1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

... Giáo án BDHSG Toán 8 Giáo án BDHSG Toán 8 Cách 1. x3 +3x2 4 = x3 -x2 + 4x2 -4= x2 (x -1)+ 4(x-1)(x2 ... < EK . Giáo án BDHSG Toán 8 a) A = 22222462542422 58 ; b) B = 2632+ 74.263 + 372 ; C = 1362-92.136 + 462;c) D = (502+ 48 2+ +22) – (492+472+ +32+ 12)Bài 8 :Cho ... bằng nhau : Giáo án BDHSG Toán 8 2. Phân tích ac ra tích của hai thừa số nguyên bằng mọi cách.3. Chọn hai thừa số mà tổng bằng b.Trong đa thức 9x2 + 6x -8 thì a=9, b=6, c = -8. Bớc 1 : TÝch...
 • 29
 • 1,789
 • 5
Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

... www.VIETMATHS.com 6 3 = 2412; 6 24 = 312; 123 = 24 6 ; 1224 = 3 6 ; 6 3 = 2448; 6 48 = 324; 243 = 48 6 ; 2448 = 3 6 ;12 6 = 4824; 1248 = 6 24; 24 6 = 4812; ... số : 11 16 ;95−;7710.Mẫu chung : 7.9.11 = 69 3.Các thừa số phụ tương ứng : 9.7 = 63 ; 7.11 = 77 và 9.Vậy : 11 16 = 63 .11 63 . 16 = 69 31008 ; 95− = 77.977.5− = 69 3385− ... đạt ít nhất một điểm 10 ;có 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10 ; có 29 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10 ; có 14 học sinh đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt được năm điểm 10....
 • 26
 • 5,853
 • 28
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

... 15 x 100 = 150 02/ 52 x 64 + 52 0 x 7 - 52 x 34 = 52 x 64 + 52 x 70 - 52 x 34 = 52 x ( 64 + 70 - 34 ) = 52 x 100 = 52 003/ 75 + 138 x 75 - 39 x 75 = 75 x ( 1 + 138 - 39) = 75 x 100 = 750 04/ ... : 54 2 = 0 + Chia cho mét tÝch: a : (b x c) = (a : b) : c = (a : c) : b VD: 75 : (5 x 3) = 75 : 5 : 3 = 15 : 3 = 5 Tính giá trị của các biểu thức sau:1/ 15 x 16 + 15 x 92 - 8 x 15 = 15 ... là 5, ta có 5 trườnghợp sau:0, 5, 10 3, 5, 7 1, 5, 9 4, 5, 62, 5, 8* Xét trường hợp b:Nếu 3 số đó không cách đều nhau thìtổng của 3 số ú l : 5 ì 3 = 15 Ta cú cỏc trng hợp sau:0, 0, 15...
 • 36
 • 1,311
 • 7
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

... = - 1b) Tìm nghiệm còn lại của Pt với m vừa xác định40 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 7 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 BUỔI 11 : BIỂN ĐỔI BIỂU THỨC HỮU TỈ - GIÁ TRỊ PHÂN THỨCNgày ... {n6 6 + 8 = 99({2n1 1) + 99({n 11 1+) + 6( {n1 1) + 8 = 2n10 19− + n 110 19+− + 6.n10 19− + 8 5 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 b) 2 2 2 22 8 22 4 ... phân số 226 8 1513 21 30+ ++ +x xx x tối giản với mọi x nguyên dương25 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 của mỗi phân thứcVậy, ta biến đổi Pt như thế nào?b) 999 89 6 789 699 101...
 • 40
 • 6,030
 • 20
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

... ]0)1(22.222=++−+− abababdccdabab8 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 A = 1(1+2)+3(3+2)+5(5+2)+ + 97( 97+ 2)+99(99+2)A = (12+32+52+ + 97 2+992)+2(1+3+5+ + 97+ 99)Bài 16: Tính:A = 2.4+4.6+6.8+ ... ) 374 52042521251965122−−−−=M Bài toán 19: Tìm các số x, y, z thoả mãn đẳng thức( ) ( )02222=+++++− zyxyxBài toán 20: thực hiện phép tính34 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán ... tạo.II./ CHUẨN BỊ:Gv: Nghiên cứu, soan giáo án, phấn màu, bảng phụHs: Dụng cụ học tập. III./ TIẾN TRÌNH:1Ổn định:4 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 a) 9,15,28,0 +−−+= xxA với x <...
 • 55
 • 3,667
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

... 2: x = -2,5 ; y = - 0 ,75 .A = 2x(1+ y) - y = 2.(-2,5)(1- 0 ,75 ) + 0 ,75 Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới 7 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 Hoạt động 2: Khi nào ... minB =- 7 khi và chỉ khi x = 32. Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới41 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 3 4 5 3 54 .5 2 5 26 40 25 71 213 3. .10 10 70 7 a c ... TIÊU: Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới 37 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 a) M = 3 30, 375 0,311 125 50,625 0,511 12− + +− + − −b) N = 1,5 1 0 ,75 52,5...
 • 45
 • 5,161
 • 15
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

... Mỹ25 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 Giải: ĐKXĐ: 9x≥ Ta có: x - 9 A = 5x= 1 x - 9 x - 9 3.312 3365x 5 5 30xx x + ữ = =Du = xy ra khi x - 9 3183 9 xx=⇔ ... Mỹ4 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 VD 8: : Cho x, y, z > 0 và x + y + z =1 Tìm GTNN của: 1 4 9 S =x y z+ +Ta có: S = ( )1 4 9 x + y + z x y z + + ữ =4 4 9 91+4 +9+ y ... Tú Trường THCS Thanh Mỹ 39 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 ⇒ 101a – 1  3 ⇒ 2a – 1  3 Vì 1 ≤ a ≤ 9 nên 1 ≤ 2a-1 ≤ 17 và 2a-1 lẻ nên 2a – 1 ∈{ 3; 9; 15 } ⇒ a ∈{ 2;...
 • 64
 • 2,169
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

... góc hạ từ trọng tâm tam giác xuống đờng thẳng d.Giải : oCDABOCDAB Giáo án BDHSG Toán 8 Đây là bài toán về chứng minh bất đẳng thức về các độ dài. nên kẻ thêm các đờng phụ, xét các ... 1) 5⇒ ±⇒ ± +⇒ +M Giáo án BDHSG Toán 8 A = (2+1)(22+1)(24+1)(2 8 +1)(216+1)B = 232.Giải:Nhân hai vế của A với 2-1, ta đợc :A = (2-1)(2+1)(22+1)(24+1)(2 8 +1)(216+1).áp dụng ... 1272+146.127 + 732 ;b) 9 8 .2 8 - ( 18 4 - 1)( 18 4+ 1) ;c) 1002 - 992+ 98 2- + 22- 12d) (202+ 18 2+ +42+22) – (192+172+ +32+12) ;e)222275125.150125220 780 ++Bài 7 :Tính...
 • 24
 • 1,649
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

... Trang 29NMCBAOGEDCBA Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 GA HSG Toán 8 Trang 1 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Ngày soạn:Ngày dạy:CHUYÊN ĐỀ 11 – PHƯƠNG ... Trang 17 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Đặt x2 – 11x + 29 = y , ta coù:(x2 – 11x + 28) ( x2 – 11x + 30) = 1 680 ⇔(y + 1)(y – 1) = 1 680 ⇔y2 = 1 681 ⇔y = ± 41y = ... = 150 150 150 150 5 .8 8.11 11.14 47.50+ + + + = 1 1 1 1 1 1 1150. . 3 5 8 8 11 47 50 − + − + + ữ Trang 23 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 B = n2 - n thì n {...
 • 82
 • 1,588
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

... cùng.b) Ta có: 5 x 10 x 15 x 20 x 25 x 30 x 35 x 40 x 45 x 50 = 5 x 5 x 2 x 5 x 3 x 5 x 4 x 5 x 5 x 5 x 6 x 5 x 7 x 5 x 5 x 8 x 5 x 5 x 9 x 5 x 5 x 2Tích trên có 12 thừa số 5 và có nhiều hơn ... 75 ĐS: 75 Bài 4: Cho 5 chữ số: 0; 1; 2; 3; 427 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Bài 2: Một người bán trứng, lần thứ nhất bán 5 1số trứng, lần thứ hai bán83 ... cùng. Làm lại các bài đã học vào vở. Tuần 5 *****Ngày soạn: Ngày dạy: Toán: CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ.9 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Số thứ ba là :7...
 • 89
 • 3,040
 • 12
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

... cặp, trình bày trớc lớp. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Số gà lúc sau là: 10 : 2 x 51 = 255 (con). Số vịt lúc sau là: 10 : 2 x 49 = 2 45 (con ). Cách 2: ... häc: Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* 5. Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán dạng hiệu- tỷ. -Củng cố kỹ năng vẽ sơ đồ để giải. 2.Các hoạt động dạy và học: ... cuốn. * Lu ý: ở dạng toán này giúp HS xác định đa về dạng tổng tỷ hoặc hiệu tỷ để làm. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe.HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) *******************...
 • 31
 • 1,274
 • 0
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6

... n )60 %x+23x=1 1 6 3 3ìGiỏo viờn: Ngụ Đại Toàn – THCS Lâm Thao41 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 Ta có : 3 3 6 6 6 &4 4 8 7 7− −= = =− − −; 6 6 3 6 8 7 4 7Vì− −> ... 5)4 = (x - 5) 6 => x – 5 = 0 => x = 5 x – 5 = 1 x = 6 Bài tập 6: So sánh: Giáo viên: Ngô Đại Toàn – THCS Lâm Thao12 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 2- Thuật toán Ơclit:Ví ... 5. Một lớp có 45 học sinh gồm 3 loại học lực: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 92số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng 60 % số học sinh còn lại.a) Tính số học sinh mỗi...
 • 43
 • 10,542
 • 54
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 (hay)

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 (hay)

... + 22…2 + 88 8 + 7 2n chữ số 4 n+1 chữ số 2 n chữ số 8 Giáo án bồi dưỡng toán 8: 2012-2013 Nguyễn Văn Phượng - THCS Thái Sơn :222222 2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 Gọi số chính ... ⇒ a = 4 , b = 8 hoặc a = 3 , b = 7 Vậy ab = 48 hoặc ab = 37. Giáo án bồi dưỡng toán 8: 2012-2013 Nguyễn Văn Phượng - THCS Thái Sơn :312 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 + Khi chứng ... OA = OB OC (1) Giáo án bồi dưỡng toán 8: 2012-2013 Nguyễn Văn Phượng - THCS Thái Sơn : 38 NMCBAOGEDCBAD'CBADCBA Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 a. n2 + 2n +...
 • 115
 • 4,029
 • 26
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8

... hết, không chia hết… vào các bài toán cụ thểB.KIẾN THỨC VÀ CÁC BÀI TOÁN:I. Dạng 1: Chứng minh quan hệ chia hết1. Kiến thức: 18 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG - TOÁN 8 * Để chứng minh A(n) chia hết ... = − =− =⇒CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG - TOÁN 8 * Vận dụng kiến thức vào một ssó bài toán cụ thể và thực tế* Tạo hứng thú và nâng cao kỹ năng giải toán cho HSB. KIẾN THỨC:I. Chỉnh ... 10x + 24) + 1 28 4CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG - TOÁN 8 Đặt x2 + 10x + 12 = y, đa thức có dạng (y – 12)(y + 12) + 1 28 = y2 – 144 + 1 28 = y2 – 16 = (y + 4)(y – 4)= ( x2 + 10x + 8 )(x2 + 10x...
 • 176
 • 3,012
 • 3
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7

... Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 Năm học 2014 – 2015Buổi 1: DÃY CÁC SỐ VIẾT THEO QUY LUẬTI. MỤC TIÊU KT: - Nắm được quy luật của dãy số. - Tính tốn trên dãy số. KN: - Học sinh ... Thành Chung Trường THCS Kỳ Ninh5 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 Năm học 2014 – 2015Do đó: 273 9=⇒=xx 36312=⇒=yy 60320=⇒=zzKL: 60,36, 27 ===zyxCách 2: Sau khi làm đến ... tươngtự.Bài 7. 5: Tìm x, y thoả mãn đẳng thức:Nguyễn Thành Chung Trường THCS Kỳ Ninh18 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 Năm học 2014 – 2015a) 032=++−−yyxb) 043200820 07 =++−yyxc)...
 • 48
 • 2,818
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ