1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Sinh học >

Sơ đồ tư duy sinh học ôn thi đại học

Sử dụng Grap và sơ đồ tư duy trong giờ ôn tập, luyện tập phần hóa phi kim lớp 11 THPT

Sử dụng Grap và đồ duy trong giờ ôn tập, luyện tập phần hóa phi kim lớp 11 THPT

... dẫn học sinh tự lập đồ duy tự học bằng đồ duy 54 2.3. Thiết kế giáo án các bài ôn tập, luyện tập phần hóa phi kim lớp 11 THPT sử dụng grap đồ duy 61 2.3.1. Giáo ... : Sử dụng grap đồ duy trong giờ ôn tập, luyện tập phần hoá phi kim lớp 11 THPT ”. 2. Mục đích của đề tài Nghiên cứu sử dụng grap SĐTD để tổ chức hoạt động dạy học trong giờ ôn ... 1.3.1.3. Sử dụng grap tổ chức hoạt động học tập trong giờ ôn tập, luyện tập Với các bài ôn tập, luyện tập GV có thể sử dụng phương pháp grap để hệ thống hoá nội dung các kiến thức cần nhớ trong...
 • 161
 • 12,110
 • 58
NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ  đại học QUỐC GIA hà nội

NGHIÊN cứu đề XUẤT các GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN đại học tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHỆ đại học QUỐC GIA hà nội

... VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI NGHIÊN CU  XUT CÁC GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC TING ANH CHO SINH VIÊN I HC TI TRNG I HC CÔNG NGH - I HC QUC GIA HÀ NI ... VNU’s Policy for the Teaching and Learning of English 1.2.1.1 VNU's missions (i Hc Quc Gia Ni, 2004) 1. To develop VNU into a center of multidisciplinary undergraduate and postgraduate ... objectives based on CLT. To complicate matters, the high school curriculum, unfortunately, is intimately linked to such practice because the school's ratings and the teacher's reputation...
 • 88
 • 1,045
 • 1
sơ đồ tư duy sinh học 12

đồ duy sinh học 12

... 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào học sinh học phân tử 33 Bài 31: Học thuyết tiến hóa cổ điển 34 Bài 32: Học thuyết tiến hóa của cổ điển(tt) 35 Bài 33: Học thuyết tiến hóa hiện đại ... Y học 29 Bài 27: Di truyền Y học( tt) 30 Bài 28: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người 31 Bài 29: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh 32 Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh ... dưỡng 58 Bài 53: Diễn thế sinh thái 59 Bài 54: Hệ sinh thái , 60 Bài 55: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái 61 Bài 56: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái((tt) 62 Bài 57:...
 • 8
 • 21,339
 • 577
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG XEMINA TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" potx

... MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG XEMINA TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG SOME METHODS TO RAISE THE EFFECTIVENESS ... đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đại học, nâng cao hiệu quả sử dụng xemina, trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn sử dụng xemina trong dạy học môn giáo dục học, chúng tôi ... nâng cao hiệu quả dạy học trờng s phạm, cần tăng cờng sử dụng xemina trong sự phối hợp với các hình thức dạy học khác. Để nâng cao hiệu quả sử dụng xemina trong quá trình dạy học môn giáo dục...
 • 5
 • 1,099
 • 2
SKKN vật lý 12 Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc ôn tập phần máy biến áp và truyền tải điện năng cho HS lớp 12

SKKN vật lý 12 Sử dụng đồ duy trong việc ôn tập phần máy biến áp và truyền tải điện năng cho HS lớp 12

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓASỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓATRƯỜNG THPT LANG CHÁNHTRƯỜNG THPT LANG CHÁNHSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMSỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG VIỆC ÔN TẬP PHẦN MÁY BIẾN ÁP VÀ TRUYỀN TẢI ... cho phép.Vậy, vấn đề là làm sao để học sinh vừa làm đúng nhất nhanh nhất. Điều này sẽ đạt được nếu sử dụng đồ duy tổng quát sau đây.3. Phương pháp sử dụng đồ duy để ôn tập phần ... truyền đến tải qua dây có R = 20 Ω. Tính P3 tại tải hiệu suất truyền tải điện * đồ truyền tải: * Giải:- Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp là: 22 11. 4 000 V= 4 kVNU UN= =- Công...
 • 12
 • 3,564
 • 3
tuyển tập đề thi hóa học ôn thi đại học năm 2015 có đáp án

tuyển tập đề thi hóa học ôn thi đại học năm 2015 có đáp án

... là:A. kết tủa trắng, sau tan và bọt khí thoát ra.B. Ban đầu kết tủa, tan ngay, sau đó tạo kết tủa không tan. C. bọt khí không màu thoát ra .D. Ban đầu không hiện ... axit không no, đơn chức, một liên kết đôi trong phân tử. B. axit không no, đơn chức, một liên kết ba trong phân tử. C. axit no, hai chức.D. axit hai chức, không no, 1 liên ... trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12- Trang 15 -Khóa học LTĐH KIT-2: Môn Hoá học (Thầy Phạm Ngọc Sơn) Đề số 04ĐỀ SỐ...
 • 167
 • 588
 • 1
đề thi thử đại học - ôn thi đại học môn vật lý năm 2011 chuyên khtn

đề thi thử đại học - ôn thi đại học môn vật lý năm 2011 chuyên khtn

... -THI TFITJ EAI HQCLAN 2-( 2011) - M6n Var ri - Me d6 123TR.UOI{G THPT CT{UYEN DAI HOC SU PHAM I{A NOIDAp Aro pp rnr rmil DAI ugc nnorq vAr i-fl-,dn Z (ngly 2 7- 2 - 2011) CAU ... :8cos(Z}trt + -) (cm).6B. ", = Scos(2ort-fl f"r"l.2TRTjONG THP'I CHUYSN oHSp HA NOI -THI THU DAI HQC LAN 2-( 2011) - M6n Vat li - Me da 123c. ... ' /TNT-TONC THPT CHUYEN BTISP HA NOI -THI TH{J DAI HOC LAN 2-( 2O I I ) - M6N VAt Ii - MA d€ 123Cia27.:1,6.10niy li8ni6i tring sO plang h: 6,625.1 0-& apos;o J.r,...
 • 8
 • 341
 • 0
phương pháp giải hệ phương trình thường gặp trong đề thi đại học ôn thi đại học môn toán

phương pháp giải hệ phương trình thường gặp trong đề thi đại học ôn thi đại học môn toán

... MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH 1. Phương pháp thế Nội dung phương pháp: Thông thường ta rút một biến hoặc một biểu thức thích hợp từ một phương trình và thay vào phương trình còn ... của hệ ta thu được phương trình một ẩn. Chú ý:  Phương trình một ẩn này phải giải được  Một phương trình trong hệ có thể đưa về tích của các phương trình bậc nhất hai ẩn Ví dụ 1: Giải hệ ... 4. Phương pháp đánh giá Nội dung phương pháp: Với phương trình này cần phát hiện các biểu thức không âm trong hệ và nắm vững cách vận dụng các bất đẳng thức cơ bản. Ví dụ 1: Giải hệ phương...
 • 14
 • 801
 • 0
Bốn mươi năm nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học và sau đại học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bốn mươi năm nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học và sau đại học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

... De' nang cao chlfl lupng nghien cQu khoa hpc, hien nay Khoa dang tap trung vao mot sd van de sau: - Thu nhdu Khoa luon xac dinh nghien cQu khoa hpc la mot trong hai nhiem vu co ban ... hpc. - Thu ha, Khoa chii truong thudng xuyen duy tri cae boat dpng seminar khoa hpc d cap bp mon va cap khoa de eac giang vien ed dieu kien trao ddi, Iranh luan nhQng van de khoa hpc, nang ... Luu tru trude day va Khoa Luu irQ hpc - Quan trj van phdng thude Trudng Dai hpc Khoa hpc Xa hoi va Nhan van hien nay da dal dupe trong linh virc nghien cuu khoa hpc; ddng ihdi danh...
 • 8
 • 386
 • 0
Bài tập điều chế kim loại ôn thi đại học Luyện thi đại học môn hóa

Bài tập điều chế kim loại ôn thi đại học Luyện thi đại học môn hóa

... Page 1TÀI LIỆU HÓA HỌC VÔ CƠ 12BÀI TẬP (N2) CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠIDạng 2: BT điện phân.pp: -B1: Viết các quá trình oxi hóa khử xảy ra ở các điện cực-B2: Dự đoán ... anot. M là kim loại nào trong các kim loại cho dưới đây?A. Mg B. Ba C. Ca D. Be.Câu 25(SP.L4.12): Điện phân nóng chảy muối A tạo bởi kim loại M và halogen X thuđược 0,96 gam kim loại ở catot ... là t (s) thì thu được kim loại M ở catot và 156,8 ml khí tại anot. Nếu thờiPage 5gian điện phân là 2t (s) thì thu được 537,6 ml khí. Biết thể tích các khí đo ở đktc. Kim loại M và thời gian t...
 • 5
 • 562
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ tư duy sinh học 12sơ đồ tư duy sinh họcsơ đồ tư duy sinh học lớp 12so do tu duy sinh hocsơ đồ tư duy sinh học 7sơ đồ tư duy sinh học 11sơ đồ tư duy sinh học 9sơ đồ tư duy sinh học 6sơ đồ tư duy sinh học 8sơ đồ tư duy sinh học 10sơ đồ tư duy sinh học lớp 9sơ đồ tư duy sinh học lớp 10sơ đồ tư duy sinh học 10 bài 2sơ đồ tư duy sinh học 12 chương 1sơ đồ tư duy sinh học lớp 8Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ