1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học tự nhiên >

Nghiên cứu, xác định các nguyên tố vi lượng zn, fe, cu, mn trong hạt sen ở huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong nước thải nhà máy giấy sông lam (hưng phú  hưng nguyên  nghệ an) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng kẽm trong nước thải nhà máy giấy sông lam (hưng phú hưng nguyên nghệ an) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

... phổ hấp thụ để nghiên cứu đề tài Xác định hàm lợng kẽm trong nớc thải nhà máy giấy Sông Lam (Hng Phú H ng Nguyên Nghệ An) bằng ph ơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ã Cơ sở của phơng pháp quang ... quang phổ hấp thụ nguyên tử để nghiên cứu đề tài: Xác định hàm lợng kẽm trong nớc thải nhà máy giấy Sông Lam (Hng Phú Hng Nguyên Nghệ An) bằng phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Để thực ... hàm lợng kẽm trong nớc thải nhà máy giấy. ã Đặc điểm của phơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử [3]Phơng pháp quang phổ hấp thụ là phơng pháp hiện đại, độ chính xác cao,có thể xác định lợng...
 • 41
 • 1,351
 • 5
Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)

Xác định kim loại nặng pb, cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF AAS)

... loại mẫu thuốc đông y bằng phương pháp đường chuẩn và thêm tiêu chuẩn, so sánh GF-AAS với ICP-MS. 12. Khả năng áp dụng trong thực tế Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF- AAS) ... nặng Pb, Cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF- AAS) Mai Diệu Th y Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Hóa Chuyên ngành: Hoá phân tích; ... từ y u cầu thực tế và cấp bách đó nhằm góp phần vào công tác đảm bảo chất lượng thuốc đông y chúng tôi thực hiện đề tài: Xác định kim loại nặng Pb, Cd trong thuốc đông y bằng phương pháp phổ...
 • 8
 • 1,516
 • 27
Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò Graphit

Nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử với kỹ thuật nguyên tử hóa bằng lò Graphit

... thực hiện đề tài: “ Xác định hàm lượng chì trong máu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ ngun tử với kỹ thuật ngun tử hóa bằng graphit Số hóa bởi Trung tâm ... NGƠ TRUNG HIẾU NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG MÁU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUN TỬ VỚI KỸ THUẬT NGUN TỬ HĨA BẰNG LỊ GRAPHIT LUẬN VĂN THẠC ... 1.9.2 Phương pháp cực phổ xung vi phân (DPP) 27 1.9.3 Phương pháp Von – Ampe hòa tan anot 27 1.10 Phương pháp quang phổ hấp thụ ngun tử 27 1.10.1 Lược sử phát triển phương pháp quang phổ hấp...
 • 75
 • 984
 • 1
Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong máu và nước tiểu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong máu và nước tiểu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM NGỌC SƠN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG ĐỒNG TRONG MÁU VÀ NƢỚC TIỂU BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ ... phép đo phổ hấp thụ nguyên tử của đồng 34 Bảng 3.4: Ảnh hưởng của Ca đến phép đo phổ hấp thụ nguyên tử của đồng 36 Bảng 3.5: Ảnh hưởng của Mg đến đến phép đo phổ hấp thụ nguyên tử của đồng 37 ... BAL 13 1.4. Các phương pháp phân tích đồng trong các mẫu sinh học 14 1.4.1. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử 14 1.4.2. Phương pháp quang phổ phát xạ, phổ khối lượng kết hợp nguồn cảm...
 • 88
 • 806
 • 0
nghiên cứu xác định dạng thủy ngân tổng số, thủy ngân hữu cơ và thủy ngân vô cơ trong trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

nghiên cứu xác định dạng thủy ngân tổng số, thủy ngân hữu cơ và thủy ngân vô cơ trong trầm tích bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

... tổng số, thuỷ ngân hữu thuỷ ngân cơ. - Áp dụng phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để định lƣợng thuỷ ngân tổng số, thuỷ ngân hữu thuỷ ngân trong trầm tích qua đó có ... thuỷ ngân, rồi tách bằng cột pha đảo xác định bằng detector UV-Vis hoặc huỳnh quang [3531]. 1.2.1.3. Phƣơng pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử Quang phổ hấp thụ nguyên tử là phƣơng pháp phổ biến ... phân tích hàm lƣợng tổng ngân, thuỷ ngân , thuỷ ngân đioxit thuỷ ngân hữu trong trầm tích. 1.2.1.4. Phƣơng pháp phổ huỳnh quang nguyên tử Một số tác giả đã ứng dụng phƣơng pháp phổ...
 • 81
 • 718
 • 2
nghiên cứu xác định hàm lượng của chì, cadmi trong một số mẫu mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( gf - aas

nghiên cứu xác định hàm lượng của chì, cadmi trong một số mẫu mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( gf - aas

... LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CỦA CHÌ, CADMI TRONG MỘT SỐ MẪU MỸ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KHÔNG NGỌN LỬA ( GF- AAS) LUẬN ... mỹ phẩm bằng phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF- AAS) ” với ba mục tiêu: 1. Khảo sát các điều kiện tối ƣu của GF- AAS đối với việc xác định 2 nguyên tố Cd, Pb trong mỹ phẩm. ... 2. Xây dựng một quy trình xác định hàm lƣợng Cd, Pb trong mẫu mỹ phẩm bằng phƣơng pháp GF- AAS 3. Khảo sát hàm lƣợng Cd, Pb trong một số mẫu mỹ phẩm trên thị trƣờng Việt Nam bằng quy trình...
 • 88
 • 1,678
 • 0
xác định kim loại nặng pb,cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( gf-aas)

xác định kim loại nặng pb,cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( gf-aas)

... hóa, phổ phân tử UV-VIS, sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC), phổ phát xạ nguyên tử (AES), phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) và không ngọn lửa (GF-AAS) Sau đ y là một số phương pháp xác định ... HỌC TỰ NHIÊN Mai Diệu Th y Xác định kim loại nặng Pb,Cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( GF-AAS) Luận văn ThS. Hóa phân ... phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS)” 9 Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu chung về thuốc đông y 1.1.1. Vai trò của các loại thuốc đông y Việt Nam nằm trong khu vực...
 • 99
 • 1,130
 • 0
Nghiên cứu xác định hàm lượng cadimi trong mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu xác định hàm lượng cadimi trong mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

... VINH HỒ XUÂN HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI TRONG MỸ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC ... ĐẠI HỌC VINH HỒ XUÂN HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI TRONG MỸ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã ... [9]. 16 1.3.2.1. Phương pháp điện hoá [7] 16 1.3.2.2. Phương pháp quang phổ[ 16,17]. 18 1.3.3. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử[ 17] 18 1.3.3.1. Sự xuất phổ hấp thụ nguyên tử 18 1.3.3.2....
 • 89
 • 906
 • 3
Nghiên cứu xác định hàm lượng natri, kali, canxi và magie trong một số loại nấm lớn lấy từ vườn quốc gia pù mát  nghệ an bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Nghiên cứu xác định hàm lượng natri, kali, canxi và magie trong một số loại nấm lớn lấy từ vườn quốc gia pù mát nghệ an bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

... VINH PHAN TH THANHNGHIÊN CứU XáC ĐịNH HàM LƯợNG NATRI, KALI, CANXI MAGIÊ TRONG MộT Số LOạI NấM LớN LấY Từ VƯờN QUốC GIA MáT - NGHệ AN BằNG PHƯƠNG PHáP QUANG PHổ HấP THụ NGUYÊN Tử (AAS) LUN ... tài Nghiên cứu, xác định hàm lượng khoáng chất natri, kali, canxi magiê trong một số loại nấm lớn thu hái từ vườn Quốc gia Mát - Nghệ An bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) ... HCNGHỆ AN - 20142B GIO DC V O TOTRNG I HC VINHPHAN TH THANHNGHIÊN CứU XáC ĐịNH HàM LƯợNG NATRI, KALI, CANXI MAGIÊ TRONG MộT Số LOạI NấM LớN LấY Từ VƯờN QUốC GIA MáT - NGHệ AN BằNG PHƯƠNG...
 • 67
 • 1,669
 • 19
Nghiên cứu, xác định các nguyên tố vi lượng zn, fe, cu, mn trong hạt sen ở huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu, xác định các nguyên tố vi lượng zn, fe, cu, mn trong hạt sen huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

... - Trong chất sống gồm động vật và thực vật (tính theo phần % khối lượng) thì có 2.10- 4% đồng. Đồng nguyên tố rất đặc biệt về mặt sinh học. Trong cơ thể có chứa khoảng 100mg đồng nguyên ... nguyên tố, tồn tại dưới một số dạng khác nhau trong mô và tế bào. Đồng là một yếu tố hỗ trợ cho vi c hấp thu và sử dụng sắt trong quá trình tạo hemoglobin. Ngoài ra, đồng còn hiện diện trong ... Nhu cầu đồng vào khoảng 900 mcg mỗi ngày. Thực phẩm cung cấp chất đồng nhiều nhất là hải sản, hạt dẻ, ngũ cốc thô, các loại hạt Thiếu đồng có thể là nguyên nhân gây thiếu máu hoặc các bất...
 • 63
 • 458
 • 1
Nghiên cứu, xác định hàm lượng asen trong nước mặt và nước ngầm ở huyện lấp vò  tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử  kỹ thuật hidrua hóa

Nghiên cứu, xác định hàm lượng asen trong nước mặt và nước ngầm huyện lấp vò tỉnh đồng tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa

... HOÀNG PHI NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG ASEN TRONG NƢỚC MẶT VÀ NƢỚC NGẦM HUYỆN LẤP VÒ- TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ- KỸ THUẬT HYDRUA HÓA LUẬN ... Nghiên cứu, xác định hàm lượng asen trong nước mặt nước ngầm Huyện Lấp Vò- Tỉnh Đồng Tháp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua hóa . Vi  tài này, chúng tôi tp ... SĨ HÓA HỌC NGHỆ AN, 2014B GIÁO DO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM HOÀNG PHI NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG ASEN TRONG NƢỚC MẶT VÀ NƢỚC NGẦM HUYỆN LẤP VÒ- TỈNH...
 • 70
 • 672
 • 2
Nghiên cứu, xác định hàm lượng các kim loại nặng asen, cadimi, chì trong bùn đáy ao nuôi tôm tại xã nguyễn việt khái, huyện phú tân, tỉnh cà mau bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

Nghiên cứu, xác định hàm lượng các kim loại nặng asen, cadimi, chì trong bùn đáy ao nuôi tôm tại xã nguyễn việt khái, huyện phú tân, tỉnh cà mau bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

...   asen, chì, cadimi  nuôi tôm.  2    asen, chì, cadimi, trong    ...  1.2.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử  ...   xác  1.2.1. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử ...
 • 55
 • 474
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xác định đồng thời paracetamol cafein và phenobarbital trong thuốc thần kinh d3 bằng phường pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv vis và phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplccac cach tim dieu kien toi uu trong viec xac dinh ham luong cac chat theo phuong phap quang pho hap thu ki thuat ngon luaphương pháp quang phổ hấp thu khả kiến phương pháp lập đường chuẩn xác định sắt iiiphương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửanguyên tắc phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tửphương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tửphương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử aasphân tích và đánh giá hàm lượng sắt mangan trong nước giếng khoan bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử ngọn lửa faasphương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử assluận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơnnghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt namnghiên cứu áp dụng các nguyên tắc kiến trúc xanh vào thiết kế nhà ở đô thị tại tphcmphương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tửphương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử aasđịnh lượng saponin trong sâm ngọc linh bằng phương pháp quang phổBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ