1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kinh tế >

Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tỉnh gia lai

 Đánh giá sựhài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của Ngân hàng Ðầu tu và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Đánh giá sựhài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của Ngân hàng Ðầu tu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế

... dịch vụ thẻ của BIDV chắc chắn sẽ dem đến sự hài lòng cho khách hàng. 3.1.2. Các dịch vụ thẻ của Ngân hàng Ðầu tu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế Ngân hàng Đầu tu Phát triển ... Ngân hàng Ðầu tu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế Cùng với quá trình hội nhập phát triển kinh tế cả nước, trong những nam qua Ngân hàng Đầu tu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh ... đề tài Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ của Ngân hàng Đầu tu Phát triển - Chi nhánh Thừa Thiên Huế , chúng tôi rút ra một số kết luận nhu sau: - Có thể...
 • 44
 • 1,472
 • 21
Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay đóng tàu tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay đóng tàu tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội

... thành một cán bộ ngân hàng ng lai em đã chọn đề tài: " ;Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án cho vay đóng tàu tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Nội& quot; ... khi thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay đóng tàu 39Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án cho vay đóng tàu tại chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Bắc Nội ... trạng công tác thẩm định tài chính dự án cho vay đóng tàu tại chi nhánh Bắc Nội 622.2.2. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư: 622.2.3. Quy trình TĐ DA đầu tại chi nhánh Bắc Nội: ...
 • 132
 • 766
 • 8
Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô

... IITHỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN - CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ2.1Tổng quan về Ngân hàng Đầu Phát triển - Chi nhánh Đông Đô 2.1.1Lịch ... thành phát triển Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Đông Đô được thành lập trên cơ sở nâng cấp phòng giao dịch 2 của Sở Giao dịch 1 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt ... Ngân hàng thương mại1.2. 1Hoạt động cho vay theo dự án của Ngân hàng thương mại Cho vay đầu dự án nhằm hỗ trợ tài chính cho các Doanh nghiệp thực hiện đầu các dự án mới, các dự án nâng...
 • 84
 • 848
 • 0
Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô

... 0918.775.368 Chính vì lý do đó mà tôi đã quyết định chọn đề tài Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô để làm chuyên ... đề tài gồm hai phần:Chương I: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô. Chương II: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công ... thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô. Đề tài nghiên cứu có thể còn nhiều thiếu sót, kính mong được sự xem xét đóng góp...
 • 116
 • 381
 • 0
Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô

... thẩm định dự án đầu của Chi nhánh. Phương pháp thẩm định dự án là cách thức thẩm định dự án nhằm đạt được các yêu cầu đặt ra đối với công tác thẩm định dự án. Tại chi nhánh Đông Đô, trong ... của Chi nhánh. 1.2. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án tại chi nhánh Đông Đô những năm qua ( 07/2004 – 12/2008). 1.2.1. Lưu đồ quy trình thẩm định dự án của Ngân hàng Đầu phát ... đốc về triển khai thực hiện công tác tổ chức - nhân sự phát triển nguồn nhân lực tại Chi nhánh. 1.1.4. Kết quả hoạt động của Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô sau...
 • 114
 • 308
 • 0
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn trung và dài hạn tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu vay vốn trung dài hạn tại ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

... trạng thẩm định dự án đầu vay vốn trung dài hạn tại ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung. 1.4.1. Kết quả đạt đượcTrong 5 năm từ 2005 – 2009, công tác thẩm định ... thể củ dự án. Các dự án xin vay vốn tại ngân hàng gồm rất nhiều loại như: dự án xin vay vốn để bổ sung vốn lưu động, dự án vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh dự án vay vốn để đầu mới…Vì ... nhất.1.2.5. Nội dung thẩm định các dự án đầu vay vốn trung dài hạn tại chi nhánh. Sau khi đã lựa chọn phương pháp thẩm định cán bộ thẩm định của ngân hàng sẽ đi vào phân tích, đánh giá từng nội...
 • 83
 • 422
 • 0
Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam  chi nhánh tỉnh gia lai

Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh tỉnh gia lai

... vụ cho công tác 18 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI ... TRẠNG THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 2.2.1. Công tác tổ chức thẩm ñịnh a. Quy trình thẩm ... pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thẩm ñịnh cho vay theo dự án ñối với Doanh nghiệp ngành cao su tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai. 3. Đối ng, phạm vi...
 • 26
 • 428
 • 0
nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam - chi nhánh đông đô

nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu trong hoạt động cho vay tại ngân hàng đầu phát triển việt nam - chi nhánh đông đô

... - - ++Chuyên đề thực tập tốt nghiệpBảng 1.1 - Chu kỳ dự án 1.2 Thẩm định dự án đầu tại các Ngân hàng thương mại1.2.1 Hoạt động cho vay theo dự án của Ngân hàng thương mại Cho vay đầu ... VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1Khái quát về dự án đầu 1.1.1 Hoạt động đầu 1.1.1.1 Khái niệm bản chất Về bản chất, đầu là sử dụng nguồn lực trong ... hoạch đầu quá trình thực hiện dự án. Phân tích thẩm định dự án là cơ sở để ngân hàng quyết định phần vốn cho vay xác định khả năng hoàn trả của doanh nghiệp.1.2.2 Thẩm định dự án đầu...
 • 82
 • 613
 • 0
ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH TP.HCM docx

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH TP.HCM docx

... NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH TP.HCM. 1. Giới thiệu về Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam -Chi nhánh TP.HCM - Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM ... doanh của BIDV.HCMC) ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH TP.HCM GVHD: TS Lại Tiến Dĩnh Bài viết ... trong tác tín dụng trung dài hạn Rất nhiều dự án đầu trung dài hạn được Ngân hàng Đầu Phát triển Chi nhánh TP.HCM xem xét thẩm định cho vay trong các năm qua đã phát huy được hiệu...
 • 16
 • 236
 • 0
Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tỉnh bình định

Thực trạng huy động vốn tại ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh tỉnh bình định

... bidv@hn.vnn.vn. Quá trình hình thành phát triển : Ngân hàng Đầu Phát triển Bình Định (BIDV Bình Định) – Thành viên của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) – được thành lập từ ... Nghĩa Bình thành lập Chi nhánh Ngân hàng Đầu Xây dựng khu vực Bình Định Chi nhánh Ngân hàng Đầu Xây dựng Quảng Ngãi, trực thuộc cùng kỳ năm 2009. Đến 31/12/2011 tổng số vốn huy động ... trưởng huy động vốn của chi nhánh trong giai đoạn 2009-2012.Hiện nay, tại chi nhánh đang huy động vốn theo nhiều hình thức huy động khác nhau. Dưới đây em sẽ phân tích thực trạng huy động vốn tại...
 • 50
 • 526
 • 4
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh

... tài: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam ... -Đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh LỜI NÓI ĐẦU Lịch sử phát triển ... -Đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tài trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh 1.2.4. Đánh giá thực trạng chất lượng...
 • 56
 • 225
 • 1
Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính các dự án đầu tư vay vốn trung và dài hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính các dự án đầu vay vốn trung dài hạn tại ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

... về Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam, chi nhánh Quang Trung. Chương II: Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tại ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang ... chọn đề tài: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính các dự án đầu vay vốn trung dài hạn tại ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung làm chuyên đề tốt nghiệp. ... Trung. Chương III: Một số giải pháp để hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tại ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - chi nhánh Quang Trung Doãn Thanh Lớp: Kinh tế Đầu tư...
 • 96
 • 552
 • 0
Công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

... công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam- chi nhánh Bắc kạn. * Đối ng phạm vi nghiên cứu :-Đối tng nghiờn cu ca chuyên đề l nhng vn về nguồn vốn công tác huy động ... : Những vấn đề về nguồn vốn huy động vốn tại ngân hàng thương mại.Chương II : Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. Chương III : Một số ... huy động vốn, tôi xinĐỗ Huy Hoàng_lớp Vănbằng2_7a11Chuyên đề tốt nghiệp Học Vin Ngõn Hngchn chuyên đề : Công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc...
 • 54
 • 514
 • 0
Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh tỉnh gia lai

Hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với doanh nghiệp ngành cao su tại ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh tỉnh gia lai

... TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH CHO VAY THEO DỰ ÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGÀNH CAO SU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH GIA LAI 2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ... trạng công tác thẩm định cho vay theo dự án đối với Doanh nghiệp ngành cao su tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định ... điểm hoàn thiện công tác thẩm định cho vay theo DA đối với DN ngành cao su tại ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Một là, quan điểm thẩm định cho vay theo dự án đối...
 • 25
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh hà thànhmở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quang trungmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh đông đônâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc gianghoạt động định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh nam hà nộiluận văn tốt nghiệp nghiên cứu nhu cầu khách hàng về dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huếthực trạng công tác huy động vốn của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh lạng sơnđịnh hướng phát triển của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh cà mau trong năm 2006 và những năm tiếp theothực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suấttại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quang trunghoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đáp ứng yêu cầu hiệp ước mới về vốn của ủy ban baselhoàn thiện công tác xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namhoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namcho vay bất động sản tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam thực trạng và giải pháppháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn tại các ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namđịnh hướng hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 2005 2010Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM