1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kinh tế >

Chiến lược sản phẩm cho công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam tại Quảng Nam

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6

... chức bộ máy kế toán của Công ty Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ mày kế toán của Công ty Cổ phần VINACONEX6 Nguyễn Thị Hà Chi Kế toán 46C10 Chuyên đề tốt nghiệpGiúp giám đốc công ty kiểm tra ... vi đăng ký và phù hợp với qui định của pháp luật.1.4. Tổ chức công tác kế toán của Công ty VINACONEX 6 1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty Bộ máy kế toán của Công ty được tổ ... phẩm Công thức phân bổ như sau: Nguyễn Thị Hà Chi Kế toán 46C32 Chuyên đề thực tậpchính- Kế toán của công ty. Kế toán tại công ty tiến hành phân bổ chi phí tiền lương vào các khoản mục chi...
 • 119
 • 456
 • 1
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6

... và tính giá thành tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6 Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6 Nguyễn Thị Hà Chi ... thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần VINACONEX 6 sẽ cho thấy thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ... kiệm chi phí và giảm giá thành sản phẩm. Chuyên đề bao gồm các nội dung:Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần cổ phần VINACONEX 6 Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất...
 • 92
 • 417
 • 0
Phương hướng và giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm của công ty cổ phần giấy Lam Sơn

Phương hướng và giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm của công ty cổ phần giấy Lam Sơn

... KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY LAM SƠNI. Khái quát về công ty cổ phần giấy Lam Sơn 1. Qúa trình hình thành phát triển của công ty cổ phần giấy Lam Sơn Công ty cổ phần giấy Lam Sơn được ... 0918.775.368- Thị trường xuất khẩu mới.- Thị trường xuất khẩu tiềm năng.2.2.3. Căn cứ vào mức độ quan tâm tính ưu việt.Các chính sách phát triển thị trường của các nước xuất khẩu đới với các thị trường ... doanh. Do vậy, thị trường xuất khẩu cũng được phân nhóm dựa trên sức cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu, bao gồm:- Thị trường xuất khẩu có ưu thế cạnh tranh.- Thị trường xuất khẩu không có ưu...
 • 77
 • 409
 • 1
phương hướng và giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm của công ty cổ phần giấy Lam Sơn

phương hướng và giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm của công ty cổ phần giấy Lam Sơn

... tài phương hướng giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm của công ty cổ phần giấy Lam Sơn ”Mục đích nghiên cứu - Khái quát hóa một số lý luận xuất khẩu giấy, các phương hướng giải ... giải pháp thúc đẩy xuất khẩu trong điều kiện hội nhập. - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu giấy - Đề ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu giấy của công ty cổ phần giấy ... của nền kinh tế do chính phủ trực tiếp quản lý. Nhằm góp phần thực hiện các chiến lược phát triển lâu dài của ngành giấy đến năm 2010, công ty cổ phần giấy Lam Sơn cũng đã thực hiện những giải...
 • 75
 • 584
 • 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

...  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN2.1. Kế toán doanh thu hàng bán tiêu thụ sản phẩm. ... cấp Mặt hàng Giá mua chưathuếThuế suất (%)Thuế GTGT được khấutrừSH NT38485 11/01/08 Công ty Samsung ViệtNamMáy tínhSamsungS58052,500,000 5 2,625,00047509 11/01/08 Công ty Cổ phần TrầnAnhMáy ... 11/01/08T-9471311/01/08 Bán máy tính FPT Elead Giá v0n hàng bán 632 61,248,000 Hàng hoá 156 61,248,000 Ph&i thu khách hàng 131 78,468,500 Doanh thu bán hàng 511 71,335,000 Thu...
 • 24
 • 241
 • 0
ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

... sau: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Sau 4 năm hoạt động, ... chuyển hàng đến tận nơi, sẽ được lắp đặt miễn phí khi mua mới sản phẩm của Công ty. 1.2. Tổ chức quản hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Tầm Nhìn 1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản hoạt động ... động bán hàng của Công ty Cổ phần Tầm Nhìn Là một doanh nghiệp tư nhân, Công ty Cổ phần Tầm Nhìn tổ chức bộ máy quản theo mô hình phân cấp chức năng: Đứng đầu là Ban giám đốc công ty chỉ...
 • 8
 • 349
 • 0
Chiến lược sản phầm cho công ty cổ phần giống cây trồng miền nam tại quảng nam

Chiến lược sản phầm cho công ty cổ phần giống cây trồng miền nam tại quảng nam

... sản phẩm cho công ty CP giống cây trồng Miền Nam tại Quảng Nam ñể nghiên cứu. 2. Mục ñích nghiên cứu Xây dựng chiến lược sản phẩm hạt giống của công ty phù hợp tại khu vực Quảng Nam ñể duy ... marketing sản phẩm giống cây trồng của công ty tại Quảng Nam Chính sách marketing của công ty chưa có sự chú trọng và xem như hoạt ñộng chiến lược ưu tiên của công ty, chưa quan tâm ñến ñặc ... PHẨM CHO SSC TẠI QUẢNG NAM 3.1. Định hướng và mục tiêu kinh doanh của công ty SSC Tầm nhìn: Công ty xác ñịnh tầm nhìn ñến 2015 và các năm tiếp theo là “SSC sẽ là một trong ba công ty hạt...
 • 13
 • 659
 • 0
Tài liệu Luận văn:Chiến lược sản phầm cho công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam tại Quảng Nam potx

Tài liệu Luận văn:Chiến lược sản phầm cho công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam tại Quảng Nam potx

... sản phẩm cho công ty CP giống cây trồng Miền Nam tại Quảng Nam ñể nghiên cứu. 2. Mục ñích nghiên cứu Xây dựng chiến lược sản phẩm hạt giống của công ty phù hợp tại khu vực Quảng Nam ñể duy ... lĩnh một số phân ñoạn thị trường công ty có thế mạnh, gia tăng giá trị cho khách hàng và công ty. Đề tài ñã tập trung phân tích môi trường, thực trạng tại công ty cũng như ñánh giá các yếu tố ... marketing sản phẩm giống cây trồng của công ty tại Quảng Nam Chính sách marketing của công ty chưa có sự chú trọng và xem như hoạt ñộng chiến lược ưu tiên của công ty, chưa quan tâm ñến ñặc...
 • 13
 • 471
 • 0
WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAVITEX VIỆT NAM

WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAVITEX VIỆT NAM

... BÁN SẢN PHẨM CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAVITEX VIỆT NAM Trang 16 WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAVITEX VIỆT NAM Chuỗi ... Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Savitex Việt Nam. Trang 14 WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAVITEX VIỆT NAM 2.3.2. Mô hình RHình ... cách nhanh cho ng và dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ra jquery còn Trang 19 WEBSITE GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM CHO CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SAVITEX VIỆT NAM 2.3. Thiết...
 • 78
 • 369
 • 0
Chiến lược marketing –mix nhằm mở rộng thị trường cho công ty cổ phần XUÂN TIẾN HOÀNG doc

Chiến lược marketing –mix nhằm mở rộng thị trường cho công ty cổ phần XUÂN TIẾN HOÀNG doc

... Chiến lược marketing –mix nhằm mở rộng thị trường cho công ty cổ phần XUÂN TIẾN HOÀNG là của tôi. Những kết quả và các số liệu trong Báo cáo tốt nghiệp được thực hiện tại Công ... MARKETING –MIX NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO CÔNG TYCỔ PHẦN XUÂN TIẾN HOÀNG. 2.2.1 Thực trạng nghiên cứu, phân tích marketing của công ty Thị trường tiêu thụ của công ty được phân loại ... tổng kết số liệu kinh doanh”.Báo cáo tổng kết .Công ty cổ phần Xuân Tiến Hoàng. 8- Tài liệu của công ty cổ phần Xuân Tiến Hoàng. 42KOMAT CF 40 Fuy 209 lít đ/lít 41,310 4,131...
 • 48
 • 486
 • 0
Kế toán bán hàng nhóm văn phòng phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Minh Quang

Kế toán bán hàng nhóm văn phòng phẩm tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Minh Quang

... Phản ánh giá vốn hàng tiêu thụ. Nợ TK 632Có TK 157* Tại doanh nghiệp nhận làm đại lý- Khi nhận hàng, kế toán ghi.Nợ TK 003: Trị giá xuất kho hàng nhận bán hộ.- Khi bán đợc hàng, phản ánh ... tiền phải trả cho chủ hàng Nợ TK 111, 112. Có TK 331- Số hoa hồng đợc hởng.Nợ TK 331Có TK 5113Đồng thời kế toán ghi Có TK 003 (trị giá hàng hoá đã bán) - Khi thanh toán tiền cho bên giao ... cho bên giao đại lýNợ TK 331Có TK 111, 112. e) Bán hàng trả gópKhu xuất bán theo phơng thức trả góp, kế toán ghi- Trị giá vốn hành xuất bán Nợ TK 632Có TK 156- Phản ánh doanh thuNợ TK...
 • 60
 • 191
 • 0
luận văn quản trị marketing Giải pháp marketing đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô

luận văn quản trị marketing Giải pháp marketing đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô

... về công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô. Phần 2: Tình hình hoạt đô ng kinh doanh của công ty Phần 3: Tình hình hoạt động marketing của công ty Phần 4: Đánh giá tổng quát công tác tiêu ... doanh.I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT Vấ̀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ FORD THỦ ĐÔ1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô Địa chỉ : Km8 Đường Giải Phóng, ... THỦ ĐÔ 2.1. Tình hình kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần đại lý Ford Thủ Đô 2.1.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đõyCùng với sự phát...
 • 34
 • 434
 • 0
Chiến lược sản phẩm cho công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam tại Quảng Nam

Chiến lược sản phẩm cho công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam tại Quảng Nam

... tại Sacombank hiện nay, cho phép đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị RRTD trong từng khâu, từng quá trình trước khi cho vay, trong khi cho vay và sau khi cho vay trong hoạt động ... Nẵng)Tỷ lệ NQH và nợ xấu của Chi nhánh ở mức thấp hơn nhiều tỷ lệ cho phép của NHNN điều này cho thấy Chi nhánh hoạt động kinh doanh, cho vay nhưng vẫn thực hiện đầy đủ việc giám sát, quản lý RRTD, ... những con số cho thấy tình hình nợ xấu của Chi nhánh trong thời gian tới vẫn cần phải được chú ý. Do vậy, đòi hỏi Chi nhánh phải cần thiết tăng cường công tác quản lý RRTD sao cho rủi ro có...
 • 30
 • 213
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá chiến lược đào tạo nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị lilamađánh giá chung về việc thực hiện chiến lược đào tạo nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị lilamathực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp hapuliconghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần mỹ phẩm sài gòncác chiến lược phát triển hoạt động của công tymột số để xuất chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần bánh kẹo biên hòanghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần hóa mỹ phẩm mỹ hảođề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần xây dựng sông hổngphân tích và đánh giá thực trạng kênh phân phối lương thực thực phẩm của công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực và thực phẩm hà nộisơ đồ tổng quát hệ thống kênh phân phối lương thực thực phẩm của công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm hà nộithực trạng các kênh phân phối lương thực thực phẩm của công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm hà nộibiện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn trong thời gian tới cho công ty cổ phần tân cảng 1282 xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho công ty cổ phần cảng hà nộichức năng nhiệm vụ công ty cổ phần thương mại và công nghệ sông hồngluật phá sản cho công ty cổ phầnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam