1. Trang chủ >
 2. Đề thi >
 3. Đề thi lớp 3 >

Bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 3

Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3

Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3

... TRA MễN TON LP Bài 1( đ):Tính nhanh a 37 x 18- x 74 + 100 b 52 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bi (2 im): Tỡm X a ( x + 37 ) + 19 = 65 b ( x - 36 ) + 17 = 80 Bài 3( đ): Hùng có 16 que tính, Minh có nhiều ... x = 39 00 + 98 GV: Nguyn Th Thanh Thy ễn Toỏn lp 3- B ụn cui nm Toỏn lp Bài 3( đ): Một nhà máy có tổ công nhân, tổ có số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba có số công nhân tổ một, tổ hai có công ... nhanh a + + +7 + + 11 + 13 +15 +17 +19 b 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + Bài (2 đ): Tìm X a X + 75 = 482- 25 b, X 85 = 100- 85 Bài (2 đ): Viết thêm số vào dãy số sau : a 10, 20, 30 ,40 b 1, 4, 7, 10, Bài...
 • 14
 • 976
 • 0
bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2

bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2

... Cỏc s 5 62; 625 ; 6 52 vit theo th t t n ln l: a 5 62; 625 ; 6 52 b 625 ; 5 62; 6 52 c 6 52; 625 ; 5 62 B) Trong cỏc s 26 5; 27 9; 25 7; 29 7; s ln hn 27 9 l: a 26 5 b 25 7 c 29 7 ỳng ghi , sai ghi S: a 38m + 27 m = ... tng dn : 724 , 1 92 , 853 , 358 , 446 b, in s thớch hp vo ch chm 23 5 ;23 7;.; ;24 3 426 ;436;.; ; Bi : in du >,...
 • 39
 • 1,334
 • 0
Bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 3

Bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 3

... hình vuông có cạnh dài cm.Tính chu vi hình vuông,diện tích hình vuông KIM TRA MễN TON LP Bài 1( đ):Tính nhanh a 37 x 18- x 74 + 100 b 52 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bi (2 im): Tỡm X a ( x + 37 ) + ... b, X x = 39 00 + 98 Bài 3( đ): Một nhà máy có tổ công nhân, tổ có số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba có số công nhân tổ một, tổ hai có công nhân Hỏi nhà máy có công nhân ? Bài 4( đ): Năm nay, ... nhanh a + + +7 + + 11 + 13 +15 +17 +19 b 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + Bài (2 đ): Tìm X a X + 75 = 482- 25 b, X 85 = 100- 85 Bài (2 đ): Viết thêm số vào dãy số sau : a 10, 20, 30 ,40 b 1, 4, 7, 10, 1...
 • 11
 • 949
 • 14
Bộ đề ôn tập HKI môn toán lớp 11 năm 2010-2011 docx

Bộ đề ôn tập HKI môn toán lớp 11 năm 2010-2011 docx

... d l nh ca ng thng d : x y qua phộp i xng trc c) Tớnh gúc gia d v , t ú suy gúc gia d v d 11 I PHN CHUNG CHO TH SINH C HAI BAN Cõu I: 2Cosx b) y = Sinx 2.sin x 2) Tỡm giỏ tr ln nht v ... J ln lt l trung im AC v BC Trờn BD ly im K x x cho BK=2KD th ba (theo chiu gim dn s m ca x) l 112 Tỡm n v h s ca s hng cha x4 a) Tỡm giao im E ca CD v (IJK) Chng minh: DE=DC b) Tỡm giao im F ... sin x )(cos x - sin x ) cos x b) Xỏc nh m phng trỡnh cú nghim Cõu II: Cõu II: www.mathvn.com 11 Bieõn soaùn : Tran Duy Thaựi www.mathvn.com 12 Bieõn soaùn : Tran Duy Thaựi www.MATHVN.com www.MATHVN.com...
 • 10
 • 421
 • 0
Bộ đề ôn tập cuối năm môn toán 8

Bộ đề ôn tập cuối năm môn toán 8

... T×m sè häc sinh cđa hai líp 8A vµ 8B biÕt líp 8A nhiỊu h¬n líp 8B häc sinh NÕu chun häc sinh tõ líp 8B sang líp 8A th× sè häc sinh líp 8B b»ng sè häc sinh líp 8A Bµi 3: Cho ∆ABC vu«ng t¹i A ... A 18cm B 9cm C 8cm D kh¸c víi c¶ A,B, C C©u 8: Mét h×nh lËp ph¬ng cã diƯn tÝch toµn phÇn b»ng 96 cm2 ThĨ tÝch cđa h×nh lËp ph¬ng trªn b»ng: A 16cm3 B 64cm3 C 48cm3 D 68cm3 II- PhÇn tù ln: (8 ®iĨm) ... 180 cm2 diện tích ∆ A′B′C′ là: A 80 cm B 120 cm2 C 288 0 cm2 D 1225 cm2 Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng đáy tam giác có kích thước 3cm; 4cm; 5cm chiều cao7cm Diện tích xung quanh là: A 42cm2 B 84 ...
 • 11
 • 606
 • 3
10 bộ đề ôn tập cuối năm lớp 5

10 bộ đề ôn tập cuối năm lớp 5

... A 1 350 00 x x 100 B 1 350 00 x : 100 C 1 350 00 : x 100 D 1 350 00 : : 100 Bài : (2 điểm) Nối hai phép tính có kết :  324, x 0,  324, : 100  324, x 0, 001  324, : 0, 25     324, x 324, : 100 0 ... 5cm = ………… dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm : A 2, 53 dm B 2, 35dm C 0, 0235dm D 0, 00235dm Bài : (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : 0, 305kg x 100 0 = 305g 13, 5dm2 x 0, 01 = 0, 135m2 ... A m B m C m D m 10 100 100 0 100 00 2/ Phân số lớn bé : 7 10 11 12 11 A B C D 14 14 14 3/ Nếu y x = giá trò y : 10 169 A B C D 10 40 10 40 4/ Một người bán hàng bò lỗ 1 350 00 đồng 5% số tiền vốn...
 • 20
 • 723
 • 13
bộ đề ôn tập cuối năm tiếng Anh lớp 7

bộ đề ôn tập cuối năm tiếng Anh lớp 7

... (Viết theo hướng dẫn) (1pt) a Thanh is a fluent English speaker Thanh speaks b What's your weight? How -THE END ĐỀ I Chọn khoanh tròn đáp án A,B, C(3 điểm) ... _ 36 Mary/ not/ feel well/ had to/ doctor ĐỀ ĐỀ THI HK II I Khoanh tròn từ/ cụm từ/ câu ( ứng với A,B,C D) Nga / watch /TV / last night A Nga watches ... evening A B C D 16 Mr Jones worked hard and his close friend didn’t A B C D ( 17, 18) Chọn cách xếp từ từ, cụm từ gợi ý (0,5) 17 What/ wrong/ Nam/ yesterday/ was/ with/? A What was wrong with Nam yesterday?...
 • 8
 • 1,040
 • 9
Bộ đề ôn tập cuối năm Ngữ văn 9

Bộ đề ôn tập cuối năm Ngữ văn 9

... đoạn văn, với số câu theo yêu cầu (không nhiều câu) - Trình bày rõ ràng, mạch lạc, lời văn lu loát Câu2: ( điểm) a, Sự khác từ thầy hai câu: (1điểm) - Câu (1) từ thầy thành phần khởi ngữ câu ... phải xa Bác thật rồi, nhà thơ không cầm nớc mắt Mai miền Nam thơng trào nớc mắt Câu thơ có cách diễn đạt mộc mạc, chân thành kiểu Nam Bộ Ba câu cuối bắt đầu điệp ngữ muốn làm bày tỏ niềm mong ớc, ... thành phần khởi ngữ câu - Câu (2) từ thầy thành phần chủ ngữ câu b, Nếu bỏ từ thầy câu (1) ý nghĩa câu không thay đổi Từ thầy làm khởi ngữ câu (1) có tác dụng nhấn mạnh đến chủ thể hành động...
 • 4
 • 674
 • 6
Đề ôn tập cuối năm Toán + TV (09-10)

Đề ôn tập cuối năm Toán + TV (09-10)

... 978 = 900 + 70 + 509 = 500 + * Lưu ý: Học sinh giải cách khác đúng, hợp lí cho trọn điểm phần, PHÒNG GD & ĐT TX GIA NGHĨA TRƯỜNG TH BẾ VĂN ĐÀN Họ tên:………………………… Lớp:………… Điểm ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC ... Câu : Viết số 357, 978, 509 theo mẫu: Mẫu 357 = 300 + 50 + ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm) Câu 1 Đáp án Điểm C 0.25 B 0.25 C 0.5 B 0.5 ... Giáo viên đọc cho HS viết tựa đề đọc sau: Tôn trọng luật lệ chung Một hôm, Bác Hồ đến thăm chùa Lệ thường, vào chùa phải bỏ dép Nhưng vị sư mời Bác dép vào Bác không đồng ý Đến thềm chùa, Bác...
 • 6
 • 602
 • 2
Bộ đề ôn tập HK2 môn toán lớp 10

Bộ đề ôn tập HK2 môn toán lớp 10

... OAB có diện tích Hết 10 Biên soạn: Đồn Thị Xn Mai SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP THPT Chun Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ II Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 10 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG ... Quốc Quận SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP THPT Chun Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ II Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 10 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (8,0 điểm) Câu ... Trọng Thư SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP THPT Chun Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ II Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 10 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ Bài 1: Xét bất phương trình mx − ≤ (1) a/ CMR với m...
 • 10
 • 975
 • 3
Bộ đề ôn tập HK1 môn toán lớp 11

Bộ đề ôn tập HK1 môn toán lớp 11

... THÁP THPT Chun Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ I Năm học 2 011- 2012 Mơn TỐN - Lớp 11 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG (8,0 điểm) Câu I (3 điểm ) 1) Tìm tập xác định hàm số y   sin x ... Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ I Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 11 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (7.0 điểm) Câu ( 3,0 điểm)  1) Tìm tập xác định hàm số ... Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ I Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 11 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (8.0 điểm) Câu I: ( 3,0 điểm) 1) Tìm tập xác định hàm số...
 • 32
 • 887
 • 5
Bộ đề ôn tập HK2 môn toán lớp 11

Bộ đề ôn tập HK2 môn toán lớp 11

... Mọi thành công nhờ kiên trì lòng say mê” 10 SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP THPT Chun Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ II Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 11 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ 10 11 ... Quốc Quận SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP THPT Chun Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ II Năm học 2012-2013 Mơn TỐN – Lớp 11 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (8,0 điểm) Câu ... Trọng Thư SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP THPT Chun Nguyễn Quang Diêu ĐỀ ƠN THI HỌC KỲ II Năm học 2012-2013 Mơn TỐN - Lớp 11 Thời gian làm 90 phút ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG Câu I (3 điểm ) Tìm giới hạn sau (nếu...
 • 11
 • 869
 • 3
ôn tập cuối năm toán lớp 1

ôn tập cuối năm toán lớp 1

... Bài 1: Đặt tính tính 17 - 12 + Bài 2: Tính 10 + 14 + 18 - + 13 17 - 15 - 18 cm - 8cm + cm = 19 cm - cm + cm = 15 cm + cm - cm = 10 cm + ... 17 Bài 1: Tính + 40 = + 20 = + 90 = + 51 = 29-6= 34 - = 68 - = 99 - = Bài 2: , = 82 - 41 53 - 12 87 - 56 45 - 14 78 - 21 58 - 12 86 - 80 19 - 98 - 27 16 - 50 - 10 98 - 80 ... cm = Bài : Điền dấu > , < , = 26 12 15 16 + 23 49 11 47 25 19 67 42 12 + 13 Bài : Giải toán theo tóm tắt sau: An Bình có : 54 bi Bình có : chục bi 13 An có : bi? Bài giải ...
 • 42
 • 402
 • 2
ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN 7

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM TOÁN 7

... 2x2y2 ; C ;1 ; ÔN TẬP HÌNH HỌC Bài Chọn câu trả lời đúng: D Một kết D 0x2y D Một kết HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN PHẦN I: Trắc nghiệm (3đ) , Mỗi câu 0,25 đ Câu Đáp án A PHẦN II: Tự luân (7 ) B C A B C ... 13 (1đ5) Đápán a/ Dấu hiệu thời gian giải toán học sinh lớp b/ Lập bảng tần số tìm Mốt dấu hiệu c/ Tính X = 4.2 + 5.1 + 6.6 + 7. 8 + 8 .7 + 9.3 + 10.3 = 7, 3 30 Điểm 0,25 1,0 0,25 14 (1,0đ) - a ... ÔN TẬP ĐẠI SỐ Bài 1: Cho hai đa thức : P(x) = 5x2 – 4x4 + 3x5 + x +3 3 Q(x) = – x + 3x5 – x3 + 4x...
 • 4
 • 4,609
 • 60

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập cuối năm toán lớp 5các đề ôn tập cuối năm toán 6giai bai on tap cuoi nam toan lop 11ôn tập cuối năm toan lop 6đề ôn tập cuối kì 2 lớp 3đề ôn tập cuối năm môn toán lớp 5de on tap cuoi nam mon toan lop 4đề cương ôn tập cuối năm toán 3đề ôn tập cuối năm tiếng việt lớp 4đề ôn tập cuối năm môn tiếng việt lớp 5de on tap cuoi nam mon tieng viet lop 4toán 12 bộ đề ôn tập hk1 năm học 2014 co dap anđề ôn tập cuối năm môn luyện từ và câu lớp 4đề ôn tập cuối năm môn luyện từ và câu lớp 3bai on tap cuoi nam toan hinh hoc lop 6 ky 2Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ