1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Quản lý >

Phân tích thực trạng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam và đưa ra giải pháp chống thất thu thuế

184 Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

184 Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập nhân tại Việt Nam

... nguồn thu tài chính nhà nước thông qua các loại thu khác như thu hàng hóa, thu thu nhập doanh nghiệp (công ty) và thu thu nhập nhân, trong đó thu thu nhập nhân là nguồn tài chính ... dựng chính sách thu thu thu nhập nhân các quốc gia đều quan tâm giải quyết các vấn đề sau đây: 1.2.6.1 Xác định thu nhập chịu thu Thu nhập chịu thu của một nhân trong kỳ tính thu ... pháp thu trực tiếp. Thu thu nhập nhân thu đánh vào phần thu nhập của nhân, do đó để thu thu được sát đúng với mức thu nhập của từng nhân thì cần để cho người nộp thu tự khai thu...
 • 94
 • 495
 • 1
Thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

Thuế thu nhập nhân tại Việt Nam

... chịu thu . Thu đợc chia thành hai loại thu trực thu thu gián thu. Thu trực thu là loại thu mà ngời nộp thu và ngời chịu thu là một. Thu trực thu đánh trực tiếp vào ngời nộp thu , ... là thu đánh trên cái gì? Đối tợng đánh thu là gì? Theo tiêu thức này thu đợc chia thành ba loại: thu thu nhập, thu tiêu dùng và thu tài sản. Thu thu nhập là loại thu đánh trên thu nhập ... thu nhập của ngời nộp thu gồm: thu thu nhập doanh nghiệp và thu TNCN .Thu TNCN là loại thu trực thu đánh vào các nhân thu nhập cao. Thu tiêu dùng là loại thu đánh vào hàng hoá...
 • 14
 • 493
 • 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP NHÂNVIỆT NAM HIỆN NAY

... sách thu , góp phần nâng cao hiệu quả và thúc đẩy hiện đại hóa công tác quản thu thu . 2.2 Thực trạng công tác quản thu thu nhập nhân Việt Nam hiện nay 2.2.1 Ban hành chính sách thu ... vào các mục đích phát triển chung của xã hội.- Công tác tuyên truyền, phổ biến thu thu nhập nhân đã được thực hiện THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THU NHẬP CÁ NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 ... thu thu thu nhập nhân Việt Nam còn khá nhiều hạn chế. 2.2.3 Xử các trường hợp vi phạm về kê khai và nộp thu 2.2.3.1 Thanh tra thu Thu nhập nhân Việt Nam hiện nay công tác thanh...
 • 34
 • 663
 • 1
Triển khai áp dụng luật thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam

Triển khai áp dụng luật thuế thu nhập nhân tại Việt Nam

... 2.5. Áp dụng giảm trừ gia cảnh khi xác định nghĩa vụ thu . 6 CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ THU THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA VIỆT NAM 1. SƠ LƢỢC VỀ THU THU NHẬP CÁ NHÂN ... nghiệp, thu sự nghiệp, thu lợi nhuận… Ở Việt Nam hiện nay tồn tại 2 loại thu thu nhập đó là: thu TNCN và thu TNDN. Thu TNCN là loại thu trực thu đánh vào thu nhập của mỗi nhân trong ... dạng thu thu nhập. Có thể chia thu thu nhập thành 2 loại chính đó là: Thu đánh vào thu nhập của nhân, đƣợc gọi là thu TNCN và thu đánh vào thu nhập của pháp nhân thì đƣợc gọi là thu ...
 • 128
 • 478
 • 0
Đề tài : áp dụng triển khai luật thuế thu nhập cá nhân tại việt nam

Đề tài : áp dụng triển khai luật thuế thu nhập nhân tại việt nam

... NHẰM TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ LUẬT THU THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM 81 1. THỰC TẾ TRIỂN KHAI LUẬT THU TNCN Ở MỸ 81 1.1. TRIỂN KHAI KHAI THU NỘP THU TNCN TẠI MỸ. 82 1.1.1. KÊ KHAI 83 1.1.2. ... nộp thu khá đơn giản:  Đối với khoản thu nhập phải khấu trừ thu : tổ chức, nhân chi trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thu TNCN cho các đối tƣợng đƣợc giãn nộp thu , khi trả thu nhập ... thu nhập không chịu thu và bổ sung một số khoản thu nhập đƣợc miễn thu . Trên cơ sở kế thừa các khoản thu nhập không thu c diện chịu thu của Pháp lệnh thu thu nhập đối với ngƣời có thu nhập...
 • 128
 • 349
 • 0
Thực trạng về thị trường M&A ở Việt nam và đưa ra giải pháp thâu tóm và chóng thâu tóm dành cho doanh nghiệp

Thực trạng về thị trường M&A ở Việt nam đưa ra giải pháp thâu tóm chóng thâu tóm dành cho doanh nghiệp

... 2. Bức tranh toàn cảnh về thị trường M&A Việt Nam 56 2.1. Đánh giá chung về thị trường M&A Việt Nam. 56 2.2. Vai trò của hoạt động thâu tóm đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. 59 ... động thâu tóm công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam 64 2.6. Xu hướng phát triển thị trường M&A Việt Nam 65 2.7. Các động cơ thúc đẩy M&A 66 3. Phân tích chiến lược thâu tóm ... mới của Việt Nam: 52 1.3. Môi trường kinh doanh Việt Nam. 52 1.4. Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. [22] 53 1.5. Xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 55...
 • 95
 • 1,121
 • 5
phân tích thực trạng quỹ đầu tư chứng khoán tại việt nam giải pháp phát triển các quỹ đầu tư chứng khoán trong thời gian tới

phân tích thực trạng quỹ đầu tư chứng khoán tại việt nam giải pháp phát triển các quỹ đầu tư chứng khoán trong thời gian tới

... Chương 2: Thực trạng phát triển quỹ đầu chứng khoán Việt Nam I. Sự cần thiết hình thành quỹ đầu chứng khoán Việt Nam Tại sao nhà đầu sử dụng quỹ đầu tư? Nhà đầu cá nhân hay pháp nhân ... thị trường chứng khoán trong nước 3. Các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam .Để thúc đẩy sự phát triển cửa quỹ đầu chứng khoán VN thì trước hết quỹ đầu chứng khoán trên ... trường trong thời gian tới cũng như tạo ra sự canh tranh của các Quỹ đầu trong các dự án đầu tư. - Ngành nghề đầu và lọai hình Quỹ đầu tư: + Các Quỹ đầu cần tập trung tái đầu vào các...
 • 54
 • 3,318
 • 9
Luận văn: XÂY DỰNG MỨC KHẤU TRỪ GIA CẢNH TRONG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM ppt

Luận văn: XÂY DỰNG MỨC KHẤU TRỪ GIA CẢNH TRONG THUẾ THU NHẬP NHÂN TẠI VIỆT NAM ppt

... Khấu trừ thu trong thu thu nhập nhân Việt Nam giai đoạn 1991 – 2011 . Chương 3: Giải pháp xác định khấu trừ thu trong thu thu nhập nhân Việt Nam. Xây dựng mức khấu trừ gia cảnh ... Thắng thu thu nhập nhân tại Việt Nam HV: Phan Thị Tố Như 41 CHƢƠNG 2: KHẤU TRỪ THU TRONG THU THU NHẬP CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1991 – 2011 2.1. Thu thu nhập nhân Việt Nam ... 1.1.1.2 Thu thu nhập nhân Thu thu nhập nhân là loại thu trực thu đánh vào thu nhập của mỗi nhân trong xã hội trong một khoảng thời gian nhất định .Thu thu nhập nhân là một trong...
 • 91
 • 472
 • 0
Đề tài: XÂY DỰNG MỨC KHẤU TRỪ GIA CẢNH TRONG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM doc

Đề tài: XÂY DỰNG MỨC KHẤU TRỪ GIA CẢNH TRONG THUẾ THU NHẬP NHÂN TẠI VIỆT NAM doc

... về khấu trừ trong thu thu nhập nhân Chương 2: Khấu trừ thu trong thu thu nhập nhân Việt Nam giai đoạn 1991 – 2011 . Chương 3: Giải pháp xác định khấu trừ thu trong thu thu nhập ... vấn đề miễn thu khấu trừ thu nhằm xác định thu nhập tính thu trong thu thu nhập nhân tại Việt Nam. - Đề xuất đƣợc những giải pháp xác định hợp lý các khoản giảm trừ trong thu thu nhập ... thu thu nhập nhân tại Việt Nam HV: Phan Thị Tố Như 5 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH KHẤU TRỪ THU TRONG THU THU NHẬP CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM 63 3.1. Định hƣớng phát triển của thu thu...
 • 91
 • 345
 • 0
Thực trạng về chính sách lãi suất tại việt nam và một số giải pháp cho chính sách lãi suất tại việt nam

Thực trạng về chính sách lãi suất tại việt nam một số giải pháp cho chính sách lãi suất tại việt nam

... nhânIII. GIẢI PHÁP CHO CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM A. Một số giải pháp kiến nghịB. Vấn đề đặt ra trong năm 2010 định hướng chính sách lãi suất Đồ thị 1: Diễn biến của sự thay đổi chính sách ... cơ bản về lãi suất MỤC LỤC I. NHỮNG VẦN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÃI SUẤT:A.TỔNG QUAN VỀ LÃI SUẤT:1 Khái niệm lãi suất 2.Phân loại lãi suất 3.Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất B.CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT 1.Khái ... thể 3.Vài trò của chính sách lãi suất đến nền kinh tế C.KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT TẠI MỘT SỐ NƯỚC: Chính sách điều hành lãi suất của Ngân hàng trung ương Mỹ:1.FED2 .Chính sách...
 • 31
 • 419
 • 0
Bài tiểu luận tác động của thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam giai đoạn 2009 2013

Bài tiểu luận tác động của thuế thu nhập nhân tại Việt Nam giai đoạn 2009 2013

... sách thu thu nhập nhân cùng với những tác động của nó đến ngƣời lao động, nhóm em đã chọn đề tài cho bài tiểu luận này là: " ;Tác động của thu thu nhập nhân tại Việt Nam giai đoạn 2009- 2013& quot;. ... LÝ THUYẾT 3 1.1 Khái niệm thu thu nhập nhân: 3 1.2 Đặc điểm thu thu nhập nhân: 3 1.3 Vai trò của thu thu nhập nhân: 3 1.4 Những nội dung cơ bản trong pháp lệnh Thu TNCN của Việt ... tồn tại cả thu thu nhập doanh nghiệp và thu thu nhập nhân. Giữa hai loại thu này luôn luôn tồn tại mối quan hệ gắn bó với nhau. Thu thu nhập nhân còn góp phần khắc phục sự thất thu thuế...
 • 26
 • 805
 • 1
Luận văn Thực trạng về thị trường MA ở Việt Nam và đưa ra giải pháp thâu tóm và chóng thâu tóm dành cho doanh nghiệp

Luận văn Thực trạng về thị trường MA ở Việt Nam đưa ra giải pháp thâu tóm chóng thâu tóm dành cho doanh nghiệp

... Thứ ba, đánh giá thực trạng về thị trường M&A Việt Nam đưa ra giải pháp thâu tóm chóng thâu tóm dành cho doanh nghiệp. Thứ tư, đưa ra giải pháp phát triển thị trường M&A, để ... định cho đến hoàn tất giao dịch xử lý sau giao dịch, có cái nhìn toàn cảnh về hoạt động M&A Việt Nam, phân tích chiến lược thâu tóm chống thâu tóm đưa ra giải pháp thâu tóm chống ... 2. Bức tranh toàn cảnh về thị trường M&A Việt Nam 56 2.1. Đánh giá chung về thị trường M&A Việt Nam. 56 2.2. Vai trò của hoạt động thâu tóm đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. 59...
 • 94
 • 534
 • 0
Phân tích thực trạng phát triển ngành thép Việt Nam và đưa ra giải pháp phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Kim khí TP.Hồ Chí Minh

Phân tích thực trạng phát triển ngành thép Việt Nam đưa ra giải pháp phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Kim khí TP.Hồ Chí Minh

... phn Kim Khí H Chí Minh 27 2.1. Gii thiu v Công ty C phn Kim Khí H Chí Minh 27 2.2. Thc trng v tình hình phát trin kinh doanh ca công ty 28 2.2.1. V vn đ kinh doanh kim khí 28 ... trin kinh doanh thép ca công ty c phn Kim Khí H Chí Minh 10 1. Tng quan v s phát trin ca ngành thép Vit Nam 10 1.1. Lch s hình thành quá trình phát trin ngành công nghip thép ... Tình hình doanh thu hot đng kinh doanh kim khí ca Công ty C phn Kim Khí H Chí Minh giai đon 2008-2011 29 Bng : Chi tit doanh thu bán hàng ca Công ty C phn Kim Khí H Chí Minh giai...
 • 58
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận thuế thu nhập cá nhân tại việt nam thực trạng và giải phápphân tích thực trạng hoạt động của hệ thống nhtm việt namtiểu luận về hệ thống thuế thu nhập cá nhân tại việt namluật thuế thu nhập cá nhân tại việt namphân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu việt nam vào thị trường mỹ và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2020vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích thực trạng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam giai đoạn 1998 2007 và dự đoán đến 2010phân tích thực trạng quản lý dnn amp v ở việt nam nghiên cứu điển hình tại công ty tnhh dệt anh quốcphân tích lợi thế cạnh tranh ngành cà phê tại việt namphần ii thực trạng quỹ đầu tư chứng khoán tại việt namtình hình thực hiện bao thanh toán tại việt nam và một số giải pháp để đưa sản phẩm bao thanh toán vào ứng dụng taị ngân hàng đầu tư và phát triển việt namthực trạng thuế thu nhập cá nhân ở việt namcâu 2 trình bày nguồn thu của nsnn phân tích thực trạng nguồn thu từ thuế của nsnn việt nam các biện pháp nhằm tăng thu nsnnphân tích thực trạng về thu nhậpphân tích thực trạng xuất khẩu nhập khẩu của việt namphân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm và phấn đấu tăng doanh thu của công ty qua 2 năm 2002 2003Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM