giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý

Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp Giáo dục công dân 9 Bài 8 Năng động sáng tạo

Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp Giáo dục công dân 9 Bài 8 Năng động sáng tạo
... phúcPHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔNI/ Tên dự án dạy học: Năng động, sáng tạo II/ Mục tiêu dạy học - Kiến thức, kĩ năng, thái độ của các môn học sẽ đạt được trong dự ... c2dongngu.ty.quangninh@moet.edu.vnHọ và tên giáo viên : Nguyễn Thị Hương NhàiĐiện thoại: 0 98 7 391 106Gmail: Huongnhai30@gmail.comDẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Năng động, sáng tạo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc ... bị dạy học: − Máy chiếu, máy vi tính.− Bút dạ. − Giấy A4VI/ Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học - Mô tả hoạt động dạy học qua giáo án: Tiết 10 Năng động, sáng tạo để dạy học theo...
 • 25
 • 12,082
 • 99

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp luyện tập các bài toán về tỷ số

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp luyện tập các bài toán về tỷ số
... phamtuan.pham1@gmail.comBÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Chủ đề: LUYỆN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ. Quan Hóa, Ngày 13 tháng 12 năm 201411. Tên dự án dạy học: Dạy học tích hợp các môn học: Hình học, ... HS.8. Các sản phẩm của học sinh:- Hệ thống trước các bài tập của dạng toán này trong vở- Giải các bài tập vào nháp- Làm vào phiếu học tập cá nhânGiáo án:LUYỆN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ CỦA ... Hóa học, Địa lý, Giáo dục môi trường. Thông qua chủ đề : Luyện tập các bài toán về tỉ số của hai số 2. Mục tiêu dạy học: - Kiến thức, kĩ năng, thái độ của bài học trong dự án này là: Hình học, ...
 • 7
 • 4,198
 • 140

Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000

Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000
... TH&THCS ĐẠI DỰC=====***=====BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP TÊN DỰ ÁN “THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 MÔN: NGỮ VĂN- Họ và tên: Nguyễn Khánh- Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn - Đơn ... Tiết 39 – Ngữ văn 8 – Tập 1 Thông tin về ngày trái đất năm 2000 để dạy học theo chủ đề tích hợp các môn học. (Trình bày cụ thể ở phần sau của dự án).7. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP*Cách ... HỒ SƠ DẠY HỌC:THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Tiết 39 -Ngữ văn 8 Tập I)2. MỤC TIÊU DẠY HỌC- Kiến thức, kĩ năng, thái độ của các môn học sẽ đạt được trong dự án này là:* Môn Ngữ văn: 1....
 • 50
 • 25,555
 • 307

Hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp (giải ba) Vật lí 9 Sử dụng tiết kiệm điện năng

Hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp (giải ba) Vật lí 9 Sử dụng và tiết kiệm điện năng
... HẢI PHÚC TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN 1. TÊN DỰ ÁN DẠY HỌC:MÔN VẬT LÝ 9. Bài 19: SỬ DỤNG VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG2. MỤC TIÊU: * Về kiến thức: Nêu thực hiện được ... như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học. HOẠT ĐỘNG 4: CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG (TÍCH HỢP TOÁN HỌC, LIÊN HỆ THỰC TẾ)GV: Hãy viết công thức tính điện năng ... tiết kiệm điện. Qua đó giáo dục học sinh ý thức an toàn, tiết kiệm khi sử dụng điện năng. Hải Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2014 Người viết Huỳnh Việt KhangBài 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM...
 • 16
 • 12,162
 • 77

Bài giảng dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp (giải ba) Vật lí 9 Sử dụng tiết kiệm điện năng

Bài giảng dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp (giải ba) Vật lí 9 Sử dụng và tiết kiệm điện năng
... "$%&'()* +,-./0%1%23%4#5'6&$),723 897 23#5'6"*: ;9& lt;$'=>)?%11""@<AB"CD").A,EF$GHIA"("> ;9& amp; J"K >,L>/(),M !"#N%&EOL/0%1%23%4#5'6""I* ... 3@W/0%1XND".'.)"YZ[\]^_`Fa7bNcdMef8)(">)gG6h#'#"i/T"j'=3h5 9 G.(3'#"iWN@".'.)()" 9 & J>,IG<D/0(k("*:<+<h) 9 >D/0(k("W< ... )(">W{%11$'=""&T/0%12 'K|W{.'/Bj%)} .{7G9"~$D)/.H VW{M)A'5 3|H.38().)A{7G9"~$D"@H VDP h~ UG)} j(W{.'H23%B3"h%)"##GG9.++8&nã23%Bq3"*:V8hV"(%A/62:G1%)Hsrq38K...
 • 33
 • 6,161
 • 26

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
... PHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢPI/ Chủ đề : Dạy học tích hợp các môn học : Hình học, Vật lí, hoá học, dân số và môi trường thông qua chủ đề : Giải bài toán bằng cách lập phương trình ... violetvn/ledue59 BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Ngày 23 tháng 12 năm 2012. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập tự do ... - Rèn luyện năng giải bài tốn bằng cách lập phương trình - Kĩ năng vận dụng kiến thức liên mơn để giải bài tốn bằng cách lập phương trình. 3. Về thái độ:Đánh giá thái độ học sinh :- Ý thức...
 • 7
 • 2,589
 • 68

BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP.     Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
... 1 BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình PHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP1. Chủ đề : Dạy học tích hợp các môn học : Hình học, ... - Rèn luyện năng giải bài toán bằng cách lập phương trình - Kĩ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải bài toán bằng cách lập phương trình. 3. Về thái độ:Đánh giá thái độ học sinh :-Ý thức ... 3 4Giáo án GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Đại số 8(tiết: 52-53) I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh được cũng cố lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình - Kỹ năng:...
 • 10
 • 1,783
 • 3

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn lịch sử ngữ văn gdcd, địa đề tài phù đổng văn hóa di sản

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn lịch sử ngữ văn gdcd, địa lý đề tài phù đổng văn hóa và di sản
... & ĐÀO TẠO GIA LÂMBÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢPMÔN : LỊCH SỬ MÔN HỌC TÍCH HỢP : NGỮ VĂN, GDCD, ĐỊA LÍTÊN ĐỀ TÀI “ PHÙ ĐỔNG – VĂN HÓA VÀ DI SẢN”TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI NGƯỜI THỰC ... Tên dự án dạy học Lịch sử địa phương “ PHÙ ĐỔNG - VĂN HÓA VÀ DI SẢN”II. Mục tiêu dạy học 1. Kiến thức:1.1. Môn Lịch sử - Nắm được những kiến thức cơ bản về lịch sử vùng đất con người Phù Đổng ... Biết giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa di sản của quê hương, gia đình, dòng tộc.2. Kỹ năng2.1. Môn Lịch sử - Nhớ các sự kiện lịch sử văn hóa của Phù Đổng, các di tích đền chùa, các...
 • 45
 • 2,627
 • 21

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp bài 11 bản vẽ xây dựng

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp bài 11 bản vẽ xây dựng
... nghệ 11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITrường THPT Thượng Cát HỒ SƠ DỰ THI CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Năm học 2014-2015Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trang 1Tên chủ đề dạy học: Bài 11 ... nguyenthuy8884@gmail.comPHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trang 2Trường THPT Thượng Cát Công nghệ 11 1. Tên hồ dạy học : TIẾT 14 – Bài 11: BẢN VẼ XÂY DỰNG2. Mục tiêu dạy học : * Kiến ... việc dạy học : Sử dụng phần mềm Power point trong thi t kế bài giảng6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học Tiết 14 - BÀI 11 . BẢN VẼ XÂY DỰNGI. MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này học...
 • 16
 • 1,580
 • 11

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp lien môn bài sự PHÁT TRIỂN văn hóa THỜI TRẦN

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp lien môn bài sự PHÁT TRIỂN văn hóa THỜI TRẦN
... MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN1. Tên hồ dạy học Giáo Viên: Nguyễn Thị Thảo- Tổ Xã hội- Trường THCS Ngọc Lâm Page 1 Hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn- Năm học 2014-2015 ... 11 Hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn- Năm học 2014-2015 Họ và tên lớp TrườngPHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Thời gian làm bài: 10 phút ( Dự án dự thi dạy học tích ... 5 Hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn- Năm học 2014-2015- + Phật giáo phát triển nhưng không bẳng thời Trần, Trong nước nhiều người đi tu,có cả vua và quan lại.- + Nho giáo phát...
 • 26
 • 3,949
 • 19

dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn đề bài bảo vệ vốn gen loài người một số vấn đề xã hội của di truyền học

dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn đề bài bảo vệ vốn gen loài người một số vấn đề xã hội của di truyền học
... NỘITRƯỜNG THCS -THPT TRẦN QUỐC TUẤN************* HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔNDÀNH CHO GIÁO VIÊN THPTBẢO VỆ VỐN GEN LOÀI NGƯỜI MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC ... qua bài : Bảo vệ vôn gen loài người một số vấn đề hội của di truyền học – Sinh học lớp 12.II. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Kiến thức các môn học học sinh sẽ đạt được trong dự án : + Môn sinh học: ... người một số vấn đề hội của di truyền học còn thấy được các tác hại của tác nhân vật lý, tác nhân hóa học và lối sống của con người, các hành vi các hoạt động của hội loài người đã...
 • 12
 • 1,947
 • 14

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp tiết 33 bài 29 an toàn khi sử dụng điện

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp tiết 33 bài 29 an toàn khi sử dụng điện
... tích hợp liên môn Năm học 2014 -2015Phụ lục IIIPhụ lục IIIHỒ SƠ DỰ THI HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP1. Tên chủ đề dạy học: “TIẾT 33 BÀI 29. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN”2. Môn học ... TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊNI. Tên hồ dạy học: Dạy học theo chủ đề tích hợp: Tiết 33 Bài 29. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN (2 Tiết) * Môn: Vật lí 7* Liên môn:- Môn: Vật lí 7+ Bài ... tắc ban đầu để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện. 2. Kỹ năng:- Giải thích được cơ sở vật lí của các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. - Sử dụng được một số dụng cụ và thi t bị bảo vệ an toàn điện. -...
 • 30
 • 1,610
 • 18

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dạy học dự án môn địa lí 7 nội dung môi trường đới lạnh

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dạy học dự án môn địa lí 7 nội dung môi trường đới lạnh
...  Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa 7 17 p 7A1   ...  môi  . Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa 7 6 - ... Vukhanhly3ieu@gmail.com  Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa 7 2  1. ...
 • 25
 • 1,206
 • 1

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý
... S Giáo dục Trờng trung học dạy học theo chủ đề tích hợp Giỏo viờn: Lờ Thao Tổ: Toán Trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Từ Liờm-H ... tính đạo hàm theo định nghĩa: n]5b5*-!@_,@&I5A,:na3PT:3!#'()&(*+ vy x= ,'-#-/Mg:mHĐTP 4RNhận xét:v Dạy học theo chủ đề tích ... Liờm-H Ni in thoi: 0984811881 Email: lethaomk1981@gmail.comS Giáo dục Trờng trung học dạy học theo chủ đề tích hợp Dy hc theo ch tớch hp Lờ Tho!"#$#%&'#(')'*+,-+.#/,01.#2,3456,-3+7#ã...
 • 5
 • 2,146
 • 46

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp tiết 47 văn bản đồng chí

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp tiết 47 văn bản đồng chí
... chớ. - Soạn bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính.Ngụ Th Lng, THCS Trung Tỳ Giáo án dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp ____________________________________________Ngô Thị Lăng, THCS Trung ... c th ng lut)? Văn bản đợc chia làm mấy đoạn? Hoc: Bố cục: 2 phn- Đoạn 1 (6 câu đầu): Cơ sở của tình đồng chí. - Đoạn 2 (14 câu tiếp): Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí. - HS tr li- ... " ;đồng chí& quot; và dấu chấm cảm ? Cách viết đó đã đem lại hiệu quả gì? ? Hóy khỏi quỏt c s ca tỡnh ng chớ. ? Nói tóm lại, cơ sở của tình đồng chí ở đây là bắt nguồn từ đâu ?*GV: Tình đồng...
 • 7
 • 1,160
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợpbai du thi day hoc theo chu de tich hop gv thcs mon mi thuatbài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn địa sử tiếng anhcuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung họccuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viênbai du thi day hoc theo chu de tich vansubai thi day hoc theo chu de tich hop mon mi thuat cua giao vienthi dạy học theo chủ đề tích hợpcuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợpbai thi dạy học theo chủ đề tích hợpcuoc thi dạy học theo chủ đề tích hợpbài thi dạy học theo chủ đề tích hợpthi dạy học theo chủ đề tích hợp mon vat licuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn lýbai thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn sinhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam