan Nippon Oil (Nhật Bản) tại ITC.doc

Phân tích họat động Marketing Mix về sản phẩm dầu nhờn ENEOS của Tập đòan Nippon Oil (Nhật Bản) tại ITC.doc

... CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA ITC VỀ DẦU NHỜN ENEOS 4.1 Chiến lược sản phẩm (Product Strategy) Dầu nhờn ENEOS sản phẩm Nippon Oil Group sản xuất theo kỹ thuật công nghệ đại Nhật Bản Dầu nhờn ITC ... thực tập ITC, em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm quý báu môi trường kinh doanh thực tiễn Em chọn đề tài Phân tích họat động Marketing Mix sản phẩm dầu nhờn ENEOS Tập đòan Nippon Oil (Nhật Bản) ... 13,2% Báo cáo thực tập GVHD: Thầy Bùi Ngọc Tuyền CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỌAT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA ITC ĐỐI VỚI DẦU NHỜN ENEOS THUỘC NIPPON OIL GROUP (NHẬT BẢN) Khái niệm Marketing Mix Ảnh hưởng yếu...
 • 33
 • 1,346
 • 8
176 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing đối với sản phẩm dịch truyền của Công ty TNHH Sông Nhuệ

176 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing đối với sản phẩm dịch truyền của Công ty TNHH Sông Nhuệ

... đánh giá hoạt động marketing sản phẩm dịch truyền công ty TNHH Sông Nhuệ thời gian qua Chơng : Các giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing phân phối sản phẩm dịch truyền công ty TNHH Sông Nhuệ Tôi ... Phân tích đánh giá hoạt động Marketing sản phẩm dịch truyền công ty TNHH Sông Nhuệ thời gian qua I Khái quát công ty TNHH Sông Nhuệ Quá trình phát triển công ty TNHH Sông Nhuệ 1.1 Lịch sử đời ... Markeing 40B Thực trạng giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing sản phẩm dịch truyền công ty TNHH Sông Nhuệ Kết cấu luận văn gồm ba phần : Chơng : Những vấn đề lý luận hoạt động marketing kinh...
 • 79
 • 520
 • 0
517 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing đối với sản phẩm dịch truyền của Công ty TNHH Sông Nhuệ

517 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing đối với sản phẩm dịch truyền của Công ty TNHH Sông Nhuệ

... 1.1.1 Đối với hàng thực phẩm 51 1.1.2 Đối với hàng công nghệ 52 1.2 Ứng dụng tham số sản phẩm vào hoạt động kinh doanh công ty Techpro 54 1.2 Ứng dụng tham số sản phẩm vào ... hoạt động kinh doanh hoạt động đượctổ chức, thực nhằm mục đích kiếm lời Như tất hoạt động như: quảng cáo, tăng giá bán, cải tiến mẫu mã sản phẩm đều hoạt động kiếm lời – hoạt động marketing hoạt ... mà công ty kinh doanh khai thác ngành hàng công ty chưa kinh doanh đăng ký kinh doanh Là công ty thương mại Techpro không đơn nhà cung cấp sản phẩm nhà sản xuất tạo mà côngty thực hoàn thiện sản...
 • 96
 • 479
 • 0
Tài liệu Phân tích họat động Marketing Mix về sản phẩm dầu nhờn ENEOS của Tập đòan Nippon Oil (Nhật Bản) tại ITC docx

Tài liệu Phân tích họat động Marketing Mix về sản phẩm dầu nhờn ENEOS của Tập đòan Nippon Oil (Nhật Bản) tại ITC docx

... 2: PHÂN TÍCH HỌAT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA ITC ĐỐI VỚI DẦU NHỜN ENEOS THUỘC NIPPON OIL GROUP (NHẬT BẢN) Khái niệm Marketing Mix Ảnh hưởng yếu tố môi trường đến hoạt động Marketing Mix ITC sản phẩm ... HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA ITC VỀ DẦU NHỜN ENEOS 4.1 Chiến lược sản phẩm (Product Strategy) Dầu nhờn ENEOS sản phẩm Nippon Oil Group sản xuất theo kỹ thuật công nghệ đại Nhật Bản Dầu nhờn ITC ... thực tập ITC, em học hỏi rút nhiều học kinh nghiệm quý báu môi trường kinh doanh thực tiễn Em chọn đề tài Phân tích họat động Marketing Mix sản phẩm dầu nhờn ENEOS Tập đòan Nippon Oil (Nhật Bản)...
 • 35
 • 625
 • 1
Phân tích hoạt động Marketing – Mix cho sản phẩm xăng dầu tại Công ty cổ phần Phạm Thiều

Phân tích hoạt động Marketing – Mix cho sản phẩm xăng dầu tại Công ty cổ phần Phạm Thiều

... SVTH: Trần Thị Yến Phân tích hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm xăng dầu Công ty cổ phần Phạm Thiều hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm xăng dầu công ty cổ phần Phạm Thiều để làm báo cáo ... Phân tích hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm xăng dầu Công ty cổ phần Phạm Thiều công ty 30 2.2.2.2 Tình hình tổ chức hoạt động Marketing công ty 33 2.3 Phân tích môi ... hành Công ty cổ phần Phạm Thiều) GVHD: Nguyễn Thị Hoài Hoa - 16 - SVTH: Trần Thị Yến Phân tích hoạt động Marketing Mix cho sản phẩm xăng dầu Công ty cổ phần Phạm Thiều Từ Bảng cho thấy số lao động...
 • 66
 • 637
 • 0
Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng phát triển cấu trúc marketing-Mix với sản phẩm miến của công ty cp phát triển quốc tế qc

Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng phát triển cấu trúc marketing-Mix với sản phẩm miến của công ty cp phát triển quốc tế qc

... tới phát triển cấu trúc marketing-mix công ty CP phát triển quốc tế QC 2.2.1 Giới thiệu công ty CP phát triển quốc tế QC 2.2.1.1 Sơ lược công ty Công ty CP phát triển quốc tế QC thành lập vào ... CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC MARKETINGMIX VỚI SẢN PHẨM MIẾN CỦA CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ QC CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN, MỘT SỐ GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN CẤU ... 2.3 Phân tích thực trạng phát triển cấu trúc marketing-mix công ty CP phát triển quốc tế QC Kết vấn Qua tiến hành vấn với số lượng 15 người em thu kết sau: Về sản phẩm: Công ty cp phát triển quốc...
 • 44
 • 1,218
 • 1
Thực trạng hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đường của công ty thực phẩm miền bắc - finoxim

Thực trạng hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đường của công ty thực phẩm miền bắc - finoxim

... hàng đến với công ty mua loại đờng nhà máy Đây điều mà nhà máy làm đợc II Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng sản phẩm đờng công ty thực phẩm Miền Bắc Kênh bán hàng ` 39 Trong hoạt động bán ... Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng sản phẩm đờng công ty thực phẩm miền bắc - finoxim i Lịch sủ hình thành phát triển công ty Quá trình hình thành phát triển Năm 1981 - thành lập Công ty rau ... Ngoại Thơng ( Thơng Mại ) Năm 1991 Công ty rau xát nhập với Công ty thực phẩm công nghệ Miền Bắc thành Công ty thực phẩm Miền Bắc trực thuộc tổng Công ty thực phẩm Tháng năm 1996 Thơng mại định...
 • 75
 • 483
 • 0
Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đường của công ty thực phẩm miền bắc

Phương hướng và biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đường của công ty thực phẩm miền bắc

... hàng đến với công ty mua loại đờng nhà máy Đây điều mà nhà máy làm đợc II Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng sản phẩm đờng công ty thực phẩm Miền Bắc Kênh bán hàng ` 39 Trong hoạt động bán ... Ngoại Thơng ( Thơng Mại ) Năm 1991 Công ty rau xát nhập với Công ty thực phẩm công nghệ Miền Bắc thành Công ty thực phẩm Miền Bắc trực thuộc tổng Công ty thực phẩm Tháng năm 1996 Thơng mại định ... chi nhánh, trạm kinh doanh thực phẩm Chức nhiệm vụ công ty 3.1 Chức công ty Công ty thực phẩm Miền Bắc hoạt động với chức chủ yếu sau: + Kinh doanh mặt hàng thực phẩm công nghệ ( nh rợu, bia, nớc...
 • 75
 • 476
 • 1
phân tích hoạt động xuất khẩu cá tra, cá basa của công ty cổ phần thủy sản Cafatex

phân tích hoạt động xuất khẩu cá tra, cá basa của công ty cổ phần thủy sản Cafatex

... Phân tích hoạt động xuất tra, basa công ty Cafatex vào thị trường EU CHƯƠNG TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁ TRA, BASA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX I THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN CÁC LOẠI CỦA ... Phân tích hoạt động xuất tra, basa công ty Cafatex vào thị trường EU khu vực giới Đó lý mà em chọn đề tài: Phân tích hoạt động xuất tra, basa công ty cổ phần thủy sản cafatex vào ... 2005/2004 Phân tích hoạt động xuất tra, basa công ty Cafatex vào thị trường EU SVTH: Nguyến Thành Phúc Thuỷ sản đông lạnh khác đông Sản phẩm Tôm đông Phân tích hoạt động xuất tra, basa công ty...
 • 82
 • 1,208
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân tích thực trạng hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đường của công ty thực phẩmphân tích chiến lược marketing đối với sản phẩm cáp sợi quang của công ty điện tử và viễn thông vtcphương hướng và biện pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với sản phẩm đường của công ty thực phẩm miền bắcphân tích hoạt động quản trị quan hệ khách hàng của công typhân tích một số chỉ tiêu tài chính căn bản của công ty tnhh aon việt namphân tích hoạt động xuất khẩu cá tra cá basa tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản panga mekonggiải pháp nâng cao hoạt động marketing cho dịch vụ taxi vinasun của công ty cổ phần ánh dƣơng việt nam vinasun corphoàn thiện giải pháp marketing online cho sản phẩm subiz của công ty cổ phần giải pháp trực tuyến vietnambiztăng cường hoạt động marketing pr quảng bá hình ảnh của công tykhái niệm và vai trò của marketing đối với sự phát triển của công tytrò của marketing đối với sự phát triển của công typhân tích biến động nguồn vốn và sử dụng vốn của công typhân tích biến động về giá cà phê xuất khẩu của công ty ahoạt động đầu tư tài sản cố định của công tymột số lý luận cơ bản về hoạt động marketing thu hút khách trung quốc của công ty lữ hànhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP