CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 11 NÂNG CAO- CÓ ĐÁP ÁN

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân có đáp án
... Những hạt nhân nào cùng số prôtôn? A. Hạt nhân Th và Hạt nhân Ra B. Hạt nhân U và Hạt nhân Ra C. Hạt nhân Pa và Hạt nhân Ra D. Không cặp hạt nhân nào cùng số prôtôn 30. Những hạt nhân ... 30. Những hạt nhân nào cùng số nơtrôn? A. Hạt nhân Th và Hạt nhân Ra B. Hạt nhân U và Hạt nhân Ra C. Hạt nhân Pa và Hạt nhân Ra D. Không cặp hạt nhân nào cùng số nơtrôn 33.Dới ... bức xạ , hạt nhân đồng vị bền của beri (9Be4) thể tách thành mấy hạt nhân hạt nào kèm theo? A. 2 hạt nhân và electrôn. B. 2 hạt nhân và pôzitôn C. 2 hạt nhân và...
 • 12
 • 7,118
 • 87

Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - đáp án

 Câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử - có đáp án
... 1 câu hỏi trắc nghiệm thơng mại điện tử K42 KTNT Câu 1. Cách gọi nào KHÔNG đúng bản chất thơng mại điện tử a. Online trade (Thơng mại trực tuyến) b. Cyber trade (Thơng mại ®iỊu khiĨn ... Câu 96. Kinh doanh điện tử (e-business) nghĩa là bán hàng hoá và dịch vụ thông qua Internet a. Đúng b. Sai Trả lời: b - đây là định nghĩa hẹp của thơng mại điện tử, kinh doanh điện tử ... vận đơn điện tử a. Khoá công cộng của vận đơn điện tử b. Khó bí mật của vận đơn điện tử c. Chữ ký điện tử d. Hệ thống Bolero Trả lời: B Câu 69. Ngời nắm giữ của vận đơn điện tử thể...
 • 27
 • 20,307
 • 181

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)
... quan hệ thương mại với DNd. Cả 3 câu trên Đáp án: D76.v77.Nguyên tắc hoạt động của L/Ca. Độc lập (độc lập với hợp đồng ngoại thương trong thanh toán)b. Tuân thủc. Câu A và B đúngd. Câu A ... bên khác nhau Đáp án: C39.Có mấy hình thức thanh toán trong buôn bán đối lưu:a. 2b. 3c. 5d. 7 Đáp án: B (Hàng đổi hàng- Barter; Nghiệp vụ song phương xuất-nhập; Nghiệp vụ Buy – Back)40.Ưu ... hiệnd. Câu a và b Đáp án: D107.Giai đoạn chuẩn bị đàm phán gồm:a. Chuẩn bị chung cho mọi cuộc đàm phánb. Chuẩn bị cụ thể trước 1 cuộc đàm phán HĐNTc. Cả 2 câu trên đúngd. Cả 2 câu trên saiĐáp...
 • 15
 • 26,569
 • 190

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)
... biẻu hiện quan hệ là:A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địchB. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranhC. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchD. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế Câu 46: Yếu ... hơn Câu 48: Hai hình thức quan hệ chủ yếu giữa các sinh vật khác loài là:A. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchB. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chếC. Quan hệ đối địch và quan hệ ức chếD. Quan ... hữu sinh B. nhân tố sinh tháiC. nhân tố vô sinh D. sinh cảnh Câu 37: Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:A. Thành phần không sống và sinh vậtB. Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụC. Sinh...
 • 49
 • 26,318
 • 755

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)
... vòng quay hàng tồn khobằng bao nhiêu?a. 15 b. 20 MỤC LỤC Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp 1 (có đáp án) 1MỤC LỤC 2CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Câu 1: ... các câu trên đều đúng Câu 14. Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính? a. Tài sản thực có giá trị thấp hơn tài sản tài chính b. Tài sản thực là những tài sản ... hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phảic. Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực d. Tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn tài sản thực...
 • 46
 • 25,551
 • 99

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( đáp án )

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( có đáp án )
... dài hạn cho ngân hàng là: a. Vốn vay ngân hàng khác b. Khấu hao tài sản cố định và lợi nhuận c. Doanh thu bán hàng. 11. Để vốn đầu tư vào dự án ngân hàng đã cam kết, ngân hàng sẽ thực ... mẫu tiêu chuẩn của Hiệp hội vận tải hàng không quốc HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng và IQ đáp án 1. Việc thay đổi thời gian khấu ... lãi ngân hàng d. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền 3. Ngân hàng sẽ xem xét cho vay dự án khi a. Dự án tỉ suất sinh lời cao b. Dự án NPV dương c. Dự án khả...
 • 22
 • 5,914
 • 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)
... dùng repeater để mở rộng các đoạn mạng, ta có thể:a)Đặt tối đa 4 đoạn mạng máy tính b)Đặt tối đa 5 đoạn mạng máy tính c)Đặt tối đa 3 đoạn mạng máy tính d)Tất cả đều đúng26.Phát biểu ... đại tín hiệu truyền đến nób)Liên kết nhiều mạng LAN lại với nhau, đồng thời ngăn không cho các packet thuộc loại 1. Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính. 0 vTHIẾT BỊ MẠNG: 2.Thiết bị hub ... phép của một đoạn mạng bằng cách khuyếch đại tín hiệu.b)Kết nối nhiều mạng LAN với nhau, ngăn các gói tin broadcast và chuyển các gói tin giữa các mạng LAN.c)Kết nối nhiều máy tính với nhau.d)Lọc...
 • 10
 • 14,530
 • 437

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt
... > Saveo Chọn File > Save As Câu 11:Để kết nối Internet thông qua mạng cục bộ (LAN), không cần thông tin nào:o Địa chỉ IP máy chủ Proxyo Tài khoản sử dụng Internet o Card mạng vàđuờng kết ... mìnhChương 2: Các dịch vụ thông dụng trên Internet CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Câu 1: WWW là viết tắt của? oWorld Wide Wed oWorld Wide Web oWorld Wild WedoWord Wide Web Câu 2: Trang Web là? o Mở ... tuyếno Gửi thư thông qua môi trường Internet o Tìm kiếm thông tin Câu 22:Muốn sử dụng thưđiện tử trước hết phải:o Đăng ký một tài khoản thưđiện tửo Đăng ký một tài khoản Internet o Có một...
 • 7
 • 26,231
 • 509

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt
... A VII.38 B VII.50 D VII.3 D VII.15 C VII.27 B VII.39 D VII.51 A VII.4 D VII.16 B VII.28 Â VII.40 C VII.52 B VII.5 D VII.17 C VII.29 D VII.41 B VII.53 B VII.6 A VII.18 C VII.30 D VII.42 D VII.54 ... VII.7 C VII.19 B VII.31 C VII.43 D VII.55 B VII.8 D VII.20 A VII.32 C VII.44 A VII.56 B VII.9 C VII.21 D VII.33 B VII.45 B VII.57 A VII.10 A VII.22 C VII.34 B VII.46 A VII.58 B VII.11 A VII.23 ... 3. V n sáng bậc 4 cách v n trung tâm một khoảng: A. 6,4mm B. 5,6mm C. 4,8mm D. 5,4mm 2 C. ĐÁP ÁN chơng VII VII.1 C VII.13 B VII.25 B VII.37 D VII.49 A VII.2 D VII.14 B VII.26...
 • 8
 • 1,316
 • 9

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án
... D .Dầu ít sáng ,dầu sang trung bình ,dầu sang ,dầu rất sang TL: Dầu mỏ phân loại theo họ hợp chất hữu cơ,căn cứ vào độ giàu của chúng trong dầu mỏ ta 3 loại dầu :Parafin, naphten, asphelten Câu ... hành. Câu 80: Theo cách phân loại dầu mỏ theo họ hợp chất hữu cơ ta những loại nào ? A. Parafin, Naphten, Asphalten B .Dầu nhẹ ,dầu nặng ,dầu trung bình C. Dầu chua ,dầu ngọt dầu nhẹ ,dầu ... bị.D. Cả 3 đáp án trên. Câu 57: Nhận định nào sau đây là chính xác nhất:A. Dầu nhiệt độ đông đặc cao là dầu nhiều aromatic.B. Dầu nhiệt độ đông đặc cao là dầu nhiều naphten.C. Dầu nhiệt...
 • 28
 • 7,149
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng đáp án và giải thích

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án và giải thích
... dự án khi a. Dự án tỉ suất sinh lời caob. Dự án NPV dươngc. Dự án khả năng trả nợ ngân hàng IR của chủ đầu tư cao hơn lãi suất cho vayd. Dự án khả năng trả nợ ngân hàng IR ... chở người gửi hàng + Là bằng chứng của việc người chuyên chở hàng không đã nhận hàng + Là giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân ... nghiệm thi vào ngân hàng đáp án giải thích Sưu tập được cái này, thấy hay share cho mọi người cùng tham khảo.Chữ đỏ là đáp án nhé, cùng làm kiểm tra xem đáp án sai không nhé:1....
 • 14
 • 6,050
 • 236

Câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ năng mềm ( đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ năng mềm ( có đáp án)
... quan hệ; Chức năng điều khiển; Chức năng thông tin, tổ chức; Chức năng phối hợp hành độngc. Chức năng phối hợp hành động; Chức năng động viên, kích thích; Chức năng điều khiển; Chức năng thông ... lượng38. Các chức năng thuần tuý xã hội của giao tiếp bao gồm:a. Chức năng thông tin, tổ chức; Chức năng điều khiển; Chức năng cân bằng cảm xúc; Chức năng phát triển nhân cáchb. Chức năng tạo mối ... chia các chức năng của giao tiếp ra thành 2 nhóm, đó là:a. Chức năng thuần tuý xã hội và chức năng điều khiểnb. Chức năng thuần tuý xã hội và chức năng tâm lý xã hộic. Chức năng cân bằng...
 • 20
 • 27,565
 • 83

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM lớp 11 NÂNG CAO

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM lớp 11 NÂNG CAO
... 102B 103D 104B 105C 106B 107D 108B 109B 110 A 111 C 112 D 113 D 114 A 115 C 116 C 117 B 118 C 119 C 120C 99.Chất nào sau đây được dùng làm chất độn khi lưu hóa cao su.A.Than chì B.Than cốc C.Than gỗ ... được đánh giá bằng hàm lượng % của :A.Photpho B.P2O5C.H3PO4D.−34PO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 11 NÂNG CAO ***Chương I: SỰ ĐIỆN LI Bài1: SỰ ĐIỆN LI1.Chất nào sau đây không dẫn điện ... PHÂN TỬ Câu 21:Phương pháp tách biệt, tinh chế nào sau đây gọi là chiết?A. Nấu rượu uốngB. Tách nước ra khỏi cồn 960C. Làm muối từ nước biển D. Tách đầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu, nước Câu 22:Để...
 • 29
 • 682
 • 1

100 câu hỏi trắc nghiệm lớp 10 nâng cao chương cấu tạo nguyên tử

100 câu hỏi trắc nghiệm lớp 10 nâng cao chương cấu tạo nguyên tử
... 100 câu trắc nghiệm 10 NC chương cấu tạo nguyên tử Câu 1: Đồng có 2 đồng vị 63Cu (69,1%) và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng là: A. 64, 000(u) ... số A C. nguyên tử khối của nguyên tử D. số hiệu nguyên tử Câu 31: Một đồng v ị của nguyên tử photphoP có số proton là: A. 32 B. 15 C. 47 D. 17 Câu 32: Nguyên tử F có số khối là: A. 10 B. 9 ... nhau. Nguyên tử khối trung bình của X là: A. 15 B. 14 C. 12 D. Đáp án khác, cụ thể là: Câu 35: Nguyên tử F khác với nguyên tử P . là nguyên tử P : A. hơ n nguyên tử F 13p B. hơn nguyên tử F...
 • 7
 • 376
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ co dap ancâu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị co dap ancâu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương co dap ancau hoi trac nghiem quan tri chien luoc co dap ancâu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị có đáp án800 câu hỏi trắc nghiệm thị trường chứng khoán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm pháp luật kinh tế co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp áncau hoi trac nghiem hoa hoc 12 hk1 co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp có đáp áncau hoi trac nghiem mon mang may tinh co dap anBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ