1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp tiết 33 bài 29 an toàn khi sử dụng điện

Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp Giáo dục công dân 9 Bài 8 Năng động sáng tạo

Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp Giáo dục công dân 9 Bài 8 Năng động sáng tạo

... phúcPHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔNI/ Tên dự án dạy học: Năng động, sáng tạo II/ Mục tiêu dạy học - Kiến thức, kĩ năng, thái độ của các môn học sẽ đạt được trong dự ... c2dongngu.ty.quangninh@moet.edu.vnHọ và tên giáo viên : Nguyễn Thị Hương NhàiĐiện thoại: 0 98 7 391 106Gmail: Huongnhai30@gmail.comDẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Năng động, sáng tạo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc ... bị dạy học: − Máy chiếu, máy vi tính.− Bút dạ. − Giấy A4VI/ Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học - Mô tả hoạt động dạy học qua giáo án: Tiết 10 Năng động, sáng tạo để dạy học theo...
 • 25
 • 12,132
 • 99
bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp luyện tập các bài toán về tỷ số

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp luyện tập các bài toán về tỷ số

... phamtuan.pham1@gmail.comBÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Chủ đề: LUYỆN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ. Quan Hóa, Ngày 13 tháng 12 năm 201411. Tên dự án dạy học: Dạy học tích hợp các môn học: Hình học, ... HS.8. Các sản phẩm của học sinh:- Hệ thống trước các bài tập của dạng toán này trong vở- Giải các bài tập vào nháp- Làm vào phiếu học tập cá nhânGiáo án:LUYỆN TẬP CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ CỦA ... Hóa học, Địa lý, Giáo dục môi trường. Thông qua chủ đề : Luyện tập các bài toán về tỉ số của hai số 2. Mục tiêu dạy học: - Kiến thức, kĩ năng, thái độ của bài học trong dự án này là: Hình học, ...
 • 7
 • 4,215
 • 140
Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000

Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000

... TH&THCS ĐẠI DỰC=====***=====BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP TÊN DỰ ÁN “THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 MÔN: NGỮ VĂN- Họ và tên: Nguyễn Khánh- Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn - Đơn ... Tiết 39 – Ngữ văn 8 – Tập 1 Thông tin về ngày trái đất năm 2000 để dạy học theo chủ đề tích hợp các môn học. (Trình bày cụ thể ở phần sau của dự án).7. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP*Cách ... HỒ SƠ DẠY HỌC:THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 (Tiết 39 -Ngữ văn 8 Tập I)2. MỤC TIÊU DẠY HỌC- Kiến thức, kĩ năng, thái độ của các môn học sẽ đạt được trong dự án này là:* Môn Ngữ văn: 1....
 • 50
 • 25,632
 • 307
Hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp (giải ba) Vật lí 9 Sử dụng và tiết kiệm điện năng

Hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp (giải ba) Vật lí 9 Sử dụngtiết kiệm điện năng

... HẢI PHÚC TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN 1. TÊN DỰ ÁN DẠY HỌC:MÔN VẬT LÝ 9. Bài 19: SỬ DỤNG VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG2. MỤC TIÊU: * Về kiến thức: Nêu thực hiện được ... như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học. HOẠT ĐỘNG 4: CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG (TÍCH HỢP TOÁN HỌC, LIÊN HỆ THỰC TẾ)GV: Hãy viết công thức tính điện năng ... tiết kiệm điện. Qua đó giáo dục học sinh ý thức an toàn, tiết kiệm khi sử dụng điện năng. Hải Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2014 Người viết Huỳnh Việt KhangBài 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM...
 • 16
 • 12,222
 • 78
Bài giảng dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp (giải ba) Vật lí 9 Sử dụng và tiết kiệm điện năng

Bài giảng dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp (giải ba) Vật lí 9 Sử dụngtiết kiệm điện năng

... "$%&'()* +,-./0%1%23%4#5'6&$),723 897 23#5'6"*: ;9& lt;$'=>)?%11""@<AB"CD").A,EF$GHIA"("> ;9& amp; J"K >,L>/(),M !"#N%&EOL/0%1%23%4#5'6""I* ... 3@W/0%1XND".'.)"YZ[\]^_`Fa7bNcdMef8)(">)gG6h#'#"i/T"j'=3h5 9 G.(3'#"iWN@".'.)()" 9 & J>,IG<D/0(k("*:<+<h) 9 >D/0(k("W< ... )(">W{%11$'=""&T/0%12 'K|W{.'/Bj%)} .{7G9"~$D)/.H VW{M)A'5 3|H.38().)A{7G9"~$D"@H VDP h~ UG)} j(W{.'H23%B3"h%)"##GG9.++8&nã23%Bq3"*:V8hV"(%A/62:G1%)Hsrq38K...
 • 33
 • 6,182
 • 26
BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

... PHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢPI/ Chủ đề : Dạy học tích hợp các môn học : Hình học, Vật lí, hoá học, dân số và môi trường thông qua chủ đề : Giải bài toán bằng cách lập phương trình ... violetvn/ledue59 BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Ngày 23 tháng 12 năm 2012. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập tự do ... - Rèn luyện năng giải bài tốn bằng cách lập phương trình - Kĩ năng vận dụng kiến thức liên mơn để giải bài tốn bằng cách lập phương trình. 3. Về thái độ:Đánh giá thái độ học sinh :- Ý thức...
 • 7
 • 2,612
 • 72
hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp bài 11 bản vẽ xây dựng

hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp bài 11 bản vẽ xây dựng

... nghệ 11 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITrường THPT Thượng Cát HỒ SƠ DỰ THI CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Năm học 2014-2015Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trang 1Tên chủ đề dạy học: Bài 11 ... nguyenthuy8884@gmail.comPHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Trang 2Trường THPT Thượng Cát Công nghệ 11 1. Tên hồ dạy học : TIẾT 14 – Bài 11: BẢN VẼ XÂY DỰNG2. Mục tiêu dạy học : * Kiến ... việc dạy học : Sử dụng phần mềm Power point trong thi t kế bài giảng6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học Tiết 14 - BÀI 11 . BẢN VẼ XÂY DỰNGI. MỤC TIÊU : Sau khi học xong bài này học...
 • 16
 • 1,596
 • 11
hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp lien môn bài sự PHÁT TRIỂN văn hóa THỜI TRẦN

hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp lien môn bài sự PHÁT TRIỂN văn hóa THỜI TRẦN

... MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN1. Tên hồ dạy học Giáo Viên: Nguyễn Thị Thảo- Tổ Xã hội- Trường THCS Ngọc Lâm Page 1 Hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn- Năm học 2014-2015 ... 11 Hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn- Năm học 2014-2015 Họ và tên lớp TrườngPHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Thời gian làm bài: 10 phút ( Dự án dự thi dạy học tích ... 5 Hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn- Năm học 2014-2015- + Phật giáo phát triển nhưng không bẳng thời Trần, Trong nước nhiều người đi tu,có cả vua và quan lại.- + Nho giáo phát...
 • 26
 • 3,965
 • 19
dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn đề bài bảo vệ vốn gen loài người một số vấn đề xã hội của di truyền học

dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn đề bài bảo vệ vốn gen loài người một số vấn đề xã hội của di truyền học

... NỘITRƯỜNG THCS -THPT TRẦN QUỐC TUẤN************* HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔNDÀNH CHO GIÁO VIÊN THPTBẢO VỆ VỐN GEN LOÀI NGƯỜI MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC ... qua bài : Bảo vệ vôn gen loài người một số vấn đề hội của di truyền học – Sinh học lớp 12.II. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Kiến thức các môn học học sinh sẽ đạt được trong dự án : + Môn sinh học: ... người một số vấn đề hội của di truyền học còn thấy được các tác hại của tác nhân vật lý, tác nhân hóa học và lối sống của con người, các hành vi các hoạt động của hội loài người đã...
 • 12
 • 1,963
 • 14
hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp tiết 33 bài 29 an toàn khi sử dụng điện

hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp tiết 33 bài 29 an toàn khi sử dụng điện

... tích hợp liên môn Năm học 2014 -2015Phụ lục IIIPhụ lục IIIHỒ SƠ DỰ THI HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP1. Tên chủ đề dạy học: “TIẾT 33 BÀI 29. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN”2. Môn học ... TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊNI. Tên hồ dạy học: Dạy học theo chủ đề tích hợp: Tiết 33 Bài 29. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG ĐIỆN (2 Tiết) * Môn: Vật lí 7* Liên môn:- Môn: Vật lí 7+ Bài ... tắc ban đầu để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện. 2. Kỹ năng:- Giải thích được cơ sở vật lí của các quy tắc an toàn khi sử dụng điện. - Sử dụng được một số dụng cụ và thi t bị bảo vệ an toàn điện. -...
 • 30
 • 1,633
 • 18
hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp vận dụng kiến thức toán 6 về phép chia hết và phép chia có dư trong thực tế

hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp vận dụng kiến thức toán 6 về phép chia hết và phép chia có trong thực tế

... dục đào tạo hà nộiphòng giáo dục & đào tạo Quốc oai hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp 1. tên chủ đề chủ đề : vận dụng kiến thức toán 6 về " phép chia hết phép chia ... : Toán Điện thoại : 0979.723. 368 Email : anhtuan 268 2@gmail.com2Ph lc I I . Tờn h s dy hc : Vận dụng kiến thức toán học lớp 6 " phép chia hết phép chia d " trong thực tế ... từ đó say mê học tập hơn.- Học sinh khả năng giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến dạng toán chia hết phép chia dư. V . Thi t bị dy hcã Giy trng kh A4 , dựng dy hc b mụn...
 • 23
 • 1,458
 • 3
hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp biển và đại dương

hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp biển và đại dương

... HỒ SƠ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP1.Tên chủ đề dạy học: Tích hợp dạy môn Địa lí lớp 6 -Bài 24: " Biển đại dương& quot;.2.Môn học chính của chủ đề: Môn Địa lý lớp ... viên:Họ tên: Phạm Thị Hồng HạNgày sinh: 26-05-1982 Môn: Địa líĐiện thoại: 01678999236 Email: phucduc07@yahoo.comBÀI DỰ THI "DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP"1.Tên hồ dạy học: 2 Tích ... triều 6.Tiến trình dạy học: Tiết 30.Bài 24: Biển đại dương I.Mục tiêu1.Kiến thức:-Biết được độ muối của nước biển, đại dương nguyên nhân làm cho nước biển, đại dương có độ muối.-Biết...
 • 14
 • 2,223
 • 16
bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn bài sắt

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn bài sắt

... LÔMÔNÔXỐPHỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP1. Tên chủ đề dạy học: BÀI :SẮT2. Môn học chính của chủ đề: HÓA HỌC LỚP 93. Các môn được tích hợp: SINH HỌCVẬT LÝHÓA HỌC1SỞ GIÁO ... trình dạy học31. Mục tiêu:- Học sinh dự đoán tính chất vật lý và tính chất hoá học của sắt. Biết liên hệ tính chất của sắt trong dãy hoạt động hoá học dựa vào vị trí của nó. Biết so sánh ... vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Mặc dù hiện diện trong cơ thể với một lượng rất nhỏ, nhưng sắt rất cần thi t cho sự sống, vì sắt cần thi t cho nhiều chức năng sống.Vai trò của sắt Sắt...
 • 18
 • 2,832
 • 16
hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dạy học dự án môn địa lí 7 nội dung môi trường đới lạnh

hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dạy học dự án môn địa lí 7 nội dung môi trường đới lạnh

...  Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa 7 17 p 7A1   ...  môi  . Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa 7 6 - ... Vukhanhly3ieu@gmail.com  Giáo án: Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn  Địa 7 2  1. ...
 • 25
 • 1,230
 • 1
hồ sơ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn mỹ thuật 7 dạy học tích hợp vẽ tranh cuộc sống quanh em

hồ dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn mỹ thuật 7 dạy học tích hợp vẽ tranh cuộc sống quanh em

... TẠOTRƯỜNG THCS CẤN HỮUHỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢPTÊN CHỦ ĐỀ:“ Dạy học tích hợp bài vẽ tranh: Cuộc sống quanh em ”MÔN MỸ THUẬT 7 CÁC MÔN ĐƯỢC TÍCH HỢP TRONG BÀI DẠY: - Môn Văn; Âm nhạc; ... trước về đề tài cuộc sống quanh ta.- Máy chiếu2Giáo án dạy học liên mơn Mỹ thuật 7 ĐỀ TÀI: CUỘC SỐNG QUANH EM (Tiết 1+ tiết 2) - Nam châm, bút lông, giấy A3 ( Phiếu học tập của học sinh ... dạy học liên môn Mỹ thuật 7 7 Giáo án dạy học liên môn Mỹ thuật 7 2- Tìm hiểu tham khảo bài hát:8Giáo án dạy học liên môn Mỹ thuật 7 Bài “ Đi cấy ” tiết 13; môn Âm nhạc lớp 6;...
 • 16
 • 4,949
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung họcbai du thi day hoc theo chu de tich hop gv thcs mon mi thuatbài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn địa sử tiếng anhbai du thi day hoc theo chu de tich vansuthi dạy học theo chủ đề tích hợpcuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợpcuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung họcbai thi dạy học theo chủ đề tích hợpcuoc thi dạy học theo chủ đề tích hợpbài thi dạy học theo chủ đề tích hợpthi dạy học theo chủ đề tích hợp mon vat licuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viênbai thi day hoc theo chu de tich hop mon mi thuat cua giao viencuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn lýbai thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn sinhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP