1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Văn hóa - Lịch sử >

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ SOẠN GIÁO ÁN CHO MỘT TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử ở trường THPT (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn)

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử trường THPT (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn)

... dạng tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử trường THPT (Vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10 chương trình chuẩn) Chương 4: Các biện pháp tổ chức ... DHLS trường PT. - Đề xuất một số dạng TCHĐN trong dạy học lịch sử trường THPT. - Đề xuất các biện pháp TCHĐN trong dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10 chương trình ... pháp tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10 chương trình chuẩn. Thực nghiệm sư phạm 9 GD, ông đã đưa nguyên tắc của “nhà trường tích...
 • 162
 • 1,299
 • 10
Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động dạy  học vật lí ở trường THPT trên địa bàn hà tĩnh

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động dạy học vật lí trường THPT trên địa bàn hà tĩnh

... - học Vật lí. Trên đây là cơ sở lý luận của việc xác định các giải pháp nâng cao hiệu quả quản hoạt động dạy - học dạy - học Vật THPT. Những giải pháp cụ thểnhằm nâng cao hiệu quả quản ... sở lý luận của đề tài.- Chơng 2: Thực trạng công tác quản hoạt động dạy - học Vật các tr-ờng THPT công lập trên địa bàn Tĩnh. - Chơng 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản hoạt ... hiệu quả quản lý là cách thức mà chủ thể quản lý thực hiện tốt các chức năng của quá trình quản lý. Muốn có hiệu quả hoạt động dạy - học Vật tất yếu phải nâng cao hiệu quả quản hoạt động dạy...
 • 102
 • 357
 • 0
Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

... biện pháp chính“Ứng dụng CNTT&TT kết hợp sách bài tập để đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT 1. Đối tượng học và việc thiết kế đa phương tiện dạy học Cụm từ “Đa phương tiện dạy ... việc đổi mới PPDH để chuẩn bị bước vào năm học mới “Năm học công nghệ thông tin”.BGH trường THPT Dĩ An thiết kế 3 phòng dạy học đa chức năng (trongđó có một phòng sử dụng di động GV có thể dạy ... với mục tiêu, yêu cầu đổi mới GD và PPDH LS.7.2. Nội dung đổi mới tự học SBT LS nhà của HS7.2.1. Một số yêu cầu của việc đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động tự học SBT LS nhà của HS-Về mặt...
 • 160
 • 1,725
 • 3
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy – học lịch sử ở trường THPT

Sử dụng sơ đồ duy trong dạyhọc lịch sử trường THPT

... TTHPTBMT: Tên đề tài: Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT Người thực hiện 18 NTH: Nguyễn Thị Minh Lương TTHPTBMT: Tên đề tài: Sử dụng đồ duy trong dạy ... TTHPTBMT: Tên đề tài: Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT Người thực hiện 17 NTH: Nguyễn Thị Minh Lương TTHPTBMT: Tên đề tài: Sử dụng đồ duy trong dạy ... TTHPTBMT: Tên đề tài: Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT Người thực hiện 3 NTH: Nguyễn Thị Minh Lương quả các phương pháp dạy học. Vận dụng đồ duy trong dạy...
 • 22
 • 4,655
 • 12
một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường thpt

một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử trường thpt

... phương pháp dạy học lịch sử trường THPT hiện nay.1.4. Một số nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.5. Đổi mới dạy học lịch sử theo phương pháp giải quyết vấn đề được chiathành ... thay sách lớp 10 bậc THPT mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử về Một số vấn đề đổi mới nội dung phương pháp dạy học lịch sử trường THPT .6 nghiệm khách ... tả giới thiệu các nội dung, biện pháp chính.1. Nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ……………. 291.1. Định hướng về phương pháp đổi mới dạy học lịch sử. 1.1.1. Tính phù hợp của đổi...
 • 59
 • 1,033
 • 1
Đề tài “Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THPT” doc

Đề tài “Sử dụng sơ đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT” doc

... chủ đạo cho nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm nầy. Những nội dung đã học tập và kinh nghiệm tích lũy được từ đề tài Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT” nầy sẽ là hành ... không thì các em trả lời Trường THCS các em cũng đã được dạy rồi.Từ đó tôi mới tìm hiểu và áp dụng theo phương pháp Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT” và bài trả lời cho ... người, đồ duy giúp bộ não liên ng, liên kết các kiến thức đã học trong sách vở, đã biết trong cuộc sống… để phát triển, mở rộng ý ng. Sau khi học sinh tự thiết lập đồ duy kết...
 • 50
 • 4,078
 • 8
tóm tắt luận án tiên sĩ tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử ở trường thpt (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ xvi lớp 10,

tóm tắt luận án tiên sĩ tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử trường thpt (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ xvi lớp 10,

... DẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XVI LỚP 10, CHƢƠNG TRÌNH CHUẨN 3.1. Mục tiêu phần Lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI Luận ... về mặt khoa học và thực tiễn. Đây là lý do để chúng tôi chọn đề tài TCHĐN trong dạy học lịch sử trường THPT (Vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến thế kỉ XVI lớp 10, chương ... thức tổ chức dạy học nhóm Luận án đã vận dụng vào phần Lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI và các biện pháp sư phạm mà luận án đề xuất. Những kết quả nghiên cứu được trong Luận...
 • 24
 • 588
 • 0
một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử ở trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

... vào tính biểu cảm của ngôn 9 ngữ trong dạy học lịch sử. Vì thế có thể coi đề tài: Một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường trung học ... sau: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của các biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ dạy học lịch sử trường THPT. Chương 2. Những biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu ... TRONG NGÔN NGỮ DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT 1.2.1.1. Tính biểu cảm của ngôn ngữ là nhân tố không thể thiếu trong dạy học lịch sử trường THPT Trong dạy học nói chung và dạy học lịch sử nối...
 • 129
 • 684
 • 0
SKKN_vận dụng phương pháp mới trong việc dạy học lịch sử ở trường THPT

SKKN_vận dụng phương pháp mới trong việc dạy học lịch sử trường THPT

... Một trong những biện pháp tích cực để cải thiện tình hình dạy- học môn lịch sử là phải đổi mới phương pháp dạy học. 6 II. Lý luận chung về phương pháp dạy học mới Phương pháp dạy học mới ... Tôi đã tiến hành dạy thí điểm hai phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới phương pháp dạy học 2 lớp 11A6 và 11A7. 1. Vận dụng phương pháp dạy học mới để dạy bài 21, lịch sử 11 8 Bài 21. ... tiêu dạy học. Trong đó có phương pháp dạy học. Quá trình dạy học gồm Mục tiêu- Nội dung- Phương pháp dạy học- Kiểm tra đánh giá. Phương pháp 5 dạy học là khâu quan trọng nhất trong quá trình dạy...
 • 16
 • 1,470
 • 5
một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử ở trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường thpt (vận dụng qua chương trình lớp 10- chương trình chuẩn)

... sâu vào tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử. Vì thế có thể coi đề tài: Một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường trung học phổ ... sau: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của các biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ dạy học lịch sử trường THPT. Chương 2. Những biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu ... cao chất lượngdạyhọc lịch sử trường THPT. Đó là những lý do cơ bản để chúng tôi lựa chọn đềtài: Một số biện pháp phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử trường...
 • 22
 • 379
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm –đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

Sáng kiến kinh nghiệm –đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

... riêng.1.3. Một số yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học lịch sử trường THPT hiện nay.1.4. Một số nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.5. Đổi mới dạy học lịch sử theo phương pháp ... tài “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử nhằm giải quyết vấn đề cấp bách của giáo viên bộ môn lịch sử và của công tác dạy học lịch sử mà xã ... bậc THPT và mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử về Một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử trường THPT . Việc cải cách, đổi mới phương pháp...
 • 88
 • 622
 • 0
SKKN Một số kinh nghiệm ban đầu khi sử dung sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THPT

SKKN Một số kinh nghiệm ban đầu khi sử dung sơ đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT

... đồ duy 41/ Giới thiệu đôi nét về đồ duy 42/ phương pháp hình thành đồ duy trong dạy học 4II. Tiến trình một tiết dạy theo đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT ... tìm hiểu, áp dung dạy học lịch sử bằng đồ duy. Tôi tự lập đồ duy cho một số tiết học( vẽ bằng bút ) để tiến hành giảng dạy. Ban đầu thực sự khó bởi phải tạo ra đồ duy có tính ... đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT. - Những ưu thế của việc dạy, học lịc sử bằng đồ duy trong nhà trường THPT. 5. Phương pháp nghiên cứu- Tìm tài liệu tham khảo về sơ...
 • 17
 • 1,393
 • 1
SKKN Một số kinh nghiệm ban đầu khi sử dung sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THPT QUẢNG XƯƠNG

SKKN Một số kinh nghiệm ban đầu khi sử dung sơ đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT QUẢNG XƯƠNG

... đồ duy 41/ Giới thiệu đôi nét về đồ duy 42/ phương pháp hình thành đồ duy trong dạy học 4II. Tiến trình một tiết dạy theo đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT ... tìm hiểu, áp dung dạy học lịch sử bằng đồ duy. Tôi tự lập đồ duy cho một số tiết học( vẽ bằng bút ) để tiến hành giảng dạy. Ban đầu thực sự khó bởi phải tạo ra đồ duy có tính ... pháp hình thành đồ duy trong dạy học a/ Bước đầu tiên Khi bắt đầu hình thành đồ duy (Mind Map), vị trí trung tâm đồ một hình ảnh hay một từ khóa thể hiện một ý ng hay khái...
 • 17
 • 666
 • 0
MỘT SỐ KINH NGHIỆM BAN ĐẦU KHI SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT

MỘT SỐ KINH NGHIỆM BAN ĐẦU KHI SỬ DỤNG SƠ ĐỒ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT

... về đồ duy và phương pháp hình thành đồ duy 41/ Giới thiệu đôi nét về đồ duy 42/ phương pháp hình thành đồ duy trong dạy học 4II. Tiến trình một tiết dạy theo đồ ... hiểu, áp dung dạy học lịch sử bằng đồ duy. Tôi tự lập đồ duy cho một số tiết học( vẽ bằng bút ) để tiến hành giảng dạy. Ban đầu thực sự khó bởi phải tạo ra đồ duy có tính logic ... các em ủng hộ, 1hiệu quả giờ dạy cũng rất tích cực. Vì vậy tôi chọn đề tài “ MỘT SỐ KINH NGHIỆM BAN ĐẦU KHI SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT . 2. Mục đích nghiên cứu....
 • 24
 • 532
 • 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ SOẠN GIÁO ÁN CHO MỘT TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP ĐẦU SOẠN GIÁO ÁN CHO MỘT TIẾT DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT

... LMV:9:WB@XBK LM Giải pháp đầu soạn giáo án cho một tiết dạy học lịch sử trường THPT V:C:$H @ZBK LM Học sinh học môn Lịch sử THPT Phú Ngọc – Định Quán Đồng NaiV:N:[QBBK ... thông. Vậy làmgì để soạn giảng thành công trong một tiết dạy? đó chính là vấn đề đặt ra cho chuyên đề Giải pháp đầu soạn giáo án cho một tiết dạy học Lịch sử trường THPT C:D EFGH ... 3chương:Chương 1 : Phương pháp soạn giáo án giáo án công nghệ thông tinChương 2: Phương pháp đầu soạn giảng giáo án cho một tiết dạy lịch sử trường THPT Chương 3: Đánh giá hiệu quả thực...
 • 61
 • 1,024
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao tính biểu cảm của ngôn ngữ trong dạy học lịch sử ở trường thpt vận dụng qua chương trình lớp 10 chương trình chuẩnhệ thống năng lực giải quyết vấn đề cần phát triển cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường thptsang kien kinh nghiem giai phap giup hoc sinh lop 6 hoc tot tu vung tieng anhsang kien kinh nghiem giai phap cai tien ve phat trien ngon ngu cho tre 4 5 tuoihiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm giải phápsáng kiến kinh nghiệm sử dụng các di tích cách mạng tỉnh đăk lăk trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sởphương pháp đầu tư soạn giảng giáo án cho một tiết dạy lịch sử ở trường thptmột số kinh nghiệm về xây dựng và sử dụng bản đồ trong dạy học lịch sử ở trường phổ thôngcác biện pháp sử dụng bản đồ điện tử nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học lịch sử ở trƣờng trung học phổ thôngphương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thôngphương pháp dạy học lịch sử ở trường thcschuyên đề sử vận dụng kiến thức liên môn chủ đề tích hợp trong dạy học lịch sử ở trường thcscác phương pháp dạy học lịch sử ở trường thcssu dung so do tu duy trong day hoc lich su o truong pho thongphát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong dạy học lịch sử ở trường phổ thônBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ