Sáng kiến kinh nghiệm THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM TỰ SỰ LỚP 12 BAN CƠ BẢN

Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II sinh học tế bào sinh học 10 trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II  sinh học tế bào  sinh học 10 trung học phổ thông
... RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KĨ NĂNG SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1. Chuẩn kiến thức năng phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung ... trình rèn luyện năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông 2.4.1. Quy trình rèn luyện năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học kiến ... học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông. ” 2. Mục đích nghiên cứu Rèn luyện cho học sinh năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông, ...
 • 18
 • 1,140
 • 6

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế sử dụng phiếu học tập trong dạy - học địa lý" ppt

Sáng kiến kinh nghiệm
... THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/20102.4. Thiết kế phiếu học tập - Bước 1: Xác định trường hợp cụ thể của việc sử dụng phiếu học tập trong bài dạy học. - Bước ... THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/20102/KIẾN NGHỊ:* Đối với các giáo viên giảng dạy bộ môn địa lí cấp THPT cần đầu tư nghiêncứu ứng dụng phương tiện dạy -học ... THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/20102.3.Phân loại - Dựa vào mục đích: Phiếu học bài, phiếu ôn tập, phiếu kiểm tra. - Dựa vào nội dung: + Phiếu thông tin:...
 • 8
 • 1,683
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm-thiết kế bài giảng thực hành thí nghiệm VL 10

Sáng kiến kinh nghiệm-thiết kế bài giảng thực hành thí nghiệm VL 10
... rènluyện kỹ năng làm thí nghiệm, thực hành, đảm bảo tính khách quan, chínhxác của bài thí nghiệm thực hành. - Dựa trên cơ sở lý thuyết của các bài thí nghiệm, thực hành và những thí nghiệm hiện có ... dung sáng kiến I. Yêu cầu chung đối với các bài thí nghiệm, thực hành: 1. Đối với giáo viên:+ Chuẩn bị cơ sở lý thuyết thực hành, + Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm, thực hành và không gian thí nghiệm, ... Sáng kiến: Thiết kế tiết dạy thí nghiệm, thực hành vật lý 10 cho thuận lợi nhất trong quá trình hớng dẫn học sinh cũng nh khi học sinhtiến hành thí nghiệm. Đảm bảo đợc sự bao quát các bộ thí...
 • 11
 • 615
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế một số dạng bài tập dạy cấu trúc câu

Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế một số dạng bài tập dạy cấu trúc câu
... .&-12- & Thiết kế một số dạng bài tập dạy cấu trúc câu. ****&&&****A.Đặt vấn đề. Trải qua một chặng đờng dài của giáo dục, từ việc giảng dạy theo phơng pháp dạy và học cũ ... câu ( tính từ - danh từ ), xác định các thành phần của câu, đặc bịêt là việc xây dựng câu, chuyển đổi câu Từ những thực tế trên, tôi thiết nghĩ rằng việc Thiết kế một số dạng bài tập dạy cấu ... tạo****&&&**** Sáng kiến kinh nghiệm ****&&&****Tên đề tài : Thiết kế một số dạng bài tập dạy cấu trúc câu Môn : Tiếng AnhLĩnh vực : Bồi dỡng học sinh khá giỏiTháng 4 - 2008...
 • 17
 • 1,202
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm " Thiết kế tiết dạy thí nghiệm, thực hành vật lý 10 " pot

Sáng kiến kinh nghiệm
... bài thí nghiệm thực hành. - Dựa trên cơ sở thuyết của các bài thí nghiệm, thực hành và những thí nghiệm hiện có của trường. Sáng kiến: Thiết kế tiết dạy thí nghiệm, thực hành vật 10 ... sáng kiến I. Yêu cầu chung đối với các bài thí nghiệm, thực hành: 1. Đối với giáo viên: + Chuẩn bị cơ sở thuyết thực hành, + Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm, thực hành và không gian thí nghiệm, ... được cụ thể. Sáng kiến: Thiết kế tiết dạy thí nghiệm, thực hành vật 10 Giáo viên: Nguyễn Tân Hng + Vũ Thị Thu Luyến 4 + Chun b tốt thuyết liên quan đến bài thí nghiệm, + Tìm hiểu...
 • 13
 • 1,044
 • 16

Sáng kiến kinh nghiệm " THIẾT KẾ DẠY TIẾT BÀI TẬP " docx

Sáng kiến kinh nghiệm
... dạng bài tập khác. - Tiết bài tập trong phân phối chương trình còn ít. Sáng kiến kinh nghiệm 6 Nguyễn Tấn Đồng */ Khi đến tiết bài tập , giáo viên nên lựa chọn loại và số lượng bài tập ... vì thế, thiết kế dạy tiết bi tập địi hỏi rất nhiều phẩm chất chuyn mơn, sự yu nghề tận tụy với cơng việc của người giáo viên. Thiết kế dạy tiết bi tập tốt, l tiền đề để có một tiết dạy tốt, ... cận bài tập, tư duy tự học khó có thể tự thực hiện được. - Một số giáo viên còn xem nhẹ tiết bài tập, chỉ giải vài bài tập ởSách giáo khoa là xong. Chính vì vậy, việc dạy một tiết bài tập...
 • 9
 • 326
 • 0

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II-Sinh học tế bào, Sinh học 10 Trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II-Sinh học tế bào, Sinh học 10 Trung học phổ thông
... RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KĨ NĂNG SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 25 2.1. Chuẩn kiến thức kĩ năng phần Sinh học Tế bào, Sinh học ... trình rèn luyện năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông 38 2.4.1. Quy trình rèn luyện năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học ... Rèn luyện cho học sinh năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II - Sinh học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông. ” 2. Mục đích nghiên cứu Rèn luyện cho học sinh năng sử...
 • 110
 • 844
 • 2

SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT kế một số TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI ở TIẾT 2 môn đạo đức lớp 44

SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THIẾT kế một số TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI ở TIẾT 2 môn đạo đức lớp 44
... sáng kiến kinh nghiệm: Thiết kế một số trò chơi đóng vai tiết 2 môn đạo đức lớp 4 2. Kế hoạch thực hiện:Thờigian nghiên cứu đề tài sáng kiên từ tháng 9 năm 20 04-> tháng 4 năm 20 05.Phần ... Sáng kiến kinh nghiệm thiết kế một số trò chơi đóng vai tiết 2 môn đạo đức lớp 4Phần I: Mở Đầu1. Lý do chọn đề tài.Thực tiển của công tác đổi mới phơng pháp dạy học tiểu học ... đạo đức tiết2 .Mỗi bài đạo đức Tiểu Học đợc thực hiện trong 2 tiết: tiết 1 là tiết kể chuyện. Tiết2 tiết thực hành.Nhờ tiết kể chuyện học sinh nhận ra đợc các mẫu hành vi và cơ sở đạo đức...
 • 26
 • 814
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm –Thiết kế quá trình đọc - hiểu văn bản để tăng cường hiệu quả giờ dạy văn ở lớp 9 THCS

Sáng kiến kinh nghiệm –Thiết kế quá trình đọc - hiểu văn bản để tăng cường hiệu quả giờ dạy văn ở lớp 9 THCS
... kết luậnI.Bài học kinh nghiệm: Để tăng cờng hiệu quả của giờ dạy văn (Đọc - Hiểu văn bản) bậc THCS nói chung và giờ dạy văn lớp 9 nói riêng theo tinh thần đổi mới phơng pháp dạy học hiện nay ... thích). - Nhắc HS chuẩn bị Đọc - Hiểu văn bản "Viếng lăng Bác" củaViễn Phơng.C. Kết quả ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm: Với việc áp dụng đề tài "Thiết kế quá trình Đọc - Hiểu văn bản ... đồng nghiệp, trên đây tôi đã đara một vài ý kiến nhỏ về việc "Thiết kế quá trình Đọc - Hiểu văn bản để tăng cờng hiệu quả giờ dạy Văn lớp 9 THCS (Qua tác phẩm "Mùa xuân nho nhỏ"của...
 • 16
 • 405
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm –Thiết kế sử dụng phiếu học tập trong dạy học Lịch sử lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm –Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học Lịch sử lớp 5
... Thiết kế sử dụng phiếu học tập trong dạy học Lịch sử lớp 5 để nghiên cứu. Với hy vọng góp phần nhỏ của mình nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 5. GV: Võ Thị Hồng NhungTrang2 Sáng ... tâm đến vấn đề sử dụng phiếu học tập trong quá trình dạy học. Nhưng tất cả tác giả chưa đưa ra vấn đề thiết kế sử dụng phiếu học tập như thế nào trong môn Lịch sử lớp 5 ở tiểu học. Vì vậy, ... sáng tạo trong học tập, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên hiểu học sinh hơn. Do vậy, việc thiết kế sử dụng phiếu học tập trong dạy học môn Lịch sử lớp 5 nói riêng ở Tiểu học nói chung...
 • 26
 • 984
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm THIẾT KẾ SỬ DỤNG MỘT SỐ DỤNG CỤ ÂM THANH TỰ TẠO TRONG QUÁTRÌNH DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI HỌC HÁT, VẬN ĐỘNG

sáng kiến kinh nghiệm THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ DỤNG CỤ ÂM THANH TỰ TẠO TRONG QUÁTRÌNH DẠY TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI HỌC HÁT, VẬN ĐỘNG
... hát -vận động I. Thiết kế một số dụng cụ âm thanh tự tạo 17 1. Quan điểm về việc thiết kế dụng cụ âm thanh tự tạo 17 2. Thiết kế một số dụng cụ âm thanh tự tạo 18 II. Hệ thống bài hát thực nghiệm ... tài sáng kiến kinh nghiệm Phòng giáo dục đào tạo thanh oaiTrờng mầm non liên châu Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: Thiết kế sử dụng một số dụng cụ âm thanh tự tạo trong quátrình dạy trẻ Mẫu ... vận động. I. Thiết kế một số dụng cụ âm thanh tự tạo. 1. Quan điểm về việc thiết kế dụng cụ âm thanh tự tạo. Trớc hết chúng ta cần nắm rõ về dụng cụ âm thanh tự tạo. Có thể nói bản thân cụm...
 • 51
 • 938
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM    TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 9
... phù hợp với nội dungbài học. IV/ Hướng tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn Địa 9: Trong chương trình Địa 9 có nhiều bài học có nội dung liên quanđến vấn đề môi trường ... TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG TỔ SỬ -ĐỊA –ANH VĂN –MỸ THUẬT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÍCH HỢP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 9 I/ ĐẶT VẤN ĐỀ : Môi trường sống đã ... học sinh: - Chưa có những kiến thức cơ bản về môi trường. - Chưa có ý thức về việc bảo vệ môi trường. B/ Thuận lợi: Môn Địa có nhiều thuận lợi trong việc tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường...
 • 9
 • 2,212
 • 49

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỐ PHỨC ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC
... các bài toán số phức trong cácđề thi đại học. - Bằng việc mô tả một số kết quả của hình học phẳng bằng ngôn ngữ số phức giải một số bài tập ứng dụng của số phức vào giải toán hình học, ... tắt sáng kiến: Tên nội dung sáng kiến: Số phức ứng dụng của số phức trong giải một số bài toán hình học  Xuất xứ: Trong chương trình toán THPT lớp 12, học sinh biết đến số phức như một biểuthức ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAITrường THPT Chuyên Lương Thế VinhMã số: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMSỐ PHỨC VÀ ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC Người thực hiện:...
 • 38
 • 446
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm THIẾT KẾ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM TỰ SỰ LỚP 12 BAN BẢN

Sáng kiến kinh nghiệm THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM TỰ SỰ LỚP 12 BAN CƠ BẢN
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT HỒNG BÀNGMã số: ………………(do HĐKH Sở GD&ĐT ghi)SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMTHIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC TÁCPHẨM TỰ SỰ LỚP 12 BAN CƠ BẢNNgười ... người dạy vai trò chủ độngcủa người học. 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP3.1 Vài nét về tác phẩm tự sự lớp 12 Ban bản Trong sách giáo khoa lớp 12 tác phẩm tự sự chủ yếu được phân bố ở học ... chọn đề tài Thiết kế sử dụng PHT để dạy học tác phẩm tự sự lớp 12 2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN2. 1Cơ sở lí luận 2.1.1 Khái niệmPHT là những tờ giấy rời, in sẵn những công tác độc lập...
 • 34
 • 1,482
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 4sáng kiến kinh nghiệm về kế toán đơn vị sự nghiệpsáng kiến kinh nghiệm về kế toán hành chính sự nghiệpsáng kiến kinh nghiệm thpt môn lịch sửsang kien kinh nghiem thcs mon lich susáng kiến kinh nghiệm môn kể chuyện lớp 4sang kien kinh nghiem mon lich lịch sử thcssang kien kinh nghiem thcs mon lich su 7sang kien kinh nghiem thcs mon lich su 9sang kien kinh nghiem thcs mon lich su 6sáng kiến kinh nghiệm của kế toán trường mầm nonsáng kiến kinh nghiệm về kế toán trường họckinh nghiệm thiết kế và xây nhàsáng kiến kinh nghiệm của kế toán trong trường họcsáng kiến kinh nghiệm của kế toán trường tiểu họcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015